VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2023

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2023

VÄLKOMMEN!

Välkommen till vår verksamhetsberättelse! Som du redan har märkt är den helt digital. Du läser den genom att scrolla ner på sidan eller bläddra mellan avsnitten genom att använda menyknapparna till höger.

För bästa läsupplevelse rekommenderar vi att du läser den i din dator. Trivs du ändå bättre med att läsa den i pappersformat kan du istället ladda ner publikationen som pdf.

STYRELSENS BERÄTTELSE

2023 års verksamhetsberättelse innebär inte bara tillfälle att summera tennisåret som gått, utan också att vi spelat färdigt ”första set” (2022-2023) av Game Change 2030. Förbund, regioner och klubbar arbetar tillsammans mot målet: en ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet.

2021 stod ett enat årsmöte bakom svensk tennis strategiska plan för hur vi gemensamt ska utveckla vår idrott de kommande åren: Game Change 2030. Inom ramen för Game Change 2030 finns tolv målområden som beskriver de satsningar som ska inspirera och vägleda i arbetet med att uppfylla visionen: Tennis – en ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet. Arbetet inom respektive målområde leds av en programansvarig (operativ) och en förtroendevald (ideell) representant.

Resan mot 2030 har delats in i fem tvåårsplaner och 2023 innebar avslutet på den första fasen. Under den här perioden har stort fokus legat på att skapa goda grundförutsättningar för framtida framgångar, det vill säga de gula och lila målen inom vilka vi initierat ett flertal satsningar. Bland annat genom att utöka och utveckla vårt utbildningsprogram, främja utvecklande tennismiljöer genom Trygg tennis, stärka våra partnerskap och att synliggöra tennisen ännu mer.

Strategikonferenser med regionerna och teamsmöten med klubbar har varit centrala för att främja samarbete och engagemang. Styrelsen ser fram emot det fortsatta gemensamma arbetet där vi kommer att stärka insatserna inom de blå målområdena samt att öka engagemanget på klubbnivå.

Med de gula målen sätter vi fokus på våra medlemmar, våra anläggningar, sättet vi synliggör tennisen och hur vi genererar mer resurser till våra satsningar.

9: Medlemmar

Svensk tennis har under 2010-talet sett en positiv trend i medlemsantal. Drivet av pandemin såg vår idrott en stor tillväxt och under  2021 noterades det högst antalet medlemmar på över 25 år. Sedan dess har medlemssiffrorna återgått till nivåerna före pandemin. Totalt är 113 416 personer (-8433) medlemmar i 386 (-9) tennisklubbar.

Arbetet med att välkomna nya målgrupper till tennisen fortsatte under året. Genom Riksidrottsförbundet initiativ Idrottsklivet ges vi möjlighet att utöka verksamheten inom ramen för det befintliga konceptet Tennis på gatan och därigenom nå ännu fler barn och unga på deras hemmaplan.

Därtill fortsatte satsningen på Tennis på studs, ett koncept som riktar sig till målgruppen nybörjare 65+ och som i dag bedrivs i 24 klubbar.

10: Fans och följare

Svensk tennis synlighet i media ökade under året. En av anledningarna är att SVT sände både herr- och damlandslagets matcher samt ATP-tävlingen BNP Paribas Nordic Open. TV4-gruppen hade sändningsrättigheterna för ATP- och WTA-tävlingen Nordea Open i Båstad.

På nationell nivå togs ytterligare steg för att skapa bättre förutsättningar för både förbund och klubbar att streama internationella tävlingar och de större nationella tävlingarna i Sverige. Genom den fortsatta utvecklingen av olika digitala tjänster skapas möjligheter för klubbar och arrangörer att mer effektivt informera och rapportera om svensk tennis samtidigt som spelare och fans på ett enklare sätt kan följa svenska tävlingar och arrangemang.

Genom att skapa bättre tävlingsarrangemang ihop med klubbar och arrangörer har även tennisen synliggjorts mer på lokal nivå. Synligheten på lokal nivå har fortsatt uppmuntrats och möjliggjorts genom tennisens återstartsstöd, ur vilken tennisklubbar har kunnat ansöka om bidrag för lokal marknadsföring.

11: Spelytor och tennisbanor

Arbetet inom målområdet startar upp under andra set.

12: Partnerskap

Partnerfamiljen växer samtidigt som trogna partners väljer att fortsätta och fördjupa sitt engagemang med att stötta tennisens vision och verksamhet. Deras engagemang märks inte minst genom synlighet och aktiviteter i samband med tävlingar och events, t.ex. under hemmalandskamper, SM-tävlingar, Sverigefinalen av Elite Hotels Next Gen Cup och Elitserien powered by MATCHi. Närvaron har bemötts positivt och stärkt upplevelsen för både besökare och deltagare. Vidare har arbetet med att förbättra kommunikationen och synligheten för svensk tennis i tv, media och digitalt gett resultat vilket har lett till fler möjligheter för nya och kreativa aktiveringar och paketeringar som ger större synergi och effekt för olika partners.

De lila målen fokuserar på tennisens ledare, våra nätverk, inkludering av nya målgrupper samt förbundets och regionernas stöd till klubbarna.

5. Tränar- och ledarutveckling

Fler och mer utbildade ledare är en prioritering i Game Change 2030. I linje med målsättningarna utökas och utvecklas därför utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, bland annat genom digitalisering.

2023 lanserades tre nyheter: klubbtränarutbildning, introduktionsutbildning för funktionärer samt ett kostnadsfritt material för att inspirera blivande tränare. I och med detta är nu samtliga grundutbildningar för tränare och ledare på plats. Under året nådde vi en milstolpe genom dessa grundutbildningar – totalt utbildades 25 procent fler tränare under året. Sammanlagt utbildades 500 tränare och funktionärer under året, vilket är en av målsättningarna i Game Change 2030.

Nu påbörjas nästa stora steg, att revidera de högre tränar- och ledarutbildningarna som också kommer att innefatta olika karriärvägar.

6. Klubbservice

Tennisbanan ska vara en plats där alla känner sig trygga och välkomna, genom hela livet. Förbundet tillsammans med regionerna stöttar löpande tennisklubbarna i dessa frågor.

2023 lanserades kvalitetsmärkningen Trygg Tennis för att hjälpa klubbarna med verktyg för att kunna skapa utvecklande och trygga tennismiljöer med fokus på det förebyggande arbetet. Under året påbörjade totalt 80 klubbar processen med att bli kvalitetsmärkta och vid slutet av året hade totalt 8 klubbar genomfört kvalitetsmärkningen.

7. Samarbeten och nätverk

Arbetet inom målområdet startar upp under andra set.

8. 40 lika

Under 2023 har Svenska Tennisförbundets jämställdhets- och inkluderingsarbete fortsatt genom 40 lika.

Ett arbete som uppmärksammats även utanför den svenska tennisfamiljen. Under året tilldelades Svenska tennisförbundet Riksidrottsförbundets och Svenska Spels utmärkelse ”Årets förebild” på Svenska Idrottsgalan. Tennisförbundet blev första förbund att ta emot utmärkelsen och tilldelades under året också en utmärkelse av Internationella tennisförbundet för jämställdhetsarbetet inom ramen för 40 lika.

I början av året gick startskottet för 40 lika Nätverk, ett nätverk för kvinnliga tränare och ledare inom svensk tennis. Nätverket verkar för att fånga upp, stärka och behålla kvinnliga tränare inom svensk tennis genom erfarenhetsutbyte, inspiration, delaktighet och utveckling. Under året genomfördes både fysiska och digitala träffar. Därtill hölls träffar i Women Tennis Business Network både i Båstad och Stockholm under året.

På lokal nivå tog närmare 40 tennisklubbar viktiga steg i sitt jämställdhetsarbete genom att påbörja förbundets ”40 lika Klubbutbildning”.

Inom ramen för 40 lika ingår också arbetet med att bredda och utveckla paratennisen (tennis för personer med funktionsnedsättningar) och alla dess grenar med målet att öka vår idrotts inkludering och tillgänglighet. Intresset och kunskapen för paratennisen fortsätter att öka ute i tennis-Sverige!

Efter den första tvåårsperioden med Game Change 2030 har vi en stabil grund för att kunna växla upp i arbetet för att nå de blå målområdena: spelarutveckling, tävlingsformer och internationella framgångar.

2. Spelarutveckling

Under hösten påbörjades rekryteringsprocessen av en ny sportchef, som kommer att leda arbetet med framtagandet av svensk tennis nya spelarutvecklingsplan med start 2024. I december stod det klart att Simon Aspelin tillträder tjänsten.

Arbetet med spelarutvecklingsplanen smygstartade under första set, både genom revideringen av tränarutbildningarna och genom verktyget Spelutveckling röd-orange-grön.

Spelutveckling röd-orange-grön blev under året ett allmänt verksamhetsstöd för tennisklubbar. Syftet med plattformen är att stödja ett ökat spelfokus för att barnen ska lyckas spela tennis från dag ett. Allt lärande sker stegvis med anpassade spelytor och material. Totalt var 49 klubbar delaktiga i projektet under året liksom Svenska Tennisförbundets regioner, där framför allt Tennis Stockholm varit drivande i satsningen.

3. Tävlingsformer för alla

För att få fler att tävla mer inleddes under året processen med att se över matchformer för barn. Syftet är att erbjuda kreativa, trygga, utvecklande och innovativa matchformer för alla barn, oavsett nivå, med förhoppningen att bidra till en livslång relation med tennissporten. Arbetet, som involverar flera arbets- och referensgrupper, kommer att beröra seriespel och tävlingar som är både sanktionerade och icke sanktionerade på nationell, regional och lokal nivå. Målet är att arbetet ska vara färdigställt i slutet av 2024.

Satsningen på Svenska Tennisligan fortsätter att utvecklas. I dag erbjuds ett heltäckande utbud av klasser på nationell och regional nivå vilket resulterat i 15 procent fler deltagande lag.

4. Internationella tennisframgångar

För att stötta svensk elit på junior-, dam- och herrsidan finns ett rikt internationellt tävlingsutbud på svensk mark. Det har aldrig tidigare arrangerats så många internationella tävlingar på svensk mark under ett år som under 2023.

Under året fortsatte förbundets program med lägerverksamhet med tonvikt på de yngre åldrarna. Vi ser fram emot att växla upp i arbetet genom att tillföra mer resurser, ekonomiskt och personellt, för att fortsätta utvecklingen. I linje med detta anställdes en ny juniorlandslagstränare till verksamheten under året.

Till sportårets höjdpunkter hör Sveriges tredje raka avancemang till Davis Cup Finals och damernas vinst i grupp 1 i Billie Jean King Cup. Därtill flera framstående juniorresultat både i individuellt och i lag (läs mer under Sportåret i denna berättelse).

Till årets mörkare rubriker, och som hade negativ sportslig påverkan för herrlandslaget, hör att Mikael Ymer stängdes av 18 månader på grund av dopningsförseelse (tre missade dopningskontroller under ett år) samt att Dragos Madaras blev avstängd under utredning av misstänkt brott mot tennisens antikorruptions-regelverk.
Svenska Tennisförbundet tar avstånd från alla typer av korruptions- och dopningsförseelser och ser allvarligt på ärendena. Under 2023 utökade förbundet sina preventiva insatser, självständigt och i samverkan med Riksidrottsförbundet och tennisens internationella integritetsorganisation, ITIA, som utökat sina insatser för att skydda tennissporten.

Sveriges internationella engagemang har fortsatt varit stort.

Under året valdes Svenska Tennisförbundets ordförande Åsa Hedin in som ledamot i Internationella tennisförbundet (ITF). Ur svensk tennis perspektiv innebär det att Sverige stärker sin internationella röst och kommer närmare besluten om t.ex. Davis Cup, Billie Jean King Cup, World Team Cup och vilka satsningar och utvecklingsområden som ska prioriteras internationellt.

Inom ITF har Sverige också haft representation inom följande:

 • Sport Science and Medicine Committee – Åsa Hedin
 • Advantage All Committee – Christer Sjöö
 • Masters Committee – Martin Lager
 • Olympic Committee – Stefan Fransson

Inom Tennis Europe har Sverige haft representation inom följande:

 • Junior Committee – Kenneth Bergbom

Nationellt är tennisförbundets styrelseledamot Marie Hedberg ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse.

Åsa Hedin och Christer Sjöö representerade Sverige på ITF:s årsmöte i Cancun, Mexiko och Tennis Europes årsmöte i Barcelona, Spanien. Åsa Hedin och Marie Hedberg representerade SvTF på Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte. Odd Swarting, Emil Holmgren, Tove Kjeller och Christer Sjöö var representanter vid Riksidrottsmötet som anordnades av Riksidrottsförbundet.

Förbundsstyrelsen har haft nio protokollförda möten under året.

Det är glädjande att partnerfamiljen växer och olika partners fortsätter öka sina engagemang. 2023 välkomnade vi resebyrån BIG Travel som ny officiell partner till förbundet. Vidare skapades samarbeten med arrangörer och partners av våra internationella tävlingar i Sverige samt lokala samarbeten i samband med herrlandslagets hemmamatch i Kungl. Tennishallen.

Vi vill rikta ett stort tack till våra huvudpartners Elite Hotels, Ford och MATCHi och våra nationella partners HEAD, RS, Ár Functional och BIG Travel samt övriga partners för deras engagemang och delaktighet i svensk tennis.

Svenska Tennisförbundets omsättning har ökat markant över de senaste åren. Ökningen kan framför allt hänföras till nya bidrag från Riksidrottsförbundet, där Återstartstödet utgör den största delen. Förbundet har tilldelats 24 Mkr åren 2021 till år 2023, varav den största delen av stödet går till klubbarna. En annan viktig orsak till den ökade omsättningen är att Davis Cup-spelarnas prispengar detta år gick över SvTF resultaträkning till följd av nya rutiner från Internationella Tennisförbundet (ITF).

Efter 2023 års resultat (+224 Tkr) står Svenska Tennisförbundet fortsatt starkt ekonomiskt, vilket innebär goda förutsättningar för framtida satsningar inom ramen för Game Change 2030.

Förbundsstyrelsen vill avsluta med att tacka alla personer, såväl förtroendevalda som anställda, för det fantastiska arbete som görs i svensk tennis på alla nivåer: centralt, regionalt och i klubbarna.

Tack för att ni engagerar er för att alla våra medlemmar ska få glädje av vår idrott. Fördel livet!

EN LEDANDE OCH FRAMGÅNGSRIK IDROTT, FÖR LIVET, HELA LIVET

Game Change 2030

OM FÖRBUNDET

Svenska Tennisförbundet arbetar dagligen för tennisens utveckling i Sverige. Förbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Svenska Tennisförbundet är uppdelat i sju regioner och består av de föreningar som upptagits som medlemmar i förbundet. 386 föreningar är anslutna till SvTF och i dessa finns sammanlagt 113 416 medlemmar.

Hedersordföranden

Stefan Dahlbo
Thomas Wallén

Hedersledamöter

Hans Berg
Kenneth Bergbom
Jan Carlzon
Anders Rydberg
Bo Victor
Björn Waxegård

Styrelsen, ordinarie ledamöter

Ordförande:
Åsa Hedin, Saltsjöbaden
Ledamöter:
Odd Swarting, vice ordförande, Stockholm
Beatrice Cedermark, Stockholm (fr.o.m. 23 april 2023)
Marie Hedberg, Växjö
Emil Holmgren, Växjö
Johan Kristiansson, Stockholm
Sophie Lindvall, Örebro (t.o.m. 23 april 2023)
Mattias Ottermark, Göteborg

Revisorer

Grant Thornton revisionsbyrå med huvudansvarig Elisabeth Raun
Revisorssuppleant: Grant Thornton revisionsbyrå Peter Ek

Valberedning

Ordförande: Petra Tedroff, Göteborg
Mats Pettersson, Uppsala
Johan Porsborn, Stockholm
Emma Ståhl, Stockholm

Veterankommittén
Martin Lager, ordförande
Louise Björkhager
Charlotte Holm Keller
Per Johansson
Johan Sturen
Lina Westberg
Emma Flink
Juridiska nämnden

Peter Enander, Ordförande
Maria Nisell
Niklas Trosell
Mikael Sjöö
Christina Marmolin

Paratennisrådet

Stefan Olsson
Jens Nilsson
Kent Ring
Annika Klingström
Mikaela Lecomte Seger

Tekniska rådet

Robert Roos

Serieutskottet

Bert Chyssler, ordförande
Nils Idström
Magdalena Sekkenes
Martin Stigh

Kansli 2023

Administration
Generalsekreterare, tf landslagsansvarig: Christer Sjöö
Ekonomiansvarig: Michael Rudin
Ekonomi: Lena Kubicska*
Kommersiellt ansvarig: Jonas Elmblad
Informationsansvarig: Johanna Jonsson
Webredaktör: Torbjörn Dencker**
Koordinator: Tove Kjeller
Medlemsstrateg: Emma Ernlund

Landslag
Landslagsansvarig: Niklas Fjeldstad (delvis sjukskriven)
Davis Cup-kapten: Johan Hedsberg**
Billie Jean King Cup-kapten: Johanna Larsson*
Juniorkapten: Jonas Svensson
Juniorlandslagstränare: Carl Ackered (fr.o.m. 1 maj 2023)

Föreningsstöd
Sakkunnig barn och ungdom: Ola Mårtensson
Paratennis, Trygg Tennis: Mikaela Lecomte Seger (heltid fr.o.m. 1 oktober)

Utbildning
Utbildningsansvarig: Michaela Karlsson (delvis föräldraledig)
Utbildningskoordinator: Sophie Lindvall*

Tävling
Tävlingsansvarig: Bengt Helmersson
Tävlingsadministratör: Fredrik Palm
Tävlingsadministratör: Sebastian Dorling
Internationella tävlingar: Anders Wennberg*
Funktionärer: Johan Carlsson*

*deltidstjänster
** konsult

Officiellt organ
Tennis.se

Under året har utmärkelser delats ut enligt nedanstående. Vi vill sända en uppmaning till klubbar och Förbundets specialdistrikts­förbund (SDF) att uppmärksamma sina trotjänare med en utmärkelse. Bestämmelser och ansökningshandlingar för våra utmärkelser finns att hämta på tennis.se.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke tilldelas person som varit verksam inom svensk tennisorganisation under minst tio år och gjort betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling och som tidigare erhållit SDF:s eller DF:s motsvarande utmärkelse.

Mottagare 2023: Curt Justing, Härna LTK och Johan Wilhelmsson, Karlskrona TK.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans tilldelas person som tidigare erhållit Förtjänstmärket och som varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling. För båda utmärkelserna gäller att personen fortfarande ska vara aktiv inom tennissporten.

Mottagare 2023: Jan Trolle, SvTF Öst och Guillermo Otero, Karlskrona TK.

Silverplaketten

Silverplaketten, som är Svenska Tennisförbundets högsta utmärkelse, tilldelas person som under en lång följd av år medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse. Beslut om tilldelning fattas av Årsmötet på förslag från Styrelsen.

Ingen mottagare 2023.

Marcus Wallenbergs vandringspris

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM tilldelas Helsingborgs TK.

Mackes Trofé

Mackes Trofé utdelas till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete.

Helsingborgs TK tilldelas trofén för år 2023.

