Svensk tennis har fått två nya White Badge (Chair Umpire). Det är Mai Lillrank och Arman Alijagic som har klarat Level 2-skolan som domare.

Level 2-skolan, med domare från flera länder, hölls i Pétange i Luxemburg 17-21 november. Arman Alijagic erkänner att det fanns nerver inblandade när han skulle göra provet.
– Jag var verkligen supernervös före provet och kanske ännu mer nervös innan vi fick resultatet, även om jag var 99 procent säker på att Mai och jag hade klarat det, säger Arman, som känner lättnad över att ha klarat det.
– Just nu är jag väldigt glad att jag har White Badge i min ficka, men det är nog inget jag kommer tänka på särskilt under nästa tävling. 

Anders Wennberg har deltagit som ledare på flera Level 2-skolor internationellt och välkomnar att två svenskar nu kan titulera sig White Badge.
– Det är ett jättetillskott! Det blir fler och fler tävlingar så behovet ökar. Det är också viktigt att våra domare kommer ut internationellt och får döma ännu mer för att samla på sig erfarenhet, säger han.

Mai Lillrank.

För att bli antagen till Level 2-skolan behöver man ha erfarenhet av att döma i stolen.
– Man behöver också ha god kontakt med sitt tennisförbund. Som bevis på detta behöver man få ett antal utvärderingar (evaluations) från högre certifierade domare som kollar på dig i stolen och evaluerar ditt arbete. Det är dessa vitsord från de nationella förbunden som grundar antagningen till skolan, säger Mai Lillrank och tillägger:
– Man behöver därför var aktiv i stolen så att man har chans att bli evaluerad, vilket också är ett jättebra tillfälle att få tips och insikter från mer erfarna domare.

Arman Alijagic håller med om att erfarenheten är viktig. Det gällde inte minst under dagarna i Luxemburg.
– Provet var ganska enkelt för mig och det kan vara på grund av att jag har dömt ganska mycket utomlands som linjedomare. Att ha White Badge betyder mycket för mig eftersom den underlättar mycket att döma utomlands och möjligheter att döma finalmatcherna på 15k och 25k och såklart kanske få möjlighet att döma större matcher och tävlingar i stolen, säger han och avslutar:
– Jag vill tacka så mycket till hela Svenska Tennisförbundet, speciellt till Anders (Wennberg), Bengt (Helmersson) och Johan (Carlsson) för förtroendet och så klart Louise Azemar Engzell som var på plats i Luxemburg som lärare.

Louise Azemar Engzell under en match I årets Stockholm Open. Foto: Torbjörn Dencker

Det var ett kvalificerat lärarteam som höll i Level 2-skolan. Förutom svenska Louise Azemar Engzell, som har Gold Badge som Chair Umpire och Chief Umpire, var även Alison Hughes och Marijana Velovic med som lärare – alla etablerade sedan länge med meriter från flera Grand Slam-finaler.
Sedan tidigare har 16 svenskar antingen Gold, Silver eller White Badge i de olika rollerna som domare. Mai Lillrank och Arman Alijagic är två av totalt nio svenska domare som för tillfället har White Bagde (Chair Umpire).
– Det känns ganska ovant. Jag har varit elitdomare (Sveriges högsta nationella domarnivå) ganska länge och White Badge har alltid varit det nästa steg man såg upp till och nu när man äntligen har den känns det lite overkligt på något sätt. Men jag är så klart riktigt glad över certifikatet och är väldigt tacksam för Svenska Tennisförbundet, alla domarkollegor som hjälpt mig och alla som gjorde själva utbildningen möjlig, säger Mai Lillrank.