GENOMFÖRA EN TRÄNING

I denna modul får du en introduktion i hur en tennisträning kan organiseras och genomföras. Vi går igenom träningens olika delar och vad som är viktigt att tänka på.

Avsnitt i modulen “Genomföra en träning”:

Planera en träning
Genomföra en träning