Peter Wallenbergs Sportsmanship Award

Utmärkelsen tilldelas den svenska juniorspelare som genom sitt uppträdande på och utanför tennisbanorna utgör ett föredöme för svensk juniortennis. Utmärkelsen delas ut i samarbete mellan Svenska Tennisförbundet och International Lawn Tennis Club of Sweden (IC).

Ingen mottagare 2023.

Största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb tilldelas SALK (3 504).

Näst största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb tilldelas Fair Play TK (3 021).

Stefan Edbergs Stipendium

Ett resultatbaserat stipendium som delas ut av Stefan Edbergs stiftelse (ej av förbundet).

F14: Rebecca Malmström, KLTK
P14: Knut Andersch, Vallda TK
F16: Lea Nilsson, SALK
P16: William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK

Donationsfonderna

Svenska Tennisförbundet har delat ut stipendier ur Donationsfonderna:
Mackes Minnesfond 357 000 kr
Pirres dubbelfond 72 000 kr
Marcus Wallenbergs fond för unga och lovande tennisspelare 100 000 kr
Totalt 529 000 kr

ANSLUTNA FÖRENINGAR

24 föreningar
Brottkärrs Tennisförening
Föreningen Partille Tennis
Gothia Tennisklubb
Göteborgs Lawn Tennisklubb
Hindås Tennisklubb
Hisingens Tennisklubb
Högsbohöjds Tennisklubb
Hönö Tennissällskap
Idrottssällskapet Gothia
Knippla Idrottsklubb
Kungälvs Tennisklubb
Landvetter Tennisklubb 1974
Lerums Tennisklubb
Marstrands Tennisklubb
Mölndals Tennisklubb
Pixbo Tennisklubb
Påvelunds Tennis o Badmintonklubb
Särö Lawn Tennisklubb
Team Åkered Tennisklubb
TK Team Tennislirarna
Torslanda Tennisklubb
Ullevi Tennisklubb
Vallda Tennisklubb
Åsens Tennisklubb
51 föreningar
Arboga Tennisklubb
Avesta Tennisklubb
Björbo Idrottsförening
Borlänge Tennisklubb
Bålsta Tennisklubb
Domnarvets Tennisklubb
Enköpings Tennisklubb
Falu Tennisklubb
Ferneboo Tennisklubb
Gagnefs Idrottsförening
Gefle Tennisklubb
Gustafs Tennisklubb
Hallstahammars Tennisklubb
Hallstaviks Tennisklubb
Idrottsklubben Segro
IFK Mockfjärd
IK Heros Tennisklubb
Insjöns Tennisklubb
Köpings Tennisklubb
Leksands Tennisklubb
Ludvika Tennisklubb
Långtora Tennisklubb
Malungs Tennisklubb
Marma Sportklubb
Mora Tennisklubb
Norbergs Tennisklubb
Norrtälje Tennisklubb
Ockelbo Tennisklubb
Rimbo Tennisklubb
Rosersbergs Tennisklubb
Rättviks Tennisklubb
Sala Tennisklubb
Salbohed Tennisklubb
Sandvikens Tennisklubb
Sigtuna Tennisklubb
Skutskärs Tennisklubb
Sportklubben Iron
Svärdsjö Racketklubb
Sävja Tennisklubb
Söderfors Tennisklubb
Temnarens Racketklubb
Tennisklubben Aros Västerås
Upsala Studenters IF
Upsala Tennisklubb
Valbo Allmänna Idrottsförening
Väddö Tennissällskap
Västanfors Tennisklubb
Västerås Tennisklubb
Öregrunds Tennissällskap
Österby Tennisklubb
Östhammars Sportklubb
31 föreningar
Alfta Tennissällskap
Bodens Tennisklubb
Bollnäs Tennisklubb
Gammelgårdens Idrottsförening
Gällivare Tennisklubb
Haparanda Tennisklubb
Hudiksvalls Tennisklubb
Härnösands Racketklubb
Kalix Tennisklubb
Kiruna Tennisklubb
Kramfors Tennis
Ljusdals Tennisklubb
Luleå Tennisklubb
Norrfällsvikens Tennisklubb
Norrmjöle Tennisklubb
Pajala Tennisklubb
Piteå Racketklubb
SCA Fritidsförening
Skellefteå Tennisklubb
Sköns Tennisklubb
Sollefteå Tennisklubb
Strömsunds Tennisklubb
Sundsvalls Tennisklubb
Söderhamns Tennissällskap
Timrå Tennisklubb
Umeå Tennisklubb
Vindelns Tennisklubb
Älvsby Tennisklubb
Östersund-Frösö Tennisklubb
Överkalix Idrottsförening
Öviks Tennisklubb
57 föreningar
Boo Racketklubb
Botvid Tennisklubb
Dalarö Tennisklubb
Danderyd Djursholm Elittennisklubb
Danderyds Tennisklubb
Djursholms Tennisklubb
Edsvikens Tennisklubb
Ekerö Tennisklubb
Ellagårds Tennisklubb
Enebybergs Idrottsförening
Enskede Lawn Tennisklubb
Farsta Tennisklubb
Gustavsbergs Tennisklubb
Handelsbanken Idrottsförening
Haninge Tennisklubb
Hellas Tennisklubb
Huddinge Kommuns PF
Huddinge Tennisklubb
Huvudsta Tennisklubb
Idrottsföreningen Triangeln
Inside Out Tennisklubb
Internationa Lawn TC OF Sweden
Järfälla Tennissällskap
KLTK Junior- och Tävlingsförening
Kungsängens Tennisklubb
Lidingö Tennisklubb
Mälarhöjdens IK Tennisklubb
Nynäshamns Tennisklubb
Näsbyparks Tennisklubb
Rotebro Tennisklubb
Rönninge Tennisklubb
Saltsjöbadens Lawn Tennisklubb
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb
Skönstaholms Tennisklubb
Smedslättens Lawn Tennis Klubb
Sollentuna Tennisklubb
Solna Tennisklubb
Spånga Tennis o Bordtennisklubb
Spårvägens Tennisklubb
Stenhamra Tennisklubb
Stockholms Allmänna Lawn TK
Stockholms Rullstolstennisklubb
Stockholms Tennisklubb
Stora Wäsby Tennisklubb
Sundbybergs Tennisklubb
Tennischool Club
Trollbäckens Tennisklubb
TSK Malmen
Tullinge Tennisklubb
Tumba Tennisklubb
Täby Tennisklubb
Vallentuna Tennisklubb
Vaxholms Tennisklubb
Viggbyholms Tennisklubb
Västerhaninge Racket- och Idrottsklubb
Åkersberga Tennisklubb
Älta Tennisklubb
126 föreningar
Allmänna Tennisklubb Lund
Alstermo Idrottsförening
Alvesta Tennisklubb
Anderstorps Tennisklubb
Aneby Tennisklubb
Annebergs Gymnastik o Idrottsförening
Arilds Tennisklubb
Backa Tennisklubb
Bankeryds Tennisklubb
Beddingestrands Tennisklubb
Berga Tennisklubb
Bjuvs Tennisklubb
Bodafors Tennisklubb
Borgholms Tennisklubb
Båstad Tennissällskap
Dalby Tennisklubb
Eksjö Tennisförening
Eslövs Tennisklubb
Fair Play Tennisklubb
Falkenbergs Tennisklubb
Forserums Tennisklubb
Färjestadens Tennisklubb
Förslövs Tennisklubb
Gamleby Tennisklubb
Genarps Tennisklubb
Getinge Tennisklubb
Gislaveds Tennisklubb
Gottskärs Tennisklubb
Habo Tennisförening 2016
Hagafors Tennisklubb
Helsingborgs Tennisklubb
Hillerstorps Tennisklubb
Hovmantorps Tennisklubb
Hyllinge Tennisklubb
Hyltebruks Tennisklubb
Hässleholms Tennisklubb
Höllvikens Tennisklubb
Hörby-Höör Tennisklubb
Idrottssällskapet Göta
Jönköpings Tennisklubb
Kalmar Tennisklubb
Karlshamns Tennisklubb
Karlskrona Tennisklubb
Klavreströms Tennisklubb
Kristianstads Tennisklubb
Kronprinsens Tennisklubb
Kullabygdens Tennissällskap
Kungsbacka Tennisklubb
Lagans Tennisklubb
Laholms Tennisklubb
Lammhult Tigers Tennisklubb
Landskrona Tennisklubb
Ljungby Tennisklubb
Ljungbyheds Tennisklubb
Ljungvalla Tennisklubb
Lomma Tennisförening
Lomma-Bjärreds Tennisklubb
Lugi Tennisförening
Malmö Tennisklubb
Markaryds Tennisklubb
Munka-Ljungby Tennisklubb
Mölle Tennisklubb
Mörbylånga Tennisförening
Mörlunda Tennisklubb
Nybrostrands Tennisklubb
Nässjö Tennisklubb
Nättraby Tennisklubb
Olofströms Tennisklubb
Osby Tennisklubb
Oskarshamns Tennisklubb
Polus Tennis Club
Påskallaviks Tennisklubb
Qviinge Tennisklubb
Ramlösa Tennisklubb
Reftele Tennisklubb
Ronneby Tennisklubb
Rottne Tennisklubb
Ryds Tennisklubb
Skanör-Falsterbo Tennisklubb
Skillingaryds Tennisklubb
Skillinge Idrottsförening
Skruvs Idrottsförening
Skummeslövs Tennisklubb
Slöinge Tennisklubb
Smedby Tennisklubb
Smålandsstenars Tennisklubb
Sofielunds Tennisklubb
Staffanstorps Tennisklubb
Svedala Tennisklubb
Söderslätts Tennisklubb
Södra Sandby Tennisklubb
Söndrums Tennisklubb
Tabergsdalens Tennisklubb
Tallbackens Tennisklubb
Tenhults Idrottsförening
Tingsryds Tennissällskap
Tomelilla Tennisklubb
Torups Tennisklubb
Tranås Lawn Tennisklubb
Trelleborgs Tennisklubb
Tröingebergs Tennisklubb
Tyringe Tennisklubb
Vaggeryds Tennisklubb
Varbergs Tennisklubb
Veberöds Tennisklubb
Vejbystrands Tennisklubb
Vellinge Tennisklubb
Westerviks Tennis & Racketklubb
Vetlanda Racketklubb
Vikens Tennisklubb
Vimmerby Tennisklubb
Virserums Tennisklubb
Vissefjärda Gymnastik o Idrottsförening
Våxtorps Tennisklubb
Wä Tennisklubb
Värnamo Tennisklubb
Växjö Tennissällskap
Ystads Tennisklubb
Åhus Tennisklubb
Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Åsenhöga Tennisklubb
Älmhults Tennisklubb
Ängelholms Tennisklubb
Ödåkra Tennisklubb
Öjaby Tennisklubb
Örkelljunga Tennisklubb
54 föreningar
Alingsås Tennisklubb
Arvika Tennisklubb
Billeruds Tennisklubb
Bofors Tennisklubb
Dalsjöfors Tennisklubb
Eds Tennisklubb
Falköpings Tennisklubb
Filipstads Tennisklubb
Fiskebäckskils Tennisklubb
Föreningen Elfsborg Tennis ( 2012 )
Föreningen Gullmarens Centre Court
Gillberga Tennisklubb
Grebbestads Idrottsförening
Grums Tennisklubb
Grästorps Tennisklubb
Gullspång Tennisklubb
Götene Tennisklubb
Hammarö Tennisklubb
Herrljunga Tennisklubb
Hjo Tennisklubb
Hunnebostrands Tennisklubb
Härna Lawn Tennisklubb
Högsäters Tennisklubb
Karlstads Tennisklubb
Kils Tennisklubb
Kristinehamns Tennisklubb
Lidköpings Tennisklubb
Lilla Edets Tennisklubb
Ljungskile Tennisförening
Lysekil Tennisklubb & Racketcenter
Mariestads Tennisklubb
Marks Tennisklubb
Sandareds Tennisklubb
Skara Tennisklubb
Skultorps Tennisklubb
Skövde Tennisförening
Smögens Tennisklubb
Sommarro Tennisklubb
Stenungsunds Tennisklubb
Strömstads Tennisklubb
Sunne Tennisklubb
Tibro Tennisklubb
Tidaholms Tennisklubb
Torsby Tennisklubb
Trollhättans Tennisklubb
Töreboda Tennisklubb
Uddeholms Tennisklubb
Uddevalla Tennisklubb
Ulricehamns Tennisklubb
Vara Tennisförening
Vårgårda Tennisklubb
Vänersborgs Tennisklubb
Åmåls nya Tennisklubb
Årjängs Idrottsförening
43 föreningar
Askhögens Idrottsförening
Brokinds Idrottsförening
FFV Tennisklubb
Frövi Tennisklubb
Föreningen Katrineholms Tennisakademi
Gnesta Tennisklubb
Grönbo Idrottsförening
Hallsbergs Tennisklubb
Holmens Tennisklubb
Kisa Tennisklubb
Klinte Tennisklubb
Kumla Tennisklubb
Laxå Tennisklubb
Lillån Tennisklubb
Lindesbergs Tennisklubb
Lindö Tennisklubb
Linköpings Tennisklubb
Ljungsbro Tennisklubb
Mariefreds Tennisklubb
Mjölby Tennisklubb
Motala Tennisklubb
Nora Lawntennisklubb
Norrköpings Tennisklubb
Nykvarns Tennisklubb
Nyköpings Tennisklubb
Oxelösunds Tennisklubb
Simon Sportklubb
Snäck Tennissällskap
Strängnäs Tennisklubb
Sturefors Nya Tennisklubb
Söderköpings Tennisklubb
Södermalms Tennisklubb
Södertälje Padel- & Tennisklubb
Tennisklubben Hobby
Tennisklubben SAAB
Torshälla Tennisklubb
Trosa Racketklubb
Valdemarsviks Idrottsförening
Vingåkers Tennisklubb
Visby Tennisklubb
Åby Tennisklubb
Åtvidabergs Tennisklubb
Örebro Tennisklubb

SPORTÅRET

Till sportårets höjdpunkter hör Sveriges tredje raka avancemang till Davis Cup Finals, damernas vinst i grupp 1 i Billie Jean King Cup och flera framstående juniorresultat både i individuellt och i lag.

Med mångfaldiga landslagsspelaren Johanna Larsson som ny kapten väntade gruppspel i Europa/Afrikas division 1 i Antalya, Turkiet. Spelformatet är mycket ansträngande med sex landskamper på lika många dagar. Sverigeettan Rebecca Peterson kom till spel för det svenska laget tillsammans med Caijsa Hennemann, Kajsa Rinaldo Persson och Jacqueline Cabaj Awad. Laget svarade för en stark insats med segrar över Norge, Danmark, Kroatien och Serbien. Efter segern mot Serbien, där Rebecca Peterson och Caijsa Hennemann vann varsin jämn tresetsmatch, stod det klart att Sverige var klara för playoff-spel i november för att ta sig upp i högstadivisionen. Sverige avslutade sedan gruppspelet på bästa sätt med att besegra grupp A-segraren Ungern i placeringmatch.

Efter succén i gruppspelet lottades Sverige att spela mot Storbritannien på bortaplan. Med de två högst rankade svenskorna borta på grund av skador väntade en svår uppgift för det svenska laget. Kajsa Rinaldo Persson gav Sverige en drömstart med en seger i raka set över topp 100-spelaren Jodie Burrage. Därefter var brittiskorna för starka i de resterande singelmatcherna, och slutresultatet i landskampen skrevs till 3-1. Därmed blir det spel i Europa/Afrika 1 även 2024.

Spelarfacit 2023
Spelare Singel Dubbel
Jacqueline Cabaj Awad, Fair Play TK 0–1 4–1
Caijsa Hennemann, KLTK 4–3 2–0
Kajsa Rinaldo Persson, Ystads TK 2–2 4–1
Rebecca Peterson, SALK 3–1
Ledarstab 2023

Kapten: Johanna Larsson
Tränare: Jonas Svensson
Fysioterapeut: Clare Pedersen
Massör: Ella Loggner
Lagvärd: Tove Kjeller

Davis Cup-året började med en kvalmatch till världsfinalen på hemmabana i Kungl. Tennishallen. Bosnien-Hercegovina stod för motståndet. Sverige fick en drömstart när Mikael Ymer och Elias Ymer vann första dagens singlar i raka set mot Mirza Basic respektive Damir Dzumhur. Efter att bosnierna hade vunnit lördagens dubbel avgjorde Mikael Ymer landskampen genom att besegra Dzumhur i tre set. Därmed var DC-laget klara för sin tredje raka världsfinal.

Spelplats för världsfinalens gruppspel var liksom 2022 Bologna, Italien. Sveriges motståndare i gruppspelet var Chile, Kanada och Italien. Sverigeettan Mikael Ymer blev under sommaren avstängd på grund av dopningsförseelse (tre missade dopningskontroller under ett år) – ett tungt avbräck för det svenska laget. Även Dragos Madaras blev i samma veva avstängd under utredning av misstänkt brott mot tennisens antikorruptions-regelverk.

Kaptenen Johan Hedsberg tog ut Elias Ymer, Leo Borg, Karl Friberg, Filip Bergevi och André Göransson till spel. Gruppspelet blev en för svår uppgift för killarna som tvingades inkassera förluster i samtliga lagmatcher. Enda delmatchsegern kom i en för slutställningen i gruppen betydelselös dubbel mot Italien, där Filip Bergevi och André Göransson tog sin första DC-vinst tillsammans mot Simone Bolelli och Lorenzo Musetti.

Spelarfacit 2023
Spelare
Singel Dubbel
Filip Bergevi, Fair Play TK 1–2
Leo Borg, KLTK 0–3
André Göransson, Höllvikens TK 1–3
Elias Ymer, SALK 1–3 0–1
Mikael Ymer, SALK 2–0
Ledarstab 2023

Kapten: Johan Hedsberg
Tränare: Thomas Enqvist
Fysioterapeut: Jonas Leandersson
Massör: Lennart Westermark
Strängare: Henrik Wallensten
Team manager: Emil Holmgren

Winter Cups och Summer Cups

Som tidigare deltog Sverige med fyra lag i Winter Cups samt med sex lag i Summer Cups. Flickor 16-laget svarade för starka insatser både inomhus och utomhus och slutade som trea i Europa både i Winter Cups och Summer Cups. I Summer Cups nådde även pojkar 18-laget slutspel. I flickor 16-lagen spelade Lea Nilsson, SALK; Tiana Tian Deng, SALK; Linea Bajraliu, Helsingborgs TK samt Nellie Taraba Wallberg, GLTK. Ledare var Jonas Svensson och Ulf Pettersson.

Framgångarna för flickor 16-laget i Summer Cups innebar kvalificering för världsfinalen “Billie Jean King Cup Junior Finals” i Spanien där 16 nationer från hela världen samlades. Efter vinster i gruppspelet mot Serbien och Algeriet samt förlust mot USA var Sverige klara för kvartsfinal, där Storbritannien blev för svåra. Efter placeringsmatcher mot Japan och Brasilien slutade Sverige som 7:a i världen – en prestation att vara stolta över. Slutspelslaget i Spanien bestod av Lea Nilsson, Nellie Taraba Wallberg och Tiana Tian Deng. Ledare var Carl Ackered och Niklas Heckscher.

