I samband med Stockholm Open i oktober anordnas en global kongress – med medicin och tennis i fokus – ett par kilometer från Kungliga Tennishallen 18-19 oktober.


Det är Sophiahemmet som står som värd för 2019 World Congress of Tennis Medicine and Sports Science, som är en två dagar lång konferens uppdelad i en tennisdel och en medicinsk del.

Fredrik Johansson är doktor i tennismedicin vid Sophiahemmet i Stockholm. Han ingår i den forskargrupp på Sophiahemmet (som är kopplat till Karolinska institutet) som tog initiativet för två år sedan och anmälde intresse hos organisationen Society for Tennis Medicine and Science (STMS).

– Det är fantastiskt kul att vi lyckades få hit världskongressen. När vi ställde frågan så tyckte de att det var jätteroligt att vi anmälde vårt intresse, för de senaste åren har kongressen endast genomförts i USA. I början var utmaningen att hitta någon som kunde vara värd för kongressen, det är ett stort arrangemang och ansvar. På Sophiahemmet tyckte man att upplägget var perfekt, så nu står Sophiahemmets högskola som värd för kongressen och är huvudman, säger tennisforskaren Fredrik Johansson.

Det är också Fredrik som tillsammans med Magnus Norman på Good to Great som sytt ihop den del av konferensen som vänder sig till tenniscoacher.

– Man kan åka på hur många medicinska kongresser som helst, men om tränarna aldrig får någon information så stannar många viktiga budskap i en liten krets. Därför har vi ett integrerat program som löper i två dagar där coacher och medicinare deltar och lär av varandra.

Coachdelen vänder sig till tränarkåren i Sverige medan den andra är för läkare, fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, massörer/massöser, fystränare eller andra som är intresserade, säger Fredrik Johansson.

Konferensdeltagarna får lyssna på ett 30-tal föreläsare från hela världen, tennisdelen är mer praktisk och bla uppdelad på tre olika work shops á 45 minuter.

Magnus Norman och Johan Hedsberg håller i den ena, Ali Ghelem och Martin Taipale den andra medan Glenn Björklund och Mikael Swarén håller i den tredje delen.

– Det handlar om allt från explosivitet med styrka och snabbhet till uthållighet på tennisbanan och praktisk demonstration. Tim Gabbett från Australien, en världsauktoritet inom träningsbelastning kommer dessutom och presenterar sin forskning.

Svenska Tennisförbundet är partner till kongressen och subventionerar anmälningsavgiften, för tennistränarna, med stöd av Idrottslyftet.

Den 15 september går anmälningstiden ut. Fredrik Johansson hoppas på omkring 100 anmälda tränare och totalt, inklusive medicindelen upp emot 250 deltagare.

– Man ska inte tänka att man inte har tillräckliga kunskaper för att anmäla sig till kongressen. Om du är tränare och jobbar med spelare som tävlar regelbundet på nationell nivå så är detta absolut en kongress för dig. Det är en unik chans att lyssna till talare med stor kompetens, där flera är kopplade till ATP och WTA och sådana som man inte kommer i kontakt med annars, säger Fredrik Johansson. Det kommer bli väldigt lärorikt!

Den medicinska delen under dag två består av två stora symposium. Det ena har fokus på axelskador och den andra på ryggskador.

– Detta är något man kan ha stor nytta av oavsett om man arbetar som tränare, fysio, fystränare eller på annat sätt är inblandad i tennisen.

På Sophiahemmet forskar man numera på tennisskador under ledning av Professor Eva Skillgate och Fredrik Johansson.

– Vi har under 1 år genomfört ”Smashstudien” med 300 spelare runt om i landet. Det vi gör är att följa ungdomar över tid och försöker lära oss sambandet mellan skador och belastning. Resultaten som innehåller 230.000 svar och är världens största tennisstudie på ungdomar håller just nu på att analyseras av oss och under hösten kommer vi komma med viktig information.

Världskongressen i Stockholm blir ett slags 10-årsjubileum. 2009 var nämligen senaste gången den kom, i regional tappning, till Sverige (i Båstad). Efter det har den kommit till Europa vid endast ett par tillfällen, i övrigt har kongressen anordnats i USA.

Det finns ett slags kösystem för att arrangera den. Nästa år kommer den till Tokyo, men Fredrik Johansson hoppas att den är åter i Sverige redan inom fem år.

Fotnot. Det var svenske professorn Per Renström som tillsammans med en amerikansk kollega, grundade organisationen Society for tennis and medicine i mitten av 1980-talet.

Mer info om STMS Världskongress här!