FYRA PRINCIPER SOM GUIDAR DIG

Svensk tennis har valt att utgå från fyra principer som tränarskapet ska grundas på. Genom att samlas kring gemensamma principer skapar vi en grund för strategier för hur vi ska utveckla svensk tennis framåt. Hur vi ska jobba med spelarutveckling och i förlängningen vad den svenska tränarkåren behöver ha för kunskap och kompetens. Nedan presenteras dessa fyra principer där spelbaserat lärande är den fjärde principen. 

1. Holistiskt perspektiv på utveckling.
Det betyder att du ser till hela spelarens utveckling och till dennes hela miljö. Det betyder att du hjälper spelaren att spela bättre tennis genom att utveckla idrottspecifika färdigheter (som taktik och teknik), men också fysiska, mentala och sociala färdigheter och att dessa hänger ihop och påverkar varandra. Du tar dessutom hänsyn till spelarens hälsa och välmående och hjälper spelaren att utvecklas färdigheter som är användbara i livet vid sidan av tennisen. 

2. Lärandet är i fokus.
Det betyder att du sätter spelarens lärande i centrum. Du anpassar ditt sätt att lära ut efter spelarens ålder och ambitionsnivå så att varje spelare får möjlighet att växa och utvecklas. Du tar hänsyn till hur spelaren lär sig på bästa sätt och på vilken spelnivå som spelaren är på. Du skapar förutsättningar för lärande och utveckling genom att exempelvis: 

 • göra förändringar i miljön (exempelvis val av banstorlek, bollar och näthöjd) 
 • göra förändringar i uppgifter som spelaren ska lösa (exempelvis tillåta tre servar i stället för två i syfte att spelaren ska få öva mera på förstaservar) 
 • anpassa miljön och uppgiften till spelarnas ålder och spelnivå (exempelvis beror ditt val av miljö och uppgift på om spelaren är en nybörjare eller fortsättningsspelare).

3. Tennis är en öppen idrott.
I en öppen idrott förändras förutsättningarna i miljön vilket ställer stora krav på spelarens perceptuella förmåga (det vi uppfattar från miljön). Det är till exempel lika viktigt att spelaren vet hur ett slag ska genomföras som när det är bäst att utföra just det slaget för att nå framgång i spelet. Därför utvecklar du spelarens förmåga att samla in information från miljön för att kunna fatta ett beslut om vilken slagteknik som är bäst att tillämpa. Varje slag måste anpassas till de öppna förutsättningar som råder i miljön, det betyder:  

 • den ankommande bollens höjd, djup, riktning, spinn och hastighet 
 • motståndarens position på banan 
 • olika förutsättningar i miljön som spelunderlag, vind och sol.

4. Spelbaserade lärandet.
Tankesättet som vi använder i spelbaserat lärande är ”låt spelarna spela-hjälp dem att spela bättre”. Att låta spelarna spela betyder att du anpassar banan och materialet till spelarens ålder och spelnivå. På så sätt skapar du många bollkontakter i öppna spelsituationer som liknar spelet tennis. Då får alla, oavsett ålder och spelnivå, möjlighet att spela tennis. Att hjälp dem att spela bättre innebär att du använder övningar, instruktioner och feedback som utvecklar färdigheter som är användbara i spelet. På så sätt utvecklar du färdigheter som är anpassade efter spelarens ålder och spelnivå och som hjälper dem att spela bättre tennis. 

Grundläggande utgångspunkter utifrån det spelbaserade lärandet

Nedan presenteras ett par grundläggande utgångspunkter som är tänkta att fördjupa din förståelse för spelbaserade lärandet. Se dessa som en guide i din viktiga roll som tränare.  

Spela tennis – inte slå

Eftersom tennis är ett spel så behöver spelaren lära sig att spela spelet tennis –inte bara att slå olika slag. Därför behöver också du utgå från hela spelet under dina träningar. Det betyder att varje övning, instruktion och feedback ska ha en koppling till spelet. Motsatsen skulle vara att du ägnar en hel träning åt att utveckla en korrekt teknisk slagrörelse utan att göra denna viktiga koppling till spelet. 

För att lyckas med att utgå från hela spelet oavsett spelarens ålder och spelnivå så anpassar du till exempel banan, materialet och övningarna. På så sätt får både nybörjaren och elitspelaren växa och utvecklas genom att spela tennis. 

Teknik definieras som ett sätt att lösa taktiska problem

Det är till exempel lika viktigt att lära spelaren hur de ska slå en forehand som när de ska använda sin forehand. På så sätt utvecklar du spelarens förmåga att fatta beslut om vilken teknik som är bäst att tillämpa för att lösa taktiska problem. Motsatsen skulle vara att lära ut en tekniskt korrekt slagrörelse utan att göra en koppling till när slaget är användbart i spelet. Sådan information är inte till hjälp under matchspel eftersom det inte finns en teknik som är användbar i alla situationer. Du behöver ställa dig själv frågan hur du på bästa sätt kan hjälpa spelaren att spela bättre tennis, vilket kan innebära att utveckla både tekniska och taktiska färdigheter. 

Repetition utan upprepning

I det spelbaserade lärandet förespråkar vi repetition utan upprepning där fokus ligger på att anpassa slagen till olika förutsättningar, till exempel att spelaren övar på volley i en mängd olika situationer, på en mängd olika sätt och med olika taktiska intentioner. Mönstret i spelet är då oregelbundet. Repetition med upprepning å andra sidan fokuserar i stället på slaget och att spelaren ska lära sig den korrekta tekniken, till exempel att spelaren övar på ett och samma volleyslag i ett regelbundet mönster. Detta brukar kallas för det traditionella sättet att lära ut tennis som tidigare har dominerat och som bygger på att spelaren först ska lära sig slag, sedan regler för att till slut få spela. Det spelbaserade lärandet utesluter inte repetition med upprepning, snarare vill vi peka på att du som tränaren ska undersöka hur du på bästa sätt utvecklar spelaren. 

Träna på olika situationer i spelet

Ett sätt att strukturera träning är att utgå från olika slag, som till exempel, Träning 1 – forehand, Träning 2 – backhand osv. I stället förespråkar det spelbaserade lärandet att du ska strukturera träningen efter spelsituationer som är anpassade efter spelarens ålder och spelnivå. Till exempel behöver nybörjaren lära sig att sikta mot den öppna ytan, och fortsättningsspelaren behöver lära sig att bygga upp spelet för att kunna täcka banan på bästa sätt och skapa de öppna ytorna. På så sätt utvecklar du färdigheter i problemlösning och beslutsfattande som spelaren kan använda i spelet. En träningsstruktur utifrån det spelbaserade lärandet ser ut på följande sätt:  

 1. Tränaren börjar med en öppen spelsituation för att kunna analyserar spelnivån och vilka färdigheter som spelaren behöver utveckla för att kunna spela spelet bättre. 
 2. Tränaren skapar hjälpande övningar som är riktade mot specifika färdigheter, det kan vara tekniskt, taktisk, fysiskt eller mentalt.  
 3. Tränaren skapar en öppen spelsituation där spelaren får lära sig att integrera sina utvecklade färdigheter i spelet. 
Banan och materialet är verktyg för att hjälpa spelarna att utvecklas

En central del i det spelbaserade lärandet är att anpassa banan och materialet till spelaren. Vilken bana som du spelar på och med vilket material och vilken boll du använder beror helt på vilken färdighet som du vill att spelaren ska utveckla och lära sig. Att tillämpa spelbaserat lärande i praktiken är svårt och det tar lång tid att bli riktigt duktig på det. På filmen nedan berättar olika tränare mer om hur de ser på tennis och vad du behöver tänka på när du lär ut tennis till nybörjare. 

Att arbeta med ett spelbaserat lärande kräver såväl kunskap som fantasi och nyfikenhet. Vår förhoppning är att du efter detta avsnitt fått med dig värdefulla tips som du kan använda i din förening.  

Reflektera över

Vad innebär de grundläggande utgångspunkterna i spelbaserat lärande i praktiken?

 • Spela tennis – inte slå. 
 • Teknik definieras som ett sätt att lösa taktiska problem. 
 • Repetition utan upprepning. 
 • Träna på olika situationer i spelet. 

Avsnitt i modulen “Hur vi lär ut tennis”:

Fyra principer som guidar dig
Spelnivåer
Banor och utrustning
Grundläggande taktik och teknik