Tävlingssanktion

Klubb som vill arrangera sanktionerad tävling kan ansöka om sanktion hos sin region enligt följande:

Tävlingsperiod Senaste ansökningsdatum
januari-april* 31/8 året före (regionsgodk. 22/9 och publ. 30/9)
maj-augusti* 31/12 året före (regionsgodk. 22/1 och publ. 31/1)
september-december* 30/4 samma år (regionsgodk. 22/5 och publ. 31/5)

* januari-april: sök sanktion för alla tävlingar med startdatum senast 30/4,
* maj-augusti: sök sanktion för alla tävlingar med startdatum senast 31/8,
* september-december: sök sanktion för alla tävlingar med startdatum senast 31/12

Observera att sanktionsansökningar normalt endast hanteras under respektive ansökningsperiod. Om en sanktion lämnas in efter sista ansökningsdatum så kan varken godkännande eller snabb handläggning av sanktionen garanteras.

Tidigare registrerade sanktionsansvariga kommer att erhålla instruktioner och nya inloggningsuppgifter via e-mail. Senast tre dagar efter avslutad tävling skall en “Tävlingsrapport” skickas in till SvTF.

Sanktionsbestämmelser

Tävlingsrapport

JSM Race och Sommartour
Innan sanktion för JSM Race och Sommartour kan sökas, skall särskilt formulär skickas in. Detta för att Svenska Tennisförbundet skall kunna fastställa respektive race, och sedan förenkla för tävlingsarrangörerna att söka sanktionen.

Sanktionsavgift

Sanktionsavgiften är 1250 kr/tävling.

Sanktionskategorier

Tävlingssanktion innebär att man förbinder sig att genomföra tävlingen enligt gällande sanktionsbestämmelser samt de anvisningar som respektive region anger. Regionen godkänner sanktioner i kategori 3-4 medan Svenska Tennisförbundet godkänner tävlingar i kategori 1-2 och 5 .

 • 1 – Internationell
 • 2 – Riks
 • 3 – Nationell/Regional
 • 4 – Barn/Ungdom/Motion
 • 5 – Rullstol

Kategori 3 spelas med Tennispoäng. Vidare så kommer samtliga klasser som spelas utan Tennispoäng att tillhöra kategori 4, dvs. även de tävlingsformer för 13 år och yngre.

Tävlingslicens

Samtliga spelare som skall delta i tävlingar och anmäla sig genom det nya tävlingssystemet måste registrera sig online och därigenom erhålla en tävlingslicens och ett tävlingslicensnummer. Tävlingslicensen är gratis för samtliga spelare upp till 12 år . Tävlingslicensen är även gratis för spelare som endast deltar i tävlingar som spelas i kategori 4. Tävlingslicensavgiften kan betalas online i det nya tävlingssystemet. Systemet kontrollerar med automatik om betald licensavgift krävs innan man anmäler sig till en klass. Licensavgiften måste i dessa klasser betalas online innan man kan anmäla sig.

Tävlingsledare

Varje sanktionerad tävling skall ha utbildad tävlingsledare enligt sanktionsbestämmelserna. Detta innebär att lägsta utbildningen för kategori 2 – 3 är ”Förbundstävlingsledare” och för kategori 4 är ”Tävlingsledare”.

Streaming

Svenska Tennisförbundet är positiv till att tennismatcher och tävlingar streamas vilket ligger i linje med Game Change 2030. Vår gemensamma målsättning att synliggöra tennis på alla nivåer bygger bland annat på att möjliggöra livestreaming och direktsändningar av tennis under hela året. Läs mer om Game Change 2030 här.

Från och med 1 mars 2024 kommer streaming av sanktionerade tävlingar att regleras.

A) Internationella tävlingar samt utvalda nationella tävlingar med högre status

Svenska Tennisförbundet har för avsikt att streama internationella tävlingar samt utvalda nationella tävlingar med högre status. Svenska Tennisförbundet kommer inte att streama klasser för spelare 12 år och yngre och avråder starkt från att övriga sanktionerade tävlingar streamar dessa klasser (se mer nedan).