Europamästerskap för juniorer

Det blev många fina resultat och framskjutna placeringar under sommarens junior-EM. Allra bäst gick det för William Rejchtman-Vinciguerra, Fair Play TK och William Kjellberg, KLTK som nådde semifinal i pojksingel 16 respektive pojksingel 14. I flicksingel 16 nådde Lea Nilsson, SALK kvartsfinal. Kevin Edengren, Älta TK och Sebastian Eriksson, KLTK gick båda till kvartsfinal i pojksingel 18. Knut Andersch, Vallda TK (PS14); Ludvig Hede, Särö LTK (PS16) och Nellie Taraba Wallberg, GLTK (FS16) nådde alla fjärde omgången. Knut Andersch och William Kjellberg gick till semifinal i pojkdubbel 14.

Europaungdoms-OS

Lea Nilsson, SALK nådde semifinal och bronsmatch i Europaungdoms-OS (EYOF) i Maribor, Slovenien, men slutade som fyra. Klubbkamraten Tiana Tian Deng tog sig till tredje omgången. På pojksidan representerades Sverige av Linus Andersson, Helsingborgs TK samt Victor Rydén, Mälarhöjdens IK. Ledare var Peter Johnson.

Nordisk juniorlandskamp

En lång svensk segersvit bröts när Finland spelade hem fyrnationsturneringen Nordisk juniorlandskamp på hemmaplan i Helsingfors. Sverige besegrade Norge med 9-3 men fick nöja sig med oavgjort 6-6 mot Danmark. Mot hemmanationen blev det storförlust 2-10 och i sluttabellen en svensk tredjeplats. Vi får gratulera våra finska kamrater till vinsten och sikta in oss på att återta pokalen 2024.

Deltagare i det svenska laget var:

Flickor: Filippa Eckersten, Svedala TK; Victoria Lacki, Helsingborgs TK; Agnes Lagerqvist, Växjö TS; Nicole Saidizand, Stora Wäsby TK; Alice Wei Liu, Ullevi TK

Pojkar: Alexander Chmielewski, Helsingborgs TK; Wilmer Håkansson, Påvelunds TBK; Viggo Källeskog, KLTK; William Repakis, Upsala TK; Eric Ten, Åby TK

Ledare var Carl Ackered och Bijan Saidizand.

Sverige deltog inte med något lag i årets World Team Cup-kval. Ambitionen är att ha deltagande i en eller flera klasser 2024.

Sverigeettan Rebecca Peterson nådde en final på WTA 250-nivån i Merida, Mexiko. Hon kvalade in och gick till fjärde omgången i WTA 1000-tävlingen i Indian Wells, och hade andra omgången i Franska öppna mästerskapen som bästa Grand Slam-resultat.

Sverigetvåan Mirjam Björklund kvalade in och gick till andra omgången i WTA 1000-tävlingen i Miami. Såväl Mirjam Björklund som Rebecca Peterson hade skadeproblem under året.

Mikael Ymer, etta på herrsidan, nådde tre kvartsfinaler på ATP-touren i Marseille, Bordeaux och Eastbourne. På Grand Slam-nivå blev tredje omgången i Wimbledon bästa resultatet. I juli månad meddelade Idrottens skiljedomstol (CAS) att Mikael Ymer stängs av i 18 månader efter att CAS har funnit att han vid tre tillfällen har brustit i sin vistelserapportering.

Sverigetvåan Elias Ymer gjorde sitt bästa resultat för året när han nådde kvartsfinalen i ATP-tävlingen på hemmaplan i Kungl. Tennishallen i Stockholm.

På ungdomssidan spelade Max Dahlin, Kevin Edengren och Sebastian Eriksson huvudturneringar i junior-Grand Slam. Ett utropstecken i sammanhanget var att Max Dahlin vann pojkdubbelklassen i US Open tillsammans med Oliver Ojakaar, Estland. Fyra pojkar var under året rankade topp 60 på juniorvärldsrankingen – de ovan nämnda samt Albert Saar som kvalade i tre junior-Grand Slams under året.

Högst rankade damer singel (WTA-ranking 25 december 2023)

127 Rebecca Peterson (f. 1995)
166 Mirjam Björklund (f. 1998)
403 Kajsa Rinaldo Persson (f. 1997)
447 Fanny Östlund (f. 1997)
466 Jacqueline Cabaj Awad (f. 1996)

Högst rankade herrar singel (ATP-ranking 25 december 2023)

136 Mikael Ymer (f. 1998)
155 Elias Ymer (f. 1996)
227 Dragos Madaras (f. 1997)
365 Karl Friberg (f. 1999)
396 Leo Borg (f. 2003)

Lägerverksamhet

Svenska Tennisförbundet har under 2023 bedrivit lägerverksamhet i ett relativt omfattande program, med tonvikt på de yngre åldrarna. 13-årsverksamheten, som startade som ett samverkansprojekt med Sveriges Olympiska Kommitté, är numera en permanent och viktig del av verksamheten. Vid sex tillfällen samlades de bästa 13-åringarna i landet för träning under ledning av SvTF:s landslagstränare. Sedan 2022 är två internationella tränare, Geert de Meyer och Vinicius Oliveira, knutna till verksamheten. Engagemanget från olympiska kommittén kvarstår i form av fystränaren Niklas Heckschers medverkan. Ett bredare läger med fler 13-åringar från regionerna genomfördes i samband med vårlägret i Båstad.

Samling i Båstad inför Winter Cups och vårläger i Båstad för flera åldersgrupper tillhör också de fasta punkterna i programmet.

Stöd till internationellt tävlingsspel

Ekonomiskt stöd tilldelades såväl klubbar som akademier för att genomföra internationella tävlingsresor. I samband med sådana utdelades även individuella tävlingsstipendier. Målgruppen är tävlingsspel på hög internationell nivå för ungdomar på landslagsnivå.

Ett särskilt elitidrottsstöd från Riksidrottsförbundet möjliggjorde extra resurser till ungdomar på junior-Grand Slam-nivå 2023. SvTF genomförde ett flertal tränings- och tävlingsaktiviteter för målgruppen under ledning av Jonas Svensson.

EN IDROTT FÖR LIVET, HELA LIVET

Tillsammans arbetar vi för att skapa förutsättningar för ännu bättre tennis ute i våra tennisklubbar, oavsett ålder, nivå och ambition!

Trygg tennis är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas utefter sina egna förutsättningar. I praktiken handlar det om att skapa och bibehålla en trygg och utvecklande idrottsmiljö för alla.

Under året har fokus varit förebyggande arbete och i januari lanserades kvalitetsmärkningen Trygg Tennis till samtliga klubbar. Kvalitetsmärkningen består av en checklista som klubbarna behöver arbeta igenom innan de blir kvalitetsmärkta trygga tennisklubbar. Processen sker i nära samverkan med RF-SISU-distrikten och Svenska Tennisförbundet.

Checklistan består av följande punkter:

 1. Utdrag ur belastningsregister
 2. Reviderade stadgar förenliga med trygg tennis
 3. Uppdaterad värdegrund samt implementeringsplan för klubbens värdegrund
 4. Två personer som är ansvariga för trygg tennis (styrelse och anställd)
 5. Fysisk och digital brevlåda
 6. Handlingsplan
 7. Rutiner för referenstagning av ledare
 8. Utbildade tränare och vårdnadshavare
 9. Trygg tennis som en fast mötespunkt på styrelsemöten och personalmöten
 10. Player School och Barnens spelregler på hemsidan
 11. Regelbunden HLR-utbildning

Under året har totalt 80 klubbar påbörjat processen med att bli kvalitetsmärkta och vid slutet på året är totalt 8 klubbar helt klara. På hemsidan under trygg tennis finns samtliga klubbar per region som är kvalitetsmärkta tennisklubbar.

Under 2023 har jämställdhetsarbetet fortsatt genom utbildningen 40 lika. Genom stöd från Återstartsstödet har närmare 40 tennisklubbar påbörjat arbetet med 40 lika Klubbutbildning.

Under året tilldelades Svenska Tennisförbundet Svenska Spels utmärkelse ”Årets förebild” på idrottsgalan. Tennisförbundet blev det första förbund att ta emot utmärkelsen, som delades ut inom ramen för Svenska Spels initiativ ”Idrott för alla”. Priset tilldelas en förebild inom jämlikhet och mångfald. Nomineringen löd:

”Trots hinder på vägen utmanar de både sig själva och sin egen idrott för att nå målet att skapa en mer inkluderande och jämlik svensk idrott. De vågar tänka nytt och med succéprojekt som Tennis på studs och Tennis på gatan strävar de efter att tennis verkligen ska kunna vara en idrott för alla.” löd motiveringen.

Under året tilldelades Svenska Tennisförbundet också en utmärkelse från Internationella Tennisförbundet för arbetet med jämställdhet inom 40 lika. Priset går under namnet “Highly Commended Award” och är den fjärde högsta kategorin utmärkelser som ITF delar ut.

Under 2023 startades 40 lika-nätverket som är ett nätverk för kvinnliga tränare och ledare inom svensk tennis. Syftet med nätverket är att skapa en hållbar och långsiktig mötesplats som genom nationella, lokala och digitala träffar erbjuder en trygg, rolig och givande gemenskap. 40 lika Nätverk verkar för att fånga upp, stärka och behålla kvinnliga tränare inom svensk tennis genom erfarenhetsutbyte, inspiration, delaktighet och utveckling. Målsättningen är att 40 lika Nätverk ska vara en hållbar och kontinuerlig mötesplats med ambition att stärka och behålla kvinnliga tränare inom svensk tennis. Under 2023 genomfördes både fysiska och digitala träffar med nätverket.

Tennis på gatan

Tennis på gatan har varit ett viktigt inslag i svensk tennis sedan 2017. Med Tennis på gatan bryter vi normer och öppnar dörren till tennisen för barn och unga som inte har den naturliga vägen in i vår idrott. Konceptet öppnar också nya dörrar för våra föreningar som genom satsningen når nya målgrupper.

Under 2023 har Tennis på gatan fortsatt aktiverat barn och ungdomar på 13 orter. På fyra platser har det bedrivits kontinuerlig tränarledd verksamhet över hela året, medan övriga nio har fokuserat på verksamhet under sommaren.

Under 2023 har Tennis på gatan bedrivits på följande orter:

 • Malmö
 • Burlöv
 • Landskrona
 • Örebro
 • Söderslätt
 • Göteborg
 • Örnsköldsvik
 • Hyltebruk
 • Helsingborg
 • Borlänge
 • Västerås
 • Eksjö

Under året har stipendier delats ut för att möjliggöra att barn och ungdomar kan integreras och delta i tennisklubbens ordinarie verksamhet. Detta är en viktig del i projektet för att skapa en brygga till klubbarnas verksamheter och öka inkluderingen.

Idrottsklivet

Under hösten 2023 startade Riksidrottsförbundet en ny satsning: Idrottsklivet. Idrottsklivet möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Regeringen tillför ett årligt stöd på 100 miljoner till idrottsrörelsen. Idrottsklivet drivs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, 11 RF-SISU distrikt samt 14 specialidrottsförbund där tennisen är en av idrotterna som deltar.

Genom Idrottsklivet kommer Svenska Tennisförbundet att utöka det befintliga konceptet Tennis på gatan och därigenom nå ännu fler barn och unga på deras hemmaplan.

Följande tennisklubbar medverkar i arbetet inom ramen för Idrottsklivet fr.o.m. 2023:

 • Simon Sportklubb och Örebro Tennisklubb som arbetar mot polisområde Vivalla
 • Södertälje Padel-och Tennisklubb som arbetar mot polisområde Geneta
 • GLTK som arbetar mot polisområde Hjällbo.

Svenska Tennisförbundets tränarplattform Spelutveckling röd-orange-grön blev under året ett allmänt verksamhetsstöd för tennisklubbar. Syftet med plattformen är att stödja ett ökat spelfokus för att barnen ska lyckas spela tennis från dag ett. Allt lärande sker stegvis med anpassade spelytor och material. Plattformen vänder sig enbart till tränare som vägleder nybörjare och fortsättningsspelare i tennis – i huvudsak barn, men i praktiken kan nybörjare i alla åldrar kopplas till utvecklingsstegen.

Under 2023 låg fokus på att involvera klubbarna och att tillsammans med dem börja bygga och utveckla goda rutiner och vidareutveckla ett fungerande innehåll i plattformen. I samband med uppstarten av plattformen tillkom också en undersida på Tennis.se för att ge inblick i hur processen fortlöper.

De kommande åren kommer klubbarna – i en god samverkan mellan förbundet och regionerna – få möjlighet att söka ett tvåårigt utvecklingspaket som ger fri tillgång till plattformen, flertalet tränarträffar, support via fysiska föreningsbesök, delaktighet i ett nätverk och nya tips om lämpliga materialval. Under 2023 startade SvTF Stockholm på bred front med hela 30 deltagande klubbar. Övriga regioner enligt följande fördelning: Syd (7 klubbar), Göteborg (3), Mitt (5), Öst (2), Väst (1) och Norr (1). Totalt var 49 klubbar delaktiga i projektet under året.

Bakom plattformen fanns under 2023 ett utvecklingsteam i form av processledare Magnus Ericsson, Martin Tyllman, Thomas Tärnström, Pontus Bergevi, Marcus Lindberg, Fabian Jansson, och Magnus Johannesson. Förbundets koordinator är Ola Mårtensson.

Paratennisåret har varit späckat med aktiviteter. Till glädjeämnena hör att stående paratennis, en gren som tidigare år inte varit inkluderad i paratennisen, följer en stadig utvecklingskurva. Året inleddes med den internationella tävlingen Malmö Open, ett av Europas största parasportevent, som lockade ett relativt stort startfält med både internationella och nationella deltagare. Andra tävlingar som har ägt rum är paratennis-SM inomhus och utomhus samt Ring Open.

Paratenniståget som startade i slutet av 2022 har fortsatt sin resa genom tennis-Sverige. Syftet med turnén är att öka kunskapen kring paratennis, bistå med erfarenheter och tips samt inspirera klubbarna till att starta paratennisverksamhet och bli mer inkluderande i sin verksamhet. Fler och fler klubbar erbjuder prova på-aktiviteter och några har fått i gång en kontinuerlig paratennisverksamhet. Glädjande har förbundet ingått ett utökat samarbete med Lidingö Tennisklubb som förutom att erbjuda paratennis i sin egen verksamhet kommer att vara en naturlig mötesplats för läger och tävlingar.

Start Your Impossible Camp, en form av rekryterings- och utvecklingsläger som samordnas av Parasport Sverige, har arrangerats på fyra orter i Sverige: Gävle, Stockholm, Köping och Umeå. Många deltagare har genom lägret fått prova på att spela både rullstolstennis och stående tennis för spelare med både intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.

Sveriges första tränarkonferens med tema paratennis ägde rum under elitserieslutspelet. Ett 20-tal tränare fick fördjupa sina kunskaper om rullstolstennis både på och utanför banan samt bemötande och ledarskap för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

En av årets höjdpunkter var när SvTF tillsammans med Tennis Stockholm visade upp paratennisen under BNP Paribas Nordic Open. Ett viktigt ögonblick för paratennisen där vi fick visa vad paratennis är, att tennis är för alla och att paratennisen är oerhört betydelsefull för en stor målgrupp.

I varje tennisklubb finns goda idéer om hur verksamheten kan utvecklas. För att göra idéerna till verklighet finns Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott, som riktar sig till idrottsföreningars verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 7-25.  Riktlinjerna i ”Idrotten vill” är vägledande och satsningarna ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället.

Tennisens stöd har likt föregående år bestått av fyra sökbara potter:

 • Paratennis för ungdomar
 • Nya tränings- och tävlingsformer för ungdomar 7-25 år
 • Fler ungdomsledare till tennisen
 • Öppna prova på-aktiviteter

Potterna löper under två år och 2023 innebar ett avslut för den senaste tvåårsperioden. Under dessa två år har totalt 623 bidragsansökningar inkommit, varav 595 beviljades. Totalt ansökte 167 unika klubbar om stöd under perioden.

Majoriteten av ansökningarna berörde att utveckla träningsformer, anpassa tennisytor och material för barn, utbilda aktiva och utövare, återkommande prova på-verksamhet och utveckla tävlingsformer för barn och ungdomar i närmiljön. Snittbeloppet för ansökningarna var 12 842 kronor.

Under hela tvåårsperioden beviljades 6 597 910 kr i stöd. 2023 var den totala potten 2 741 820 kr, vilket är 1 114 270 kr mindre än 2022. Ändå beviljades 263 ansökningar under 2023.

Riksidrottsförbundet har i flera omgångar fördelat återstartsstöd till specialidrottsförbunden i syfte att säkerställa att idrottsrörelsen ska fortsätta stå sig stark efter pandemin.

I dialog med regioner och klubbar har Svenska Tennisförbundet identifierat de för tennisen viktiga områdena i återstarten. Sammanlagt har 11 miljoner kronor fördelats till klubbarna i återstartsstöd, varav 4,3 miljoner under 2023.

Den tredje omgången av  tennisens stöd syftade till att stimulera medlemsutveckling, utveckla tränarkåren, främja tävlingsspel samt öka tennisens synlighet. Samtliga områden har bäring mot de tolv målområdena i Game Change 2030 och idrottsrörelsens övergripande Strategi 2025.

Klubbar kunde ansöka om stöd inom följande områden: nationella och internationella tävlingsresor, uppstart av paratennisverksamhet, 40 lika klubbutbildning, kvalitetsmärkning Trygg tennis, lokal marknadsföring, digitaliseringsprojekt, inspiration för blivande tränare i klubben samt teambuilding för klubbens tränare och personal.

Glädjande fortsätter det stora intresset – och den höga internationella nivån – bland våra äldre utövare. Tävlingsspel är för många en naturlig del i utövandet.

Svenska mästerskapen

Våra SM-tävlingar är stora höjdpunkter och omtyckta samlingspunkter för landets tävlingsveteraner från 30 till över 90 år. 628 deltagare deltog i inomhus-SM som arrangerades av Danderyds TK i Danderydshallen och på Good to Greats tennisakademi. Utomhus-SM i Båstad (Båstad TS) lockade 657 deltagare. Till minne av Sveriges tennisveteraners f.d. ordförande Kenneth Johansson delades årets hederspris ut till Andreas Lindgren i samband med mästerskapen i Båstad.

Därtill har regionsmästerskap för veteraner genomförts. Svenska Tennisförbundets veteranverksamhet, i huvudsak landslagsverksamheten, samordnas förtjänstfullt genom veterankommittén.

Internationellt

Under året deltog Sverige med veteranlandslag i lag-VM för yngre veteraner 30-50 i Turkiet, 55-60-klasserna i Portugal och äldre veteraner 65-85 i Spanien. H85-laget (Witold Bajera, Björn Möllersten, Roul Rohlsson, Rolf Westman) vann silver. H70-laget (Per-Mats Carlsson, Mikael Hellström, Per Johansson, Göran Zwahlen) spelade hem bronspengen.

I de individuella världsmästerskapen fick Sverige nya världsmästare genom Rolf Westman (HD85 med Giovanni Argentini, Italien) och Magdalena Sekkenes (MD55 med Paulo Travassos, Portugal). Därtill två svenska silvermedaljörer i singel genom Torsten Hansson (HS75) och Peter Jetzel (HS60).

I veteranernas Individuella EM i Veli Losinj i Kroatien vann Maria Seger guld i DS55 samt brons i MD55 tillsammans med Jan Hedman. Johanna Tyreus Stanley vann silver i DS40 och brons i MD40 tillsammans med Clemens Weinhandl, Österrike.

