Av de 30 största idrotterna i landet kommer tennis på tredje plats av de som klarat sig bäst hittills under coronapandemin.
Golf (+2,9 %), Fotboll (0,5 %) och Tennis (0,5 procent) är också de enda av de största idrotterna som noterar en ökning när det gäller aktivitet. Statistiken baseras på det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd) till idrottsföreningarna i landet under 2020.

Christer Sjöö.

– Våra tennisklubbar har kämpat hårt och har varit duktiga på att hantera situationen under den rådande pandemin. Därtill tror jag också att tillflödet av barn in i tennisen, inte minst under sommaren, väger upp statistiken, säger Christer Sjöö, Generalsekreterare på Svenska Tennisförbundet, som samtidigt kan konstatera att det totala medlemsantalet nu är det högsta på 25 år.

Totalt sett har coronapandemin i stor omfattning påverkat storleken på träningsverksamheten i åldrarna 7-25 år. Under 2020 minskade det totala idrottandet i Sverige med 10,6 procent jämfört med 2019. Under hösten var minskningen störst, -14,1 procent.
Allra mest minskade idrottandet i åldrarna 21-25 år (-21,4 procent), i åldersspannet 17-20 år var tappet -14,8 procent medan minskningen mellan 7 och 16 år höll sig runt -8-9 procent.

Se också RF:s rapport: “Färre unga idrottade under corona”