GRUNDLÄGGANDE TAKTIK OCH TEKNIK

Inom alla spel finns det regler att förhålla sig till och reglerna styr vilka färdigheter som krävs för att bemästra spelet på bästa sätt. I grunden handlar tennis om att slå bollen över nät och innanför linjerna en gång mer än motståndaren för att vinna poängen. Hur det går till varierar från poäng till poäng. I den här uppgiften får du lära dig mer om grundläggande taktiska och tekniska färdigheter som en nybörjare behöver lära sig. Börja med att titta på filmen nedan där Samuel berättar om grundläggande taktiska och tekniska färdigheter anpassat för nybörjare.

Kom ihåg
 • Det är lika viktigt att lära spelaren hur det ska slå (teknik) som när spelaren ska använda just det slaget (taktik).
 • Vi definierar teknik som ett sätt att lösa olika taktiska problem.
Taktik

Tennis är ett spel som går ut på att hitta vägar för att vinna poängen. Detta kallas för taktik. Det är viktigt att lära nybörjare grundläggande taktik så att de för möjlighet att upptäcka det roliga med att spela tennis. För nybörjare handlar det i första hand om den taktiska intentionen att spela in bollen på banan en gång mer än motståndaren.

Tennis kan delas in i fem olika spelsituationer, dessa är:

 • Serve
 • Retur
 • Baslinjespel
 • Nätspel
 • Spel mot nätspelare

Det är viktigt att en övning utgår från någon av de fem spelsituationerna. Dessutom ska varje övning innehålla ett taktiskt mål som hjälper spelaren att spela bättre tennis. En tränare som ställer frågor till sin spelare, till exempel ”Vad vill du uppnå med slaget?”, får med största sannolikhet svar som innehåller någon av de tre taktiska intentionerna:

 • Stanna kvar i poängen
 • Skapa övertag
 • Slå en vinnare

Stanna kvar i poängen
En bra nybörjartaktik är att spela in bollen en gång mer i banan än sin motståndare, vilket innebär att spelaren siktar mot stora målområden och har bra marginal till linjerna och nätkanten. På ett förenklat sätt kan detta beskrivas som att spelaren spelar till motståndaren och väntar på att motståndaren ska missa först. Till exempel när du är pressad ute i hörnet och siktar mot mitten av banan för att på så sätt tvinga motståndaren att slå ett slag till.

Skapa övertag
Tennis är enkelt att spela om bollen kommer till dig hela tiden och du slipper förflytta dig långa sträckor i banan. Genom att du spelar bollen mot området där motståndaren inte befinner sig så skapar du dig ett övertag i duellen. Motståndaren måste då förflytta sig flera steg för att slå tillbaka bollen till dig.

Ett exempel på att skapa övertag är att du först spela ett crosslag långt ut på sidan av banan som tvingar motståndaren att ta flera steg vilket därefter öppnar upp för möjligheten för dig att spela nästkommande slag rakt (mot den öppna ytan) och göra det ännu svårare för motståndaren att hinna med den ankommande bollen. På denna nivå behöver spelarna känna till slagriktningarna cross och rakt och när de ska använda de olika slagriktningarna.

Slå en vinnare
Att slå en vinnare innebär att du slagit ett slag på motståndaren sida som hen inte haft möjlighet att returnera innan bollen studsat två gånger. Ett vinnarslag uppstår oftast till följd av att spelaren skapat ett övertag och fått sin motspelare i en sämre position, exempelvis som i exemplet ovan då motståndaren hamnat i en position utanför sidlinjen och därmed inte hinner till slaget i motsatt hörn. För nybörjare kan det vara svårt att länka ihop slagen vilket innebär att först skapa övertag och sedan slå en vinnare. Som tränare är det viktigt att inte prata för mycket om att slå en vinnare då detta kan innebära att spelarna chansar och missar för mycket. Använd därför termer som att spela där motståndaren inte är.

Vilken taktik ska en nybörjare lära sig?

En nybörjare ska i huvudsak utveckla två taktiska intentioner: stanna kvar i poängen och skapa övertag. Självklart kommer spelaren spontant försöka slå en vinnare, men det är inget tränaren behöver agera på. Tränaren fokuserar på att skapa övningar som lär spelaren det som är viktigast på en nybörjares spelnivå, nämligen att spela in bollen en gång mer än motståndaren (stanna kvar i poängen) och spela bollen där motståndaren inte är (skapa övertag).

Om tränaren till exempel vill att spelaren ska utveckla sin taktiska intention att stanna kvar i poängen, kan övningen gå ut på att poängen ökar i värde ju fler gånger bollen går över nät. I sammanfattningen nedan får du förslag på olika övningar där spelaren får öva på någon av de taktiska intentionerna skapa övertag och stanna kvar i poängen.

