Till STL Ute 2024 kommer det införas klassfria helger. Dessa datum är till för att undvika krockar och gör att fler skall ha möjlighet att delta i seriespelet och samtidigt minskar antalet W.O.

Orange League och Green Challenge serien kommer spelas 10-11e augusti, 18e augusti, samt 24-25e augusti. 8, 9, 10 och 11-års klasser får inte arrangeras dessa datum.

13-års serien kommer spelas den 17-19e maj samt 25-26:e maj. 12, 13, och 14-års klasser i tävlingar får inte arrangeras dessa datum.

15-års serien kommer spelas 24-26e maj samt 15-16e juni. 15 och 16-års klasser i tävlingar får inte arrangeras dessa datum.

18-års serien kommer spelas den 3-4e augusti samt 23-25e augusti. 17 och 18-års klasser i tävlingar får inte arrangeras dessa datum.