TÄVLINGSSANKTION

Tävlingssanktion
Sprint
Instruktion sanktionsansökan

TÄVLINGSSANKTION

Klubb som vill arrangera sanktionerad tävling kan ansöka om sanktion hos sin region enligt följande:

TÄVLINGSPERIOD SENASTE ANSÖKNINGSDATUM
januari-april* 31/8 året före (regionsgodk. 15/9 och publ. 30/9)
maj-augusti* 31/12 året före (regionsgodk. 15/1 och publ. 31/1)
september-december* 30/4 samma år (regionsgodk. 15/5 och publ. 31/5)

* januari-april: sök sanktion för alla tävlingar med startdatum senast 30/4, maj-augusti: sök sanktion för alla tävlingar med startdatum senast 31/8, september-december: sök sanktion för alla tävlingar med startdatum senast 31/12

Observera att sanktionsansökningar normalt endast hanteras under respektive ansökningsperiod. Om en sanktion lämnas in efter sista ansökningsdatum så kan varken godkännande eller snabb handläggning av sanktionen garanteras.

Tidigare registrerade sanktionsansvariga kommer att erhålla instruktioner och nya inloggningsuppgifter via e-mail. Direkt efter avslutad tävling skall rapportering göras till SvTF. Instruktioner för rapportering enligt länken ”Tävlingsrapport” nedan.

Tävlingsrapport

Sanktionsbestämmelser

Info arrangörer Sommartouren 2022

Information till sommartourarrangörer

Ansökan skall inledningsvis göras via formulär senast den 15 december. Därefter via sanktionsansökan senast den 31 december.

Info arrangörer JSM-Race 2022

Ansökan skall inledningsvis göras via formulär senast den 15 december. Därefter via sanktionsansökan senast den 31 december.

Information om endagarstävlingar

Information om endagarstävlingar

Sanktionsavgift (från och med 1 januari 2021)

Sanktionsavgiften är 1 250 kr/tävling (oavsett kategori).
Tilläggsavgift för JSM-Race är 1 000 kr/tävling.

Följande tävlingar undantas sanktionsavgift:

 • Sommartour/Vintertour
 • SM
 • RM
 • Next Generation Elite Hotels
 • SO Tour
 • Tävlingar med upp till 20 starter
Sanktionskategorier

Tävlingssanktion innebär att man förbinder sig att genomföra tävlingen enligt gällande sanktionsbestämmelser samt de anvisningar som respektive region anger. Regionen godkänner sanktioner i kategori 3-4 medan Svenska Tennisförbundet godkänner tävlingar i kategori 1-2 och 5 .

1 – Internationell

2 – Riks

3 – Nationell/Regional

4 – Barn/Ungdom/Motion

5 – Rullstol

Kategori 2-3 spelas med Svensk Tennisrating. Vidare så kommer samtliga klasser som spelas utan Svensk Tennisrating att tillhöra kategori 4, dvs. även tävlingsformer för 12 år och yngre.

Tävlingslicens

Samtliga spelare som skall delta i tävlingar och anmäla sig genom det nya tävlingssystemet måste registrera sig online och därigenom erhålla en tävlingslicens och ett tävlingslicensnummer. Tävlingslicensen är gratis för samtliga spelare upp till 12 år . Tävlingslicensen är även gratis för spelare som endast deltar i tävlingar som spelas i kategori 4 (motionslicens). Tävlingslicensavgiften kan betalas online i det nya tävlingssystemet. Systemet kontrollerar med automatik om betald licensavgift krävs innan man anmäler sig till en klass. Licensavgiften måste i dessa klasser betalas online innan man kan anmäla sig.

Tävlingsledare

Varje sanktionerad tävling skall ha utbildad tävlingsledare enligt sanktionsbestämmelserna. Detta innebär att lägsta utbildningen för kategori 2 – 3 är ”Förbundstävlingsledare” och för kategori 4 är ”Tävlingsledare”.

Att tänka på!

