VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2021

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2021

VÄLKOMMEN!

Välkommen till vår verksamhetsberättelse! Som du redan har märkt är den helt digital. Du läser den genom att scrolla ner på sidan eller bläddra mellan avsnitten genom att använda menyknapparna till höger.

För bästa läsupplevelse rekommenderar vi att du läser den i din dator. Trivs du ändå bättre med att läsa den i pappersformat kan du istället ladda ner publikationen som pdf.

STYRELSENS BERÄTTELSE

Under året låg stort fokus på att tillsammans med hela tennis-Sverige arbeta fram svensk tennis nya verksamhetsinriktning på längre sikt: Game Change 2030.

Ett enat årsmöte stod i april bakom svensk tennis nya plan för hur vi gemensamt ska utveckla tennisen de kommande tio åren: Game Change 2030.

Den färdiga planen är resultatet av svensk tennis kanske största strategiarbete någonsin. Under ett år har fler än 300 tennisledare och aktiva på lokal-, regional- och nationell nivå medverkat i arbetet. I arbetet har också personer från näringslivet, media och tidigare tennisstjärnor bidragit med inspel.

I Game Change 2030 finns tolv målområden som beskriver de satsningar som ska inspirera och vägleda i arbetet med att uppfylla den nya visionen: Tennis – en ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet. I planen inryms också svensk tennis nya värdegrund: roligt, öppet, utmanande och hållbart.

2021 inleddes förbundets och regionernas arbete med att prioritera målområdena i tvåårsplaner. 2025, halvvägs mot målet, kommer Game Change 2030 att revideras.

”Första set”, det vill säga åren 2022-2023, smygstartade under året. I denna berättelse beskrivs några aktiviteter och satsningar som genomförts kopplat till målen i Game Change.

Med de gula målen sätter vi fokus på våra medlemmar, våra anläggningar, sättet vi synliggör tennisen och hur vi genererar mer resurser till våra satsningar.

Den stabila och positiva trenden för medlemsantalet fortsätter. Sedan 2008 har förbundet vuxit varje år med ett enda undantag (2017). I år ökade medlemsantalet med cirka 6,5 procent (+7 508) och nu finns hela 123 991 medlemmar i landets tennisklubbar. Ökningen märks i alla regioner: Öst +10,5 procent, Mitt +10 procent, Norr +7,4 procent, Syd +6,8 procent, Stockholm +5,7 procent, Göteborg +4,4 procent och Väst +3,3 procent.

För att synliggöra tennisen och därigenom bjuda in nya personer till vår idrott var två populära satsningar tillbaka för andra året i rad:

 • Hela 102 klubbar bjöd i augusti in till årets roligaste prova på-dag: Tennisen dag. En lekfull tennismanifestation för världens bästa idrott!
 • Med stöd av Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Rörelsefond rullade Kvarterstennisbussen ut på en ny månadslång turné i fyra orter i Mitt. På varje ort rustades nedgångna asfaltsbanor upp innan vi välkomnade barn och unga till en veckas lång kostnadsfri och energifylld tennisfest med rörelseglädje i fokus. Närmare 1000 barn och ungdomar deltog.

För att förbättra möjligheterna till starka och långsiktiga partnersamarbeten fortsatte arbetet med Svenska Tennisförbundets partner- och rättighetsstruktur under året. Vi ser ett ökat intresse från partners genom en tydligare kommersiell struktur och ett fokus på aktivering av våra samarbeten under hela året. Vidare arbetar vi aktivt med Game Change 2030 vilket ger partners en bättre förståelse för våra framtida visioner, den breda verksamhet förbundet bedriver och det faktum att tennis är en idrott som bevisligen är starkt kopplad till hälsa och välbefinnande.

2021 förlängdes avtalet med Elite Hotels som fortsätter som huvudpartner till förbundet till och med 2024. Vi vill rikta ett stort tack till Elite Hotels och övriga partners för deras engagemang och delaktighet i svensk tennis.

Nytt avtal tecknades med media- och produktionsbolaget Sportway. Tillsammans kommer vi att arbeta för att stärka medieintresset och göra svensk tennis mer tillgänglig genom paketering och sändningar av tennistävlingar. Samarbetet rivstartade med livestreaming från samtliga matcher i elitserien på Tennis.se.

Under året genomfördes flera partneraktiviteter och två partnermöten samtidigt som flera dialoger inleddes med olika intressenter som förhoppningsvis kommer att leda till fler starka partnersamarbeten framöver.

De lila målen fokuserar på tennisens ledare, våra nätverk, inkludering av nya målgrupper samt förbundets och regionernas stöd till klubbarna.

Fler och mer utbildade ledare är en prioritering i Game Change 2030. I linje med den beslutade planen utökas och utvecklas därför utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet. I början av nästa år lanseras den första delen av det nya utbildningsprogrammet där digitalisering och karriärvägar är några av nyheterna.

En god tränarutbildning är en av nycklarna i utvecklingen av framtidens spelare. Under året förnyade Internationella tennisförbundet certifieringen av det svenska utbildningsprogrammet på silvernivån, vilket innebär en fin kvalitetsstämpel. Vår ambition är nu att ytterligare höja nivån på vår utbildning för att säkra certifiering på (den högsta) guldnivån och därmed fortsätta svensk tennis starka utbildningstradition.

I syfte att inkludera nya målgrupper till tennisen fortsatte vi och klubbarna genom Tennis på gatan-satsningen att ta tennisen till områden som inte har någon etablerad tennishistoria. Två för året nya projekt, som stöttas av Riksidrottsförbundet, är 40 lika (jämställdhet, inkludering) och Tennis på studs (träningskoncept för nybörjare 65+) som skapar förutsättningar för ännu bättre tennis ute i våra föreningar.

Därtill har arbetet med att bygga upp alla former av paratennis fortsatt och det är glädjande att se att intresset och kunskapen för paratennisen ökar ute i klubbarna.

Att tennisens miljöer ska vara trygga är en självklarhet och det förebyggande arbetet är av stor vikt. Vårt stöd till klubbarna inom Trygg Tennis ökade 2021 och vi har därtill inkluderat Trygg Tennis i tränarutbildningen.

4 945 390 kr har fördelats i projektstöd till klubbarna (2020-2021). Tack vare dessa medel har goda idéer kopplat till barn- och verksamhet förverkligats i 128 tennisklubbar.

De blå målen har sportsligt fokus: spelarutveckling, tävlingstennis och internationella framgångar.

Landslagsåret 2021 summeras med flera höjdpunkter. Våra juniorer hade en av de bästa landslagssomrarna på många år, bland annat en sjundeplats för P14-laget i lag-VM. Herrlandslaget stod för fantastiska insatser i Davis Cup Finals och förde Sverige till kvartsfinal – för första gången på tio år. Damerna stod över årets tävlingsomgång i Billie Jean King Cup och tävlar härnäst i Europa-/Afrikagrupp 1 2022.