Nordiska mästerskapen i lag spelades i Oslo, Norge. Sverige kammade hem segern i sju av åtta klasser.

Tennis på studs!

Tennis på studs är en förenklad form av tennis som är framtagen för att öppna upp och bjuda in nybörjare 65+ till tennisen. Konceptet togs fram genom ett samarbete mellan SvTF, Öviks Tennisklubb och PRO Örnsköldsvik. Bakgrunden till projektet är Riksidrottsförbundets satsning Idrott för äldre som startade 2020. Under 2023 finansierades Tennis på Studs genom medel från Riksidrottsförbundet som möjliggjorde att konceptet kunde fortsätta drivas samt spridas till fler tennisklubbar.

Under 2023 har följande 24 tennisklubbar tilldelats projektmedel för att bedriva Tennis på studs minst 1 gång i veckan under hela året:

 • Borlänge Tennisklubb
 • Helsingborgs Tennisklubb
 • Hudiksvalls Tennisklubb
 • Hammarö Tennisklubb
 • Herrljunga Tennisklubb
 • Härnösands Tennisklubb
 • IK Heros Tennisklubb
 • Köpings Tennisklubb
 • Malmö Tennisklubb
 • Mora Tennisklubb
 • Lillån Tennisklubb
 • Mjölby Tennisklubb
 • Nyköpings Tennisklubb
 • Spårvägens Tennisklubb
 • Strängnäs Tennisklubb
 • Sundbybergs Tennisklubb
 • Tennisklubben Aros Västerås
 • Trollbäckens Tennisklubb
 • Trosa Racketklubb
 • Visby Tennisklubb
 • Vänersborgs Tennisklubb
 • Växjö Tennissällskap
 • Öviks Tennisklubb
 • Östersund-Frösö Tennisklubb

Tennisens dag har kommit för stanna! Den 20 augusti genomfördes hela tennis-Sveriges gemensamma manifestation – samtidigt – för fjärde året i rad. Högtidsdagen är ett enkelt koncept med prova på-verksamhet för att stolt visa upp vår fina idrott för allmänheten.

Sett till medverkande klubbar upprepades de tidigare årens succénoteringar – hela 101 klubbar anmälde sitt deltagande. Majoriteten av dessa genomförde aktiviteten på klubbens egen anläggning, men ett antal klubbar valde också att vara på en publik plats i centrala delen av orten.

I samma anda genomför allt fler klubbar prova på-dagar under hela året med Tennisens dag som årets stora höjdpunkt.

EN LEVANDE TÄVLINGSIDROTT

Det nationella tävlingsåret innehöll 446 sanktionerade tävlingar samt 251 SO Tour-tävlingar (lokala tävlingar för barn 6-12 år). Sammanlagt sanktionerades 697 tävlingar under året. I dessa spelades 58 191 tävlingsmatcher och 22 228 matcher spelades i Svenska Tennisligan (exklusive SO Tour). Totalt: 72 911 matcher.

Antalet licensierade spelare uppgick 2023 till totalt 15 845 fördelade enligt nedan:

Licenstyp Pojkar/herrar Flickor/damer Totalt
Motion* 2315 1148 3463
Upp till 12 år* 3277 1629 4906
Juniorer (13-18 år)
1663 994 2657
Seniorer (19-34 år) 701 227 928
Veteraner (+35 år)
2695 737 3432
Internationell junior 150 105 255
Internationell senior 149 55 204
Totalt 10950 4895 15845

* Utan kostnad

Andelen flickor och damer av licenstagarna uppgick till 30,9 %.

Antalet internationella tävlingar utökades under 2023 och det har aldrig tidigare arrangerats så många internationella tävlingar på svensk mark under ett år.

Internationella tävlingar i Sverige  Antal
Tennis Europe 14 år 6
ITF WTT 18 år 8
ITF WTT Damer 15 000 USD 2
ITF WTT Damer 25 000 USD 2
ITF WTT Damer 40 000 USD 1
ITF WTT Herrar 15 000 USD 2
ITF WTT Herrar 25 000 USD 3
ITF Veteraner 1
Totalt 25

Utöver ovanstående tävlingar har även följande ATP-/WTA-/-Challengertävlingar spelats i Sverige: Nordea Open (ATP och WTA), BNP Paribas Nordic Open (ATP) och Good to Great Challenger (ATP Challenger Tour).

ITF WTT Men’s & Women’s

Det internationella seniorprogrammet bestod totalt av tio tävlingar, fem för damer och fem för herrar.

Sex av tio tävlingar erbjöd den högre nivån av prispengar, dvs. 25 000 USD eller högre vilket har gett möjlighet för svenska spelare att skaffa sig fler världsrankingpoäng.

Framträdande placeringar för damer och herrar enligt tabellerna nedan.

Tävling (dam)  Spelare Placering
Varberg 15K Fanny Östlund Semi singel
Båstad 25K Kajsa Rinaldo Persson Semi singel
Fanny Östlund Vinst dubbel
Ystad 40K Fanny Östlund Final dubbel
Malmö 25K Jacqueline Cabaj Awad Semi singel
Jacqueline Cabaj Awad Final dubbel
Lisa Zaar Final dubbel
Näsbypark 15K Caijsa Hennemann Semi singel
Caijsa Hennemann Vinst dubbel
Lisa Zaar Vinst dubbel

.

Tävling (herr)  Spelare Placering
Värnamo 25K Dragos Madaras Vinst singel
Simon Freund Vinst dubbel
Kalmar 15K Max Dahlin Final singel
Ystad 25K Karl Friberg Semi singel
Olle Wallin Vinst dubbel
Isac Strömberg Final dubbel
Danderyd 15K Karl Friberg Semi singel
Falun 25K Karl Friberg Semi singel
Simon Freund Vinst dubbel
ITF WTT Juniors

Åtta 18-årstävlingar på svensk mark har genererat flera svenska framskjutna placeringar med bland annat fem singeltitlar och tio dubbeltitlar. Under året tillkom Båstad som en ny ITF-tävling. Tävlingen har stora lottningar med 48 i huvudklassen och 48 i kvalet vilket ger stora möjligheter för internationellt matchande på hemmaplan.

18-årstävlingarna arrangerades av SALK, Fair Play TK, Kramfors Tennis, Sundsvalls TK, Jönköpings TK, Värnamo TK, Båstad Tennissällskap och Ullevi TK.

SALK och Värnamo arrangerade Sveriges högst graderade internationella juniortävlingar där singeltiteln togs av Ludvig Hede i Värnamo medan Albert Saar var i final i SALK. I dessa tävlingar blev det dubbeltitlar för både Albert Saar, Tilda Hessleryd, Tilda Larsson och Isabella Svahn.

Tävling  Vinst singel Final singel Vinst dubbel
SALK Albert Saar Albert Saar
Tilda Hessleryd
Malmö William Rejchtman Vinciguerra Tilde Strömquist June Björk
Tilda Hessleryd
Kramfors Tim Malmqvist
Filip Söderqvist
Sundsvall Sonja Wedenski Clara Nilsson
Jönköping Filip Gustafsson Alfons Ridström
Isabella Svahn
Filip Gustafsson
Tom Noltorp
Värnamo Ludvig Hede Tilda Larsson
Isabella Svahn
Båstad Patrik Munkhammar
Sonja Wedenski
Tim Malmqvist
Tom Noltorp
Clara Nilsson
Anastasia Pettersson
Ullevi Melvin Kumar
Iva Marinkovic
Albert Widell Fabian Anthin
Arvid Hallgren
Amina Kadic
Sonja Roth
Tennis Europe

Tennis Europe-tävlingarna har skapat många tävlingstillfällen mot internationellt motstånd för svenska spelare under 14 år. De sex tävlingar som arrangerats har för svensk räkning inneburit sex singeltitlar, fem andraplatser samt fyra dubbeltitlar. Tävlingarna arrangerades av Vänersborgs TK, Ullevi TK, KLTK, Norrköpings TK (2 st) samt GLTK.

Tennis Europe-turneringen Kungens Kanna & Drottningens Pris innehöll som vanligt ett startfält av högsta toppklass. Den årligen återkommande tävlingen spelas i den kategori som kallas ”Super Category”. Tävlingen är värdefull för de svenska spelare som får möjligheten att delta eller vara på plats i Kungl. Tennishallen. Två svenska flickor och pojkar tog sig vidare till singelspelets andra omgång i huvudklassen.

Tävling  Vinst singel Final singel Vinst dubbel
Vänersborg Vincent Almroth Anabelle Teikari Anabelle Teikari
Hedvig Turesson
Ullevi Knut Andersch
Norrköping (ute) Vincent Almroth William Repakis
Anabelle Teikari
Joel Henriksson
Måns Lidman
Norrköping (inne) William Repakis Oliver Wennerstad
Victoria Lacki
Carl Holmström
Ludwig Tolf
GLTK Ludwig Tolf
Victoria Lacki
Carl Holmström
Ludwig Tolf
Sommar- och Vintertouren

Sommar- och Vintertouren utgör ett viktigt tävlingsutbud för elitspelarna som vill tävla på hemmaplan.

Sommartouren 2023 innehöll totalt 23 tävlingar med både dam- och herrklasser med jämnt fördelade prispengar mellan könen. Total prissumma var 720 000 kronor. Tävlingarna delades upp i fyra olika kategorier beroende på prispengsnivå.

Spelare som sammanlagt erhållit flest poäng korades till svenska mästare för seniorer utomhus 2023 och erhöll utöver medaljer även en prissumma från en bonuspool. Svenska mästare blev Jacqueline Cabaj Awad, Fair Play TK och Connor Van Schalkwyk, Södertälje PTK.

Vintertouren har genomförts med elva tävlingar under våren inomhus 2023 och lika många under hösten 2023. Höstens tävlingar ingår i ett race tillsammans med de Vintertourtävlingar som spelas under våren 2024. Klassernas tre bästa spelare kommer att erhålla en extra prissumma från en bonuspool som totalt består av 10% av den sammanlagda prissumman i tävlingarna.

SM-tävlingar

Junior-SM inomhus genomfördes detta år på en gemensam spelplats för samtliga klasser från 14-21 år. Spelplatsen var GLTK i Göteborg som samlade 25 procent fler deltagare än föregående års JSM.

JSM utomhus genomfördes genom JSM-Race där slutspelet arrangerades på Båstad Sportcenter. Under fem intensiva dagar korades svenska mästare efter både poolspel och slutspel i singelklasserna. JSM-Racet innehöll även dubbelklasser.

Veteran-SM inomhus arrangerades av Danderyds TK. Två spelplatser användes i form av Danderydshallen och Good to Greats anläggning. Intresset och deltagarantalet var stort och samtliga matcher spelades med det digitala linjedömningssystemet PlayReplay.

Veteran-SM utomhus spelades som vanligt i Båstad där såväl Båstad Sportcenter som Båstad Tennisstadion användes som spelplatser. Båstad Tennissällskap stod för ett uppskattat arrangemang.

Tidigare rullstols-SM har under 2023 utvecklats till ett paratennis-SM där ett utökat klassutbud erbjuds i form av klasser för intellektuella funktions- och rörelsenedsättningar. Arrangemangen som genomfördes i Uppsala utomhus med USIF som arrangör och i Västerås inomhus med Västerås-Fridnäs TK som arrangör uppskattades högt där flera nya spelare för första gången fick tillfälle att spela tävlingstennis.

Efter kvalificeringstävlingar i samtliga landets sju regioner spelades Sverigefinalen av Elite Hotels Next Gen Cup traditionsenligt i Båstad. Den stora invigningen på Tennisstadions centrecourt arrangerades i samarbete med Nordea Open och lockade till fullsatta läktare med 5000 åskådare i publiken.

Alla matcher i finalspelet avgjordes på Båstad Sportcenter.

Segrare, flickor

FS15A: Fredrika Nicander, Stockholm
FS13A: Grace Bernstein, Stockholm
FS11A: Vega Bontin, Syd
FS15B: Lena Morén, Norr
FS13B: Tuva Wennström, Norr
FS11B: Majken Eriksson, Syd
FD15: Astrid Skarke, Stockholm/Anabelle Teikari, Syd
FD13: Grace Bernstein/Nicole Saidizand, Stockholm
FD11: Victoria Ristfeldt/Josephine Silfverschiöld, Stockholm

Segrare, pojkar

PS15A: Marcus Sehested, Syd
PS13A: Melker Andersson, Syd
PS11A: Noah Jitzmark Gren, Göteborg
PS15B: Maximilan Schlawitz, Stockholm
PS13B: Tim Grennwall, Syd
PS11B: Vincent Berta, Stockholm
PD15: Fabian Engkvist, Stockholm/Marcus Sehested, Syd
PD13: Tim Grennvall, Syd/Lucas Kempe, Stockholm
PD11: Noah Jitzmark Gren/Anton Rönnbäck, Göteborg

Pirres Pokal

Pirres Pokal är lagtävlingen för pojkar 14 år där temat är ”Drömmen om Davis Cup”. Regionsspelet spelades i Norrköping och finalen avgjordes i Kungl. Tennishallen i samband med BNP Paribas Nordic Open. I finalen segrade region Stockholm efter finalvinst mot Syd.

Sofias Cup

Sofias Cup är uppkallad efter Sofia Arvidsson – tongivande spelare i Billie Jean King Cup. Regionsspelet genomfördes i Norrköping och finalen i Kungl. Tennishallen. Här vann Stockholm finalen mot Syd.

Elitserien och division 1

Strukturen för Elitserien powered by MATCHi genomgick en stor förändring inför säsongen 2022. Vissa mindre förändringar gjordes även för division 1. Det nya upplägget har tagits emot väl hos deltagande klubbar, spelare och följare och inför 2023 års serie gjordes därför endast några mindre justeringar.

Fortsättningsvis spelades elitserien i ett komprimerat format med slutspel nära jul vilket bidrog till att fler utlandsstuderande spelare hade möjlighet att delta.

Slutspelet spelades denna gång hos Lidingö TK som på ett förtjänstfullt sätt bjöd in till tre intensiva speldagar för både damer och herrar. Ett stort antal kringaktiviteter arrangerades under dagarna vilket också medförde ett ökat intresse för elitserien.

Samtliga elitseriematcher har streamats och slutspelet har även kommenterats av Todd Åkesson och Maria Strandlund Tomsvik.

Fair Play TK tog detta år dubbla guld genom att vinna SM-titlarna för både damer och herrar. Med årets SM-guld för damer så tangerar klubben SALK:s rekord med sju guld på damsidan. I finalen besegrades Enskede LTK som vunnit guld tre år i rad.

På herrsidan besegrade Fair Play TK arrangörsklubben Lidingö TK efter en välbesökt och jämn tillställning som var oavgjord efter de två inledande matcherna. Fair Play TK vann därefter två mycket jämna tresetsmatcher fram till slutsegern med 3-1 i matcher.

Svenska Tennisligan

Svenska Tennisligan, som ersatte Svenska Tennisserierna 2021, fortsätter att utvecklas. Från och med maj 2021 erbjuds ett heltäckande utbud av klasser även på regional nivå. Antalet lag har under året ökat.

Svenska Juniorcupen, som är en del av Svenska Tennisligan, spelades i ett uppdaterat format. Förändringarna var bland annat nivåbaserade lottningar, färre spelhelger, ett mer förutsägbart spelprogram samt ett slutspel innehållande åtta lag per klass. SALK arrangerade i samarbete med Smedslättens LTK slutspelet för både flickor och pojkar där Helsingborgs TK tog hem guldmedaljerna i båda klasserna.

Fair Play TK vann såväl dam- som herrserien utomhus. Helsingborgs TK blev segrande lag i P15-serien inomhus medan KLTK tog guldet på flicksidan.

Serieutskottet samordnar förtjänstfullt serierna under ordföranden Bert Chysslers ledning.

UTBILDNINGSÅRET

Varje år utbildar Svenska Tennisförbundet tillsammans med regioner och klubbar såväl tränare som funktionärer och spelare. 2023 lanserades klubbtränarutbildning, introduktionsutbildning för funktionärer samt ett kostnadsfritt material för att inspirera blivande tränare. Det innebär att samtliga grundutbildningar är lanserade. Under året nådde vi också en milstolpe då vi totalt utbildar runt 500 tränare och funktionärer i våra grundutbildningar.

Arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet med målet att nå certifiering på ITF:s guldnivå leds av SvTF:s utbildningsavdelning som under året har haft fortsatt stöd av den internationella konsulten Hrvoje Zmajic. I dag är utbildningsprogrammet kvalitetsmärkt på silvernivån.

Vi vill än en gång rikta ett stort tack till den grupp som bidragit till lanseringen av tre utbildningsprojekt under 2023.

I arbetsgruppen ingår Frej Hallgren, Mikaela Lecomte Seger, Marie Hedberg, Jenny Edner, Sophie Lindvall, Samuel Ekberg, Johan Carlsson och Sebastian Dorling. I referensgruppen ingår Mattias Ångström Duarte, Bernd Primer, Josefin Dahlbäck, Johan Thorselius, Peter Rejmer, René Lindberg, David Gustavsson, Martin Tyllman, Hannes Hederstedt, Magnus Hansson, Hans Jansson, Jennifer Jussi, Linda Jansson, Håkan Jonsson, Peter Lindgren, Klas Ivarsson och Veronica Vidarsson.

I början av 2024 påbörjas arbetet med att revidera de högre utbildningarna som också innehåller olika karriärvägar som bland annat syftar till att inspirera till en yrkeskarriär inom tennis: som funktionär, tränare eller klubbchef. Därtill kommer också en ny projektgrupp att tillsättas.

Mötesplats Svensk Tennis är en digital mötesplats och fungerar som ett komplement till utbildningsprogrammet och en del av vår klubbservice. Syftet är att bidra med inspiration och verktyg för deltagarna i deras engagemang för svensk tennis.

2023 har vi haft ett speciellt fokus på riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Under nästa år planerar vi att ha ett speciellt fokus på rollen som arbetsgivare eller arbetstagare med målet att bidra med kunskap och inspiration för att skapa förutsättningar för en god föreningsmiljö.

Mötesplatserna går att se i efterhand på Tennis.se.

Under året har vi utbildat våra första kursledare i  SVTF Klubbtränarutbildning:

 • Ante Tepic
 • Johan Thorselius
 • Mikaela Lecomte Seger
 • Jonas Bang
 • Jonas Ackerot
 • Henrik Ekersund
 • Samuel Ekberg
 • Erik Nyman
 • Frej Hallgren
 • Martin Tyllman
 • Peter Rejmer

I månadsskiftet oktober-november samlades över 650 tränare från 100 länder i Bogota, Colombia för ITF:s World Coaches Conference. SvTF deltog med sex representanter: Samuel Ekberg, (Helsingborgs TK), Martin Tyllman (TSK Malmen), Sophie Lindvall (SvTF), Veronica Vidarsson (SvTF Syd), Johan Sjögren (SvTF Syd), Linda Jansson (SvTF Stockholm). Konferensen genomförs vartannat år.

Idrottsgymnasieverksamhet bedrivs i dagsläget på elva orter och tolv skolenheter – riksidrottsgymnasium (RIG) på Akademi Båstad gymnasium samt nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt nedan förteckning.

Tränare på RIG under 2023 var Mattias Arvidsson, Johanna Larsson, Peter Johnson och Frank Wintermantel.

