Intresset för Multi SkillZ bara växer. Under ett par decemberdagar dök ett 50-tal ledare från tennisföreningar runt om i Sverige upp i Helsingborg för en utbildning i Multi SkillZ med Kenneth Bastiaens från Belgien och Ola Mårtensson, Barn- och Ungdomsansvarig på Svenska Tennisförbundet.
Kenneth har jobbat med konceptet även i andra sporter som ishockey och fotboll, men även inom tennis i England. 
Det här är fjärde året Kenneth Bastiaens jobbar med Svenska Tennisförbundet för att öka kompetensen hos coacherna runt om i landet för att de i sin tur ska kunna hjälpa barn i Multi SkillZ som en bas i sporten.
– Det handlar om att växa in i sin sport. Under mina 15 år som jag jobbat med konceptet så ser jag betydelsen av att föra in Multi SkillZ så tidigt som möjligt i en spelares karriär. Det är lika viktigt som teknik och taktik.

Multi SkillZ har allt mer gått över till ett projekt om klubbutveckling om hur man stegvis optimerar tennisverksamheten från barn- till vuxennivå.
– Vi vill ligga i framkant. Multi SkillZ är det som implementeras i svensk tennis nu och då vill vi haka på tåget för att ha en bra verksamhet som växer och utvecklas, säger Claes Coric i Östersund-Frösö Tennisklubb som var med på utbildningen.
Frida Engblom, Mjölby Tennisklubb, var en annan av deltagarna:
– Det ska bli spännande att få igång det här konceptet hemma i vår klubb.

Se inslaget här: