ÖVA PÅ ATT GENOMFÖRA EN TRÄNING

Att skapa en rolig och utvecklande träning i en trygg lärandemiljö är grunden för att varje spelare ska känna en inre drivkraft och längta till nästa träningstillfälle. Det är detta som bidrar till spelarens livslånga intresse för tennis. För att kunna skapa denna trygga och goda lärandemiljö krävs en hög kompetens hos tränaren. Du har gått igenom modulerna Rollen som tränare, Hur vi lär ut tennis och Genomföra en träning och det är nu dags att öva på det du lärt dig.

Avsnitt i modulen “Öva på att genomföra en träning”:

Genomförande i grupp
Genomförande på egen hand