Kostnaderna för att tävla i tennis är höga och anmälningsavgifterna tenderar att stiga. Rese- och övernattningskostnaderna blir stora. Försök därför att begränsa antalet tävlingsdagar för de enskilda klasserna, undvik också vilodagar om ni vänder er till spelare som inte har pendelavstånd.

Välj en sanktionskategori som passar er klubbs ambition och kompetens vad avser genomförandet av tävlingen. Sanktion i kategori 2 ges endast till tävlingar samordnade av SvTF, exempelvis tourer och liknande.

Det är inte tillåtet med begränsningar i klasser upp till 14 år. Undvik i görligaste mån även begränsningar i de äldre juniorklasserna.

Om ni spelar på vardagar skall det i factsheet anges om spel sker på skoltid, dvs. före 16.00.

Matcher i klasser upp till 14 år skall schemaläggas så att match kan avslutas före 21.00 på vardagskvällar.

SPRINT

Sprint är en korttävlingsform där matcherna spelas i bäst av tre tiebreakgame och hela tävlingen avgörs på en dag.

Sprint genomförs:

I poolform med slutspel

 • Tävlingen genomförs på en dag.
 • Inga krav på domare. Matchledare krävs.
 • Poolspel – 4 spelare/pool.
 • Låg anmälningsavgift.
 • Tävlingen genomförs med poolspel där de två bästa i varje pool går till slutspel.
 • Samtliga matcher genomförs i ”bäst av tre tiebreak – game”.
 • Spelarna erhåller ett poäng per vunnet tiebreakgame.
 • Om spelarna har samma poäng vid sammanräkningen av poolen räknas ”gameskillnad” därefter ”bollskillnad”.
 • Samtliga matcher i poolen genomförs på en och samma bana.
 • Segraren alternativt segraren och tvåan i varje pool går vidare till slutspel.
 • Slutspelet genomförs med fyra eller åtta spelare i en vanlig lottning (”bäst av tre tiebreak-game”).

INSTRUKTION SANKTIONSANSÖKAN

Sanktionsansökan skall fyllas i av sanktionsansvarig person som finns registrerade för arrangerande klubb. Varje klubb kan ha flera sanktionsansvariga. Inloggningsuppgifter för det nya sanktionsansökningssystemet kommer att skickas via e-mail till befintliga sanktionsansvariga.

Nedan finner du instruktioner för hur du gör en sanktionsansökan.

Sanktionsansökan görs här
Sanktionsansökan för JSM Race görs här
Sanktionsansökan för Sommar- & Vintertour görs här

 1. Gå in på svtf.tournamentsoftware.com
 2. Klicka på Login längst upp till höger på sidan
 3. Fyll i ditt inloggningsnamn och lösenord som du har erhållit via e-mail. Om du som är sanktionsansvarig inte har fått några uppgifter, kontakta SvTF, tavling@tennis.se
 4. Klicka på ”Tävlingssanktion” i menyn på vänstersidan.
 5. Klicka på ”Lägg till tävlingssanktion”
 6. Välj ”Ny”.
 7. Följ stegen i sanktionsansökan från 1-4. Observera att sanktionsansökan i dagsläget inte kan sparas för senare kompletteringar utan måste fyllas i fullständigt och sedan skickas.
 8. När ansökan är fullständig (när 3. Klassinformation är klar), välj ”Spara”. Ansökan skickas därefter till din Region/SvTF för godkännande. Du kommer att få besked via e-mail gällande statusen för sanktionsansökan. Besked lämnas när den är inlämnad, när regionen eller förbundet har synpunkter på ansökan samt när den är godkänd.
 9. Samtliga godkända sanktionsansökningar kommer vid en gemensam tidpunkt att publiceras på svtf.tournamentsoftware.com.

Observera att alla klasser i en sanktionsansökan måste ha en gemensam sista anmälningsdatum . Detta innebär att om det finns klasser med en avvikande sista anmälningsdatum, som exempelvis Sommartour- eller Vintertourtävlingar, så måste dessa klasser registreras i en separat sanktionsansökan.

Allmän information

Här fyller du i allmän information om tävlingen. Tänk på att du inte kan spara en ansökan som inte är fullständigt ifylld. Du behöver därför slutföra sanktionsansökan med samtliga uppgifter när den väl har påbörjats.

