VÅR VERKSAMHET

VÅR VERKSAMHET

Klubbutveckling

Vi arbetar aktivt med att hjälpa klubbar att utveckla sin verksamhet genom att vara ett stöd och bollplank.

Tävling

SvTF Väst har ett rikt tävlingsutbud bl.a. med ett 50-tal sanktionerade tävlingar och tourer.

Seriespel

SvTF Väst genomför varje år en regionsserie utomhus och inomhus med spel i sammanlagt 16 olika tävlingsklasser.

Utbildning

Fler och mer utbildade ledare är en av Tennissveriges viktigaste framtidsnycklar.

Spelarutveckling

Läs mer om hur regionen arbetar med spelarutveckling.