Nationellt godkända idrottsutbildningar:

 • Malmö idrottsgymnasium
 • Karlskrona kommunala gymnasier
 • Filbornaskolan, Helsingborg
 • de la Gardiegymnasiet, Lidköping
 • ProCivitas gymnasium, Växjö
 • Katrinelundsgymnasiet, Göteborg
 • Aspero idrottsgymnasium, Göteborg
 • Stockholms idrottsgymnasium
 • Tibble gymnasium, Täby
 • Celsiusskolan, Uppsala
 • Umeå elitidrottsgymnasium

Under 2023 har följande kurser och samlingar arrangerats via SvTF:

 • Förbundstävlingsledarutbildning 11-12/2 (6 deltagare)
 • Elitdomarutbildning 25/2-5/3 (2 deltagare)
 • Förbundstävlingsledarutbildning 12-13/4 (7 deltagare)
 • Förbundsdomarutbildning 5-10/7 (6 deltagare)
 • Coaching för Förbundsdomare 15-17/9 (9 deltagare)
 • Förbundstävlingsledarutbildning 18-19/11 (16 deltagare)

Dessutom har ett antal tävlingsledarutbildningar arrangerats av regionerna.

På nationell nivå har vi 5 elittävlingsledare, 16 elitdomare, 257 förbundstävlingsledare och 64 förbundsdomare. 260 tävlingsledare har legitimation på första nivån. Utöver dessa funktionärer har vi ett stort antal utbildade Matchledare och Klubbdomare på regional nivå.

Arbetet med att centralt tillsätta funktionärer har varit inriktat mot Elitserien powered by MATCHi, Svenska Tennisligans slutspel, JSM Racets slutspel och internationella tävlingar på svensk mark. 

Efter den årliga återcertifieringen har Sverige nu 15 internationella tävlingsfunktionärer. ITF, Grand Slam, ATP Tour och WTA Tour utbildar och certifierar gemensamt alla högre nivåer – Bronze, Silver och Gold badge – medan ITF svarar för utbildning och licensiering på den första internationella nivån – White badge. Sverige har också 5 funktionärer registrerade hos ITF som ’National Officials’. I december varje år samlas organisationerna för att gå igenom de nu kring 1500 funktionärernas verksamhet under året (matcher/tävlingar, utvärderingar, syntester, regelkontroller, etc).

Louise Azémar Engzell, bosatt i Frankrike, är certifierad som Gold Badge Chair Umpire och Chief Umpire. Mohamed Lahyani, som bor i Spanien, är Gold Badge Chair Umpire. Louise ingår i ITF/Grand Slam-teamet av funktionärer, medan Mohamed arbetar för ATP Tour.

Under 2023 har Sverige haft två Gold Badge Referees (tävlingsledare): Thomas Karlberg och Anders Wennberg. Johan Carlsson och Bengt Helmersson kompletterar listan som Silver Badge Referees. Johan är också Silver Badge Chief Umpire samt verksam med funktionärsutveckling inom förbundet. Carl Nostell har sedan hösten 2023 en White Badge som Referee i tillägg till hans tidigare domarbadge.

Carl Nostell och Mathias Ångström Duarte (båda White Badge Chair Umpires) ingick 2023 i det av ITF administrerade European Officiating Xchange Programme. Programmet innebär utökad möjlighet till uppdrag utomlands, mot att Sverige ställer platser till förfogande för utbyte vid våra tävlingar. Dessutom har vi bilateralt utbyte av huvuddomare och linjedomare med några länder, främst Tyskland, Frankrike, Australien och Turkiet. Några av våra domare har själva ordnat ytterligare arbetstillfällen utomlands. Det internationella utbytet är väldigt viktigt i utvecklingen av nya funktionärer, som då får möjligheten att arbeta utanför sin invanda miljö och på andra tävlingstyper än vad vi kan erbjuda.

Utöver dessa har Sverige ett antal White Badge-funktionärer som framgår av listan nedan.

De senaste åren har SvTF tillsammans med KLTK aktivt medverkat i European Youth Officiating Initiative som genomförs i samband med Kungens Kanna & Drottningens Pris (KKDP). Programmet innebär att 11-12 utländska domare i åldrarna 17-23 år ges möjlighet att delta i en intensiv utbildningsvecka under KKDP. Sverige har som arrangör 1-2 platser i programmet årligen. Erfarna domare, utsedda av ITF, fungerar som utbildare vid teoridagar och som coacher för domarna under matcher. Även instruktörer från ITIA (International Tennis Integrity Agency) har medverkat. En stor andel av deltagarna, inklusive de svenska domarna, har inom ett par år gått vidare och har klarat sina White Badge-certifikat som domare.

Internationellt certifierade funktionärer senare delen av 2023:

Badgenivåer: Gold, Silver, Bronze (endast domare), White
Funktioner: Chair Umpire (Huvuddomare), Chief Umpire (Domarledare), Referee (Tävlingsledare), RO: Review Official (vid Elektronisk linjedömning/HawkEye, etc.)

 • Arman Alijagic, White/Chair Umpire
 • Louise Azemar Engzell, Gold/Chair Umpire, Gold/Chief Umpire
 • Isak Bolin, White/Chair Umpire
 • Johan Carlsson, White/Chair Umpire, Silver/Chief Umpire, Silver/Referee
 • Erik Forsberg, White/Chair Umpire
 • Bengt Helmersson, Silver/Referee
 • Thomas Karlberg, Gold/Referee
 • Mohamed Lahyani, Gold/Chair Umpire, Review Official
 • Mai Lillrank, White/Chair Umpire
 • Miranda Nilhag, Bronze/Chair Umpire, Review Official
 • Carl Nostell, White/Chair Umpire, White/Referee
 • Bernd Priemer, White/Referee
 • Fredrik Swahn, White/Chair Umpire
 • Anders Wennberg, Gold/Chief Umpire, Gold/Referee
 • Mathias Ångström Duarte, White/Chair Umpire, White/Referee

EKONOMI

Följande avsnitt innehåller förvaltningsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och budget. Du kan också ladda ner dessa delar via länkarna nedan.

Styrelsen för Svenska Tennisförbundet, SvTF, avger härmed årsredovisning för Svenska Tennisförbundet avseende räkenskapsåret 2023.

Allmänt om verksamheten

SvTF har som uppdrag att verka för tennissportens utveckling i Sverige samt att handlägga för tennissporten gemensamma angelägenheter. Vi arbetar med utveckling och tillväxt för att skapa goda förutsättningar för tennissporten i Sverige samt att främja och samordna svensk tennis i internationella sammanhang.

SvTF är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning upptagits som medlemmar i Förbundet. Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Interna­tio­nella Tennisförbundet (ITF) och Europeiska Tennis­förbundet (Tennis Europe). Förbundets beslutande organ är för­bundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundets regionala organ är sju spe­cial­distrikts-förbund (SDF). Förbundet ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ har en jämställd sammansättning av kvinnor och män.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all verksamhet. SvTF:s verksamhet är även den av naturliga skäl exponerad för såväl generella omvärldsrisker som risker i form av politiska beslut, övergripande förändringar av regelverk med mera.

Främjande av förbundets ändamål

Visionen, ”Tennis – en ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet” är tillsammans uppdraget i stadgarna vägledande för förbundets verksamhet. Tillsammans med regionerna och klubbarna verkar förbundet för utveckling av tennisen som idrott med huvudsyfte att göra tennislivet bättre för de redan initierade spelarna i kombination med att nya målgrupper exponeras och attraheras till tennisen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

SvTF har genomfört sin planerade verksamhet enligt plan. Game Change 2030 har gått från ord till handling. Uppstarten av projektet spelutveckling röd-orange-grön, implementering av tränarutbildningen, ökade satsningar på STL och det nya elitserieformatet samt initiativ i syfte att synliggöra och introducera tennisen för nya målgrupper har stått i fokus för verksamheten.

SvTF:s omsättning har ökat markant över de senaste åren. Ökningen kan framför allt hänföras till nya bidrag från RF. Återstart-stödet utgör den största delen där SvTF tilldelats drygt 24 Mkr under åren 2021 till år 2023, varav den största delen av stödet går till klubbarna. En annan viktig orsak till den ökade omsättningen är att Davis Cup spelarnas prispengar detta år gick över SvTF resultaträkning till följd av nya rutiner från Internationella Tennisförbundet (ITF) Belopp 4,4 Mkr.

Svenska Tennisförbundet flerårsöversikt (tkr)
2023 2022 2021 2020 2019
Volym
Antal föreningar 386 395 391 394 404
Antal medlemmar 113 416 121 849 123 991 116 483 111 203
Förändring % -7% -2% 6% 5% 0%
Antal licensierade spelare 15 845 14 768 12 496 12 715 12 019
Förändring % 7% 18% -2% 6% 5%
Intäkter 58 819 50 121 40 302 34 864 33 321
Förändring % 17% 24% 16% 5% -3%
RF-bidrag 26 743 23 727 20 214 18 026 14 521
Förändring % 13% 17% 12% 24% -1%
Personal
Medelantal anställda 17 15 14 13 12
Förändring % 13% 7% 8% 8% 0%
Finansiell ställning
Årets resultat 225 606 3 708 3 077 630
Balanserat eget kapital 10 002 9 777 12 172 8 464 5 387
Eget kapital 30 295 29 482 31 852 24 834 20 406
Balansomslutning 48 698 44 707 41 550 29 798 23 965
Soliditet % 60% 66% 77% 83% 85%
Förslag till disposition

Till årsmötets förfogande står följande medel (kr):

Balanserat överskott 9 777 015
Årets resultat 224 587
Summa 10 001 602

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 10 001 602 kr.

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr), där inget annat anges.

Resultaträkning (tkr) Not 2023 2022
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 5 691 5 800
Bidrag 3 26 743 24 408
Nettoomsättning 4 25 911 19 750
Summa verksamhetens intäkter 58 345 49 958
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -42 924 -34 218
Personalkostnader 6 -15 797 -15 184
Lämnade bidrag 7 -405 -221
Summa verksamhetens kostnader -59 126 -49 623
Verksamhetens resultat -781 335
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader -7 -2
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 013 273
Summa resultat från finansiella investeringar 1 006 271
Årets resultat 225 606
Balansräkning (tkr) Not 2023-12-31 2022-12-31
Tillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 8 20 043 19 455
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 043 19 455
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 405 406
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 522 1 009
Summa kortfristiga fordringar 5 927 1 415
Kassa och bank 22 728 23 837
Summa omsättningstillgångar 28 655 25 252
Summa tillgångar 48 698 44 707
Eget kapital och skulder
Eget kapital 9
Ändamålsbestämda medel
Fond för verkligt värde 15 029 14 385
Tillgängliga medel 5 264 5 320
Summa ändamålsbestämda medel 20 293 19 705
Balanserat kapital 9 777 9 171
Årets resultat 225 606
Summa balanserat kapital 10 002 9 777
Summa eget kapital 30 295 29 482
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 522 1 647
Övriga kortfristiga skulder 1 132 961
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 10 9 720 11 003
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 029 1 614
Summa kortfristiga skulder 18 403 15 225
Summa eget kapital och skulder 48 698 44 707
Balanserat kapital
Balanserat kapital (tkr) Verkligt värde Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat inkl. årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 14 385 5 320 9 777 29 482
Årets resultat 0 0 225 225
Förändring verkligt värde fond 644 0 -56 588
Nyttjade medel under året 0 -529 529 0
Direkt avkastning 0 473 -473 0
Belopp vid årets utgång 15 029 5 264 10 002 30 295
Förändring av ändamålsbestämda medel (tkr) Tennisförbundets spelarfond Mackes Minnesfond Pirred Dubbelfond Marcus Wallenbergs Fond Danewid stipendium för ungdom Tennis-veteraner Summa
IB Fond verkligt värde 0 6 013 4 609 3 588 175 0 14 385
Värdeutveckling Fond 0 25 462 120 37 0 644
UB Fond verkligt värde 0 6 038 5 071 3 708 212 0 15 029
IB Tillgängliga medel 3 000 760 813 414 83 250 5 320
Årets Direktkastning 0 190 160 116 7 0 473
Årets nyttjande medel 0 -357 -72 -100 0 0 -529
UB Tillgängliga medel 3 000 593 901 430 90 250 5 264
IB, ändamålsbestämda medel 3 000 6 773 5 422 4 002 258 250 19 705
UB, ändamålsbestämda medel 3 000 6 631 5 972 4 138 302 250 20 293

Svenska Tennisförbundets Spelarfond: Stipendier till unga elittennisspelare på internationell nivå.
Mackes Minnesfond: Stipendier till utveckling för ledare inom svensk tennis.
Pirres Dubbelfond: Stipendier till utveckling av dubbelspel på landslagsnivå.
Marcus Wallenbergs fond: Stipendier till unga och lovande tennisungdomar.
Per Danewids Stipendium: Till unga och lovande tennisungdomar upp till 20 år. Högsta sökbara belopp: 5 000 kr
Veterantennis: Svenska Tennisförbundet har erhållit 500 Tkr i gåva från Sveriges Tennisveteraner.
Medlen är genom gåva villkorade och att anses som ändamålsbestämda medel.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-redovisning och koncernredovisning (K3) Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas

Bidrag
En transaktion i vilken förbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om till­gången eller tjänsten erhålls därför att förbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villko­ren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållet bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet. Medlemsavgifter re­dovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som av­ses.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
Förbundet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 12, vilket innebär att värdering sker till verkligt värde enligt 4 kap. 14a-14e §§ årsredovisningslagen. Förbundet klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Förändringar i verkligt värde för värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i fond för verkligt värde inom ramen för Eget Kapital.  

Finansiella instrument redovisas i balansräkningen när förbundet blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Detta gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.

Förbundet prövar varje balansdag om tillgångar som klassificeras som kundfordringar och finansiella tillgångar behöver skrivas ned. Utdelningsintäkter från finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter när förbundets rätt att erhålla betalning har fastställts.

Varulager
Handelsvaror värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som identifierats som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier enligt kapitel 12. De ingår i anläggningstillgångar om förbundet inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar och redovisas med det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Övriga finansiella skulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnader eller ränteintäkter över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Skulder som förfaller inom 12 månader efter bokslutsdagen nuvärdesberäknas inte på grund av att diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall förbundet fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat motta­garen men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.

Leasing
Förbundets samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av årsredovisningen krävs att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs för redovisningsändamål. Dessa kan påverka såväl resultaträkning och balansräkning som tilläggsinformation som lämnas i de finansiella rapporterna. Dessutom görs bedömningar vid tillämpningen av aktuella redovisningsprinciper. Vi har inga väsentliga uppskattningar eller bedömningar, varför det inte föreligger några större risker eller exponeringar under år 2023 som negativt kan påverka verksamheten.

Not. 3 Bidrag                               2023                               2022
Verksamhetsstöd -RF 15 310 14 435
Återstartstöd -RF 10 733 7 716
Projektstöd -RF 430 600
RF-medel periodiserade från tidigare år 270 976
Sveriges Olympiska kommitté 0 681
Summa 26 743 24 408
Not. 4 Nettoomsättning 2023 2022
Tävlingsintäkter, licenser, seriespel 8 990 8 458
Davis Cup 10 366 6 263
Sponsorintäkter 4 350 3 894
Övrigt, utbildning, kansli 2 205 1 135
Summa 25 911 19 750
Not. 5 Övriga externa kostnader 2023 2022
Landslag 4 946 5 218
Tävling 8 779 8 105
Utbildning 1 467 836
Föreningsstöd & projekt 4 188 2 040
Regionstöd- SvTF 2 545 2 500
Regionstöd- Återstart 1 225 1 225
RF-Återstartsstöd klubb 4 299 5 198
Kommunikation & Marknad 3 947 2 899
Förbund & Administration 2 775 2 580
Davis Cup och Billie Jean King Cup, lag och arrangemang 8 753 3 617
Summa 42 924 34 218
Not. 6 Personalkostnader 2023 2022
Löner och ersättningar har uppgått till:
Löner fast anställda 6 572 7 182
Löner / arvoden extraanställda 3 999 3 216
Summa 10 571 10 398
Sociala avgifter enligt lag och avtal:
Pensionskostnader anställda 1 014 1 121
Traktamenten, bilersättning etc 378 311
Arbetsgivaravgifter och övrigt 3 834 3 354
Summa 5 226 4 786
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter enligt lag och avtal 15 797 15 184
Inga löner eller arvoden utgår till Styrelsen
Personal 2023 2022
Medelantal anställda 17 15
Varav män 67% 67%
Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 2023 2022
Styrelseledamöter, antal på balansdagen 7 7
Varav män 57% 57%
Generalsekreterare 1 1
Varav män 100% 100%
Not. 7 Lämnade bidrag 2023 2022
Tennismuseum i Båstad 100 100
RIG Båstad 200 40
Ulla Hamberg Angeby 29 56
Övriga bidrag 76 25
Summa 405 221
Not. 8 Långfristiga värdepappersinnehav       2023-12-31       2022-12-31
Ingående redovisat värde 19 455 19 430
Tillförda medel 0 3 000
Förändring av verkligt värde 588 -2 975
Utgående redovisat värde 20 043 19 455
Not. 9 Eget Kapital – Ändamålsbestämda medel       2023-12-31       2022-12-31
Ingående värde 19 705 19 680
Tillförda medel 0 3 000
Värdeutveckling 1 117 -2 813
Nyttjade medel -529 -162
Utgående värde 20 293 19 705
Not. 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag       2023-12-31       2022-12-31
RF Återstartstöd omg 2 – år 2021 0 1 299
RF Återstartstöd omg 3 – år 2022 500 7 490
RF Återstartstöd omg 4 – år 2022 5 820 0
RF Återstartsstöd Para 800 444
RF Återstartsstöd Elit 1 160 1 500
RF Idrottsklivet 250 0
RF Projektstöd 150 270
Verksamhetstöd Barn & Ungdom 1 040 0
Summa 9 720 11 003
Not. 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       2023-12-31       2022-12-31
Semesterlöner 654 615
Sociala avgifter 317 325
Förutbetalda tävlingslicenser 531 517
Övriga poster, upplupna kostnader 527 157
Summa 2 029 1 614

Till föreningsstämman i Svenska Tennisförbundet, org.nr 802003-4792

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska tennisförbundet för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska tennisförbundets finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att upplösa föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska tennisförbundet för år 2023.

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stadgarna.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 5 mars 2024
Grant Thornton Sweden AB
Elisabeth Raun
Auktoriserad revisor

Intäkter Budget Utfall
Tkr 2024 2023
Statligt stöd RF 18 890 16 010
Återstartsstöd RF 9 530 10 733
Tävling 8 110 9 176
Medlemsavgifter 5 330 5 691
Marknad / Sponsorer 3 510 4 262
Utbildning / Föreningsstöd 1 946 1 487
Davis Cup & BJKC 3 870 10 379
Övriga intäkter & SvTF Fonder 814 1 081
Summa intäkter 52 000 58 819
Kostnader Budget Utfall
Tkr 2024 2023
Landslag – junior -5 300 -3 832
Landslag – senior -1 182 -1 411
Tävling – internationella -4 265 -5 132
Tävling – nationella senior -825 -1 450
Tävling – nationella junior -1 435 -562
Tävling – system, seriespel -2 335 -2 147
Föreningsstöd -4 385 -3 733
SF-stöd till regionerna -2 500 -2 500
Återstartsstöd -3 225 -5 746
Game Change 2030 -1 636 -791
Utbildning -1 515 -1 706
Kommunikation & marknad -2 300 -4 031
Förbund & admin -2 985 -3 444
Davis Cup & BJKC -3 820 -9 074
Lönekostnader SvTF -15 042 -13 567
Summa kostnader -52 750 -59 126
Resultat f. finansiella poster -750 -307
Finansiella poster 750 532
Resultat 0 224

TÄVLINGSRESULTAT
DAVIS CUP

Qualifiers
3-4 februari i Stockholm
Sverige-Bosnien Herzegovina 3-1
Mikael Ymer – Mirza Basic 6-4, 7-5
Elias Ymer – Damir Dzumhur 6-1, 6-4
Andre Göransson/Elias Ymer – Mirza Basic/Tomislav Brkic 4-6, 2-6
Mikael Ymer – Damir Dzumhur 6-1, 1-6, 6-3

Finals
12-17 september i Bologna, Italien
Gruppspel

Sverige-Chile 0-3
Leo Borg – Cristian Garin 6-7, 6-3, 5-7
Elias Ymer – Nicolas Jarry 2-6, 4-6
Filip Bergevi/Andre Göransson – Marcelo Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo 4-6, 5-7

Sverige-Kanada 0-3
Leo Borg – Vasek Pospisil 6-7, 7-5, 2-6
Elias Ymer – Gabriel Diallo 4-6, 3-6
Filip Bergevi/Andre Göransson – Alexis Galarneau/Vasek Pospisil 6-7, 6-7

Sverige-Italien 1-2
Leo Borg – Matteo Arnaldi 4-6, 3-6
Elias Ymer – Lorenzo Sonego 4-6, 3-6
Filip Bergevi/Andre Göransson – Simone Bolleli/Lorenzo Musetti 4-6, 7-6, 10-8

BILLIE JEAN KING CUP

Group 1 Europe/Africa Zone
Round robin 10-15 april i Antalya, Turkiet
Grupp B

Sverige-Norge 3-0
Caijsa Hennemann – Ulrikke Eikeri 4-6, 7-5, 6-4
Rebecca Peterson – Malene Helgo 6-4, 6-4
Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson – Emilie Elde/Lilly Haseth 6-0, 6-3

Sverige-Danmark 2-1
Caijsa Hennemann – Rebecca Munk Mortensen 2-6, 6-1, 6-2
Rebecca Peterson – Clara Tauson 6-2, 2-6, 4-6
Caijsa Hennemann/Kajsa Rinaldo Persson – Rebecca Munk Mortensen/Johanne Svendsen 6-3, 6-2

Sverige-Bulgarien 1-2
Kajsa Rinaldo Persson – Lia Karatancheva 6-7, 6-7
Caijsa Hennemann – Gergana Topalova 6-1, 5-7, 3-6
Jacqueline Cabaj Awad/Caijsa Hennemann – Isabella Shinikova/Julia Terziyska 7-6, 4-6, 7-5

Sverige-Kroatien 3-0
Caijsa Hennemann – Petra Marcinko 6-4, 7-5
Rebecca Peterson – Tara Wurth 7-6, 7-6
Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson – Lucija Ciric Bagaric/Antonia Ruzic 7-5, 7-5

Sverige-Serbien 2-1
Caijsa Hennemann – Mia Ristic 4-6, 7-5, 6-1
Rebecca Peterson – Lola Radivojevic 6-4, 3-6, 6-4
Jacqueline Cabaj/ Kajsa Rinaldo Persson – Olga Danilovic/Katarina Kozarov 4-6, 3-6

Slutställning grupp B: 1) Sverige 2) Serbien 3) Bulgarien 4) Norge 5) Danmark 6) Kroatien

Play-off
11-12 november i London, Storbritannien

Sverige-Storbritannien 1-3
Kajsa Rinaldo Persson – Jodie Burrage 6-4, 6-1
Caijsa Hennemann – Katie Boulter 2-6, 1-6
Kajsa Rinaldo Persson – Katie Boulter 1-6, 6-7
Caijsa Hennemann – Harriet Dart 5-7, 2-6

NORDEA OPEN ATP

17-23 juli i Båstad
Finaler
HS: Andrey Rublev (RUS) – Casper Ruud (NOR) 7-6, 6-0
HD: Gonzalo Escobar (ECU)/Aleksandr Nedovyesov (KAZ) – Francisco Cabral (POR)/Rafael Matos (BRA) 6-2, 6-2

BNP PARIBAS NORDIC OPEN ATP

16-22 oktober i Stockholm
Finaler
HS: Gael Monfils (FRA) – Pavel Kotov (RUS) 4-6 7-6, 6-3
HD: Andrey Golubev (KAZ)/Denys Molchanov (UKR) – Yuki Bhambri (IND)/Julian Cash (GBR) 7-6, 6-2

NORDEA OPEN WTA

10-15 juli i Båstad
Finaler
DS: Olga Danilovic (SER) – Emma Navarro (USA) 7-6, 3-6, 6-3
DD: Irina Khromacheva (RUS)/Panna Udvardy (HUN) – Eri Hozumi (JAP)/Su Jeong Jang (KOR) 4-6, 6-3, 10-5

ITF WORLD TENNIS TOUR  

W15 VARBERG
1-7 maj i Varberg, $ 15 000
Finaler
DS: Jana Bojovic (SRB) – Daria Lopatetska (UKR) 1-6, 7-6, 6-3
DD: Daria Lopatetska/Daria Yesypchuk (UKR) – Olivia Gram (DEN)/Oleksandra Oliynykova (UKR) WO

W25 BASTAD
8-14 maj i Båstad, $ 25 000
Finaler
DS: Maria Lourdes (ARG) – Ipek Oz (TUR) 6-4, 6-3
DD: Jenny Duerst (SUI)/Fanny Östlund (SWE) – Martyna Kubka (POL)/Zhibek Kulambayeva (KAZ) 6-4, 6-7, 10-7

M25 VÄRNAMO
8-14 maj i Värnamo, $ 25 000
Finaler
HS: Dragos Madaras (SWE) – Oliver Crawford (USA) 7-6, 6-1
HD: Simon Freund (SWE)/Eric Vanshelboim (UKR) – Charles Broom/Mark Whitehouse (GBR) 6-3, 6-3

M15 KALMAR
15-21 maj i Kalmar, $ 15 000
Finaler
HS: Lucas Catarina (MON) – Max Dahlin (SWE) 6-1, 3-6, 7-6
HD: George Goldhoff/Mac Kiger (USA) – Stijn Pel/Niels Visker (NED) 2-6, 7-6, 10-6

W40 YSTAD
19-25 juni i Ystad, $ 40 000
Finaler
DS: Ipek Oz (TUR) – Astra Sharma (AUS) 6-1, 6-3
DD: Astra Sharma (AUS)/Valeriya Strakhova (UKR) – Jenny Duerst (SUI)/Fanny Östlund (SWE) 4-6, 7-6, 11-9

W25 MALMÖ
21-27 augusti i Malmö, $ 25 000
Finaler
DS: Suzan Lamens (NED) – Ayla Aksu (TUR) 6-1, 6-4
DD: Suzan Lamens/Lexie Stevens (NED) – Jacqueline Cabaj Awad/Lisa Zaar (SWE) 6-4, 6-1

M25 YSTAD
14-20 augusti i Ystad, $ 25 000
Finaler
HS: Marvin Moeller (GER) – Valentin Vacherot (MON) 2-6, 6-3, 7-5
HD: Eero Vasa (FIN)/Olle Wallin (SWE) – Noah Schlagenhauf (GER)/Isac Strömberg (SWE) 7-6, 6-2

W15 NÄSBYPARK
30 oktober-5 november i Stockholm, $ 15 000
Finaler
DS: Andre Lukosiute (LTU) – Daria Lopatetska (UKR) 6-1, 6-4
DD: Caijsa Hennemann/Lisa Zaar (SWE) – Daria Lopatetska/Daria Yesypchuk (UKR) 5-7, 6-1, 10-6

M15 DANDERYD
18-24 september i Danderyd, $ 15 000
Finaler
HS: Giles Hussey (GBR) – Mats Rosenkranz (GER) 6-2, 6-3
HD: Adrian Oetzbach/Mats Rosenkranz (GER) – Daniel De Jonge (NED)/Jakob Schnaitter (GER) 6-0, 6-3

M25 FALUN
25 september-1 oktober i Falun, $ 25 000
Finaler
HS: Tibo Colson (BEL) – Alexander Blockx (BEL) 7-5, 4-6, 6-3
HD: Simon Freund (SWE)/Johannes Ingildsen (DEN) – Anton Matusevich/Harry Wendelken (GBR) 7-6, 4-6, 10-7

SVENSKA MÄSTERSKAPEN

Sommartouren
Slutställning
HS: 1) Connor Van Schalkwyk, Södertälje Padel  & Tennisklubb 2) Saba Nanobashvili, Allmänna TK Lund 3) Isac Strömberg, Solna TK
DS: 1) Jacqueline Cabaj Awad, Fair Play TK 2) Alexandra Viktorovitch, Tabergsdalens TK 3) Johanna Ström, Näsbyparks TK

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS

Finaler
18-20 augusti i Uppsala (USIF)
HS A: Segrare Oscar Tarantino, Falu TK
OS B: Segrare: Harald von Koch, Söderköpings TK
OD: Jan Boström, Västerås TK/Lars Jernberg, USIF – Emma Gjerseth, Västerås TK/Oscar Tarantino, Falu TK 6-4, 3-6, 11-9
Singel Stående Rörelsenedsättning: Segrare Harald von Koch, Söderköpings TK
Singel Stående Intellektuell funktionsnedsättning: Segrare Erik Prusakiewicz, Saltsjö Duvnäs TK

SVENSKA MÄSTERSKAPEN INOMHUS

Finaler
1-3 december i Västerås
HS: Segrare Oscar Tarantino, Falu TK
DS: Segrare Emma Gjerseth, Västerås TK
HD: Jan Boström, Västerås TK/Lars Jernberg, USIF – Anders Hård, Stora Wäsby TK/Felix Myrén, Alingsås TK 6-3, 6-1
DD: Isabelle Jensen, SALK/Sanna Klindt, USIF – Emma Gjerseth, Västerås TK/Hillevi Salomonsson, Westerviks Tennis & Racketklubb 6-1, 6-0
JS: Oscar Tarantino, Falu TK – Jeremy Che. SALK 6-0, 6-1
Singel stående Rörelsenedsättning: Viktor Bonn, Näsbyparks TK
Singel stående intellektuell funktionsnedsättning: Erik Prusakiewicz, Saltsjö Duvnäs TK – Douglas Manner, Järfälla TS 6-0, 6-0
Dubbel stående intellektuell funktionsnedsättning: Segrare Erik Prusakiewicz, Saltsjö Duvnäs TK/Douglas Manner, Järfälla TS
Dubbel stående rörelsenedsättning: Eric Löf, Tabergsdalens TK/Kent Ring, Söndrums TK -Manfred Boldt, Upsala TK -Victor Bonn, Näsbyparks TK WO

TENNIS EUROPE WINTER CUPS

Pojkar 16
Gruppspel 10-12 februari i Sunderland. Storbritannien
Sveriges lag: Ludvig Hede, William Rejchtman Vinciguerra, Victor Rydén
Slutställning: 1) Tjeckien 2) Storbritannien 3) Ukraina 4) Litauen 5) Sverige 6) Slovakien 7) Bulgarien 8) Lettland

Pojkar 14
Gruppspel 3-5 februari i Poznan, Polen
Sveriges lag: Vincent Almroth, Knut Andersch, William Johan Kjellberg
Slutställning: 1) Polen 2) Frankrike 3) Finland 4) Spanien 5) Sverige 6) Cypern 7) Lettland 8) Ungern

Flickor 16
Gruppspel 3-5 februari i Svedala, Sverige
Sveriges lag: Linea Bajraliu, Lea Nilsson, Nellie Taraba Wallberg
Slutställning: 1) Sverige 2) Slovakien 3) Lettland 4) Rumänien 5) Schweiz 6) Norge 7) Finland 8) Litauen

Slutspel 17-19 februari i Brest, Frankrike
Slutställning: 1) Tjeckien 2) Storbritannien 3) Sverige 4) Turkiet 5) Slovakien 6) Belgien 7) Polen 8) Ukraina

Flickor 14
Gruppspel 3-5 februari i Pszczyna, Polen
Sveriges lag: Nathalie Mackay Westling, Rebecca Malmström, Anabelle Teikari
Slutställning: 1) Polen 2) Ungern 3) Schweiz 4) Estland 5) Rumänien 6) Italien 7) Sverige 8) Irland

EUROPEAN SUMMER CUPS

Pojkar 18
Gruppspel
2-4 augusti i Vichy, Frankrike
Sveriges lag: Max Dahlin, Sebastian Eriksson, Kevin Edengren
Slutställning: 1) Frankrike 2) Sverige 3) Portugal 4) Grekland 5) Bulgaien 6) Slovenien

Slutspel 7-9 augusti i Rom, Italien
Slutställning: 1) Belgien 2) Frankrike 3) Italien 4) Tjeckien 5) Spanien 6) Serbien 7) Storbritannien 8) Sverige

Pojkar 16
Gruppspel 26-28 juli i Liberec, Tjeckien
Sveriges lag: Ludvig Hede, William Rejchtman Vinciguerra, Patrik Munkhammar
Slutställning: 1) Tjeckien 2) Kroatien 3) Sverige  4) Lettland 5) Ukraina 6) Slovakien 7) Österrike 8) Georgien

Pojkar 14
Gruppspel 2-4 juli i Veska, Tjeckien
Sveriges lag: Vincent Almroth, Knut Andersch, William Johan Kjellberg
Slutställning: 1) Tjeckien 2) Slovakien 3) Bulgarien 4) Italien 5) Kroatien 6) Sverige  7) Österrike 8) Ungern

Flickor 18
Gruppspel 2-4 augusti i Arad, Rumänien
Sveriges lag: Bella Bergkvist Larsson, Tilda Hessleryd, Isabella Svahn
Slutställning: 1) Bulgarien 2) Rumänien 3) Ukraina 4) Sverige 5) Serbien 6) Bosnien-Herzegovia

Flickor 16
Gruppspel 2-4 augusti i Nancy, Frankrike
Sveriges lag: Nellie Taraba Wallberg, Lea Nilsson, Tiana Tian Deng
Slutställning: 1) Sverige 2) Belgien 3) Slovakien 4) Slovenien 5) Frankrike 6) Portugal 7) Kroatien 8) Estland

Slutspel 7-9 augusti i Marianske Lazne, Tjeckien
Slutställning: 1) Tjeckien 2) Storbritannien 3) Sverige 4) Serbien 5) Lettland 6) Tyskland 7) Belgien 8) Ungern

Flickor 14
Gruppspel 2-4 juli i Timisoara, Rumänien
Sveriges lag: Nathalie Mackay Westling, Anabelle Teikari, Hedvig Turesson
Slutställning: 1) Serbien 2) Rumänien 3) Ukraina 4) Grekland 5) Bulgarien 6) Moldavien 7) Sverige 8) Schweiz

BILLIE JEAN KING CUP JUNIORS FINALS

6-12 november i Sevilla, Spanien
Round Robin

Sveriges lag: Nellie Taraba Wallberg, Lea Nilsson, Tiana Tian Deng
Sverige – USA 0-3
Sverige – Serbien 3-0
Sverige – Algeriet 3-0
Slutställning: 1) USA 2) Sverige 3) Serbien 4) Algeriet

Sverige slutade totalt på 7:e plats efter vinst över Brasilien med 2-0

EUROPEISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN UTOMHUS 

Pojkar 18
17-23 juli i Klosters, Schweiz
PS: Kevin Edengren förlorade i kvartsfinal mot Patrick Schoen (SUI) med 6-0, 4-6, 4-6
Sebastian Eriksson förlorade i kvartsfinal mot Tiago Pires (FRA) med 6-3, 1-6, 4-6
PD: Kevin Edengren/Sebastian Eriksson förlorade i kvartsfinal mot Joel Schwaerzier/Benedikt Szerenc (AUT) med 6-7, 3-6

Pojkar 16
25 september-1 oktober i Parma, Italien
PS: Ludvig Hede förlorade i fjärde omgången mot Henry Bernet (SUI) med 2-6, 2-6
William Rejchtman Vinciguerra förlorade i semifinal mot Justin Engel (GER) med 5-7, 1-6
PD: Ludvig Hede/William Rejchtman Vinciguerra förlorade i tredje omgången mot Linus Lagerbohm/Oskari Paldanius (FIN) med 6-3,  4-6, 10-12

Pojkar 14
17-23 juli i Most, Tjeckien
PS: Knut Andersch förlorade i fjärde omgången mot Svit Suljic (SLO) med 3-6, 4-6
William Johan Kjellberg förlorade i semifinal mot Daniel Jade (FRA) med 6-7, 1-6
PD: Knut Andersch/William Johan Kjellberg förlorade i semifinal mot Ken Ink/Nikita Smirnov (EST) med 2-6, 1-6

Flickor 18
17-23 juli i Klosters, Schweiz
FS: Tilda Hessleryd förlorade i sin första match mot Marta Soriano Santiago (ESP) med 2-6, 3-6
Bella Bergkvist Larsson förlorade i sin första match mot Gaia Maduzzi (ITA) med 6-3, 5-7, 3-6
FD: Bella Bergkvist Larsson/Tilda Hessleryd förlorade i kvartsfinal mot Zuzanna Pawlikowska/Malwina Rowinska (POL) med 2-6, 2-6

Flickor 16
25 september-1 oktober i Parma, Italien
FS: Lea Nilsson förlorade i kvartsfinal mot Jeline Vandromme (BEL) med 7-6, 1-6, 1-6
Nellie Taraba Wallberg förlorade i fjärde omgången mot Mia Pohankova  (SVK) med 5-7, 4-6
FD: Lea Nilsson/Nellie Taraba Wallberg förlorade i tredje omgången mot Diana-Ioana Simionescu/Alexia Ioana Tatu (ROU) med 4-6, 6-1, 7-10

Flickor 14
17-23 juli i Most, Tjeckien
FS: Rebecca Malmström förlorade i sin första match mot Antonia Stoyanov (NED) med 1-6, 0-6
Anabelle Teikari förlorade i tredje omgången mot Sofie Hettlerova (CZE) med 3-6, 2-6
FD: Rebecca Malmström/Anabelle Teikari förlorade i sin första match mot Marilyn Van Brempt/Celine Weynen (BEL) med 3-6, 4-6

EUROPAUNGDOMS-OS, EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL

23-29 juli i Maribor, Slovenien
FS: Lea Nilsson förlorade i semifinal mot Julie Pastikova (CZE) med 6-7, 1-6
Tiana Tian Deng förlorade i tredje omgången mot Charo Esquiva  (ESP) med 2-6- 5-7
FD: Lea Nilsson/Tiana Tian Deng förlorade i kvartsfinal mot Giulia Safina Popa/Alexia Tatu (ROU) med 5-7, 6-7
FS: Linus Andersson förlorade i första omgången mot Alejandro Berge (ROU) med 2-6, 3-6
Victor Rydén förlorade i första omgången mot Timothee Andriveau (FRA) med 3-6, 2-6
FD: Linus Andersson/Victor Rydén förlorade i första omgången mot Lenny Forman/Olaf Zielinski (LUX) med 6-2, 3-6, 4-10