Svenska Tennisförbundet har för avsikt att streama följande tävlingar;

 • ITF World Tennis Tour Men’s/Women’s/Juniors/Masters
 • ITF Wheelchair Tennis Tour
 • Tennis Europe 14 år
 • Veteran-SM Inne/Ute
 • Paratennis-SM Inne/Ute
 • JSM inne/JSM-Race slutspel Ute
 • Elite Hotels Next Gen Cup Riksfinal (klasser 13 år och äldre)
 • Sommartouren/Vintertouren
 • Pirres Pokal & Sofias Cup
 • Elitserien & Division 1 inomhus
 • Lag SM-Slutspel (Svenska Juniorcupen och pojkar/flickor 15)
 • Lag SM-Slutspel utomhus

Ovan tävlingar riktar sig till elitspelare alternativt är juniortävlingar med högre status och därav anses vara av allmänt intresse. Spelare som anmäler sig till dessa tävlingar godkänner att deras matcher kan komma att streamas. Godkännandet sker i samband med tävlingsanmälan via Tävling Online.

B) Övriga nationella tävlingar med högre status

I nedanstående tävlingar har spelare rätt att tacka nej till streaming i samband med anmälan och också på spelplatsen. Klasser för spelare 12 år och yngre får inte aktivt streamas.

 • JSM-Race deltävlingar
 • Salk Open
 • Båstad Corem Open
 • Elite Hotels Next Gen Cup regionstävlingar

C) Övriga nationella och regionala sanktionerade tävlingar

För övriga nationella och regionala tävlingar ska tävlingsarrangören ta fram egna riktlinjer och beslut för varje enskild tävling. Detta bl.a skall meddelas SvTF senast 30 dagar innan anmälningstiden öppnar till varje enskild tävling, via följande formulär.

Om tävlingen streamas ska det finnas detaljerad information om hur, vart och vilka klasser som streamas. Denna information ska tydligt framkomma på tävlingens sida på Tävling Online. Spelare ska alltid ha rätt att tacka nej till streaming i samband med anmälan och också på spelplatsen. Varje enskild arrangör ansvarar för att GDPR och Yttrandefrihetsgrundlagen följs. Tävlingsarrangörer som aktivt streamar klasser för 12 år och yngre riskerar att få sin sanktion indragen och ej vara berättigad till att söka tävlingssanktioner och bidrag för barn- och ungdomsverksamhet i en period av upp till två år.

Att tänka på!

 • Kostnaderna för att tävla i tennis är höga och anmälningsavgifterna tenderar att stiga. Rese- och övernattningskostnaderna blir stora. Försök därför att begränsa antalet tävlingsdagar för de enskilda klasserna, undvik också vilodagar om ni vänder er till spelare som inte har pendelavstånd.
 • Välj en sanktionskategori som passar er klubbs ambition och kompetens vad avser genomförandet av tävlingen. Sanktion i kategori 2 ges endast till tävlingar samordnade av SvTF, exempelvis tourer och liknande.
 • Det är inte tillåtet med begränsningar i klasser upp till 14 år. Undvik i görligaste mån även begränsningar i de äldre juniorklasserna.
 • Matcher i klasser upp till 14 år skall schemaläggas så att match kan avslutas före 21.30 på vardagskvällar.

Tävlingssanktion

Klubb som vill arrangera sanktionerad tävling kan ansöka om sanktion hos sin region enligt följande:

Tävlingsperiod Senaste ansökningsdatum
januari-april* 31/8 året före (regionsgodk. 22/9 och publ. 30/9)
maj-augusti* 31/12 året före (regionsgodk. 22/1 och publ. 31/1)
september-december* 30/4 samma år (regionsgodk. 22/5 och publ. 31/5)

* januari-april: sök sanktion för alla tävlingar med startdatum senast 30/4,
* maj-augusti: sök sanktion för alla tävlingar med startdatum senast 31/8,
* september-december: sök sanktion för alla tävlingar med startdatum senast 31/12

Observera att sanktionsansökningar normalt endast hanteras under respektive ansökningsperiod. Om en sanktion lämnas in efter sista ansökningsdatum så kan varken godkännande eller snabb handläggning av sanktionen garanteras.

Tidigare registrerade sanktionsansvariga kommer att erhålla instruktioner och nya inloggningsuppgifter via e-mail. Senast tre dagar efter avslutad tävling skall en “Tävlingsrapport” skickas in till SvTF.

