Under helgen genomfördes Svenska Tennisförbundets strategi- och förbundsmöte i Uppsala.

De tre mötesdagarna inleddes med ett strategimöte med ett 30-tal anställda och förtroendevalda inom förbund och regioner. Deltagarna fick i presentationer och workshops fördjupa sig i det pågående och fortsatta arbetet med Game Change 2030, bland annat kopplat till målområdena tränar- och ledarutveckling, medlemmar, klubbservice och tävlingsformer för alla samt ämnena hållbar organisation och ekonomi.

Strategimötet avslutades på lördagen på USIF:s anläggning. Samtidigt tog förbundsmötesdagarna vid. Ett 70-tal personer från hela tennis-Sverige samlades för lördagens konferens och söndagens årsmötesförhandlingar.
– Det har varit fantastiska dagar i Uppsala med framåtriktade samtal och möten där alla bidrog stort med sitt deltagande, engagemang och kompetens. Det är väldigt glädjande att se hur starkt vårt samarbete vuxit sig och att alla verkligen jobbar tillsammans mot samma mål!  Tack till alla medarbetare som lade mycket kraft och förberedelser på att det skulle bli ett så bra möte, säger Åsa Hedin, som fick fortsatt förtroende på ordförandeposten.

Förbundsmötesdagarna innebar inte bara tillfälle att summera tennisåret som gått, utan också avslutet av ”första set” (2022-2023) av Game Change 2030.
– Jag är väldigt stolt över den verksamhet och alla initiativ vi sjösatt under perioden där vårt fokus legat vid att skapa goda grundförutsättningar för framtida framgångar. Jag omfamnar som det gångna året som ett positivt år även om det också innehöll inslag av tuffa utmaningar. Med det i ryggen går vi stärkta in i set nummer två där vi verkligen ska växla upp arbetet inom de blå målområdena som är jätteviktiga för oss som idrott: spelarutveckling, tävlingsformer och internationella framgångar.
– Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla ideella och professionella krafter i klubbar, regioner och förbund för allt fantastiskt arbete som görs på alla nivåer. Slutligen vill jag tacka för förtroendet som ordförande ytterligare ett år. Det är en glädje ett vara en del av svensk tennis, säger Åsa Hedin.

Vid förbundsmötet klubbades bland annat Svenska Tennisförbundets färdplan 2024 igenom.

Förutom omvalet av Åsa Hedin omvaldes även styrelseledamöterna Emil Holmgren, Marie Hedberg och Odd Swarting på två år. Beatrice Cedermark, Johan Kristiansson och Mattias Ottermark är sedan tidigare valda till 2025.

Under årsmötet delades också en rad utmärkelser ut, läs mer om vilka som prisades här.