NORDISK JUNIORLANDSKAMP

1-4 augusti i Helsingfors, Finland

Pojkar 13 år
Sveriges lag: William Repakis, Wilmer Håkansson, Alexander Chmielewski, Viggo Källeskog, Eric Ten

Flickor 13 år
Sveriges lag: Victoria Lacki, Filippa Eckersten, Nicole Saidizand, Alice Wei Liu, Agnes Lagerqvist

Sverige-Norge 9-3
Sverige-Finland 2-10
Sverige-Danmark 6-6
Sluttabell: 1) Finland 2) Danmark 3) Sverige 4) Norge

ITF WORLD TENNIS TOUR

J100 BROMMA
4-8 januari i Stockholm
Finaler
PS: Henry Bernet (SUI) – Albert Saar (SWE) 7-5, 5-7, 7-6
PD: Viktor Frydrych (GBR)/Albert Saar (SWE) – Denis Maijorov/Georg Strasch (EST) 6-2, 4-6, 10-6
FS: Loes Ebeling Koning (NED) – Sarafina Olivia Hansen (DEN) 6-2, 6-7, 6-1
FD: Tilda Hessleryd (SWE)/Vilma Krebs Hyllested (DEN) – Britt Du Pree/Loes Ebeling Koning (NED) 1-6, 7-5, 10-6

J60 MALMO
9-12 januari i Malmö
Finaler
PS: William Rejchtman Vinciguerra (SWE) – Rafael Ymer (SWE) 6-1, 6-4
PD: Denis Maijorov/Georg Strasch (EST) – Martin Doskocil (CZE)/Christopher Garde (DEN) 6-4, 6-2
FS: Laura Brunkel (DEN) – Sarafina Olivia Hansen (DEN) 6-0, 6-2
FD: June Björk/Tilda Hessleryd (SWE) – Zoe Du Pasquier Jensen (DEN)/Martyna Mackiewicx (POL) 6-1, 6-4

J60 KRAMFORS
6-11 mars i Kramfors
Finaler
PS: Nikita Bilozertsev (UKR) – Oleksandr Ponomar (UKR) 7-6, 6-2
PD: Tim Malmqvist/Filip Söderqvist (SWE) – Daniel Margoulis/Albert Widell (SWE) 6-4, 6-3
FS: Mariia Masiianskaia (RUS) – Anna Pushkareva (RUS) 6-4, 3-6, 6-1
FD: Hanna Koprowska/Inka Wawrzkiewicz (POL) – Mary Sidelnyk (UKR)/Isabella Svahn (SWE) 6-4, 7-5

J30 SUNDSVALL
13-17 mars i Sundsvall
Finaler
PS: Bryan Hernandez Cortes (ESP) – Samuele Seghetti (ITA) 6-3, 6-2
PD: Tobia Costanzo Baragiola Mordini/Lorenzo Beraldo (ITA) – Tim Malmqvist/Filip Söderqvist (SWE) 6-4, 6-3
FS: Mariia Masiianskaia (RUS) – Sonja Wedenski (SWE) 6-3, 2-6, 6-1
FD: Emilia  Korseth (NOR)/Clara Nilsson (SWE) – Viktoria Lorentzon/Melliz  Petkova Mustafa (SWE) 7-6,6-3

J60 JÖNKÖPING
22-27 maj i Jönköping
Finaler
PS: Filip Gustafsson (SWE) – Alfons Riström (SWE) 4-6, 6-0, 6-4
PD: Filip Gustafsson/Tom Noltorp (SWE) – Tim Malmqvist/Filip Söderqvist (SWE) 6-2, 6-3
FS: Mariella Thamm (GER) – Isabella Svahn (SWE) 4-6, 6-3, 6-4
FD: Cindy Langlais (FRA)/Valentina Suvirdjonkova (SRB) – Clara Nilsson/Anastasia Pettersson (SWE) 6-4, 6-0

J100 VARNAMO
29 maj-3 juni i Värnamo
Finaler
PS: Ludvig Hede (SWE) – Calin Teodor Stirbu (ROU) 1-6, 6-2, 7-5
PD: Georgi Georgiev (BUL)/Calin Teodor Stirbu (ROU) – Niels McDonald (GER)/Victor Ryden (SWE) 6-4, 6-2
FS: Ksenia Efremova (RUS) – Vilma Krebs Hyllested (DEN) 6-1, 6-2
FD: Tilda Larsson/Isabella Svahn (SWE) – Ksenia Efremova (RUS)/Tilda Hessleryd (SWE) 4-6, 7-5, 10-8

J30 BASTAD
12-17 juni i Båstad
Finaler
PS: Hiromasa Koyama (JPN) – Patrik Munkhammar (SWE) 6-2, 6-4
PD: Tim Malmqvist/Tom Noltorp (SWE) – Melvin Kumar/Evin Nilsson (SWE) 6-1, 6-3
FS: Michelle Kirsch (GER) – Sonja Wedenski (SWE) 2-6, 6-4, 6-3
FD: Clara Nilsson/Anastasia Pettersson (SWE) – Elisabeth Braathen/Nora Syrtveit (NOR) 6-0, 5-7

J30 GOTHENBURG
3-7 oktober i Göteborg
Finaler
PS: Melvin Kumar (SWE) – Albert Widell (SWE) 7-5, 6-3
PD: Kelvin Walltin/Albert Widell (SWE) – Fabian Anthin/Arvid Hallgren (SWE) 7-5, 4-6, 10-8
FS: Iva Marinkovic (SWE) – Jolie Angelique Abenroth (GER) 6-3, 6-2
FD: Amina Kadic/Sonja Roth (SWE) – Sofia Gottlieb/Julia Orswall (SWE) 7-6, 6-4 

TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR

QUALITY HOTEL OPEN
7-13 januari i Vänersborg
Finaler
PS14: Vincent Almroth (SWE) – Andreas Philip Cort Malee Hansen (DEN) 3-6, 6-1, 6-4
PD14: Andreas Philip Cort Malee Hansen/Carl Filip Bak Weller (DEN) – Patrick Eklund/Oliver Wennerstad (SWE) 6-4, 6-4
FS14: Karina Maria Macarie (ROU) – Anabelle Teikari (SWE) 6-2, 5-7, 6-3
FD14: Anabelle Teikari/Hedvig Turesson (SWE) – Hanna Augustynska (POL)/Mia Zhou (GBR) 7-5, 6-3

ULLEVI TENNIS OPEN
18-24 februari i Göteborg
Finaler
PS14: Knut Andersch (SWE) – Alexander Kunitsyn (RUS) 6-0, 6-3
PD14: Samuel Gampenrieder (GER)/Kian Kren (AUT) – Alexander Kunitsyn/Alexey Ryabov (RUS) 6-4, 6-2
FS14: Eva Kaliadina (RUS) – Laura Chlumska (CZE) 6-1, 3-0 ret
FD14: Laura Chlumska/Veronika Navratilova (CZE) – Daria Dehmel/Aleksandra Les (POL) 6-7, 6-4, 10-6

KUNGENS KANNA & DROTTNINGENS PRIS
25 februari-5 mars i Stockholm, KLTK
Finaler
PS14: Savva Rybkin (RUS) – Jan Urbanski (POL) 6-7, 6-45, 5-2 ret
PD14: Marco Ontiveros Castro/Vincent Jakob Reisach (GER) – Tomas Krejci/Jakub Kusy (CZE) 3-6, 7-5, 10-7
FS14: Anna Pushkareva (RUS) – Ksenia Efremova (RUS) 6-4, 6-4
FD14: Victoria Luiza Barros (BRA)/Anna Pushkareva (RUS) – Kali Supova (SVK)/Melis Yildirim (TUR) 6-2, 6-7, 10-5

NORRKÖPING OUTDOOR OPEN
5-11 augusti i Norrköping
Finaler
PS14: Vincent Almroth (SWE) – William Repakis (SWE) 3-6, 6-2, 6-2
PD14: Joel Henriksson/Måns Lidman (SWE) – Alexander Chmielewski/Nils Fröbel (SWE) 6-3, 5-7, 10-8
FS14: Aleksandra Zaplawa (POL) – Anabelle Teikari (SWE) 6-4, 6-3
FD14: Nora Juncher Kjellin (DAN)/Julia Walter (GER) – Gabriella Eie/Celia Tröan (NOR) 6-4, 6-3

NORRKÖPING ELITE HOTELS JUNIOR OPEN
21 november-1 december i Norrköping
Finaler
PS14: William Repakis (SWE) – Oliver Wennerstad (SWE) 6-0, 4-0 ret
PD14: Carl Holmström/Ludwig Erik Torsten Tolf (SWE) – Gustaw Chudzikiewicz/Hugo Elmblad (SWE) 6-4, 6-3
FS14: Nora Olivia Adamson (EST) – Victoria Lacki (SWE) 6-2, 6-0
FD14: Nora Oliva Adamson/Elizaveta Bryakina (EST) – Victoria Lacki/Agnes Lagerqvist (SWE) 6-3, 6-1

GOTHENBURG OPEN
2-8 december i Göteborg, GLTK
Finaler
PS14: Ludwig Erik Torsten Tolf (SWE) – Lukas Hans Johan Korsström (FIN) 6-3, 6-1
PD14: Carl Holmström/Ludwig Erik Torsten Tolf (SWE) – Ludvig Ossian Swärd/Sebastian Wolfsberg (SWE) 7-5, 7-6
FS14: Victoria Lacki (SWE) – Casey Mauro (GBR) 6-4, 6-4
FD14: Casey Mauro (GBR)/Miia Mihailov (EST) – Nora Juncher Kjellin (DEN)/Emma Ketler (GBR) 2-6, 6-1, 10-6

ELITE HOTELS NEXT GEN CUP

Riksfinal, 6-10 juli i Båstad
Finaler
PS15: Marcus Sehested (Syd) – Love Nyqvist (Göteborg) 4-3, 3-4, 4-1, 4-3
PS13: Melker Andersson (Syd) – Alexander Chmielewski (Syd) 1-4, 2-4, 4-2, 4-0, 4-1
PS11: Noah Jitzmark Gren (Göteborg) – Carl Bagger (Syd) 4-1, 4-1, 4-1
FS15: Fredrika Nicander (Stockholm) – Lisa Noltorp (Syd) 4-2, 4-3, 4-1
FS13: Grace Bernstein (Stockholm) – Alice Wei Liu (Göteborg) 4-1, 4-0, 4-0
FS11: Vega Bontin (Syd) – Josephine Silfverschiöld (Stockholm) 4-3, 3-4, 4-2, 4-3
PD15: Fabian Engkvist(Stockholm)/Marcus Sehested (Syd) – William Kaltenecker/Maximus Muller (Öst) 4-3, 4-0
PD13: Tim Grennvall(Syd)/Lucas Kempe (Stockholm) – Melker Andersson /Alexander Chmielewski (Syd) 3-4, 4-0, 4-1
PD11: Noah Jitzmark Gren/Anton Rönnbäck (Göteborg) – Melwin Giers/Oscar Wennerstad (Stockholm) 2-4, 4-2, 4-2
FD15: Astrid Skarke (Stockholm)/Anabelle Teikari (Syd) – Valeria Marinova/Lisa Noltorp (Syd) WO
FD13: Grace Bernstein /Nicole Saidizand (Stockholm) – Filippa Eckersten/Agnes Lagerqvist (Syd) 4-0, 4-3
FD11: Victoria Ristfeldt/Josephine Silfverschiöld (Stockholm) – Vega Bontin/Amanda Ekwurtzel (Syd) 4-1, 4-1

SOFIAS CUP

21-22 oktober i Stockholm, KLTK
Final
Stockholm –Syd 5-1
S1: Nicole Saidizand –Agnes Lagerqvist 6-4, 4-6, 10-7
S2: Leonor Wiesel – Ella Lindgren 6-0, 6-2
S3: Nike Gunnarsson – Victoria Lacki 0-6, 2-6
S4: Nathalie Mackay Westling – Anabelle Teikari 6-3, 4-6, 10-6
D1: Elin Brännvall/Nike Gunnarsson – Melisa Güler/Agnes Lagerqvist 7-6, 7-6
D2: Nathalie Mackay Westling/Jessica Sundvall – Alice Helgesson/Anabelle Teikari 6-3, 6-4

PIRRES POKAL

21-22 oktober i Stockholm, KLTK
Final
Stockholm-Syd 5-1
S1: Ludvig Swärd – Oscar Jusufagic 6-1, 6-0
S2: Ludwig Tolf – Nils Fröbel 6-3, 2-6, 10-6
S3: Oliver Wennerstad – Gustaw Chudzikiewicz 6-1, 6-0
S4: Måns Lidman – Vincent Almroth 0-6, 3-6
D1: Viggo Källeskog/Ludwig Tolf – Dante Levinsson-Olsson/Shivam Patel 6-1, 6-1
D2: Patrik Eklund/Oliver Wennerstad – Vincent Almroth/Nils Fröbel 6-3, 1-6, 10-8

SVENSKA JUNIORCUPEN, LAG-SM

26 mars i Stockholm (Smedslätten)
Final Pojkar 18
Helsingborgs TK – Ullevi TK 3-2
Albert Widell –Filip Gustafsson 4-6, 2-6
Gustav Andersson – Oliver Wei Liu 6-3, 6-4
Tim Malmqvist – Jacob Ståhlgren Schmidt 6-0, 6-2
Albert Widell/Gustav Andersson – Filip Gustafsson/Maxwell Lindstedt 5-7, 4-6

26 mars i Stockholm (SALK)
Final Flickor 18
Helsingborgs TK – SALK 3-1
Bella Bergkvist Larsson – Tiana Tian Deng 6-1, 6-2
Tilda Hessleryd – Lea Nilsson 2-6, 2-6
Linea Bajraliu – Nathalie Mackay Westling 6-0, 6-0
Bella Bergkvist Larsson/Tilda Hessleryd – Lea Nilsson/Tiana Tian Deng 6-4, 4-6, 10-6

SVENSKA MÄSTERSKAPEN INOMHUS

5-15 april i Göteborg, GLTK
Finaler
PS18: Albert Widell, Helsingborgs TK – Gustav Andersson, Helsingborgs TK 6-2, 6-4
PS16: William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK – Patrik Munkhammar, Nynäshamns TK 6-1, 7-5
PS14: Knut Andersch, Vallda TK – William Kjellberg, KLTK 6-4, 6-3
PD18: Tom Noltorp, Fair Play TK/Albert Widell, Helsingborgs TK – Axel Bjuggstam/Tom Fredriksson, Öviks TS 6-3, 6-1
PD16: Alvar Lange/Wille Sjödell, USIF –Philip Svahn, KLTK/Patrik Munkhammar, Nynäshamns TK 6-3, 6-4
PD14: Vincent Almroth, Båstad TS/William Kjellberg, KLTK – Knut Andersch/Orvar Andersch, Vallda TK 5-7, 6-4, 11-9
FS18: Bella Bergkvist Larsson, Helsingborgs TK – Tilda Hessleryd, Helsingborgs TK 6-3, 6-4
FS16: Tiana Tian Deng, SALK – Lea Nilsson, SALK 6-3, 4-6, 6-3
FS14: Anabelle Tekari, Helsingborgs TK –Filippa Eckersten, Svedala TK 6-3, 6-2
FD18: Bella Bergkvist Larsson/Tilda Hessleryd, Helsingborgs TK – Isabell Ek, GLTK/Nora Svensson, Västerås TK 5-7, 6-4, 10-8
FD16: Linea Bajraliu, Helsingborgs TK/Nellie Taraba Wallberg, Påvelunds T&B – Tiana Tian Deng/Lea Nilsson, SALK 6-2, 6-4
FD14: Matilde Stamborg, Tabergsdalens TK/Hedvig Turesson, Helsingborgs TK – Nathalie Mackay Westling/Jessica Sundvall, SALK 6-1, 6-0

INOFFICIELLA UNGDOMS-SM INOMHUS (U21)

5-15 april i Göteborg, GLTK
Finaler
HS21: Hugo Magnusson, Helsingborgs TK – Saba Nanobashvili, Allmänna TK Lund 6-2, 6-3
HD21: Hugo Magnusson, Helsingborgs TK/Saba Nanobashvili, Allmänna TK Lund – Johnathan Ivarsson, Näsbyparks TK/Nicolai Zachrisson, Ystads TK 7-5, 7-6
DS21: Clarissa Blomqvist, Helsingborgs TK – Tilde Jagare, Fair Play TK 7-5, 6-4
DD21: Lovisa Valentinsson, Fair Play IK/Frida Weijerman, GLTK – Emelie Liljegren, Fair Play TK/Wilma Widing, Ängelholms TK 6-2, 6-2 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS (SLUTSPEL JSM RACE)

25-29 augusti i Båstad
Finaler
PS18: Tom Noltorp, Fair Play TK – Albert Widell, Helsingborgs TK 5-7, 6-3, 6-2
PS16: William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK – Ludvig Hede, Särö LTK 6-4, 7-6
PS14: Knut Andersch, Vallda TK – William Kjellberg, KLTK 2-6, 6-4, 6-1
PD18: Tim Malmqvist, Helsingborgs TK/Tom Noltorp, Fair Play TK – Isak Brywe/Daniel Margoulis, Särö LTK 6-4, 7-5
PD16: Ludvig Hede, Särö LTK/William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK – Fabian Engkvist, Mälarhöjdens IK/Love Nyqvist, Ullevi TK 6-2, 6-1
PD14: Knut Andersch/Orvar Andersch, Vallda TK – Vincent Almroth, Båstad TS /William Kjellberg, KLTK 6-4, 6-3
FS18: Sonja Roth, Pixbo TK – Isa Nilsson, Helsingborgs TK 6-1, 3-6, 6-1
FS16: Nellie Taraba Wallberg, Påvelunds T&B – Lea Nilsson, SALK 7-5, 6-0
FS14: Rebecca Malmström, KLTK – Hedvig Turesson, Helsingborgs TK 6-2, 6-4
FD18: Isabell Ek/Cornelia Käck, GLTK – Alexandra Lindqvist/Nora Louko, SALK 4-6, 6-3, 11-9
FD16: Tiana Tian Deng, SALK/Nellie Taraba Wallberg, Påvelunds T&B – Iva Marinkovic, Ullevi TK/Sonja Wedenski, Djursholms TK 7-5, 6-2
FD14: Matilde Stamborg, Tabergsdalens TK/Hedvig Turesson, Helsingborgs TK – Nike Gunnarsson, Lidingö TK/Nathalie Mackay Westling, SALK 6-1, 7-5

ITF SENIORS WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS

Lag-VM för veteraner
H85: Silver – Witold Bajera, Björn Möllersten, Roul Rohlsson, Rolf Westman
H70: Brons – Per-Mats Carlsson, Mikael Hellström, Per Johansson, Göran Zwahlen

ITF SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS

Individuella VM för veteraner
HS75: Silver – Torsten Hansson
HD85: Guld – Rolf Westman (med Giovanni Argentini, ITA)
HS60: Silver – Peter Jetzel
MD55: Guld – Magdalena Sekkenes (med Paulo Travassos, POR) 

NORDISKA MÄSTERSKAPEN LAG, VETERAN

17-19 november i Oslo, Norge
Herrar 40
Sveriges lag: Andreas Lindgren, Melker Ekberg, Martin Lager
Sverige-Danmark 2-1
Sverige-Finland 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Finland 3) Danmark 4) Norge 

