I media, och i sociala medier, förekommer tyvärr just nu uppgifter som kan ge bilden av att Svenska Tennisförbundet motsätter sig initiativ kring utökat antal internationella tävlingar i Sverige. Ingenting kan vara mer missvisande eller fel. Vår grundinställning står fast att det är av stor vikt att internationella tävlingar genomförs på hemmaplan. Det är också ett mål i förbundets fastställda strategi Game Change 2030 – att säkerställa att det just finns internationella tävlingar för alla åldrar.

Det är därför olyckligt när brottstycken ur en pågående dialog görs publik eller att slutsatser dras av utomstående utan att något formellt beslut ännu är fattat. Att kommersiella aktörer, och privata initiativtagare, i framtiden kommer att ta en större plats inom svensk tennis är en naturlig utveckling. Den förändringen är också uppmärksammad bland de målområden som ingår i Game Change 2030.
Utvecklingen ställer däremot än högre krav på professionalism, ömsesidig respekt och tydliga processer för att förbundet ska kunna fatta rätt beslut. Allt för att säkra ett fortsatt högt förtroende bland förbundets medlemmar och hos Internationella Tennisförbundet.

I det aktuella ärendet som just nu diskuteras, kommer beslut att fattas av förbundsstyrelsen den 26 augusti. När styrelsen fattat sitt beslut kommer beslutet att kommuniceras både internt inom förbundet och externt. Fram till dess respekterar vi, för alla parters skull, den process som pågår.

Vid frågor vänligen kontakta Christer Sjöö, generalsekreterare 010 444 04 04