Spelsituation Taktisk intention Övningar
Serve Skapa övertag
 • Startposition för returtagare på ena halvan av banan, servare startar med överarmskast mot markering på motsatt halva
 • Tre servar istället för två
Retur Skapa övertag
 • Bonuspoäng om returtagaren vinner på tre slag
 • Servaren startar vid singellinje med överarmskast rakt, returtagaren fritt spel
Baslinjespel Stanna kvar i poängen 
 • Poängen ökar i värde ju fler gånger bollen går över nät
 • Slå rekord, gör det gärna matchlikt där en spelare spelar mot röd markering och den andra mot röd eller blå. Använd fantasin!

Teknik

En bra teknik hjälper dig att behärska din kropp och ditt racket för att du ska kunna spela bollen dit du vill. Tennis går ut på att kunna ta emot en inkommande boll för att sedan kunna skicka iväg den till motståndarens sida. På så sätt kan vi också dela in spelarens tekniska färdigheter i skicka och ta emot. Du kommer nu att få lära dig mer om vilka tekniska färdigheter en nybörjare behöver lära sig för att kunna spela tennis.

Skicka

Du kommer nu att få se filmer på några av de vanligaste slagen i tennis: forehand, backhand, volley och serve.

Ta emot

För att spelarna ska kunna spela med varandra krävs det att spelarna kan ta emot den inkommande bollen. En av de vanligaste anledningarna till ett missat slag är att spelaren läser av bollen fel och slår med dålig balans. För att undvika detta är det viktigt att spelaren utvecklar ett bra rörelsemönster till bollen vilket är ett samspel mellan balans, tajming och rytm. Titta på filmen nedan där Millie och Issac visar olika rörelsemönster med röd boll och på röd bana.

Det är oftast svårare för en nybörjare att lära sig att ta emot en inkommande boll än att skicka iväg bollen till motståndarens sida. Det beror på att färdigheten att ta emot en inkommande boll till stor del handlar om att läsa vart bollen kommer att landa, hur fort den kommer och med vilken skruv. Därför är det viktigt att utveckla spelarens balans, tajming och rytm som hjälper spelaren att komma i bra position till bollen för att sedan kunna slå den i en önskad riktning.

Balans
Bra balans uppnås genom att stå brett isär med fötterna och ha lätt böjda ben innan spelaren slår bollen.

Tajming
Tajming innebär att anpassa sig till den inkommande bollen.

Rytm
Rytm innebär att följsamt och smidigt genomföra slaget.

I sammanfattningen nedan får du förslag på övningar där spelaren tränar på balans, tajming och rytm.

Spelnivå Balans, tajming och rytm Övning
Golvet Rytm – Smidig framåtrörelse med armen genom slaget. Rulla bollen med racket och försök att få bollen att stanna i rockring på nära avstånd.
Spel med kompis över hinder
Tajming – Läsa av inkommande boll i djupled. Tränare kastar bollen i olika djup och spelaren ska läsa av bollen i djupled och fånga den efter 1 studs. 
Matchspel Balans – Balanserad kroppsposition och centrerad position med huvudet. Spelaren rör sig i olika riktningar med en kona på huvudet.
Spela ifrån motståndaren Balans – Balanserad kroppsposition och centrerad position med huvudet. Spelaren ska efter avslutat slag stå stilla i en sekund innan förflyttning.

Grepp

När du studerar dagens proffstennis på ATP- och WTA-touren kan du se att greppen som spelarna använder varierar. En spelar med ett mer neutralt grepp i exempelvis forehand, medan en annan använder ett mer extremt grepp. Det är viktigt att förstå att spelare på elitnivå har utvecklat sin spelidentitet – både teknik och grepp har anpassats och utvecklats under lång tid, och alltefter hur spelaren taktiskt velat spela för att vinna poängen.

För att ytterligare öka förståelsen kring grepp är det viktigt att veta att greppets primära roll är att möjliggöra att racketen ska vara stabil vid träffen för att sedan enkelt kunna röra sig genom träffen och avslutningsfasen. För att uppnå detta med nybörjare och yngre barn behöver tränaren utgå från grundläggande grepp som inte är för extrema. I filmen nedan får du lära dig mer om greppets roll.

Reflektera över
 • Vad innebär de taktiska intentionerna stanna kvar i poängen, skapa övertag och slå en vinnare?
 • Vilken/vilka taktisk intention ska en nybörjare lära sig? Och varför?
 • Vad är svårast för en nybörjare, att ta emot en inkommande boll eller att skicka iväg bollen mot motståndarens sida? Och varför?

Avsnitt i modulen “Hur vi lär ut tennis”:

Fyra principer som guidar dig
Spelnivåer
Banor och utrustning
Grundläggande taktik och teknik