Herrar 50
Sveriges lag: Anders Lindgren, Henrik Hobik, Pasi Pannula
Sverige-Norge 3-0
Sverige-Danmark 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Danmark 3) Norge 4) Finland

Herrar 60
Sveriges lag: Peter Jetzel, Stefan Vanemo, Johan Christenson
Sverige-Finland 3-0
Sverige-Danmark 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Danmark 3) Finland 4) Norge

Herrar 70
Sveriges lag: Per Johansson, Göran Zwahlen, Mikael Hellström
Sverige-Finland 2-1
Sverige-Danmark 2-1
Slutställning: 1) Sverige 2) Danmark 3) Finland 4) Norge

Damer 40
Sveriges lag: Johanna Tyréus Stanley, Lina Westberg, Sofia Brun
Sverige-Finland 3-0
Sverige-Norge 0-3
Slutställning: 1) Norge 2) Sverige 3) Danmark 4) Finland

Damer 50
Sveriges lag: Magdalena Sekkenes, Maria Seger, Lotta Ekberg
Sverige-Norge 2-1
Sverige-Danmark 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Danmark 3) Norge 4) Finland

Damer 60
Sveriges lag: Sofi Rehme, Anna-Carin Månsson, Sofie Björling
Sverige-Danmark 3-0
Sverige-Norge 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Norge 3) Danmark 4) Finland

Damer 70
Sveriges lag: Margareta Meldahl, Anita Carlsson, Viviann Lindgren
Sverige-Finland 2-1
Sverige-Danmark 2-1
Slutställning: 1) Sverige 2) Danmark 3) Finland 4) Norge

ITF WORLD TENNIS MASTERS TOUR

MT200 – STOCKHOLM
28 oktober-3 november i Järfälla
Segrare
HS40: John-Richard Jacobsson (SWE)
HS45: Jonas Nilsson (SWE)
HS50: Karl Jonas Trank (SWE)
HS55: Fredrik Waern (SWE)
HS60: Kenneth Thor (SWE)
HS65: Stefan Söderlund (SWE)
HS70: Göran Zwahlen (SWE)
HS75: Robert Stig (SWE)
HS80: Göran Johansson (SWE)
DS30: Olivia Boija (SWE)
DS40: Bogdana Moldovan (SWE)
DS50: Astrid Olbers (SWE)
DS55: Magdalena Sekkenes (SWE)
DS60: Vladimira Andersson (SWE)
MD30: Petra Sandberg/Olof Rooth (SWE)
MD50: Malin Anjou/Lennart Eilestam (SWE)
MD60: Sofie Björling/Björn Stenqvist (SWE)

SVENSKA MÄSTERSKAPEN INOMHUS

24 februari-4 mars i Stockholm, Danderyds TK
Finaler
HS30: Oskar Wikberg, Danderyds TK – Gordan Divljak, Danderyd Djursholms Elittennisklubb 4-6, 6-4, 6-3
HS35: Jonas Widengren, SALK – Niklas Nilsson, Solna TK 3-6, 6-3, 6-3
HS40: Melker Ekberg, Varbergs TK – Michael Appelgren, Solna TK 4-6, 6-0, 6-0
HS45: Martin Lager, Enebybergs IF – Jonas Nilsson, Åkersberga TK 6-2, 1-6, 7-6
HS50: Anders Lindgren, Enebybergs IF – Ulrik Gustafsson, KLTK 6-3, 6-0
HS55: Patrik Alemo, Skanör Falsterbo TK – Jan Hedman, Djursholms TK 7-6, 2-6, 6-4
HS60: Peter Jetzel, Strömstads TK – Johan Christenson, Karlstads TK 6-4, 6-2
HS65: Claes Lindbom, Hallstahammars TK – Jan Olsson, Mölndals TK 7-6, 6-3
HS75: Morgan Berg, Västerås TK – Björn Björkå, Danderyd Djursholms Elittennisklubb 2-6, 6-3, 10-8
HS80: Rolf Westman, Enebybergs IF – Göran Nordenhök, Djursholms TK 7-5, 6-4
HD30: Fabian Lundberg, Danderyd Djursholms Elittennisklubb/Oskar Wikberg, Danderyds TK – Marcus Åkerström, Djursholms TK/Gordan Divljak,  Danderyd Djursholms Elittennisklubb 7-5, 6-3
HD40: Melker Ekberg, Varbergs TK/Andreas Lindgren, Karlstads TK – Daniel Aronowitsch/Ted Mellin-Boyd, Lidingö TK 6-0, 6-3
HD45: Martin Lager, Enebybergs IF/Jonas Nilsson, Åkersberga TK– Peter Hafverkorn, Enebybergs IF/Niklas Nestlander, Åkersberga TK 6-0, 7-6
HD50: Mats Björklou/Johan Öhrn, Åby TK – Tommy Andersson, Enebybergs IF/Johan Strandeus Ullevi TK 6-3, 1-6, 10-3
HD55: Jan Hedman, Djursholms TK/Fredrik Perman, Enebybergs IF– Peter  Rejler, Stockholms TK/Magnus Tideman, USIF 6-3, 6-4
HD60: Peter Jetzel, Strömstads TK/Johan Sturén, Ullevi TK – Per Dahlström, KLTK/Rolf Nyberg, Luleå TK 6-4, 4-6, 10-4
HD65: Claes Lindbom, Hallstahammars TK/Thomas Sedvall, Falköpings TK – Bert Chyssler/Jan Olsson, Mölndals TK 6-2, 6-3
HD70: Lars Johansson, Särö LTK/Lars Svensson, KLTK – Mikael Hellström, GLTK/Göran Zwahlen, KLTK 4-6, 6-2, 10-8
HD75: Thomas Eriksson, GLTK/Göran Sjöborg, Lidingö TK – Gösta Linden, Vallentuna TK/Benkt Såndberg, SALK 6-4, 7-5
HD80: Christer Holm, Båstad TS/Göran Nordenhök, Djursholms TK – Witold Bajera/Rolf Westman, Enebybergs IF 6-7, 7-5, 10-7
DS30: Segrare Tove Larsson, Gustavsbergs TK
DS35: Lina Westberg, KLTK – Johanna Tyréus Stanley, Oskarshamns TK 7-6, 6-3
DS45: Lisa Mcrae, Sundbybergs TK – Marie Dahlman, Lidköpings TK 1-6, 6-0, 7-6
DS50: Astrid Olbers, SALK – Emma Flink, Gustavsbergs TK 6-4, 7-6
DS55: Anna Gunnarsson, Älta TK – Sara Schinzel, Lidingö TK 6-1, 4-6, 6-4
DS60: Sofi Rehme, Linköpings TK – Vladimira Andersson, Gnesta TK 6-2, 2-6, 6-4
DS70: Maria Låftman, SALK – Alison Uvner, Järfälla TS 6-0, 6-2
DS75: Segrare Anita Carlsson, SALK
DD40: Segrare Johanna Tyréus Stanley, Oskarshamns TK/Therese Hallbergson, Lidingö TK
DD45: Astrid Olbers, SALK/Malin Wemnér, Ystads TK – Bogdana Moldovan/Linda Neffler,  Näsbyparks TK 6-4, 6-3
DD50: Emma Flink, Gustavsbergs TK/Helena Hägglund, Lidingö TK – Madeleine Orlando Jönsson/Mona Zätestam, Näsbyparks TK 6-4, 3-6, 10-7
DD55: Christina Marmolin, Lidingö TK/Maria Seger, Näsbyparks TK – Anna Gunnarsson/Anna Hatziharalambous, Älta TK 6-4, 6-1
DD60: Anna-Carin Månsson, Lidingö TK/Sofi Rehme, Linköpings TK – Sofie Björling, SALK/Charlotte Holm Keller, Lidingö TK 6-4, 6-2
DD70: Viviann Lindgren/Margareta Ljunggren, Lidingö TK – Agneta Ström Granlund, Huddinge TK/Alison Uvner, Järfälla TS 7-5, 7-6
MD35: Mikaela Lecomte Seger/Benjamin Lecomte Seger, Mälarhöjdens IK – Johanna Tyréus Stanley, Oskarshamns TK/Gustav Hellgren, Vallentuna TK 6-2, 6-1
MD40: Lina Westberg, KLTK/Melker Ekberg, Varbergs TK – Sophie Lindvall/Patrik Öman, Luleå TK 6-0, 6-3
MD50: Maria Seger/Johan Orest, Näsbyparks TK – Marie Norman/Freddy Candia, Sigtuna TK 6-1, 7-5
MD55: Jeanette Jönsson Hedlund/Lars-Göran Holmblad, Farsta TK – Cecilia Persson, Söndrums TK/Anders Sirkiä, Mölndals TK 2-6, 6-2, 10-5
MD60: Lisbeth Andersson, SALK/Henrik Källén, KLTK – Sofie Björling, SALK/Tomas Koppelman Hellgren, Danderyds TK 6-4, 3-6, 10-6
MD65: Segrare Mikael Hellström, GLTK/Marianne Fornstedt, KLTK
MD75: Segrare Anita Carlsson, SALK/Torald Svensson, Enebybergs IF 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS

27 juli-4 augusti i Båstad
Finaler
HS30: Viktor Emlund, Kalmar TK – Petter Cahp, Karlstads TK 6-0, 6-1
HS35: Claes Lindholm, Lidingö TK – Erik Andersson, Slöinge TK 6-2, 6-2
HS40: Melker Ekberg, Varbergs TK – Fredrik Söderlindh, Lidingö TK 1-6, 6-3, 6-2
HS45: Martin Lager, Enebybergs IF – Joakim Svedlund, Avesta TK 7-6, 7-5
HS50: Anders Lindgren, Enebybergs IF – Henrik Hobik, Ullevi TK 6-2, 4-6, 6-2
HS55: Peter Rejler, Djursholms TK – Jan Hedman, Djursholms TK 6-2, 6-3
HS60: Stefan Vanemo, Vetlanda Racketklubb – Johan Christenson, Karlstads TK 6-4, 4-6, 6-4
HS65: Peter Karlsson, Falköpings TK – Jan Olsson, Mölndals TK 6-2, 6-3
HS70: Göran Zwahlen, KLTK – Per Johansson, Järfälla TS 6-2, 6-4
HS75: Torsten Hansson, Osby TK – Kenneth Palmqvist, Falköpings TK 6-1, 6-0
HS80: Evert Jönsson, Lugi TF – Torald Svensson, Enebybergs IF 6-1, 6-2
HD40: Melker Ekberg/Michael Henriksson, Varbergs TK – Daniel Aronowitsch, Lidingö TK/Ola Jönsson, Danderyds TK 6-4, 4-6, 10-3
HD45: Lennart Ejlestam/Joakim Ekberg, Åkersberga TK – Andreas Lindgren/Fredrik Mattsson Waller, Karlstads TK 6-3, 6-3
HD50: Mattias Folkesson, Falkenbergs TK/Fredrik Kristiansson, Varbergs TK – Mats Björklou/Johan Öhrn, Åby TK TK 6-3, 6-3
HD55: Patrik Rönneke/Stefan Vanemo, Vetlanda Racketklubb– Erik Edelstam/Ulf Rosberg, Djursholms TK 6-4, 7-5
HD60: Christian Hellten/Mats Olzon, GLTK – Johan Sturén, KLTK/Martin Sundberg, Saltsjö-Duvnäs TK 4-6, 6-3, 10-6
HD65: Ulf Carlsson, Hunnebostrands TK/Jan Olsson, Mölndals TK – Dan Attlerud, Järfälla TS/Jan Rydegran, Saltsjö-Duvnäs TK 7-5, 6-7, 11-9
HD70: Sven Andrén, Båstad TS/Stefan Winström, Särö LTK – Lars Svensson/Göran Zwahlen, KLTK 6-3, 6-3
HD75: Henrik Andrén, Båstad TS/Coco Belfrage, Helsingborgs TK – Björn Björkå, Danderyds Djursholms Elittennisklubb/Ulf Wickström, Båstad TS 6-4, 6-4
HD80: Christer Holm, Båstad TS/Göran Nordenhök, Djursholms TK – Torald Svensson/Rolf Westman, Enebybergs IF 6-1, 3-6, 10-2
DS30: Segrare Emma Isberg, Djursholms TK
DS35: Alexandra Buttazzoni, Gustavsbergs TK – Renata Utorova, Lidingö TK 6-3, 4-6, 7-5
DS40: Lina Westberg, KLTK – Sofia Brun, Påvelunds TBK 7-5, 7-5
DS45: Lisa Mcrae, Sundbybergs TK – Maria Bronett, Lidingö TK 6-0, 6-0
DS50: Pernilla Putnik, Mölle TK – Astrid Olbers, SALK 6-3, 6-3
DS55: Maria Seger, Näsbyparks TK – Magdalena Sekkenes, SALK 6-3, 6-0
DS60: Sofie Rehme, Linköpings TK – Sofie Björling, SALK 6-3, 6-3
DS65: Marie Fritzell, Järfälla TS – Edith Rocha De Nordin, SALK 2-6, 6-3, 6-0
DS70: Maria Låftman, SALK – Liliana Cronwall, Båstad TS 6-4, 6-4
DS75: Segrare Anita Carlsson, SALK
DD40: Segrare Maria Bronett, Lidingö TK/Rebecca Eileryd, Gustavsbergs TK
DD45: Segrare Kristina Ebenius/Hanna Gransäter, KLTK
DD50: Maria Löfqvist, SALK/Pernilla Putnik, Mölle TK – Anna Dahlberg/Astrid Olbers, SALK 6-3, 6-1
DD55: Maria Seger, Näsbyparks TK/Jenny Tielman Van Nunen, Linköpings TK – Jeanette Jönsson Hedlund, Sollentuna TK/Stina Mosvold, Västerås TK 6-7, 6-3, 10-6
DD60: Anna-Carin Månsson, Lidingö TK/Sofi Rehme, Linköpings TK – Sofie Björling, SALK/Charlotte Holm Keller, Lidingö TK 6-2, 6-4.
DD70: Anita Carlsson, SALK/Ann-Christine Medhammar, Lidingö TK – Viviann Lindgren/Marie Lundgren Allman, Lidingö TK 6-4, 3-6, 10-8
MD35: Renata Utorova, Lidingö TK/Rikard Forsén, Allmänna TK Lund – Jenny Persdotter, SALK/Mattias Wittgren, Åkersberga TK
MD40: Lina Westberg, KLTK/Melker Ekberg, Varbergs TK – Sofia Brun, Påvelunds TBK/Michael Henriksson, Varbergs TK 4-3, 4-3
MD45: Emma Flink, Gustavbergs TK/Martin Lager, Enebybergs IF – Petra Sandberg, Ullevi TK/Olof Rooth, Pixbo TK 3-4, 4-3, 11-9
MD50: Kristina Ebenius, KLTK/Anders Rosén, Varbergs TK – Maria Löfqvist, SALK/Lennart Ejlestam, Åkersberga TK 4-3, 4-3
MD55: Sara Schinzel, Lidingö TK/Fredrik Jergmo, Lomma-Bjärreds TK – Christina Marmolin, Lidingö TK/Magnus Lindahl, Saltsjö-Duvnäs TK 4-2, 0-4, 11-9
MD60: Sofie Björling, SALK/Stefan Vanemo, Vetlanda Racketklubb – Lena Stannow, Lidingö TK/Christer Mattsson, KLTK 4-0, 4-0
MD65: Marianne Fornstedt KLTK/Mikael Hellström, GLTK – Maria Låftman, SALK/Peter Kirs, Hallstahammars TK 4-0, 4-0
MD70: Monica Nielsen, Ödåkra TK/Willy Scott, Båstad TS – Margareta Ljunggren, Lidingö TK/Ulf Wickström, Båstad TS 4-2, 4-3

SVENSKA TENNISLIGAN

Slutspel inomhus
Pojkar 15: Fair Play TK
Flickor 15: SALK
H35: Lidingö TK
H45: Karlstads TK
H55: KLTK
H65: Falköpings TK
H70: KLTK
H75: Varbergs TK
D35: Gustavsbergs TK
D45: Linköpings TK
D55: Lidingö TK
D65: SALK 

Slutspel utomhus
H: Fair Play TK
D: Fair Play TK
H35: Lidingö TK
H45: KLTK
H55: Skanör Falsterbo TK
H65: Mölndals TK
H70: Allmänna TK Lund
H75: Båstad TS
D35: Djursholms TK
D45: SALK
D55: Näsbyparks TK

SLUTTABELLER ELITSERIEN POWERED BY MATCHi OCH DIVISION 1
Elitserien, herrar M V O F P
Grupp A
Fair Play TK 4 3 1 0 7
Påvelunds TBK 4 2 2 0 6
Solna TK 4 2 0 2 4
Växjö TS 4 1 0 3 2
Mälarhöjdens IK 4 0 1 3 1
Grupp B
Lidingö TK 4 4 0 0 8
SALK 4 3 0 1 6
GLTK 4 2 0 2 4
Örebro TK 4 1 0 3 2
Upsala TK 4 0 0 4 0


Final

Fair Play TK–Lidingö TK 3–1
Fair Play TK svenska mästare 2023

Elitserien, damer M V O F P
Grupp A
SALK 4 3 1 0 7
Påvelunds TBK 4 2 2 0 6
Helsingborgs TK 4 2 1 1 5
Ullevi TK 4 1 0 3 2
GLTK 4 0 0 4 0
Grupp B
Enskede LTK 4 3 1 0 7
Fair Play TK 4 3 1 0 7
Danderyd Djursholm ETK 4 2 0 2 4
Upsala TK 4 1 0 3 2
Lidköpings TK 4 0 0 4 0


Final
Fair Play TK – Enskede LTK 3–1
Fair Play TK svenska mästare 2023

Division 1 norra, herrar M V O F P
Danderyd Djursholm ETK 7 7 0 0 14
Näsbyparks TK 7 5 1 1 11
KLTK 7 4 1 2 9
TK Hobby 7 2 4 1 8
Tabergsdalens TK 7 3 0 4 6
Lidköpings TK 7 2 1 4 5
Ljusdals TK 7 1 1 5 3
Öviks TK 7 0 0 7 0
Division 1 södra, herrar M V O F P
Ullevi TK 7 7 0 0 14
Helsingborgs TK 7 6 0 1 12
Kungsbacka TK 7 3 2 2 8
Varbergs TK 7 3 1 3 7
Kalmar TK 7 2 1 4 5
Allmänna TK Lund 7 2 1 4 5
Söndrums TK 7 1 1 5 3
Elfsborg Tennis 7 0 2 5 2
Division 1 norra, damer M V O F P
KLTK 6 6 0 0 12
Näsbyparks TK 6 5 0 1 10
Lidingö TK 6 3 1 2 7
SALK lag 2 6 2 1 3 5
Falu TK 6 2 1 3 5
USIF 6 0 2 4 2
Gustavsbergs TK 6 0 1 5 1
Division 1 södra, damer M V O F P
Fair Play TK lag 2 7 6 1 0 13
Tabergsdalens TK 7 3 3 1 9
Lillån TK 7 2 4 1 8
Karlskrona TK 7 2 3 2 7
Söndrums TK 7 2 3 2 7
Växjö TS 7 2 1 4 5
Malmö TK 7 2 1 4 5
Örebro TK 7 0 2 5 2