 1. Tävling
  1. Ange tävlingsnamn för tävlingen. Utelämna årtal i tävlingsnamnet. Om ni ingår i gemensamma tourer eller tävlingsformer, exempelvis SO Tour, NG Cup eller liknande, säkerställ med din region att tävlingsnamnet skrivs enhetligt med övriga ingående tävlingar. På så sätt blir tävlingskalendern både lättläst och tydlig.
 2. Klubb
  1. Fyll i arrangörsklubbens namn. Aktuella klubbar visas efterhand som du fyller i fältet. Klicka på +tecknet för att välja klubb.
 3. Region
  1. Den region som klubben tillhör registreras automatiskt.
 4. Kopiera sanktion
  1. Välj Nej. I framtiden skall man kunna välja Ja för att kopiera en tidigare registrerad sanktion.
 5. Publicering av factsheet
  1. Fyll i valfri datum. Ingen aktiv funktion. Factsheet publiceras direkt när sanktionen godkänns.
 6. Kommentarer
  1. Fältet ”Kommentarer” är ett fritextfält som visas för spelare och är en del i Factsheet. Här kan du ange information om t ex boende, mat och liknande.
 7. Startdatum
  1. Fyll i tävlingens startdatum. Observera att startdatum inte får vara tidigare än startdatum i sanktionsperioden.
 8. Slutdatum
  1. Fyll i tävlingens slutdatum. Observera att slutdatum inte får vara senare än slutdatum i sanktionsperioden.
 9. Begränsa anmälningar
  1. Välj i normalfallet Nej. För exempelvis en RM-tävling i Stockholm kan begränsningen göras till Svenska Tennisförbundet Stockholm. Detta innebär att det endast är spelare som har tävlingslicens för en klubb i Stockholmsregionen som kan anmäla sig till tävlingen.
 10. Anmälningstidens startdatum
  1. Startdatum för anmälan är viktig. Från denna datum kan spelare anmäla sig och betala på Tävling Online. Se till så att alla betaltjänstuppgifter och annan detaljerad information om tävlingen är publicerad innan anmälningstiden startar.
 11. Anmälningstidens slutdatum
  1. Ange sista anmälningsdatum. Se till så att tiden är anpassad till lottningsdatum och startdatum på tävlingen.
 12. Sista återbudsdag
  1. ”Sista återbudsdag” innebär att spelare har möjlighet att via online – funktionen dra sig ur en tävling. Då arrangörer i dagsläget är skyldiga att betala tillbaka anmälningsavgiften för spelare som drar sig ur en klass före lottning så underlättar funktionen för spelare som tvingas lämna återbud . Återbudsdatum skall anges som dagen före lottningen.
 13. Betalningssätt
  1. Online innebär betaltjänstlösningen som SvTF erbjuder. Välj mellan övriga alternativ om annan lösning används.
 14. Betalningsanvisningar
  1. Ange eventuella instruktioner för alternativa betalningssätt.
 15. Bolltyp
  1. Ange ”Bolltyp” för tävlingen. Om ni använder avvikande bolltyp i vissa klasser, ange boll typ och aktuella klasser i fältet ”Text”.
 16. Sign-in deadline
  1. Ange datum och tid för sign-in i fälten ”Sign-in sista datum” och ”Sign-in sista tid” om det finns klasser med sign-in. Ange vilken/vilka klasser det avser i fältet ”Text”.
 17. Arrangör
  1. Ange arrangör. I normalfallet samma som arrangörsklubb ovan.
 18. Spelplats
  1. Ange namnet på spelplatsen/anläggningen.
 19. Adress
  1. Ange gatuadress till spelplatsen.
 20. Telefon före tävling
  1. Ange telefonnummer som arrangören kan nås på före tävlingen.
 21. Telefon under tävling
  1. Ange telefonnummer som arrangören kan nås på under tävlingen.
 22. Postort
  1. Ange postort till spelplatsen.
 23. Postnummer
  1. Ange postnummer till spelplatsen.
 24. E-mail
  1. Ange e-mailadress som gäller både före och under tävlingen.
 25. Hemsida
  1. Ange hemsidesadressen till arrangören/tävlingen.
 26. Inomhus/Utomhus
  1. Välj om tävlingen spelas inomhus eller utomhus.
 27. Underlag
  1. Välj underlag för tävlingsbanorna.
 28. Tävlingsledare
  1. Fyll i tävlingsledarens namn. Aktuella tävlingsledare visas efterhand som du fyller i fältet. Klicka på +tecknet för att välja. Kontaktuppgifterna till tävlingsledaren visas inte på webbsidan eller i factsheet. Kontakta SvTF om tävlingsledare saknas i listrutan.
 29. Telefon
  1. Ange telefonnummer till tävlingsledaren.
 30. Mobil
  1. Ange mobiltelefon till tävlingsledaren.
 31. E-mail
  1. Ange e-mailadress till tävlingsledaren.
 32. Villkor
  1. Läs igenom och godkänn villkoren genom att välja Ja.
 33. Nästa
  1. Nu är du klar med den allmänna informationen om tävlingen. Klicka på ”Nästa” längst ner till höger.

