På lördagen avslutades Svenska Tennisförbundets förbundsmötesdagar i Göteborg.

Fredagen inleddes med en framåtriktad konferens med ett 70-tal deltagare där långsiktiga planen Game Change 2030 stod i fokus. Deltagarna fick också fördjupa sig i elit- och landslagsverksamheten, pågående diskussioner kring elitserieformatet, streaming samt riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. På konferensen presenterades också Svenska Tennisförbundets nya huvudpartner som offentliggörs under nästa vecka.

På lördagens förbundsmöte klubbades bland annat Svenska Tennisförbundets färdplan 2022 igenom.

– Fantastiskt roligt och berikande att träffa varandra igen och få möjlighet att tillsammans fortsätta skapa kraft och bygga planen för svensk tennis utveckling. Vi har haft bra dagar med stor sammanhållning, värme och gemenskap. Det verkar finnas en stor samsyn kring vart vi vill. Vi enades om en tydlig färdplan för året med särskilt fokus på tränarutbildning, elitverksamhet, partnersamarbeten, digital utveckling och att stötta klubbarna i att fortsätta växa och utvecklas, säger Åsa Hedin, som fick fortsatt förtroende på ordförandeposten och omvaldes på ett år.

– Det är väldigt glädjande att se att svensk tennis står stark och att tennisfamiljen fortsätter växa – 2021 ökade medlemsantalet med nästan 7 procent i våra klubbar. Jag vill rikta ett stort tack till alla klubbar, regioner och förbundet för allt fantastiskt arbete som görs på alla nivåer, avslutar Åsa Hedin.

Styrelseledamöterna Marie Hedberg och Odd Swarting stod i tur för omval och valdes på två år. Emil Holmgren valdes in som ny ledamot medan Johanna Larsson lämnade sitt uppdrag. Johan Kristiansson, Sophie Lindvall och Mattias Ottermark är sedan tidigare valda till 2023.

Under årsmötet delades också en rad utmärkelser ut, läs mer om vilka som prisades här.

Åsa Hedin, ordförande.