Nu lanseras nästa steg i Svenska Tennisförbundets nya utbildningsprogram: SvTF Klubbtränarutbildning. Anmälan är nu öppen till kursen som startar 22 augusti.

Svenska Tennisförbundet fortsätter arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, i linje med Game Change 2030. Innehållet i det befintliga programmet för tränare och funktionärer revideras, samtidigt som flera nyheter också tar plats. Bland dem kan nämnas digitala tematräffar (Mötesplats Svensk Tennis), nya karriärvägar och fler fysiska mötesplatser.

2022 släpptes två digitaliserade och reviderade utbildningar: SvTF Bastränarutbildning och Multi Skillz Tennis.

Nu har det blivit dags för nästa lansering: SvTF Klubbtränarutbildning, som är det andra steget i utbildningsprogrammet för tränare. Kursen ersätter den tidigare utbildningen TGU 2. Utbildningen omfattas av både digitala och praktiska kurstillfällen mellan augusti och december 2023. Därtill kommer deltagarna också genomföra hemuppgifter via en utbildningswebb.

Efter att ha genomfört utbildningen kan du arbeta med att lära ut tennis till nybörjare och fortsättningsspelare i alla åldrar, genomföra roliga och utvecklande träningar samt bidra till att skapa förutsättningar för en trygg- och inkluderande lärandemiljö med utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv.

Utbildningen rymmer 24 deltagare – se till att anmäla dig i tid för att säkra en plats!

Fler utbildningsnyheter kommer den 1 juni. Den ena: Introduktionsutbildning för funktionärer, som ersätter linjedomar-och klubbdomarutbildningen som därmed upphör som kursplan. Därtill Introduktion för blivande tränare, ett material som ger en inblick i hur det är att vara tränare i svensk tennis med syftet att inspirera deltagarna att vilja utbilda sig till tränare.