GENOMFÖRANDE I GRUPP

När du genomför materialet i grupp gör du det till tillsammans med andra deltagare och en person som leder gruppen. Personen som leder gruppen kan ge dig värdefulla tips kring ditt genomförande. Du får även se andra deltagare genomföra momentet, vilket kommer ge dig ytterligare inspiration och idéer. Kom ihåg att detta material endast är en introduktion för blivande tränare. Om du vill utbilda dig till tennistränare ska du genomföra SvTF Bastränarutbildning som är det första utbildningssteget för tränare.

I handledarmaterialet ligger ett förslag kring hur du kan öva på att genomföra en träning, klicka på länken för att komma till handledarmaterialet.

Avsnitt i modulen “Öva på att genomföra en träning”:

Genomförande i grupp
Genomförande på egen hand