TESTA DIG SJÄLV

Nu är det dags att testa dina kunskaper om innehållet i det här materialet.

Svara på kontrollfrågorna nedan och rätta för att se ditt resultat. Du behöver ha alla rätt för att klara testet. Du kan göra testet hur många gånger som helst.

Glöm inte att på flervalsfrågorna kryssa i rätt antal svarsalternativ (antalet anges i frågan).

1. 
Vad är viktigt att tänka på under avslutningen? Fyll i tre svarsalternativ.

2. 
Varför är det viktigt att känna till din klubbs vision och värdegrund?

3. 
Vilka fördelar finns det med att anpassa tennisen till spelaren och inte tvärtom? Fyll i tre svarsalternativ.

4. 
Vad heter det strategiska arbetet med tolv tydliga mål som styr vilken riktning svensk tennis går mot?

5. 
Vad är viktigt att tänka på som tränare för att spelarna ska utvecklas och trivas i tennisen? Fyll i tre svarsalternativ.

6. 
Vad av följande är oftast svårast för en nybörjare?

7. 
Vad menar vi med låt dem spela, hjälp dem att spela bättre?

8. 
Vilka är de fem spelsituationerna? Fyll i fem svarsalternativ.

9. 
Vad är nackdelarna med att spela på för stor bana och med fel utrustning?

10. 
Svenska Tennisförbundet är indelat i regioner som verkar som förbundets förlängda arm. Hur många regioner finns det i svensk tennis?

11. 
Varför är det viktigt att planera sin träning?

12. 
Vilka två taktiska intentioner ska en nybörjare i första hand utveckla?

13. 
Vilka fyra nyckelord beskriver Svenska Tennisförbundets värdegrund?

14. 
Vilken boll rekommenderar du att yngre barn som precis har börjat spela tennis ska använda? Fyll i fyra svarsalternativ.

15. 
Vad är viktigt att tänka på under samlingen?

16. 
Vad är primärt greppets roll?

17. 
Vilket av följande tre påståenden definierar teknik på bästa sätt?

18. 
Vilka är de fyra grundprinciperna som svensk tennis valt att träning ska grunda sig på? Fyll i fyra svarsalternativ.

19. 
Vilka påstående nedan är viktiga att uppfylla under en träning? Fyll i fyra svarsalternativ.

20. 
Vad heter första utbildningssteget för tränare?