GENOMFÖRANDE PÅ EGEN HAND

När du har genomfört materialet och svarat på samtliga reflektionsfrågor är det dags att öva på det du lärt dig. Att arbeta med delarna praktiskt ger dig värdefull erfarenhet som kommer att utveckla dig. Kom ihåg att detta material endast är en introduktion för blivande tränare. Om du vill utbilda dig till tennistränare ska du genomföra SvTF Bastränarutbildning som är det första utbildningssteget för tränare.

När du övar på att genomföra en träning kan du använda den här mallen som en guide.

När du förbereder träningen kan det vara bra att ställa följande frågor till dig själv:

 • Var och när sker träningen?
 • Vad är lärandemålet med träningen?
 • Hur ser träningsgruppen ut; hur många spelare och vilken nivå och ålder har spelarna?
 • Vilket material behöver jag för att genomföra träningen och vilka banförutsättningar har jag?
 • Vilka övningar och aktiviteter ska vi köra? Varför?

Utgå ifrån vad vi har gått igenom i den här uppgiften och skapa en träning som innehåller följande moment:

 • Samling
 • Uppvärmning
 • Huvuddel
 • Avslutning

Om du har möjlighet att genomföra träningen kan du efteråt reflektera över följande:

 • Vad gick bra idag och varför? Kom ihåg att utgå ifrån lärandemålet.
 • Vad behöver jag tänka på till nästa gång?

Avsnitt i modulen “Öva på att genomföra en träning”:

Genomförande i grupp
Genomförande på egen hand