Efter de senaste årens stora förändringar inom tävlingsområdet – tävlingssystem, ratingsystem och nya tävlingsformer – var årets stora nyhet Svenska Tennisligan. 2021 gick startskottet för STL som samlar f.d. Svenska Tennisserierna, elitserien, division 1, Svenska Juniorcupen och flertalet av regionserierna i ett och samma seriespel.

Till de stora höjdpunkterna 2021 hör 50-årsjubileumet och den stora invigningen av Elite Hotels Next Generation – en veckas lång tennismanifestation som skänkte stor glädje när covid-19-restriktioner äntligen hade lättats något.

Precis som 2020 innebar pandemiåret 2021 begränsningar på alla nivåer med inställda verksamheter och aktiviteter.

Klubbarna har på ett imponerande sätt hanterat situationen för att kunna bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Tennisen har tack vare detta stått sig stark trots pandemin. Bland de tio största idrotterna sett till redovisat LOK-stöd är tennisen det enda undantaget – som till och med ökat – när idrottsrörelsen tappat bland unga.

Det finns ändå en oro över pandemins långsiktiga effekter, främst kopplad till de många barn och ungdomar som under lång tid inte har fått tävla eller träna som de själva önskar. Tennisförbundet tilldelades 5,4 miljoner i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet och öronmärkte dessa medel till insatser för att behålla och rekrytera medlemmar, främja och öka tävlingsspelandet samt att få fler att utbilda sig till tränare och funktionärer.

Sex olika stöd togs fram, varav tre var möjliga för klubbar att söka (endagarstävlingar, klubbarrangerad tävlingsresa och klubbvärd). Totalt ansökte 87 klubbar. Utöver de sökbara stöden riktades också medel till kostnadsfria tävlingslicenser, utbildningsavgifter samt anmälningsavgift till Svenska Tennisligan. Stöden fördelades ut under hösten 2021 och fortsätter våren 2022. Inom ramen för återstartsstödet kommer också regionerna bidra med utbildningsinsatser riktade mot funktionärer, tränare och föräldrar.

Svenska Tennisförbundet har haft en tät dialog med Riksidrottsförbundet gällande restriktionerna och har genom en arbetsgrupp väglett klubbarna löpande under året.

Därtill hade klubbarna möjlighet att ansöka om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet.

Svenska Tennisförbundets regioner genomför ett brett utbud av aktiviteter till stöd för klubbarna och deras medlemmar.

Regioner och förbund har haft löpande dialog och samarbeten under året. Strategiskt har regelbundna ordförandemöten genomförts. På operativ nivå har verksamhetsutskottet, generalsekreterare och regioncheferna, fortsatt att träffas 2021. Fokus under mötena har varit daglig verksamhet, stöd till klubbarna, samarbetsformer och Game Change 2030.

Sveriges internationella engagemang har fortsatt varit stort. Inom ITF har Sverige haft representation inom följande:

 • Gender Equality in Tennis Committee – Åsa Hedin
 • Seniors Committee – Martin Lager
 • Davis Cup Billie Jean King Cup Taskforce (ITF President´s Taskforce) – Ingrid Löfdahl Bentzer
 • Technical Commisson– Stefan Fransson (representant ATP) och Lars Graff (representant Grand Slam)

Inom Tennis Europe:

 • Junior Committee – Kenneth Bergbom
 • Tennis Europe Officiating Taskforce – Anders Wennberg
 • Regional Officiating Officer for Europe (operativ tjänst) – Anders Wennberg

Inom ATP:

 • ATP Medical Service Committee – Per Renström

Åsa Hedin och Christer Sjöö representerade Sverige på ITF:s årsmöte i Madrid och Tennis Europes årsmöte i Luxemburg Åsa Hedin, Odd Swarting, Marie Hedberg och Christer Sjöö var representanter vid Riksidrottsmötet.

Förbundsstyrelsen har haft åtta protokollförda möten under året.

Svenska Tennisförbundet visar ett starkt resultat 2021. Årets redovisade resultat (3,7 miljoner) härrör på intäktssidan från ökade sponsorintäkter samt ökat antal medlemmar. På kostnadssidan har delar av de internationella tävlingar som skulle genomföras i Sverige fått ställas in liksom delar av det budgeterade  landslagsprogrammet. Detta har inneburit lägre kostnader än budgeterat.

Resultatet innebär goda förutsättningar för framtida satsningar inom ramen för Game Change 2030.

Förbundsstyrelsen vill avsluta med att tacka alla personer, såväl förtroendevalda som anställda, för det fantastiska arbete som görs i svensk tennis på alla nivåer: centralt, regionalt och i klubbarna. Tack för att ni engagerar er för att alla våra medlemmar ska få glädje av vår idrott!

Styrelsen vill också rikta ett stort tack till Henrik Odervall, som avslutade sin tjänst vid årsskiftet, för lång och trogen tennisgärning inom förbundet samt hans insatser för svensk tennis i allmänhet och tävlingstennis i synnerhet.

EN LEDANDE OCH FRAMGÅNGSRIK IDROTT, FÖR LIVET, HELA LIVET

Game Change 2030

OM FÖRBUNDET

Svenska Tennisförbundet arbetar dagligen för tennisens utveckling i Sverige. Förbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Svenska Tennisförbundet är uppdelat i sju regioner och består av de föreningar som upptagits som medlemmar i förbundet. 391 föreningar är anslutna till SvTF och i dessa finns sammanlagt 123 991 medlemmar.

Hedersordföranden

Stefan Dahlbo
Thomas Wallén

Hedersledamöter

Hans Berg
Kenneth Bergbom
Margareta Bönström
Jan Carlzon
Anders Rydberg
Bo Victor
Björn Waxegård

Styrelsen, ordinarie ledamöter

Ordförande:
Åsa Hedin, Saltsjöbaden
Ledamöter:
Odd Swarting, vice ordförande, Stockholm
Marie Hedberg, Växjö
Johanna Larsson, Helsingborg
Johan Kristiansson, Stockholm
Sophie Lindvall, Karlskrona
Mattias Ottermark, Göteborg

Revisorer

Grant Thornton revisionsbyrå med huvudansvarig Elisabeth Raun
Revisorssuppleant: Grant Thornton revisionsbyrå Peter Ek

Valberedning

Ordförande: Petra Tedroff, Göteborg
Mats Pettersson, Uppsala
Johan Porsborn, Stockholm
Emma Ståhl, Stockholm

Veterankommittén

Martin Lager, Ordförande
Louise Björkhager
Anna Gunnarsson
Per Johansson
Johan Sturén
Lina Westberg

Juridiska nämnden

Peter Enander, Ordförande
Stefan Alvén
Catarina Lewin
Maria Nisell
Niklas Trosell

Barn- och ungdomsrådet (t.o.m. 31/5-21)

Ola Mårtensson (sammankallande)
Helena Thornadsson
Jennifer Jussi
Eva-Lena Daun
Jonas Tydén
Marcus Lindberg
Fabian Jansson
*Rådet integreras fr.o.m. 31 maj i regionsamverkan

Paratennisrådet

Petter Edström (ordförande)
Emil Holmgren
Jens Nilsson
Kent Ring
Annika Klingström
Mikaela Lecomte Seger
Ola Mårtensson

Tekniska rådet

Robert Roos

Elitrådet

Föreningen Svensk Elittennis (ordförande Johan Porsborn)

Medicinska rådet

Niklas Fjeldstad, sammankallande
Per Renström
Tönu Saartok

Serieutskottet

Bert Chyssler, ordförande
Nils Idström
Magdalena Sekkenes
Martin Stigh

Kansli 2021

Administration
Generalsekreterare: Christer Sjöö
Ekonomiansvarig: Michael Rudin
Ekonomi: Lena Kubicska
Koordinator: Tove Kjeller
Informationsansvarig: Johanna Jonsson
Kommunikatör: Torbjörn Dencker* (t.o.m. 1/9-21)

Landslag
Landslagsansvarig: Niklas Fjeldstad
Davis Cup-kapten: Robin Söderling*
P18-ansvarig / Davis Cup-tränare: Jonas Svensson*
Billie Jean King Cup-kapten / F18-ansvarig: Mattias Arvidsson*
Förbundskapten rullstolstennis: Toni Gustavsson*

Klubbutveckling
Barn- och ungdomsansvarig: Ola Mårtensson
Utbildningsansvarig: Michaela Karlsson
Projektledare klubbutveckling/jämställdhet: Emma Ernlund

Tävling
Tävlingsansvarig: Henrik Odervall (t.o.m. 31/12-21)
Tävlingsadministration och it: Bengt Helmersson
Ranking och seriespel: Fredrik Palm
Internationella tävlingar: Anders Wennberg*
Funktionärer: Johan Carlsson*

*deltidstjänster

Officiellt organ
Tennis.se

Under året har utmärkelser delats ut enligt nedanstående. Vi vill sända en uppmaning till klubbar och Förbundets specialdistrikts­förbund (SDF) att uppmärksamma sina trotjänare med en utmärkelse. Bestämmelser och ansökningshandlingar för våra utmärkelser finns att hämta på tennis.se.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke tilldelas person som varit verksam inom svensk tennisorganisation under minst tio år och gjort betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling och som tidigare erhållit SDF:s eller DF:s motsvarande utmärkelse.

Ingen mottagare 2021.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans tilldelas person som tidigare erhållit Förtjänstmärket och som varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling. För båda utmärkelserna gäller att personen fortfarande ska vara aktiv inom tennissporten.

Ingen mottagare 2021.

Silverplaketten

Silverplaketten, som är Svenska Tennisförbundets högsta utmärkelse, tilldelas person som under en lång följd av år medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse. Beslut om tilldelning fattas av Årsmötet på förslag från Styrelsen.

Mottagare 2021: Percy Rosberg och Kenneth Bergbom.

Marcus Wallenbergs vandringspris

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM tilldelas Fair Play TK.

Mackes Trofé

Mackes Trofé utdelas till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete.

Växjö TS tilldelas trofén för år 2021.

Peter Wallenbergs Sportsmanship Award

Utmärkelsen tilldelas den svenska juniorspelare som genom sitt uppträdande på och utanför tennisbanorna utgör ett föredöme för svensk juniortennis. Utmärkelsen delas ut i samabete mellan Svenska Tennisförbundet och International Lawn Tennis Club of Sweden (IC).

Mottagare 2021: Leo Borg.

Största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb tilldelas Fair Play TK.

Näst största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb tilldelas SALK.

Stefan Edbergs Stipendium

Ett resultatbaserat stipendium som delas ut av Stefan Edbergs stiftelse (ej av förbundet).

F14: Nellie Taraba Wallberg, GLTK
P14: Ludvig Hede, Särö LTK
F16: Lisen Rinman, KLTK
P16: Max Dahlin, Ullevi TK

Donationsfonderna

Svenska Tennisförbundet har delat ut stipendier ur Donationsfonderna:
Mackes Minnesfond 35 000 kr
Pirres dubbelfond 48 000 kr
Marcus Wallenbergs Fond 100 000 kr

ANSLUTNA FÖRENINGAR

24 föreningar
Brottkärrs Tennisförening
Föreningen Partille Tennis
Gothia Tennisklubb
Göteborgs Lawn Tennisklubb
Hindås Tennisklubb
Hisingens Tennisklubb
Högsbohöjds Tennisklubb
Hönö Tennissällskap
Idrottssällskapet Gothia
Knippla Idrottsklubb
Kungälvs Tennisklubb
Landvetter Tennisklubb 1974
Lerums Tennisklubb
Marstrands Tennisklubb
Mölndals Tennisklubb
Pixbo Tennisklubb
Påvelunds Tennis o Badmintonklubb
Särö Lawn Tennisklubb
Team Åkered Tennisklubb
TK Team Tennislirarna
Torslanda Tennisklubb
Ullevi Tennisklubb
Vallda Tennisklubb
Åsens Tennisklubb
51 föreningar
Arboga Tennisklubb
Avesta Tennisklubb
Björbo Idrottsförening
Borlänge Tennisklubb
Bålsta Tennisklubb
Domnarvets Tennisklubb
Enköpings Tennisklubb
Falu Tennisklubb
Ferneboo Tennisklubb
Gagnefs Idrottsförening
Gefle Tennisklubb
Grisslehamns Tennisklubb
Gustafs Tennisklubb
Hallstahammars Tennisklubb
Hallstaviks Tennisklubb
Idrottsklubben Segro
IFK Mockfjärd
IK Heros Tennisklubb
Insjöns Tennisklubb
Köpings Tennisklubb
Leksands Tennisklubb
Ludvika Tennisklubb
Långtora Tennisklubb
Malungs Tennisklubb
Marma Sportklubb
Mora Tennisklubb
Norbergs Tennisklubb
Norrtälje Tennisklubb
Ockelbo Tennisklubb
Rimbo Tennisklubb
Rosersbergs Tennisklubb
Rättviks Tennisklubb
Sala Tennisklubb
Salbohed Tennisklubb
Sandvikens Tennisklubb
Sigtuna Tennisklubb
Skutskärs Tennisklubb
Sportklubben Iron
Sävja Tennisklubb
Söderfors Tennisklubb
Temnarens Racketklubb
Tennisklubben Aros Västerås
Upsala Studenters IF
Upsala Tennisklubb
Valbo Allmänna Idrottsförening
Väddö Tennissällskap
Västanfors Tennisklubb
Västerås Tennisklubb
Öregrunds Tennissällskap
Österby Tennisklubb
Östhammars Sportklubb
31 föreningar
Alfta Tennissällskap
Bodens Tennisklubb
Bollnäs Tennisklubb
Gammelgårdens Idrottsförening
Gällivare Tennisklubb
Haparanda Tennisklubb
Hudiksvalls Tennisklubb
Härnösands Racketklubb
Kiruna Tennisklubb
Korpförening Åre Sport och Tennisklubb
Kramfors Tennis
Ljusdals Tennisklubb
Luleå Tennisklubb
Norrfällsvikens Tennisklubb
Norrmjöle Tennisklubb
Piteå Tennisklubb
SCA Fritidsförening
Skellefteå Tennisklubb
Sköns Tennisklubb
Sollefteå Tennisklubb
Strömsunds Tennisklubb
Sundsvalls Tennisklubb
Söderhamns Tennissällskap
Tennisgymnasiet Kramfors TC
Timrå Tennisklubb
Umeå Tennisklubb
Vindelns Tennisklubb
Älvsby Tennisklubb
Östersund-Frösö Tennisklubb
Överkalix Idrottsförening
Öviks Tennisklubb
55 föreningar
Boo KFUM IA
Botvid Tennisklubb
Dalarö Tennisklubb
Danderyds Tennisklubb
Djursholms Tennisklubb
Edsvikens Tennisklubb
Ekerö Tennisklubb
Ellagårds Tennisklubb
Enebybergs Idrottsförening
Enskede Lawn Tennisklubb
Farsta Tennisklubb
Gustavsbergs Tennisklubb
Handelsbankens Idrottsförening
Haninge Tennisklubb
Hellas Tennisklubb
Huddinge Kommuns PF
Huddinge Tennisklubb
Huvudsta Tennisklubb
Idrottsföreningen Triangeln
Internationa Lawn TC OF Sweden
Järfälla Tennissällskap
KLTK Junior- och Tävlingsförening
Kungsängens Tennisklubb
Lidingö Tennisklubb
Mälarhöjdens IK Tennisklubb
Nynäshamns Tennisklubb
Näsbyparks Tennisklubb
Rotebro Tennisklubb
Rönninge Tennisklubb
Saltsjöbadens Lawn Tennisklubb
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb
Skönstaholms Tennisklubb
Smedslättens Lawn Tennis Klubb
Sollentuna Tennisklubb
Solna Tennisklubb
Spånga Tennis o Bordtennisklubb
Spårvägens Tennisklubb
Stenhamra Tennisklubb
Stockholms Allmänna Lawn TK
Stockholms Rullstolstennisklubb
Stockholms Tennisklubb
Stora Wäsby Tennisklubb
Sundbybergs Tennisklubb
Tennischool Club
Trollbäckens Tennisklubb
TSK Malmen
Tullinge Tennisklubb
Tumba Tennisklubb
Täby Tennisklubb
Vallentuna Tennisklubb
Vaxholms Tennisklubb
Viggbyholms Tennisklubb
Västerhaninge Racket- och Idrottsklubb
Åkersberga Tennisklubb
Älta Tennisklubb
129 föreningar
Allmänna Tennisklubb Lund
Alstermo Idrottsförening
Alvesta Tennisklubb
Anderstorps Tennisklubb
Aneby Tennisklubb
Annebergs Gymnastik o Idrottsförening
Arilds Tennisklubb
Backa Tennisklubb
Bankeryds Tennisklubb
Beddingestrands Tennisklubb
Berga Tennisklubb
Bjuvs Tennisklubb
Bodafors Tennisklubb
Borgholms Tennisklubb
Båstad Tennissällskap
Dalby Tennisklubb
Eksjö Tennisförening
Eslövs Tennisklubb
Fair Play Tennisklubb
Falkenbergs Tennisklubb
Forserums Tennisklubb
Färjestadens Tennisklubb
Förslövs Tennisklubb
Gamleby Tennisklubb
Genarps Tennisklubb
Getinge Tennisklubb
Gislaveds Tennisklubb
Gottskärs Tennisklubb
Habo Tennisförening 2016
Hagafors Tennisklubb
Halmstad Garnisons Idrottsförening
Helsingborgs Tennisklubb
Hillerstorps Tennisklubb
Hovmantorps Tennisklubb
Hyllinge Tennisklubb
Hyltebruks Tennisklubb
Hässleholms Tennisklubb
Höllvikens Tennisklubb
Hörby-Höör Tennisklubb
Idrottssällskapet Göta
Jönköpings Tennisklubb
Kalmar Tennisklubb
Karlshamns Tennisklubb
Karlskrona Tennisklubb
Klavreströms Tennisklubb
Kristianstads Tennisklubb
Kronprinsens Tennisklubb
Kullabygdens Tennissällskap
Kungsbacka Tennisklubb
Lagans Tennisklubb
Laholms Tennisklubb
Lammhult Tigers Tennisklubb
Landskrona Tennisklubb
Ljungby Tennisklubb
Ljungbyheds Tennisklubb
Ljungvalla Tennisklubb
Lomma Tennisförening
Lomma-Bjärreds Tennisklubb
Lugi Tennisförening
Malmö Tennisklubb
Markaryds Tennisklubb
Munka-Ljungby Tennisklubb
Mölle Tennisklubb
Mörbylånga Tennisförening
Mörlunda Tennisklubb
Nybrostrands Tennisklubb
Nässjö Tennisklubb
Nättraby Tennisklubb
Olofströms Tennisklubb
Osby Tennisklubb
Oskarshamns Tennisklubb
Polus Tennis Club
Påskallaviks Tennisklubb
Qviinge Tennisklubb
Ramlösa Tennisklubb
Reftele Tennisklubb
Ronneby Tennisklubb
Rottne Tennisklubb
Ryds Tennisklubb
Simrishamns Tennisklubb
Skanör-Falsterbo Tennisklubb
Skillingaryds Tennisklubb
Skillinge Idrottsförening
Skruvs Idrottsförening
Skummeslövs Tennisklubb
Slöinge Tennisklubb
Smedby Tennisklubb
Smålandsstenars Tennisklubb
Sofielunds Tennisklubb
Staffanstorps Tennisklubb
Stranda Tennisklubb
Svedala Tennisklubb
Söderslätts Tennisklubb
Södra Sandby Tennisklubb
Söndrums Tennisklubb
Tabergsdalens Tennisklubb
Tallbackens Tennisklubb
Tenhults Idrottsförening
Tennisklubben 77
Tingsryds Tennissällskap
Tomelilla Tennisklubb
Tranås Lawn Tennisklubb
Trelleborgs Tennisklubb
Tröingebergs Tennisklubb
Tyringe Tennisklubb
Vaggeryds Tennisklubb
Varbergs Tennisklubb
Veberöds Tennisklubb
Vejbystrands Tennisklubb
Vellinge Tennisklubb
Westerviks Tennisklubb
Vetlanda Racketklubb
Vikens Tennisklubb
Vimmerby Tennisklubb
Virserums Tennisklubb
Vissefjärda Gymnastik o Idrottsförening
Våxtorps Tennisklubb
Wä Tennisklubb
Värnamo Tennisklubb
Växjö Tennissällskap
Ystads Tennisklubb
Åhus Tennisklubb
Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Åsenhöga Tennisklubb
Älmhults Tennisklubb
Ängelholms Tennisklubb
Ödåkra Tennisklubb
Öjaby Tennisklubb
Örkelljunga Tennisklubb
57 föreningar
Alingsås Tennisklubb
Arvika Tennisklubb
Billeruds Tennisklubb
Bofors Tennisklubb
Borås Lawn Tennis Klubb
Dalsjöfors Tennisklubb
Eds Tennisklubb
Falköpings Tennisklubb
Filipstads Tennisklubb
Fiskebäckskils Tennisklubb
Forshaga Tennisklubb
Föreningen Elfsborg Tennis ( 2012 )
Föreningen Gullmarens Centre Court
Gillberga Tennisklubb
Grebbestads Idrottsförening
Grums Tennisklubb
Grästorps Tennisklubb
Götene Tennisklubb
Hammarö Tennisklubb
Herrljunga Tennisklubb
Hjo Tennisklubb
Hunnebostrands Tennisklubb
Härna Lawn Tennisklubb
Högsäters Tennisklubb
Karlstads Tennisklubb
Kils Tennisklubb
Kristinehamns Tennisklubb
Lidköpings Tennisklubb
Lilla Edets Tennisklubb
Ljungskile Tennisförening
Lysekil Tennisklubb & Racketcenter
Mariestads Tennisklubb
Marks Tennisklubb
Nösunds Tennisklubb
Sandareds Tennisklubb
Skara Tennisklubb
Skultorps Tennisklubb
Skövde Tennisförening
Smögens Tennisklubb
Sommarro Tennisklubb
Stenungsunds Tennisklubb
Strömstads Tennisklubb
Sunne Tennisklubb
Tibro Tennisklubb
Tidaholms Tennisklubb
Torsby Tennisklubb
Trollhättans Tennisklubb
Töreboda Tennisklubb
Uddeholms Tennisklubb
Uddevalla Tennisklubb
Ulricehamns Tennisklubb
Vara Tennisförening
Vårgårda Tennisklubb
Vänersborgs Tennisklubb
Åmåls nya Tennisklubb
Årjängs Idrottsförening
Östra Stadsgränsen Tennisklubb
44 föreningar
Askhögens Idrottsförening
Brokinds Idrottsförening
FFV Tennisklubb
Finspångs AIK Tennisklubb
Frövi Tennisklubb
Föreningen Katrineholms Tennisakademi
Gnesta Tennisklubb
Hallsbergs Tennisklubb
Holmens Tennisklubb
Kisa Tennisklubb
Kumla Tennisklubb
Laxå Tennisklubb
Lillån Tennisklubb
Lindesbergs Tennisklubb
Lindö Tennisklubb
Linköpings Tennisklubb
Ljungsbro Tennisklubb
Malmköpings Tennisklubb
Mariefreds Tennisklubb
Mjölby Tennisklubb
Motala Tennisklubb
Nora Lawntennisklubb
Norrköpings Tennisklubb
Nykvarns Tennisklubb
Nyköpings Tennisklubb
Oxelösunds Tennisklubb
Simon Sportklubb
Snäck Tennissällskap
Stadsparkens Tennisklubb
Strängnäs Tennisklubb
Sturefors Nya Tennisklubb
Söderköpings Tennisklubb
Södermalms Tennisklubb
Södertälje Padel- & Tennisklubb
Tennisklubben Hobby
Tennisklubben SAAB
Torshälla Tennisklubb
Trosa-Vagnhärads Tennisklubb
Valdemarsviks Idrottsförening
Vingåkers Tennisklubb
Visby Tennisklubb
Åby Tennisklubb
Åtvidabergs Tennisklubb
Örebro Tennisklubb

