Den 22 oktober meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att äldre personer (70+) och personer i riskgrupper nu omfattas av de allmänna råd som gäller för övriga befolkningen.

Med anledning av detta har Svenska Tennisförbundet beslutat att 70+-klasserna i Svenska Tennisserierna genomförs som enkelserier med start i januari 2021. Klasserna som berörs är D70, H70 och H75.

Det är från och med nu också tillåtet att arrangera klasser för 70+. Varje tävlingsarrangör får därför, efter eget beslut och bedömning, återaktivera klasser som vänder sig till utövare 70 år och äldre.

Sverige är fortfarande mitt inne i en pandemi och det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är större risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid högre ålder. Svenska Tennisförbundet uppmanar var och en göra en egen bedömning och följa de allmänna råd, rekommendationer samt Svenska Tennisförbundets anvisningar för tävlingsverksamhet med anledning av covid-19-pandemin.

Se uppdaterad information med anledning av coronapandemin på tennis.se/coronavirus