VÅRT UPPDRAG

VÅRT UPPDRAG

DET HÄR ÄR SVENSKA TENNISFÖRBUNDET VÄST

Svenska Tennisförbundet Väst startade upp sin verksamhet 2009 där distrikten Värmland, Västergötland och Bohusländal ingår. Svenska Tennisförbundet Väst är ett av Svenska Tennisförbundets sju regionala organ med uppgift att förmedla, stötta och supporta regionens alla föreningar med aktiviteter och händelser av olika slag.

VERKSAMHETSINRIKTNING 2022-2025

Detta Verksamhetsinriktningsdokument (2022-2025) är skrivet för en treårsperiod som ligger till grund för de verksamhetsplaner som görs för respektive år. Den skapar till sin natur ett längre perspektiv som dock kan revideras då så behövs. Vidare kan färdriktningen styra vårt budgetarbete lite bättre och därmed visa hur vi bör prioritera vissa insatser under åren.

Gemensamma strategier för Svensk Tennis

 • Vår tennis ska vara rolig och ge inspirerande utmaningar.

Glädje och gemenskap är centralt i vår idrott och grundläggande för en livslång relation med tennisen. Våra utövare ska ha roligt och må bra genom att själva få möjlighet att bestämma över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom hela livet. Tennisen har stor social betydelse och vi strävar efter att ge människor möjlighet att lära och växa i en utvecklande miljö.

 • Vi arbetar för en jämställd idrott

Alla vinner när människor har samma möjligheter att utvecklas. Vi arbetar för jämställdhet och mångfald på alla nivåer och våra verksamheter ska vara inkluderande

 • Tennis för hela livet

Tennis är idrott för livet, hela livet. Det innebär bl.a. att våra verksamheter ska främja folkhälsa, inkludering, demokrati, personlig utveckling, rent spel och god arbetsmiljö.

VERKSAMHETSPLAN 2022

Svenska Tennisförbundet har belyst 3 områden som bör prioriteras och utvecklas förutom all ordinarie verksamhet som genomförs i regionen. Dessa ligger redan nu i paritet med Game Change 2030.

1. Utbildning

För att våra föreningar ska växa och utvecklas krävs det fler tränare och funktionärer som är engagerade och kompetenta. Målet med utbildningsprogrammet för tränare är att den ska klassificeras på internationell högsta nivå och kommer innefatta olika karriärvägar. Att vi får fler och bättre utbildade ledare är en av våra viktigaste framtidsnycklar. Vi blir moderna genom att delar av utbildningsprogrammet ska vara digitalt. Vi ska erbjuda regelbundna tränar och funktionärsmöten som kan både vara fysiska och digitala.

2. Jämställdhet

I RF/SISU strategiarbete 2025 finns målet att föreningarna ska uppnå jämställdhet. Idag består styrelserna av fler män än kvinnor. Målet är att fördelningen av förtroendevalda kvinnor och män i beslutande organ på region och klubbnivå är 40%/60%. Vi vill även göra våra föreningar uppmärksamma på möjligheten att erbjuda paratennis och Trygg tennis. Detta för att alla ska känna sig välkomna till tennisföreningarna.

3. Öka antalet tävlingsspelare

Under pandemin har tävlingstennisen haft långa uppehåll i olika omgångar vilket har haft en negativ påverkan av både nya tävlingsspelare och äldre ungdomars tävlingsspelande. För att få igång tävlingsspelandet och ge föreningarna en god nystart önskar förbundet sprida konceptet Player school som har syftet att på ett enkelt och lekfullt sätt främja lusten för tävlandet bland de yngre barnen.

SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS VÄSTS UPPDRAG

Svenska Tennisförbundet Väst uppdrag är bl.a. att förmedla

 • att tennis är en levande idrott för hela livet och för hela familjen
 • att andelen aktiva tävlingsspelare ska öka genom stimulerande tävlingsspel
 • att föreningarna ska uppmuntras till att regionens medlemsantal ska öka
 • att utbildningsnivån för både ledare och tränarfunktioner ska utvecklas och vara hög
 • att erbjuda intressanta, utvecklande och värdefulla aktiviteter för alla
Sportslig verksamhet

Svenska Tennisförbundet Väst vill stötta den sportsliga verksamheten i regionen genom

 • att arrangera läger i olika former där RF:s strategiarbete 2025 efterlevs
 • att använda spelarutvecklingsplanen som grund för verksamheten
 • att stötta regionens TE 14 tävling och påverka deltagandet och ge lättare support till deltagarna
 • att delta med lag i Pirres Pokal och Sofias Cup samt i riksfinalen av Elite Hotels Next Generation
 • att arrangera utbytesmatcher och läger med andra regioner
 • att Fair Play frågor är viktiga och efterlevs
Utbildning och utveckling

Svenska Tennisförbundet Väst vill supporta våra föreningar med dess ledare och tränare genom

 • att med intressanta och aktuella ämnen erbjuda möten för tränare och ledare
 • att göra föreningsbesök och ge påtagliga tips och idéer för utveckling
 • att erbjuda ett grundläggande utbildningsprogram för våra tränare och funktionärer
 • att upplysa om idrottsutbildarna RF-SISU:s verksamhet och stöd till föreningarna
 • att arbeta för att män och kvinnor i alla rådgivande organ är representerade med minst 40%
 • att arbeta med föreningssäkerhetsfrågor och skapa trygghet för alla
 • att sprida konceptet ”player school” med syftet att öka antalet tävlingsspelare
 • att påvisa möjligheterna till att bedriva parasport
 • att upplysa och arbeta med att genomföra regionens del av Game Change 2030
 • att aktualisera värdegrunds- och Fair Play-frågor
Tävlingsverksamhet

Svenska Tennisförbundet Väst ska stärka regionens tävlingsutbud och därmed skapa intresse för att fler väljer att tävla inom tennisen genom

 • att skapa trygghet i allt tävlande genom att använda oss utav RF:s strategiarbetet 2025
 • att utveckla arbetet med tävlingsformerna i form av poolspel och A, B, C-klasser
 • att uppmana föreningarna att arrangera SO Tourtävlingar och göra gemensamma tävlingsresor till andra föreningar som arrangerar SO tourtävlingar
 • att påpeka seriespelets alla viktiga fördelar
 • att använda och påbörja arbetet med nya tävlingsformer samt att tävlingsplaneringen blir mer anpassade för dagens familjeliv
 • att stödja arrangemang som RM, Västtouren, Masters och Elite Hotels Next Generation.
 • att uppmuntra föreningarna till deltagande i Dubbelträffen men även klubbutbyten
Marknad och kommunikation

Svenska Tennisförbundet Väst skall samarbeta med och supporta regionens klubbar och delge aktiviteter och händelser som rör regionens alla intressenter genom

 • att använda tennis.se och Svenska Tennisförbundet Västs hemsida för att sprida nyheter och information
 • att genom användning av sociala medier såsom Instagram och Facebook vara modern
 • att informera och delge om framgångsrika resultat och positiva händelser i regionen
 • att visa på att Svenska Tennisförbundets strategier genomsyrar verksamheten från förbund-region-klubb