FAIR PLAY

FAIR PLAY

Svenska Tennisförbundet Väst och Svenska Tennisförbundet Göteborg har tillsammans arbetat fram ett Fair Play-dokument som skall genomsyra verksamheten de närmaste åren och dokumentet ser du här nedan.

FAIR PLAY

Våra Regioner har tagit ställning för Fair Play och ska aktivt arbeta med dessa frågor med våra tennisungdomar.

Alla arrangemang som genomförs ska ske i Fair-Play anda. Detta gäller såväl träningsläger och tävlingsverksamheten.

Vår ambition är att samtliga inom Väst och Göteborg ska:

 • uppträda bra mot domare, andra ledare, spelare och föräldrar – både på och utanför planen.
 • hjälpas åt med att vara positiva förebilder för varandra.
 • sträva efter att uppmuntra och ge positiv kritik, att uppmuntra försöken, inte resultaten.
 • känna till, och ta ansvar för att leva upp till Västs och Göteborgs överenskomna regler, policy och målsättningar för Fair-Play.
Spelare

Som spelare ska jag visa respekt för:

 • mina medspelare/klubbkompisar
 • mina motståndare
 • mina ledare
 • domare/funktionärer
Lagpolicy
 • Vi visar gott kamratskap och har roligt tillsammans oavsett idrottsliga resultat.
 • Vi har förståelse, visar hänsyn och respekt för varandra eftersom vi alla är olika och unika.
 • Vi gör alltid vårt bästa på träningar och match.
 • Vi inser att alla duger och är lika mycket värda.
 • Vi ställer upp och hjälper varandra.
 • Vi meddelar frånvaro i god tid.
 • Vi håller tider.
 • Vi är ödmjuka.
Förälder

Rollen som förälder är att heja på i positiva tongångar.

Vi pratar inte ”bakom ryggen” på ledare, tränare eller andra. Om vi tycker att tränaren inte gör rätt tar vi upp det med honom/henne istället för att prata illa om honom/henne inför mitt barn. Vid sidan av banan hejar vi – inte coachar.  Om vi märker att någon annan förälder inte beter sig lämpligt säger vi till denne på ett positivt sätt för att undvika dålig stämning runt banan. Det är acceptabelt att heja på motståndarna om de gör något bra.

För att sprida tennisreglerna bör

alla juniorer och minst en förälder till ungdomarna genomgå funktionärsutbildning i klubben. Varje junior bör även döma ett antal matcher/termin.

För att ta del av Västs och Göteborgs aktiviteter skall ovanstående regler följas och respekteras.

Spelare som uppträtt osportsligt kan anmälas till Svenska Tennisförbundet för bestraffning enligt RF:s stadgar. Upprepade överträdelser mot reglerna kan medföra avstängning från aktiviteter som Svenska Tennisförbundet Väst och Svenska Tennisförbundet Göteborg arrangerar samt spel i sanktionerade tävlingar.

Bakom dokumentet står tränarna i de båda regionerna.