Klasser

Här väljer du vilka klasser som tävlingen skall innehålla. Samtliga typer av klasser är valbara i sanktionsansökan. Även nivåbaserade klasser kan väljas. Valda klasser visas sedan längst ut till höger under kolumnen ”Val”.

Klicka på de klasser som skall arrangeras i tävlingen.

Benämningarna står för:
HS = Herrsingel
DS = Damsingel
HD = Herrdubbel
DD = Damdubbel
MD = Mixeddubbel
PS = Pojksingel
FS = Flicksingel
PD = Pojkdubbel
FD = Flickdubbel
S = Singel (båda könen)
D = Dubbel (båda könen)

Klasserna är indelade i åldrar/nivåer:

 • Veteranklasser
 • Juniorklasser
 • Rullstolsklasser
 • Nivåbaserade klasser/Seniorklasser

Veteranklasserna är indelade i tioårsintervall från 35-85 år. I samtliga åldrar finns val för HS, DS, HD, DD och MD.

Juniorklasserna är indelade från 8-18 år samt klass för 21 år. I åldersklasserna 8-12 år kan man välja S eller D. S innebär en singelklass för båda könen medan D innebär dubbelklass för båda könen. I åldersklasserna 8-10 år kan man välja A- och B-klasser. I åldersklasserna 11-14 år kan man välja ABC. Observera att det är obligatoriskt att välja ABC i 12- och 13-årsklasser. I åldersklasserna 15-21 år kan man välja A- och B-klasser.

Rullstolsklasserna innefattar HS, DS, HD och DD. I quadklasserna finns S och D, det vill säga klasser för båda könen.

Nivåbaserade klasserna är i grunden seniorklasser som är öppna för alla åldrar. Klasserna är indelade i nivåer:

 • Nivå 1 (nivå 1-7)
 • Nivå 2 (nivå 2-7
 • Nivå 3 (nivå 3-7)
 • Nivå 4 (nivå 4-7)
 • Nivå 5 (nivå 5-7)
 • Nivå 6 (nivå 6-7)
 • Nivå 7 (nivå 7)
 • Motion

Vill man skapa tre nivåbaserade klasser så kan man exempelvis välja Nivå 1 för en elitklass. Nivå 4 för en B-klass och nivå 6 för en klass med mindre erfarna tävlingsspelare. Man kan även erbjuda en motionsklass (utan rating) som är till för spelare med motionslicens. I sanktionsansökan så sträcker sig alla klasser från vald nivå ner till nivå 7.

Om man vill låta en elitklass endast vända sig till spelare i nivå 1-4 så kommer man att kunna ändra detta i Tournament Planner (dock ej i sanktionsansökan). Om man vill erbjuda klasser som gör att en spelare endast kan anmäla sig till en klass så kan man erbjuda nivåklasser enligt nedanstående exempel:

 • Nivå 1-4
 • Nivå 5-6
 • Nivå 7

Dessa inställningar gör man i Tournament Planner. I ovanstående fall söker man sanktion för: Nivå 1, Nivå 5 och Nivå 7.

