Den 28 september är det dags för nästa träff i Mötesplats Svensk Tennis. Den här gången är ämnet 40-lika – alla vinner när vi får samma möjligheter att utvecklas.

På den här mötesplatsen får deltagarna mer information om bland annat 40-lika (Svensk tennis inkludering- och jämställdhetsstrategi), en jämställd idrottsrörelse och vad vi kan vinna på det och om 40-lika klubbutbildningen som lanseras hösten 2022.
Föreläsare och diskussionsledare är Emma Ernlund, SvTF:s medlemsstrateg och Sofia B Karlsson f.d. sakansvarig i jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet.
Målgruppen för mötet är styrelsemedlemmar, klubbledare och alla som är intresserade av jämställdhets- och inkluderingsfrågor.
Sista anmälningsdag är den 27 september.