Sanktionsbestämmelser

Tävlingsrapport

JSM Race och Sommartour
Innan sanktion för JSM Race och Sommartour kan sökas, skall särskilt formulär skickas in. Detta för att Svenska Tennisförbundet skall kunna fastställa racen och att tävlingarna in krockar.

Formulär för JSM Race

Sanktionsavgift

Sanktionsavgiften är 1250 kr/tävling.

Sanktionskategorier

Tävlingssanktion innebär att man förbinder sig att genomföra tävlingen enligt gällande sanktionsbestämmelser samt de anvisningar som respektive region anger. Regionen godkänner sanktioner i kategori 3-4 medan Svenska Tennisförbundet godkänner tävlingar i kategori 1-2 och 5 .

 • 1 – Internationell
 • 2 – Riks
 • 3 – Nationell/Regional
 • 4 – Barn/Ungdom/Motion
 • 5 – Rullstol

Kategori 3 spelas med Tennispoäng. Vidare så kommer samtliga klasser som spelas utan Tennispoäng att tillhöra kategori 4, dvs. även de tävlingsformer för 13 år och yngre.

Tävlingslicens

Samtliga spelare som skall delta i tävlingar och anmäla sig genom det nya tävlingssystemet måste registrera sig online och därigenom erhålla en tävlingslicens och ett tävlingslicensnummer. Tävlingslicensen är gratis för samtliga spelare upp till 12 år . Tävlingslicensen är även gratis för spelare som endast deltar i tävlingar som spelas i kategori 4. Tävlingslicensavgiften kan betalas online i det nya tävlingssystemet. Systemet kontrollerar med automatik om betald licensavgift krävs innan man anmäler sig till en klass. Licensavgiften måste i dessa klasser betalas online innan man kan anmäla sig.

Tävlingsledare

Varje sanktionerad tävling skall ha utbildad tävlingsledare enligt sanktionsbestämmelserna. Detta innebär att lägsta utbildningen för kategori 2 – 3 är ”Förbundstävlingsledare” och för kategori 4 är ”Tävlingsledare”.

Att tänka på!

 • Kostnaderna för att tävla i tennis är höga och anmälningsavgifterna tenderar att stiga. Rese- och övernattningskostnaderna blir stora. Försök därför att begränsa antalet tävlingsdagar för de enskilda klasserna, undvik också vilodagar om ni vänder er till spelare som inte har pendelavstånd.
 • Välj en sanktionskategori som passar er klubbs ambition och kompetens vad avser genomförandet av tävlingen. Sanktion i kategori 2 ges endast till tävlingar samordnade av SvTF, exempelvis tourer och liknande.
 • Det är inte tillåtet med begränsningar i klasser upp till 14 år. Undvik i görligaste mån även begränsningar i de äldre juniorklasserna.
 • Matcher i klasser upp till 14 år skall schemaläggas så att match kan avslutas före 21.30 på vardagskvällar.

Sprint

Sprint är en korttävlingsform där matcherna spelas i bäst av tre tiebreakgame och hela tävlingen avgörs på en dag.
Sprint genomförs:

 • I poolform med slutspel
 • Tävlingen genomförs på en dag.
 • Inga krav på domare. Matchledare krävs.
 • Poolspel – 4 spelare/pool.
 • Låg anmälningsavgift.
 • Tävlingen genomförs med poolspel där de två bästa i varje pool går till slutspel.
 • Samtliga matcher genomförs i ”bäst av tre tiebreak – game”.
 • Spelarna erhåller ett poäng per vunnet tiebreakgame.
 • Om spelarna har samma poäng vid sammanräkningen av poolen räknas ”gameskillnad” därefter ”bollskillnad”.
 • Samtliga matcher i poolen genomförs på en och samma bana.
 • Segraren alternativt segraren och tvåan i varje pool går vidare till slutspel.
 • Slutspelet genomförs med fyra eller åtta spelare i en vanlig lottning (”bäst av tre tiebreak-game”).

Instruktion sanktionsansökan

Sanktionsansökan skall fyllas i av sanktionsansvarig person som finns registrerade för arrangerande klubb. Varje klubb kan ha flera sanktionsansvariga. Inloggningsuppgifter för det nya sanktionsansökningssystemet kommer att skickas via e-mail till befintliga sanktionsansvariga.

