På fredag, den 1 maj, öppnar Riksidrottsförbundet (RF) upp för alla föreningar att söka kompensationsstöd som en del av regeringens krispaket till idrottsrörelsen.

Det var den 20 mars som Regeringen gav beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. 
RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Syftet är att ge specialförbunden (däribland Svenska Tennisförbundet) och idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. 
Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som sker för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

RF skriver:
* Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget.
* I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.

Stöd kan även tilldelas förbunds- och föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om förbundets eller föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Föreningar ansöker i IdrottOnline, fliken Idrottsmedel. För att få söka krävs att föreningens förlorade intäkter eller merkostnader är på minst 15 000 kronor mellan 12 mars och 30 juni. Ansökan är öppen 1-15 maj.

Se mer information om kompensationsstödet här!

Principer för ekonomiskt stöd

För frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta corona@rfsisu.se