STYRELSE OCH BLOCK

STYRELSE OCH BLOCK

Välkommen till Svenska Tennisförbundet Västs webbplats!

Svenska Tennisförbundet Västs styrelse, vald vid årsmötet 2022:

Ordförande

Johanna Grapengisser, 070-648 50 01

Ledamöter

Per Fougberg, vice ordförande och kassör, 070-517 62 95
Jenny Ryding, sekreterare
Ann Kullander
Michael Södergren
Jonas Söderlund
Camilla Hammar Järnsveden

UTSKOTT OCH BLOCK

Verkställande utskott

Johanna Grapengiesser
Peter Lindgren

Sportblocket

Peter Lindgren (ordf.)
Marcus Järrebring, 076-3939340
John Karlman, 076-1689200

Utbildningsblocket

Camilla Hammar Järnsveden

Revisor

Helena Ström