Hörby-Höör TK vill utveckla den interna utbildningen av unga ledare och gör det med beviljade medel från nya Projektstödet. Som ett pedagogiskt redskap använder klubben minitennis som nu växer ytterligare inom den egna verksamheten.

Idrottslyftet är borta. Istället är det nya Projektstödet som gäller. Riksidrottsförbundets pott fördelas av Svenska Tennisförbundet till de klubbar som söker medel för främjande för utvecklingen i åldrarna 13-20 år.
I Hörby-Höör TK har man sökt – och fått beviljat ett stöd för att långsiktigt bygga upp en kår av kompetenta ungdomstränare.
Enligt klubbchefen och chefstränaren Fredrik Tuvesson är det ingen snabbfix utan ansvarsfullt kommer de lotsa fram sina nya ledare. Klubben använder minitennis som ett pedagogisk verktyg.

Fredrik Tuvesson.

– Vi slår två flugor i en smäll och bygger upp en minitennisverksamhet. Vi ska precis skicka sju 15-åringar på Plattformsutbildning där två av våra ungdomsledare redan gått, men det räcker inte bara att skicka iväg dem på kurs ett par dagar. Vi vill utbilda våra unga ledare i klubben så mycket det går. De spelare jag har på mina träningar är också ungdomsledare och då passar jag på att ge tips, råd och positiv feedback i deras ledarroller.
Ytterst handlar det här om att de ska få ta mer ansvar i klubben.

Projektansökningarna ska vara tydligt kopplade till målgruppen ungdomar i åldern 13-20 år. Kravet är att aktiviteterna vänder sig till ungdomar som skulle vilja börja med tennis men även för spelare som skulle vilja stanna kvar inom idrotten om den bara blev mer lust- och spänningsfylld på olika sätt i vardagar utan att vara så starkt kopplad till prestation och resultat.
Det nya stödet kommer väl till pass. Alla ledare har ett litet arvode och det kostar med banor och träningarna kombineras med fika och andra aktiviteter utanför tennisen.
– Vi kommer så klart skjuta till egna medel men nu kommer vi ha råd med fler aktiviteter än vad vi annars hade haft. Jag hoppas kunna bjuda in ett par närliggande klubbar för seriespel i minitennis. Tennisen har ett problem och det är att det ofta kan bli väldigt långa dagar när det är seriespel och tävlingar. I minitennis komprimerar vi det till en timme plus avslutande fika.

Ungdomsledarna Julia Ågren och Linnea Åkesson. Foto: Hörby-Höör TK

Av Hörby-Höör TK:s cirka 400 medlemmar är hälften mellan 0 och 25 år och hälften av alla medlemmar är igång i organiserad träning.
Klubben är lyckligt lottad när det gäller att få ungdomarna engagerade som ledare.
– Det är få ledare som lämnat och de som slutar spela tennis själva vet att det finns andra uppgifter inom klubben. Det är självklart svårt i 15-16-årsåldern när inte rätt utbildning finns på orten och de börjar pendla eller flyttar härifrån.
Därför tror jag på att stimulera ännu mer, med aktiviteter utöver den vanliga träningen. Med mer minitennis ökar också ledaruppdragen, säger han och fortsätter:
– Vi hade tänkt dra igång ett minitennisprojekt ändå. Då har vi pratat om en minitennistävling på våren och en på hösten, men nu kommer vi arrangera minitennistävlingar vid åtta tillfällen under året. Vi har 50 barn som spelar minitennis och det är ungdomsledarna som ska hålla i detta. Det kan handla om att räkna poäng, men också spela med de barn som behöver en partner.

Coronaviruset sätter så klart sina spår även i tennisklubben mitt i Skåne. Träningen är igång som vanligt, men extra åtgärder har vidtagits.
– Vi hade planerat för en familjetennislördag som vi ställde in. Så länge barnen går i skolan tycker jag att vi ska upprätthålla verksamheten så mycket det går. Tävlingarna i minitennis kommer innebära mycket folk, både barn och vuxna, så det skjuter vi lite på nu. 

Läs mer om Projektstöd här!

Mer info på RF här!