KLUBBUTVECKLING

KLUBBUTVECKLING

Svenska Tennisförbundet Väst arbetar aktivt med att hjälpa din klubb med att utveckla din verksamhet genom att vara ett stöd och ”bollplank” för styrelse, kommittéer och personal. Vår målsättning är att vi skall kunna vägleda dig i ditt arbete klubben och förenkla ditt vardagliga arbete. Tennis Väst gör detta bäst genom tre olika möjligheter genom klubbträffar, ordförandeträffar och klubbutvecklingskonferenser.

KLUBBTRÄFFAR

Under året gör Verksamhetsansvarig ett antal klubbträffar. Syftet med klubbträffarna är just att lyssna in och ta till sig olika behov och tankar. Eftersom klubbarnas behov och situation ser väldigt olika ut så kan stödet som Tennis Väst kan kommas ge variera och skräddarsys efter situation! Önskar föreningen ett klubbesök går det bra att kontakta Verksamhetsansvarig.

ORDFÖRANDETRÄFFAR

Svensk Tennis Väst har genomfört en ordförandeträff varje år de senaste åren. Tanken har varit att göra Svensk Tennis till en än mer sammansvetsad organisation och öppna upp för bättre dialog och kommunikation. Syftet med träffarna har varit för informera om nyheter men även att ta till oss synpunkter och tankar från klubbarna om hur Svensk Tennis ska bli bättre och kunna utvecklas.

TRÄNARTRÄFFAR

Svenska Tennisförbundet Väst bjuder in till tränarträffar ett par gånger/år.  25-26 april 2022 genomfördes 4 stycken tränar och ledar träffar runt om i regionen. Sammanlagt deltog 25 föreningar där även Svenska Tennisförbundet deltog.

KLUBBUTVECKLINGSKONFERENSER

Svensk Tennis Väst anordnar i samarbete med SISU idrottsutbildarna klubbutvecklingskonferenser. Senaste konferens hölls i Vänersborg i mars 2018. Konferensen var under två dagar och första dagen erbjuds inspirerande föreläsningar och andra dagen Årsmöte. Ingen ny konferens är planerad.

Se nedan dokument från föreläsningen arbetsgivare inom idrotten

FÖRENINGSSÄKERHET

Med föreningssäkerhet dokumentet vill vi hjälpa föreningar att få ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de risker som finns. Målet är att ledare, deltagare, anhöriga och publik ska känna större trygghet i sitt föreningsengagemang. Bifogad dokument har vi gjort ett urval av ett antal viktiga frågor. Det finns naturligtvis ytterligare information och önskar ni ta del utav det avslutar vi dokumentet med länkar som hänvisar till föreningssäkerhet.

Läs om föreningssäkerhet nedan: