Nyheter för samtliga serier
  • Klubbar har möjlighet att anmäla klubbmixade lag där två eller fler föreningar anmäler och administrerar ett lag tillsammans. Klubbmixade lag som deltar i serier med upp- och nedflyttning spelar i lägsta divisionen och har ingen möjlighet att flyttas upp vid serievinst. Ansökan görs här.
Nyheter endast för serier utan upp- och nedflyttning (SUUN)
  • Klubbar som ej har tillgång till egna utomhusbanor får planera sina matcher inomhus.
    • Övriga klubbar skall planera sina matcher för spel utomhus. Vid otjänlig väderlek är det så klart ok att spela inomhus som tidigare. Även för uppskjutna matcher som ej rymmer i utomhusbantillgången är det ok att spela dessa inomhus.
  • Dispens (+1 år). Klubbar kan ansöka om att få använda spelare i laget som överskrider åldersklassen med maximalt ett år.
    • Ansökan görs via e-post till serier@tennis.se med spelaren och lagets uppgifter samt en motivering.
    • Spelaren får ej delta i serielaget fram tills att dispensen är godkänd av SvTF.