I början av nästa år lanseras den första delen av Svenska Tennisförbundets nya utbildningsprogram.
Fler och mer utbildade ledare är en prioriteringarna i Game Change 2030. I linje med den beslutade planen utökas och utvecklas därför utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet.

Utbildningssatsningen består av olika delar. Innehållet i det befintliga programmet för tränare och funktionärer revideras, samtidigt som flera nyheter också tar plats. Bland dem kan nämnas digitala tematräffar (Mötesplats svensk tennis som redan har lanserats), nya karriärvägar, som vi tidigare har berättat om här och fler fysiska mötesplatser.

Därtill kommer utbildningsutbudet också att digitaliseras och samlas på en ny utbildningsplattform. I dag har en stor del av videomaterialet spelats in.
– Arbetet pågår för fullt. Vi har en arbetsgrupp som består av flera duktiga personer med olika erfarenheter och specialistområden. Vi har reviderat det befintliga utbildningsmaterialet och digitaliserat delar av det, och håller just nu på med att sammanställa det nyinspelade materialet till flera utbildningsfilmer som ska finnas på portalen, säger Michaela Karlsson, utbildningsansvarig.
– Nästa steg är att färdigställa bastränarutbildningen, det som i dag heter Tennisens plattform. Vi planerar också inför utbildningen för blivande kursledare, säger Michaela Karlsson.

Målsättningen är att samtliga delar i det nya utbildningsprogrammet ska vara på plats i slutet av 2023. Senare i höst hålls den första av flera kursledarutbildningar och i början av nästa år lanseras den första delen av utbildningen på den nya digitala plattformen.

TGU 2 – anmälan öppnar inom kort

Tills vidare fortsätter utbildningarna enligt befintligt upplägg. I oktober 2021 arrangeras nästa kurstillfälle för det nästa högsta steget i tränarutbildningen (TGU 2), och preliminärt i april nästa år genomförs TGU 3. Mer information om kurserna och anmälan kommer inom kort – håll utkik på Tennis.se!