SPORTÅRET

Sportåret präglades liksom år 2020 av osäkerhet och inställt tävlingsspel. Mellan pandemivågorna spelades dock en hel del internationell tennis.

Sommar-OS genomfördes i Tokyo ett år försenat och omgärdat av en omfattande smittskyddsapparat. Rebecca Peterson, Salk stod för det svenska deltagandet i damsingel. Tävlingen spelades under svåra förhållanden med hög värme och luftfuktighet.

Rebecca vann öppningsomgången mot Maiar Sharif, Egypten i raka set efter en jämn och svängig match. I andra omgången blev Elena Rybakina, Kazakstan alltför svår. Den 15-seedade kazakiskans aggressiva grundspel fällde avgörandet och Rebecca föll i raka set.

Rebecca Peterson blev första svenska att nå andra omgången i OS sedan Sofia Arvidsson i Peking 2008. Catarina Lindqvist nådde tredje omgången i Seoul 1988.

Ledare i Tokyo var Mart Peterson.

Damernas nationstävling, omdöpt inför året, genomfördes i ett mellanårsformat, där Sverige stod över årets tävlingsomgång. Nästa speltillfälle i Europa/Afrika 1-gruppen kommer våren 2022.

Kvalmatchen mot Chile i mars 2020 blev Robin Söderlings debutlandskamp i kaptensstolen. Den följdes av nästan två års väntan för att få spela Davis Cup Finals – världsfinalen i Madrid som Sverige kvalificerade sig för i och med segern mot Chile.

Sverige lottades i en trelagsgrupp med Kanada och Kazakstan – en svår grupp inte minst med tanke på att Kanada nådde finalen i premiärupplagan av Davis Cup Finals 2019. När Kanadas två högst rankade spelare anmälde återbud blev gruppen mer svårbedömd i förhandsspekulationerna.

DC-kaptenen Robin Söderling presenterade ett lag bestående av Mikael Ymer, Elias Ymer, Jonathan Mridha, André Göransson och Robert Lindstedt. Veteranen Lindstedt hade aviserat att han skulle avsluta karriären efter världsfinalen i Madrid.

Sverige inledde finalspelet med en chockstart mot Kanada. 3-0 i matcher och 6-0 i set – en drömstart i ett gruppspel där såväl match- som setkvot kan bli viktiga för fortsatt avancemang. Elias Ymer besegrade Steven Diez på andrasingeln, varpå Mikael Ymer säkrade den svenska segern genom seger mot Vasek Pospisil. I sin första DC-match tillsammans slog André Göransson och Robert Lindstedt det kanadensiska dubbelparet i två raka set, och en överlägsen seger för Söderlings lag var därmed ett faktum.

Med bästa möjliga utgångsläge väntade Kazakstan i andra matchen. Elias Ymer gav Sverige ledningen med en meriterande seger 6-3, 7-6 mot veteranen Mikhail Kukushkin. På förstasingeln inledde Mikael Ymer starkt mot 36-rankade Alexander Bublik och vann första set med 6-3. Vid denna punkt hade Sverige vunnit nio raka set i tävlingen – en svårslagen öppning som senare skulle visa sig tillräcklig för att föra laget till kvartsfinal.

