Svenska Tennisförbundets styrelse har beslutat om tre förändringar i Svensk Tennisrating som börjar att gälla fr.o.m. vecka 36 med start den 6 september.

2019 infördes ett nytt ratingsystem med målsättningen att skapa en nivåbaserad tävlingsstruktur, att se till att fler jämna matcher spelas samt att öka tävlingsdeltagandet. Systemet skulle också vara lätt att förstå och att bli delaktig i.

Vid lanseringen bestämdes också att ratingsystemet skulle utvärderas efter två år, vilket nu har gjorts genom en arbetsgrupp ledd av Kenneth Bergbom.

Arbetsgruppens sammantagna bild är att Svensk Tennisrating fungerar bra. Träffsäkerheten är hög: spelaren med bäst rating vinner 77 % av matcherna. Enligt Internationella Tennisförbundet är ett system med högre träffsäkerhet än 65 % ”high performing”. Vidare lämnade gruppen ett antal förslag till förbättring av ratingsystemet.

Följande tre förändringar har nu beslutats att införas fr.o.m. den 6 september:

  • W.o.-matcher räknas inte in i ratingen under ett års tid
  • Hastigheten i systemet sänks något – går från åtta till tio matcher som grundresultat
  • Inaktivitetsfaktorn minskas från 0,15 till 0,10

Effekter av förändringarna kommer att utvärderas.

Läs mer: