Hur har ni gjort för att öka medlemsantalet med 600 personer på två år? 
– Vi har liksom många andra klubbar massor med personer som spelar tennis i anläggningen. Av dessa var en förhållandevis liten del medlemmar. Det handlar om att skapa mervärden för att få folk att bli medlemmar och det har vi gjort. Vi har gjort det lättare för medlemmar att boka bana och samtidigt indirekt svårare för icke-medlemmar. Som medlem kan man till exempel boka bana upp till 15 dagar i förväg och på så sätt komma åt tider som annars går åt snabbt både dag- och kvällstid. Vi har också ökat rabatten för banbokning för medlemmar, säger Johan Porsborn, klubbchef i Salk.

Johan Porsborn. Foto: Salk

Salk har gått från 2 400 medlemmar 2019 – till 2 700 år 2020. Förra året noterade klubben 3 062 medlemmar innan tennisåret stängde.
Vid Svenska Tennisförbundets årsmöte i Göteborg fick Fair Play TK (3 088 medlemmar) och Salk ta emot Åke Erikssons vandringspris som Sveriges största respektive näst största tennisklubb. Lidingö TK är den tredje klubben i Sverige som har över 3 000 medlemmar (och som fått priset som den näst största klubben de senaste åren).
– Vi har också skapat fler aktiviteter för våra medlemmar. Sign-in-tennis är en populär och flexibel tennisform där man anmäler sig till ett visst pass. Vi har matchkvällar för spelare på olika nivåer, fortsätter Porsborn. 

Det är ingen slump att ökningen skett under pandemiåren. Salkhallen har liksom många andra hallar i framför allt storstäderna varit fullbelagda stora delar av dagen.
– Jag tror att det är många klubbar som upplevt samma sak. Det har varit fullt även under dagtid och det har hängt i sig även efter pandemin. 

Salk har sedan ett knappt år tillbaka en eventansvarig på en halvtidstjänst.
– Den rollen är dedikerad medlemmar och sponsorer. Det handlar om att hitta på roliga saker, att skapa mervärden. Det kan vara matchkvällar, föreläsningar och annan medlemsnytta. 

Ett ökat medlemsantal i Tennissverige är också ett av de stora målen i Game Change 2030. Johan Porsborn är av uppfattningen att alla tennisklubbar kan göra något. I slutändan är det till gagn för hela Tennissverige.
– Ju fler vi är, desto större blir gemenskapen. Det är inkluderande att vara medlem och det är ju medlemmarna tillsammans som utgör klubben. Svensk tennis tjänar på att det blir fler medlemmar i klubbarna. Det är viktigt utifrån många perspektiv. Att Salk är näst största klubb betyder egentligen inte så mycket för oss. Vi är hellre 20:e största klubb på 3 000 medlemmar än största klubb med 2 000 medlemmar… Tillsammans måste vi verka för tennisen och det förhållningssättet måste vi nog alla ha. Sett till hur många som spelar tennis borde vi vara långt fler än de totalt drygt 123 000 medlemmar som registrerades förra året. Kan vi gemensamt jobba för att få in fler personer i tennisfamiljen så är vi alla vinnare. Folk kommer uppskatta tennisen mer om man själv är en del av den.

Klubbmästerskap är en annan nyckel till ökat medlemsantal. I Salk har man jobbat hårt med KM de senaste åren.
– Man kan göra så mycket, allt från ett roligt årsmöte till ett välarrangerat KM. I Salk märker vi att allt fler anmäler sig till KM. Det gäller att hitta en tidpunkt som inte ”stör” verksamheten. Vi har vårt KM utomhus, i andra delen av augusti. Vi har jobbat mycket för att fler ska vara med, bland annat genom A-, B- och C-klasser och att alla ska kunna vara med även om man inte tävlar annars. KM kan med fördel kombineras med sociala aktiviteter som grillning eller något festligt för medlemmarna.

Tack för tipsen, Johan Porsborn! 

Salks medlemsutveckling:
1914: 226
1922: 209
1938: 304
2011: 1 929
2016: 2 183
2021: 3 062