Bublik vände matchen mot Mikael Ymer och vann i tre set. I den avgörande dubbelmatchen var kazakerna ohotade och det svenska lagets starka öppning vändes till förlust 1-2 i lagmatchen. En oviss väntan följde med bevakning av resultaten i samtliga grupper, innan det stod klart att Sverige hade nått kvartsfinal i tennisens lag-VM. En enorm prestation av det svenska herrlandslaget som så sent som 2016 relegerades till Europa/Afrikazonens grupp 2.

Sverige lottades mot det ryska förbundslaget RTF i kvartsfinalen – svårast möjliga motstånd med världstvåan Daniil Medvedev och världsfemman Andrej Rublev i laget. Elias Ymer gjorde en jättematch mot Rublev och tvingade honom till tie-break i avgörande set, där ryssen kom undan med blotta förskräckelsen. Även Mikael Ymer gjorde en fin match mot världstvåan Medvedev. Trots förlust i raka set visade Mikael att han kan hota de bästa spelarna i världen.

Dubbeln spelades inte. RTF-laget infriade favoritskapet i turneringen och blev Davis Cup-mästare 2021. Sverige slutar som delad femma i världen i denna anrika och unika idrottstävling – en fantastisk prestation som kaptenen och alla i laget ska vara stolta över.

Spelarfacit 2021
Spelare
Singel Dubbel
André Göransson, Elfsborg Tennis 1-1
Robert Lindstedt 1-1
Elias Ymer, SALK 2-1
Mikael Ymer, SALK 1-2
Ledarstab

Davis Cup-kapten: Robin Söderling
Davis Cup-tränare: Jonas Svensson
Fysioterapeut: Jonas Leandersson

Tennis Europe Winter Cups blev inställt. Summer Cups kunde genomföras med undantag för flickor 14, som hade lottats att spela gruppspel i Ukraina. Sverige lämnade återbud med hänvisning till UD:s reseavrådan.

Av de sex lagen som tävlade i Summer Cups gjorde pojkar 14-laget bäst ifrån sig. Det blev en minnesvärd tennissommar för pojkarna i laget som bestod av Ludvig Hede, Särö LTK, Patrik Munkhammar, Nynäshamns TK samt William Rejchtman-Vinciguerra, Malmö TK (bilden ovan).

En andraplats i gruppspelet i Bremen, Tyskland kvalificerade laget för slutspel i Valencia, Spanien. Även här stod laget för fina prestationer och slutade 6:a i Europa, ett resultat som kvalificerade Sverige för världsslutspel i Tjeckien. Här fortsatte framgångarna med ett lyckosamt gruppspel som förde laget till kvartsfinal och en slutlig 7:e placering i tävlingen. Ett stort grattis till laget inklusive kaptenerna Jonas Svensson och Christian Samuelsson för en lång rad fina prestationer under sommaren!

Europamästerskap för juniorer

Junior-EM för 16-åringar i Ryssland blev inställt på grund av pandemin. 14-åringarnas och 18-åringarnas EM-tävlingar kunde genomföras i Most, Tjeckien respektive Klosters, Schweiz.

Kvartsfinalplatser för Isac Strömberg, Åkersberga TK i 18-årsklassen och Ludvig Hede, Särö LTK i 14-årsklassen blev årets resultatmässiga utropstecken. Klara Milicevic, KLTK nådde fjärde omgången i FS18.

Nordisk juniorlandskamp

Nordisk juniorlandskamp kunde inte genomföras.

Paralympics

Stefan Olsson beslöt sig vid årsskiftet att göra en satsning mot Tokyo. Stefan, som vann guld i herrdubbel i London 2012 tillsammans med Peter Vikström, såg Tokyospelen som en chans att kröna karriären med ett resultat på världsnivå. Stefan Olsson fick det ärofyllda uppdraget att vara fanbärare på årets invigning, tillsammans med Helene Ripa, kanot.

På banan presterade han tennis på hög nivå men fick sträcka vapen efter tre set mot Tom Egberink, Nederländerna i tredje omgången. Egberink tog sedan silver i turneringen.

World Team Cup

Sverige ställde upp med ett quadlag i World Team Cup-kvalet som spelades i Portugal. Resultatet blev hedersamma 2-1-förluster mot Tyskland och Brasilien och inget avancemang. I laget spelade Anders Hård och Petter Edström. Kapten var Jens Nilsson.

Rebecca Peterson blev vår enda olympier i Tokyo (läs mer ovan), men hann också med att nå tre semifinaler på WTA 250-nivå i USA, Kazakstan och Rumänien.

Mirjam Björklund.

Sverigetvåan Mirjam Björklund klättrade i det tysta fler än 100 platser under 2021 och närmar sig därmed Grand Slam-spel. Mirjam hade två titlar på 25 000 USD-nivån som bästa resultat och vann även dubbeln i WTA 125K-tävlingen i Båstad.

Mikael Ymer har etablerat sig som topp 100-spelare med flera fina resultat under 2021. Finalplatsen i ATP 250-tävlingen i Winston-Salem, USA, kvartsfinaler i Gstaad och Kitzbühel samt tredje omgången i Franska öppna mästerskapen var några av årets höjdpunkter.

Sverigetvåan Elias Ymer spelade sin bästa tennis för året i Davis Cup-världsfinalen. Utöver det gjorde Elias några fina tävlingar på challengernivå, med final i Lyon och semifinal i Aix-en-Provence som bästa resultat.

Bakom bröderna Ymer har Dragos Madaras klättrat upp till positionen som ny Sverigetrea. Dragos avslutade 2021 med den synnerligen imponerande matchkvoten 83-31.

Slutligen noterar vi att två trotjänare och mångfaldiga Davis Cup-spelare tackade för sig i slutet av året: Markus Eriksson och Robert Lindstedt, som avslutade sina internationella satsningar.

Högst rankade damer singel (WTA-ranking 27 dec 2021)

86 Rebecca Peterson (f. 1995)
207 Mirjam Björklund (f. 1998)
496 Jacqueline Cabaj Awad (f. 1996)
506 Caijsa Hennemann (f. 2001)
516 Fanny Östlund (f. 1997)

Högst rankade herrar singel (ATP-ranking 27 dec 2021)

94 Mikael Ymer (f. 1998)
170 Elias Ymer (f. 1996)
393 Dragos Madaras (f. 1997)
470 Markus Eriksson (f. 1989)
519 Christian Lindell (f. 1991)

När det internationella tävlingsspelet på svensk mark i maj blev inställt på grund av pandemirestriktioner erbjöds en samlad satsning på tävlingsspel i Turkiet. Ett 20-tal svenska spelare nappade på erbjudandet att tävla och träna under ledning av svenska ledare på plats i Turkiet, såväl klubbledare som herr- och damkaptenerna Robin Söderling och Mattias Arvidsson.

