GDPR

GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR – General Data Protection Regulation – gäller i Sverige från och med den 25 maj 2018. Alla organisationer som samlar in personuppgifter behöver anpassa sig till de nya kraven. Syftet är att ge individer starkare skydd och större makt över sina personuppgifter. Personuppgifterna skall användas till de syften som de är avsedda för.