UTSKOTT OCH BLOCK

UTSKOTT OCH BLOCK

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT

Johanna Grapengiesser
Peter Lindgren

SPORTBLOCKET

Peter Lindgren (ordf.)
Marcus Järrebring, 076-3939340
John Karlman, 076-1689200

UTBILDNINGSBLOCKET

Camilla Hammar Järnsveden

REVISOR

Helena Ström