I dag öppnar ansökan för NIU – Nationellt godkänd Idrottsutbildning.

På en nationellt godkänd idrottsutbildning läser man normalt 400 poäng specialidrott. Minst tre träningspass i veckan ligger på skoltid. Alla våra NIU-­verksamheter samverkar med en eller flera klubbar för att sammantaget kunna erbjuda en bra helhetslösning för din tennissatsning. Du som blir antagen till en NIU-­verksamhet har rätt att träna i klubben på orten utan krav på klubbyte.

På flertalet av våra NIU­-skolor finns flera NIU-­idrotter, vilket innebär att du kommer att vara en del av en större grupp av idrottselever på ditt gymnasium. Delar av ämnet specialidrott läser man tillsam­mans med elever från andra idrotter.

Nationellt godkänd idrottsutbildning för tennis finns från norr till söder, på följande orter: Umeå, Uppsala, Täby, Stockholm, Lidköping, Göteborg, Växjö, Helsingborg, Karlskrona och Malmö.

Ansökningstiden (för höstterminen 2020) pågår 12 november till 1 december.

Ansökan görs här!

Läs mer här!