TESTA DIG SJÄLV

Nu är det dags att testa dina kunskaper om innehållet i det här materialet.

Svara på kontrollfrågorna nedan och rätta för att se ditt resultat. Du behöver ha alla rätt för att klara testet. Du kan göra testet hur många gånger som helst.

Glöm inte att på flervalsfrågorna kryssa i rätt antal svarsalternativ (antalet anges i frågan).

1. 
Vilka är de fyra första spelnivåerna? Fyll i fyra svarsalternativ.

2. 
Vilket påstående förklarar bäst principen spela tennis – inte slå?

3. 
Vilket av följande tre påståenden definierar teknik på bästa sätt?

4. 
Vilka fyra nyckelord beskriver Svenska Tennisförbundets värdegrund?

5. 
Vad heter det strategiska arbetet med tolv tydliga mål som styr vilken riktning svensk tennis går mot?

6. 
Vad av följande är oftast svårast för en nybörjare?

7. 
Vad är viktigt att tänka på under huvuddelen? Fyll i tre svarsalternativ.

8. 
Vilket påstående förklarar bäst principen repetition utan upprepning?

9. 
Svenska Tennisförbundet är indelat i regioner som verkar som förbundets förlängda arm. Hur många regioner finns det i svensk tennis?

10. 
Vilka är de grundläggande utgångspunkterna i ett spelbaserat lärande? Fyll i fyra svarsalternativ.

11. 
Vilka är de fem spelsituationerna? Fyll i fem svarsalternativ.

12. 
Vad menar vi med låt dem spela, hjälp dem att spela bättre?

13. 
Vad heter första utbildningssteget för tränare?

14. 
Vilken boll rekommenderar du att yngre barn som precis har börjat spela tennis ska använda? Fyll i fyra svarsalternativ.

15. 
Varför är det viktigt att känna till din klubbs vision och värdegrund?

16. 
Vad är viktigt att tänka på under uppvärmningen? Fyll i tre svarsalternativ.

17. 
Vad är viktigt att tänka på som tränare för att spelarna ska utvecklas och trivas i tennisen? Fyll i tre svarsalternativ.

18. 
Vilka fördelar finns det med att anpassa tennisen till spelaren och inte tvärtom? Fyll i tre svarsalternativ.

19. 
Varför är det viktigt att känna till Barnens spelregler?

20. 
Vilka två taktiska intentioner ska en nybörjare i första hand utveckla?