STYRELSE OCH BLOCK

STYRELSE OCH BLOCK

Välkommen till Svenska Tennisförbundet Västs webbplats!

STYRELSE

Svenska Tennisförbundet Västs styrelse, vald vid årsmötet 2023:

Ordförande

Johanna Grapengisser, 070-648 50 01

Ledamöter

Per Fougberg, vice ordförande och kassör, 070-517 62 95
Jenny Ryding, sekreterare
Ann Kullander
Michael Södergren
Jonas Söderlund
Camilla Hammar Järnsveden

VALBEREDNING

Nina Heimar
Robert Granevald

UTSKOTT OCH BLOCK

Verkställande utskott

Johanna Grapengiesser
Peter Lindgren
Per Fouberg

Sportblocket

Peter Lindgren (ordf.)
Marcus Järrebring, 076-3939340
John Karlman, 076-1689200

Utbildningsblocket

Camilla Hammar Järnsveden
Jenny Ryding

Jämställdhetsansvarig

Michael Södergren

Revisor

Helena Ström