Som tidigare har Svenska Tennisförbundet erbjudit individuellt stöd i form av stödfunktioner såsom idrottspsykologi och fysrådgivning, samt medicinskt stöd och elitidrottsförsäkring till Davis Cup- och Fed Cup-spelare, samt de högst rankade på herr- och damsidan.

13-årssatsningen som initierades av SvTF och SOK inför 2019 var planerad att genomföra sitt tredje år. Dessvärre kunde bara ett av sex planerade läger genomföras.

Caijsa Hennemann ingår fortsatt i Talangprogrammet, som är olympiska kommitténs stödprogram för framtida olympier. SOK-stödet ger Caijsa förbättrade möjligheter att utvecklas och nå sina mål.

EN IDROTT FÖR LIVET, HELA LIVET

Klubbutveckling står fortsatt i stort fokus. Likt föregående år hanteras utbildnings-, jämställdhets-, medlemsrekryterings- samt barn- och ungdomsfrågor under samma avdelning inom Svenska Tennisförbundet. Tillsammans arbetar vi för att skapa förutsättningar för ännu bättre tennis ute i våra föreningar, oavsett ålder, nivå och ambition.

2021 blev fjärde året med satsningen Tennis på gatan. Tolv klubbar är del av projektet, varav sju “året runt”-klubbar och fem sommarklubbar. Under året har uppskattningsvis över 500 barn och ungdomar deltagit i verksamheterna runt om i landet.

Tennis på gatan har varit ett viktigt inslag i svensk tennis sedan 2017. Med Tennis på Gatan bryter vi normer och öppnar dörren till tennisen för barn och unga som inte har den naturliga vägen in i vår idrott. Konceptet öppnar också nya dörrar för våra föreningar som genom satsningen når nya målgrupper.

Tennis på Gatan har under 2021 fortsatt aktiverat barn och ungdomar på elva  orter. På sju platser har det bedrivits kontinuerlig tränarledd verksamhet över hela året medan övriga har fokuserat på verksamhet under sommaren. Pandemin har på olika sätt försvårat genomförandet men samtliga klubbar har utifrån rådande omständigheter bedrivit en god verksamhet.

Under 2021 har Tennis på Gatan bedrivits på följande platser:

 • Malmö
 • Växjö
 • Strängnäs
 • Burlöv
 • Örebro
 • Karlstad
 • Växjö
 • Söderslätt
 • Göteborg
 • Kalmar
 • Hyltebruk

Under året har 16 stipendier delats ut för att möjliggöra att barn och ungdomar kan integreras och delta i tennisklubbens ordinarie verksamhet. Detta är en viktig del i projektet för att skapa en brygga till klubbarnas verksamheter och öka inkluderingen.

Vi vill 2021 särskilt lyfta fram Sofielunds TK som är en nystartad och renodlad Tennis på gatan-förening i Malmö. Föreningen har bidragit till att flertalet unga i närområdet kommit i rörelse och även inspirerat flertalet ungdomar att utbilda sig till tennistränare. Sofielunds TK har blivit en förebild för hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas. Under 2022 kommer Tennis på gatan att fortsätta bedrivas som tidigare men med en ambition och målsättning att fler Tennis på gatan föreningar likt Sofielunds TK startas upp.

För andra året i rad gav sig Kvarterstennis ut på vägarna. Sommaren 2021 var det orter inom Svenska Tennisförbundet Mitt som fick ett besök av Kvarterstennis-bussen. Projektet finansierades utav Riksidrottsförbundets och Svenska Spels framåtfond samt Svenska Tennisförbundet. Syftet med Kvarterstennis är att sprida tennisen, väcka liv i slitna asfaltbanor och att bjuda in barn och ungdomar till rörelseglädje, spontanidrott och tennis.

Under sommaren genomfördes fyra olika stopp med sju dagar fritt tennisspel på varje ort. Först ut var Norrtälje och därefter besöktes Köping, Borlänge samt Gävle. Ansvariga ledare var Emma Ernlund, SvTF tillsammans med Jennifer Jussi och Dino Ilecic. På varje ort fanns ett bra samarbete mellan den lokala tennisklubben, RF/SISU-konsulenter samt kommunerna. För att underlätta för deltagarna att fortsätta spela tennis delades racket och bollar ut till de deltagare som varit med hela veckan.

En framgångsrik turné summeras med 992 unika personer som deltog. 390 utav dessa besökte spelplatsen återkommande under veckan. Tre asfaltsbanor och två hardcourtbanor rustades med nya linjer, nät och vindskydd som kommer att komma till nytta många, många tennistimmar framöver.

Svensk tennis har fått en ny tradition i form av Tennisens Dag. Tredje söndagen i augusti genomfördes denna manifestation för andra året i rad i över 100 klubbar.

Tennisens dag är ett enkelt koncept med prova på-verksamhet för att stolt visa upp vår fina idrott för allmänheten. Fler och fler föreningar arrangerar prova på-dagar under våren och sommaren för att sedan bjuda in till den stora “prova på-finalen”: Tennisens Dag.

Under premiäråret (2020) deltog 78 klubbar. 2021 slöt hela 102 klubbar upp, fördelade över hela tennis-Sverige. Det vanligaste var att aktiviteten genomfördes  på förenings utomhusanläggning, men aktiviteter genomfördes även på allmänna platser i centrala delar av orten.

På Tennisens dag uppmärksammades också Svenska Tennisförbundets officiella samarbete med Hjärt-Lungfonden.

Beståndsdelarna i den lilla tennisskolan Player School är bland annat tävlingsspelets grundläggande regler och första matchkvällen på hemmaplan. Alla spelare belönas med tennisens gröna kort, Player Card.

Player School har under 2021 utvärderats i flera klubbar och lanseringen väntas ske i samband med Svenska Tennisförbundet barn- och ungdomskonferens i början av 2022.

2021 avslutades första tvåårsperioden med det nya Projektstöd IF. Tennisförbundets stöd har bestått av fyra sökbara potter:

 • Paratennis för ungdomar
 • Nya tränings- och tävlingsformer för ungdomar 13 – 20 år
 • Fler ungdomsledare till tennisen
 • Öppna prova på-aktiviteter

Projektstöd IF är reglerat av Riksidrottsförbundet för att respektive specialförbund ska stödja ett ökat idrottande för ungdomar i åldern 13-20 år. I grund och botten är idrottens förändringsarbete Strategi 2025 ledstjärnan i stödet.

Under denna tvåårsperiod inkom 343 ansökningar, varav 315 beviljades. Bakom dessa beviljade ansökningar låg 128 unika föreningar. Snittet på sökt belopp var 20 191 kr. Totalt fördelades 4 945 390 kr under perioden.

