BANOR OCH UTRUSTNING

Det finns flera olika typer av rack och bollar och det är viktigt att rätt material och banstorlek används för att skapa utvecklande träningar. Att använda för tungt rack, spela med bollar som studsar för högt eller på en för stor bana kan medföra risker för spelaren, till exempel ökad skaderisk och framför allt en sämre tennismässig utveckling. Det är viktigt att tränaren anpassar tennisen till spelaren och inte tvärtom, exempelvis använda den vita bollen med de yngsta spelarna i 3–6 års ålder som är på spelnivå golvet. På nästa spelnivå, spel med kompis över hinder, är det lämpligt att byta till lila boll, som studsar bättre än den vita, för att på så sätt skapa en lagom progression, från att rulla till att slå på en studsande boll.

Nedan får du en förenklad guide om hur du kan anpassa banan, bollen och racket till spelaren. Kom ihåg att det är en förenklad bild och att det alltid finns undantag. Det är tränarens uppgift att veta vilken boll och bana som är mest lämpad att använda för spelarens utveckling. Det vanligaste felet som uppstår är att spelaren spelar på för stor yta och med för snabba bollar. Detta leder till att spelaren inte får möjlighet att lära sig de taktiska och tekniska färdigheterna som krävs för att bli en duktig tennisspelare.

I figurerna nedan får du förslag på hur de olika banorna kan sättas upp vid träning och match.

Köpa tennisutrustning

Om du är intresserad av att köpa pedagogiska verktyg så som anpassade bollar och nät eller andra tennisträningsverktyg hittar du ett stort sortiment här.

Reflektera över
  • Ge två konkreta exempel på vilket sätt den tekniska och taktiska utvecklingen kan hämmas om spelare spelar på för stor bana och med bollar som studsar för högt?
  • På vilket sätt kan tränare motivera spelare att inte stressa sig genom banorna utan stanna kvar på rätt bana tillräckligt länge?

Avsnitt i modulen “Hur vi lär ut tennis”:

Fyra principer som guidar dig
Spelnivåer
Banor och utrustning
Grundläggande taktik och teknik