Nedan finner du instruktioner för hur du gör en sanktionsansökan.

 1. Gå in på svtf.tournamentsoftware.com
 2. Klicka på Login längst upp till höger på sidan
 3. Fyll i ditt inloggningsnamn och lösenord som du har erhållit via e-mail. Om du som är sanktionsansvarig inte har fått några uppgifter, kontakta SvTF, tavling@tennis.se
 4. Klicka på nedåtpilen intill ditt namn längst upp till höger och sedan på ”Tävlingssanktion”.
 5. Klicka på ”Lägg till tävlingssanktion”
 6. Följ stegen i sanktionsansökan från 1-6. Observera att sanktionsansökan i dagsläget inte kan sparas för senare kompletteringar utan måste fyllas i fullständigt och sedan skickas.
 7. När ansökan är fullständig (när 6. Klassinformation är klar), välj ”Ansök sanktion”. Ansökan skickas därefter till din Region/SvTF för godkännande. Du kommer att få besked via e-mail gällande statusen för sanktionsansökan. Besked lämnas när den är inlämnad, när regionen eller förbundet har synpunkter på ansökan samt när den är godkänd.
 8. Samtliga godkända sanktionsansökningar kommer vid en gemensam tidpunkt att publiceras på svtf.tournamentsoftware.com.

Observera att alla klasser i en sanktionsansökan måste ha en gemensam sista anmälningsdatum . Detta innebär att om det finns klasser med en avvikande sista anmälningsdatum, som exempelvis Sommartour- eller Vintertourtävlingar, så måste dessa klasser registreras i en separat sanktionsansökan.

 1. Godkänn villkor och klicka på ”Nästa”.

”Kopiera sanktion” innebär att man kan kopiera tidigare sparade sanktioner från samma arrangör. Vid uppstarten av nya sanktionsansökningssystemet så finns det inga tidigare sanktioner att kopiera. Välj ”Nej”.

Ange tävlingsnamn för tävlingen. Utelämna årtal i tävlingsnamnet. Om ni ingår i gemensamma tourer eller tävlingsformer, exempelvis SO Tour, NG Cup eller liknande, säkerställ med din region att tävlingsnamnet skrivs enhetligt med övriga ingående tävlingar. På så sätt blir tävlingskalendern både lättläst och tydlig.

”Factsheet” publicerar all nödvändig information om tävlingen, dvs. de uppgifter som enligt tävlingsbestämmelserna krävs för en tävlingsinbjudan. Ange samma datum som ”Anmälningstidens startdatum”.

Fältet ”Kommentarer” är ett fritextfält som visas för spelare och är en del i Factsheet. Här kan du ange information om t ex boende, mat och liknande.

”Begränsa anmälningar” ger möjligheten att begränsa anmälningar till spelare från en utvald region. Funktionen kan exempelvis användas för RM-tävlingar.

”Sista återbudsdag” innebär att spelare har möjlighet att via online – funktionen dra sig ur en tävling. Då arrangörer i dagsläget är skyldiga att betala tillbaka anmälningsavgiften för spelare som drar sig ur en klass före lottning så underlättar funktionen för spelare som tvingas lämna återbud . Återbudsdatum skall anges som dagen före lottningen.

Ange önskat ”Betalningssätt”. Om du väljer ”Online” så måste klubben via Svenska Tennisförbundet registrera sig för ett Payex – konto. Registrering görs i samband med att klubben gör si n programlicensregistrering.

I fältet ”Betalningsanvisningar” anger man kompletterande betalningsinformation, exempelvis bankgironummer. Fältet behöver inte användas om man väljer betalningssättet Online.

När du fyllt i alla uppgifter, välj ”Nästa”.

3. Ange ”Bolltyp” för tävlingen. Om ni använder avvikande bolltyp i vissa klasser, ange boll typ och aktuella klasser i fältet ”Text”.
Ange datum och tid för sign-in i fälten ”Sign-in sista datum” och ”Sign-in sista tid” om det finns klasser med sign-in. Ange vilken/vilka klasser det avser i fältet ”Text”.
Ange ”Tävlingsledare” och övriga kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna till tävlingsledaren visas inte på webbsidan eller i factsheet. Kontakta SvTF om tävlingsledare saknas i listrutan. När du fyllt i alla uppgifter, välj ”Nästa”.