När samtliga klassval har gjorts så väljer man ”Nästa” längst ner till höger.

Mer info om nivåbaserade klasser:

 • Klasser som vänder sig till spelare som tillhör en viss nivå eller ett visst intervall av nivåer. Exempelvis en klass för nivå 4, nivå 4-5, 4-6 eller 4-7.
 • Klasser som vänder sig till alla åldrar, dvs juniorer, seniorer och veteraner. Den gemensamma faktorn i klassen är nivån och inte åldern. Ju större åldersskillnader i klassen, desto fler nya intressanta möten mellan spelare med olika ålder och spelstil.
 • Den nivå som spelaren har vid starten av spelperioden bestämmer vilken nivåbaserar klass man tillhör.

Klassinformation

Här lägger man till detaljinformation om respektive klass i tävlingen. Kontrollera så att all detaljinformation blir korrekt ifylld för samtliga klasser

 1. Klasstyp
  1. Sommartour
  2. Vintertour
  3. SM
  4. Riksklass
  5. Next Generation Cup
  6. RM
  7. Nationell/Regional klass
  8. SO Tour
  9. Rullstolsklass
  10. Seriespel
  11. Lagtävlingsklass
 2. Kategori
  1. Internationell
  2. Riks
  3. Nationell/Regional
  4. Barn/Ungdom/Motion
   1. Samtliga klasser 12 år och yngre tillhör denna kategori. Likaså alla klasser som spelas utan rating.
  5. Rullstol
 3. Matchformat
  1. 3 Tiebreak-set
  2. 2 Tiebreak-set + Matchtiebreak
  3. Korta set
  4. Sprint
  5. Annan matchform
 4. Lottning
  1. Frilottning
  2. Poolspel
  3. Kval- och huvudlottning
  4. Flytande lottning
  5. Annan lottningsform
 5. Startdatum
  1. Välj startdatum för aktuell klass. Sträva efter att ange så kort speltid som möjligt för respektive klass.
 6. Slutdatum
  1. Välj slutdatum för aktuell klass. Sträva efter att ange så kort speltid som möjligt för respektive klass.
 7. Anmälningsavgift
  1. Beloppet avser per spelare såväl i singelklasser som i dubbelklasser. I singelklass anges därför exempelvis 250 kronor och i dubbelklass 125 kronor.
 8. Prispengar
  1. Ange eventuella prispengar för en klass. Om det inte finns några prispengar så skall 0 kronor stå kvar i fältet.

När alla fält är ifyllda/kontrollerade, klicka på Spara längst ner till höger. Sanktionsansökan är nu inskickad och överlämnad till Regionen/SvTF för godkännande.

När sanktionen är godkänd följer publicering och start av online-anmälan.

Sammanfattningsvis görs detta i följande steg:

 1. Ladda ner sanktionsansökan
 2. Kontrollera och justera tävlingsinformationen
 3. Ange betaltjänstlösning
 4. Publicera tävlingen

Nedan följer guider till de olika stegen.

1. Vi rekommenderar alla arrangörer att både ladda ner och publicera tävlingen så snart du kan efter att sanktionsansökan är godkänd. På så sätt kan du göra eventuella justeringar av uppgifter kring klassnamn, anmälningstidens start, betalsätt och liknande i tid. Om du inte gör detta så riskerar du att visa fel uppgifter för spelare på Tävling Online. Tänk på att om betaltjänstlösningen inte aktiveras innan anmälningstiden startar, så kan spelare anmäla sig utan tvingande betalning.

2. Så snart sanktionsansökan är godkänd och publicerad så erhåller du som sanktionsansvarig ett e-mail med besked om tävlingens tävlingsid. Exempel på tävlingsid enligt följande: SVTF20172-125.

Meddelandet om tävlingsid hittar du även när du loggar in på Tävling Online. Du hittar meddelandet i menyn under ditt namn längst upp till höger under länken Meddelande.

