En positiv ekonomi öppnar för två nyanställningar på Svenska Tennisförbundet; En klubbutvecklare och en utbildningsansvarig.

Christer Sjöö, Generalsekreterare på SvTF, förklarar att rekryteringarna görs utifrån vad som tidigare framkommit i samtal med klubbarna.
– Såväl utbildning som klubbutveckling står högt på agendan bland våra medlemmar och det känns därför väldigt roligt att kunna möta upp det behovet, säger Christer Sjöö.

Som SvTF:s Klubbutvecklare blir du en nyckelspelare med ansvar för tillväxt av medlemmar, i synnerhet de som idag spelar tennis men inte är medlemmar.

Som utbildningsansvarig har du huvudansvaret för all utbildningsverksamhet inom Svenska Tennisförbundet (SvTF), vilket innefattar tränare, klubbledare och funktionärer.
– Nyanställningarna möjliggörs genom en relativt god ekonomi, där Svenska Tennisförbundet för fjärde året i rad visar ett mindre överskott, samt ett därtill ökat och ett riktat stöd från Riksidrottsförbundet. Satsningarna ligger också i linje med det som utlovades på fjolårets Förbundsmöte. Förhoppningen är att satsningarna ska leda till ett ökad stöd för klubbarna i vardagen, avslutar Christer Sjöö.

Läs mer i platsannonserna här!