4. Fyll i uppgifter om arrangör och spelplats. När du fyllt i alla uppgifter, välj ”Nästa”.

5. Sätt kryss för de klasser som skall arrangeras i tävlingen. Om du väljer en ABC-klass så kommer tre klasser att skapas när tävlingen laddas ner till Tournament Planner. Där kan man skapa egna namn på klasserna. När du fyllt i alla uppgifter, välj ”Nästa”.

6. Fyll i ”Klasstyp” för respektive klass. Nedan en lista över vilken/vilka kategorier som skall användas för olika klasstyper.

 • Sommartour 2 – Riks
 • Vintertour 2 – Riks
 • SM 2 – Riks
 • Riksklass 2 – Riks (ex. Båstadtennis och SALK Open)
 • Next Generation 2 – Riks/3 – Nationell/Regional/4 – Barn/Ungdom/Motion
 • RM 3 – Nationell/Regional
 • Nationell/Reg. 3 – Nationell/Regional/4 – Barn/Ungdom/Motion
 • SO Tour 4 – Barn/U ngdom/Motion
 • Rullstolsklass 5 – Rullstol
 • Seriespel 2 – Riks/ 3 – Nationell/Regional/4 – Barn/Ungdom/Motion
 • Lagtävlingsklass 3 – Nationell/Regional/4 – Barn/Ungdom/Motion

Observera att samtliga klasser för spelare 13 år och yngre tillhör kategori 4 – Barn/Ungdom/Motion.

Det är viktigt att försöka ange så kort speltid som möjligt för varje enskild klass. På så sätt blir det enklare för spelare att anmäla sig till flera klasser och tävlingar. Den region ni tillhör kan ha olika regler och riktlinjer för klassernas speltid. Kontakta din region om du saknar information kring detta.

Glöm inte att fylla i ”Matchformat”, ”Lottning” och ”Anmälningsavgift”. Notera att anmälningsavgift avser per spelare (även i dubbelklasser). När du fyllt i alla uppgifter, välj ”Ansök sanktion”.

När sanktionen är godkänd följer publicering och start av online-anmälan.

Sammanfattningsvis görs detta i följande steg:

 1. Ladda ner sanktionsansökan
 2. Kontrollera och justera tävlingsinformationen
 3. Ange betaltjänstlösning
 4. Publicera tävlingen

Nedan följer guider till de olika stegen.

För övriga nationella och regionala tävlingar ska tävlingsarrangören ta fram egna riktlinjer och beslut för varje enskild tävling. Detta bl.a skall meddelas SvTF senast 30 dagar innan anmälningstiden öppnar till varje enskild tävling, via följande formulär.

Om tävlingen streamas ska det finnas detaljerad information om hur, vart och vilka klasser som streamas. Denna information ska tydligt framkomma på tävlingens sida på Tävling Online. Spelare ska alltid ha rätt att tacka nej till streaming i samband med anmälan och också på spelplatsen. Varje enskild arrangör ansvarar för att GDPR och Yttrandefrihetsgrundlagen följs. Tävlingsarrangörer som aktivt streamar klasser för 12 år och yngre riskerar att få sin sanktion indragen och ej vara berättigad till att söka tävlingssanktioner och bidrag för barn- och ungdomsverksamhet i en period av upp till två år.

1. Vi rekommenderar alla arrangörer att både ladda ner och publicera tävlingen så snart du kan efter att sanktionsansökan är godkänd. På så sätt kan du göra eventuella justeringar av uppgifter kring klassnamn, anmälningstidens start, betalsätt och liknande i tid. Om du inte gör detta så riskerar du att visa fel uppgifter för spelare på Tävling Online. Tänk på att om betaltjänstlösningen inte aktiveras innan anmälningstiden startar, så kan spelare anmäla sig utan tvingande betalning.

2. Så snart sanktionsansökan är godkänd och publicerad så erhåller du som sanktionsansvarig ett e-mail med besked om tävlingens tävlingsid. Exempel på tävlingsid enligt följande: SVTF20172-125.