3. Spara tävlingsid. Tävlingsid behöver senare anges när du laddar ner sanktionen till Tournament Planner (TP).

4. Starta TP (du behöver giltig licensnyckel och senaste programversion). Skapa en ny fil och ange aktuellt tävlingsnamn. Ok.

5. Välj Tävling-Importera tävlingssanktion.

6. Ange TävlingsID för tävlingen.

7. Ange Användarnamn och Lösenord (de uppgifter du har använt för sanktionsansökan).

8. Ladda ner sanktionen.

1. Det finns ett antal uppgifter om tävlingen som är viktiga att kontrollera och justera före publicering och start av online-anmälan.

a. Klasser. Kontrollera att alla ABC-klasser har korrekta klassnamn.

b. Klassinformation. När man dubbelklickar på en klass så finns det fem flikar under respektive klass som kan justeras. Flikarna Allmänt, Kategori och Datum innehåller information som påverkar publiceringen och uppgifterna i Factsheet. Under Datum anger man klasspecifika datum. Kryssa i aktivera om du använder klasspecifika datum.

c. Webbanmälan. Under Internet-Publicera-Webbanmälan finns centrala uppgifter för online-anmälan. Här anger du startdag för anmälan. Om du publicerar tävlingen långt före tävlingsstarten så kan man här ange en startdag för online-anmälan som ligger framåt i tiden. Vi rekommenderar att du anger en sista anmälningsdag och tid som ligger på en vardag. Du kan även välja att stänga en anmälan exempelvis 12.00 på dagen. På så sätt så blir det troligen enklare både för arrangörer och SvTF att hantera support kring anmälningsärenden.

d. Sista återbudsdatum. Sista återbudsdatum skall ligga så nära lottningsdatum som möjligt. Datumet får vara maximalt två dagar före lottningsdatum. Det är viktigt att spelare skall kunna dra sig ur en tävling online så nära inpå lottningen som möjligt.

e. Max antal klasser. Inställningen för max antal klasser är viktig. Se till så att antalet klasser aldrig är högre än vad du tillåter. Om du tillåter anmälan i en singelklass och en dubbelklass så skall det fyllas i enligt följande. Max klasser per spelare: 2. Max antal singelklasser per spelare: 1. Max antal dubbelklasser per spelare: 1. Max antal mixedklasser per spelare: 0.

 1. Om du använder PayEx betaltjänstlösning så behöver inställningar för detta göras i TP.
 2. Uppgifterna anges under Internet-Publicera-Betalning.
 3. Ange Online betalningsmetod: PayEx.
 4. Ange Online betalningssätt: Tvingande.
 5. Ange Payex Merchant Account och Payex Encryption key enligt de uppgifter som du tidigare har fått i separat e-mail. Vi rekommenderar att du kopierar uppgifterna från det dokument du har erhållit och sedan klistrar in dessa i TP. På så sätt undviker du felregistrering av uppgifterna.
 1. Efter att du är klar med alla inställningar så kan du publicera tävlingen.
 2. Välj Internet-Publicera och klicka på Publicera.
 3. Efter publicering så rekommenderar vi dig att:

a. Kontrollera att tävlingen har uppdaterats.

b. Kontrollera klassnamnen under Organisation-Klasser.

c. Kontrollera datum och tider för online-anmälan under Organisation- Online- anmälan.

d. Kontrollera uppgifter under Factsheet. Bland annat att det finns alla uppgifter för samtliga klasser. Att eventuella klasspecifika datum visas. Att klassnamnen är rätt angivna. Att max antal klasser är korrekt inställda.

e. Observera att du i inloggat läge på Tävling Online kan redigera vissa uppgifter i Factsheet. Detta gör du under Factsheet-Redigera factsheet.

f. Vi rekommenderar även att någon gör en första online-anmälan med betalning för att bekräfta att inställningarna för tävlingen är korrekta.

LÄS MER

Tournament Planner

För dig som arrangör sker all administration i tävlingsprogrammet Tournament Planner. Här hittar du mer information och guider.