PERSONAL

PERSONAL

Svenska Tennisförbundet Väst

Telefon: 070-697 64 64
peter.tennisvast@telia.com

Adress

Brättevägen 9
46235 Vänersborg

Mer info

BG: 343-9353
Organisationsnummer: 802442-6184

PERSONAL

Peter Lindgren
Regionchef

Isabell Högberg
Regionassistent

Jan-Gunar Lidén
Konsulent