Meddelandet om tävlingsid hittar du även när du loggar in på Tävling Online. Du hittar meddelandet i menyn under ditt namn längst upp till höger under länken Meddelande.

3. Spara tävlingsid. Tävlingsid behöver senare anges när du laddar ner sanktionen till Tournament Planner (TP).

4. Starta TP (du behöver giltig licensnyckel och senaste programversion). Skapa en ny fil och ange aktuellt tävlingsnamn. Ok.

5. Välj Tävling-Importera tävlingssanktion.

6. Ange TävlingsID för tävlingen.

7. Ange Användarnamn och Lösenord (de uppgifter du har använt för sanktionsansökan).

8. Ladda ner sanktionen.

1. Det finns ett antal uppgifter om tävlingen som är viktiga att kontrollera och justera före publicering och start av online-anmälan.

a. Klasser. Observera att ABC-klasser laddas ner som en klass från sanktionsansökan. Detta innebär att man behöver justera klassnamn och lägga till B- och C-klasser.

b. Klassinformation. När man dubbelklickar på en klass så finns det fem flikar under respektive klass som kan justeras. Flikarna Allmänt, Kategori och Datum innehåller information som påverkar publiceringen och uppgifterna i Factsheet. Under Datum anger man klasspecifika datum. Kryssa i aktivera om du använder klasspecifika datum.

c. Webbanmälan. Under Internet-Publicera-Webbanmälan finns centrala uppgifter för online-anmälan. Här anger du startdag för anmälan. Om du publicerar tävlingen långt före tävlingsstarten så kan man här ange en startdag för online-anmälan som ligger framåt i tiden. Vi rekommenderar att du anger en sista anmälningsdag och tid som ligger på en vardag. Du kan även välja att stänga en anmälan exempelvis 12.00 på dagen. På så sätt så blir det troligen enklare både för arrangörer och SvTF att hantera support kring anmälningsärenden.

d. Sista återbudsdatum. Sista återbudsdatum skall ligga så nära lottningsdatum som möjligt. Datumet får vara maximalt två dagar före lottningsdatum. Det är viktigt att spelare skall kunna dra sig ur en tävling online så nära inpå lottningen som möjligt.

e. Max antal klasser. Inställningen för max antal klasser är viktig. Se till så att antalet klasser aldrig är högre än vad du tillåter. Om du tillåter anmälan i en singelklass och en dubbelklass så skall det fyllas i enligt följande. Max klasser per spelare: 2. Max antal singelklasser per spelare: 1. Max antal dubbelklasser per spelare: 1. Max antal mixedklasser per spelare: 0.

 1. Om du använder PayEx betaltjänstlösning så behöver inställningar för detta göras i TP.
 2. Uppgifterna anges under Internet-Publicera-Betalning.
 3. Ange Online betalningsmetod: PayEx.
 4. Ange Online betalningssätt: Tvingande.
 5. Ange Payex Merchant Account och Payex Encryption key enligt de uppgifter som du tidigare har fått i separat e-mail. Vi rekommenderar att du kopierar uppgifterna från det dokument du har erhållit och sedan klistrar in dessa i TP. På så sätt undviker du felregistrering av uppgifterna.

 1. Efter att du är klar med alla inställningar så kan du publicera tävlingen.
 2. Välj Internet-Publicera och klicka på Publicera.
 3. Efter publicering så rekommenderar vi dig att:

a. Kontrollera att tävlingen har uppdaterats.

b. Kontrollera klassnamnen under Organisation-Klasser.

c. Kontrollera datum och tider för online-anmälan under Organisation- Online- anmälan.

d. Kontrollera uppgifter under Factsheet. Bland annat att det finns alla uppgifter för samtliga klasser. Att eventuella klasspecifika datum visas. Att klassnamnen är rätt angivna. Att max antal klasser är korrekt inställda.

e. Observera att du i inloggat läge på Tävling Online kan redigera vissa uppgifter i Factsheet. Detta gör du under Factsheet-Redigera factsheet.

f. Vi rekommenderar även att någon gör en första online-anmälan med betalning för att bekräfta att inställningarna för tävlingen är korrekta.

Läs mer

Tournament Planner

För dig som arrangör sker all administration i tävlingsprogrammet Tournament Planner. Här hittar du mer information och guider.