POLICY OCH RIKTLINJER

POLICY OCH RIKTLINJER

Som ideell förening ansluten till Riksidrottsförbundet följer Svenska Tennisförbundet Syd idrottsrörelsens idéprogram, Idrotten Vill.

Svenska Tennisförbundet Syds policyprogram mot droger och mobbning.