Efter ett beslut av förbundsstyrelsen bildades 2020 ett paratennisråd i syfte att tillsammans med SvTF:s operativa personal, regioner och klubbar verka för ökad utbredning och utvecklingen inom svensk paratennis i tennisklubbarna.

Rådet, framför allt genom representanterna Petter Edström och Mikaela Lecomte Seger, ansvarar för de löpande utmaningarna i vardagen. Detta i syfte att bättre möta intresset för paratennis och hjälpbehov från såväl enskilda, som föreningar och regioner.

Ett urval av årets aktiviteter:

 • Paratennisens officiella webbplats under Tennis.se har lanserats och uppdateras löpande
 • Två utbildningar med fokus på alla delar i paratennis genomfördes i Mötesplats Tennis
 • Fler svenska tävlingsarrangörer än tidigare har erbjudit eller planerat för rullstolsklasser
 • Under året har Svenska Tennisförbundet deltagit på Parasport Sveriges rekryteringsaktiviteter Start-Your-Impossible-Camp i Göteborg, Malmö och Umeå
 • Inom stående paratennis har en kartläggning genomförts, av såväl aktiva, som av förutsättningar för verksamheter och tävlande. Tävlingar planeras.

Intresset bland ledare för att aktivt bygga upp alla former av paratennis, har ökat. Detta är glädjande – men mycket är än så länge i sin linda.

Varje år delas det ut drygt 50 000 kr som stöd till tävlingsspelare i rullstolstennis från Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys stiftelse. 2021 har stödet från stiftelsen tilldelats Hampus Linder-Olofsson, Cajsa Adolfsson och Oscar Tarantino. Stort grattis!

Veterantennisens 2021 innebar tyvärr ännu ett år med restriktioner med anledning av pandemin.

SM

Målet var att ha ett inomhus-SM med rekorddeltagande i Danderyd hos arrangören Danderyds TK på tennisakademin Good To Great. Tyvärr ställdes mästerskapen in på grund av pandemirestriktionerna. Arrangören kunde inte stå värd för SM vid annan tidpunkt och ny arrangör blev därför Järfälla TS senare under månadsskiftet oktober/november.

Ett värdskap som Järfälla TS tog sig an med bravur i sin nyligen uppfräschade tennishall. Alla deltagare fick ”goodiebags”, klubben hade engagerat ett stort antal funktionärer och erbjöd streaming av alla matcher, med extra fokus på finaldagarna. Tack till arrangören!

Under sommaren bjöd Båstad TS med bland andra Henrik Holm och Björn Ekström i spetsen som vanligt på ett utomordentligt arrangemang av utomhus-SM på Båstad Sportcenters grusbanor. Veckorna innehöll många matcher, över 600 spelare – denna gång med deltagande i samtliga klasser – samt klassiskt Båstadväder (sol, vind och lite regn). Det lyckade arrangemanget toppades av veterankommitténs årliga bankett med underbar stämning.

På banketten korades årets pristagare av Kenneth Johanssons hederspris. Mottagare blev P-A Lindeborg för sitt otroligt stora engagemang för veterantennisen.

VM

Sverige deltog med 19 lag i årets lag-VM för veteraner i Umag, Kroatien (35-60 år) och Mallorca, Spanien (65-85).

Svensk veterantennis hävdar sig väl även i internationell konkurrens. De blågula landslagen stod för flera bra prestationer däribland herrar 80-laget som vann silver, damer 75 vann brons och damer 60 slutade på fjärde plats.

I individuella VM vann Magdalena Sekkenes och Lotta Ekberg silver i damdubbel 55, Jan Hedman brons i mixeddubbel 50 samt Anders Järryd ett brons i herrsingel 60.

Nordiska Mästerskapen

Sverige var värd för Nordiska Mästerskapen i Salkhallen och med hjälp av Salk och Johan Porsborn i spetsen genomfördes mästerskapen i 40-, 50-, 60- och 70-klasserna med bravur.

Vi var väldigt nära att få återuppleva bragden från Salkhallen 2016, då Sverige vann åtta lagguld. Den här gången slutade medaljskörden vid sex guld och två silver. En helg fylld med många spännande matcher!

Tennis på studs!

Tennis är en idrott för livet, hela livet. Med projektet Tennis på studs har vi kapat trösklar och hinder för att kunna välkomna nybörjare 65+ till vår idrott. Bakgrunden är Riksidrottsförbundets satsning Idrott för äldre. Konceptet har tagits fram tillsammans med Hans Jansson och Bertil Sundman på Öviks Tennisklubb och är skräddarsytt för målgruppen.

Tennis på Studs syftar till att öppna upp vår idrott för fler målgrupper. Det är lika mycket fokus på det sociala som tennisen i sig, och varje träningspass innehåller en gemensam fika. Rent konkret innebär det tennisspel med förenklade regler, bland annat får bollen studsa två gånger, vilket möjliggör ett bättre spel för nybörjare. Genom erfarna instruktörer ska deltagarna få chansen att lära sig tennisens grunder samt få tips och trix för att få igång spelet. Tennis på studs passar särskilt bra att bedriva i de klubbar där det finns lediga bantider dagtid – upp till 16 utövare är i rörelse på varje bana! Genom projektet kan tennisklubben dessutom generera fler medlemmar, men även fler ideella krafter, till klubben.

Tennis på Studs har under 2021 bedrivits som ett pilotprojekt på fem olika orter och har finansierats helt med pengar ifrån Riksidrottsförbundet. Medverkande klubbar var:

 • Öviks Tennisklubb
 • Strängnäs Tennisklubb
 • Visby Tennisklubb
 • Köpings Tennisklubb
 • Borlänge Tennisklubb

Tennis på studs kommer under 2022 fortsätta drivas på tolv orter tack vare medel ur Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Rörelsefond.

Vår idrott är en av de mest jämställda i världen: 47 procent av alla som spelar tennis är kvinnor. Motsvarande siffra i Sverige är något lägre, men fördelningen bland utövarna är fortfarande relativt jämn. På ledande positioner dominerar dock männen: åtta av tio klubbstyrelser består av fler män än kvinnor, i nio av tio är ordföranden en man. Andelen kvinnor på och utanför banan måste bli fler. Utövare med funktionsnedsättning behöver också inkluderas mer i tennisen. Detta är syftet med satsningen 40 lika.

40 lika står för det vi tillsammans har åstadkommit i vår idrott, men det symboliserar även starten på en resa för att skapa förändring. 40 lika står för möjligheter, glädje och mod. Att skapa förändring tar tid, men det är oftast de små sakerna som gör den stora skillnaden. Alla vinner när vi får samma möjligheter att utvecklas.

För att starta resan mot en mer inkluderande tennis har både styrelse och förtroendevalda på nationell och regional nivå genomgått en utbildning i jämställdhet. Under 2021 har även en jämställdhetsutbildning riktat mot klubbar tagits fram. Denna klubbutbildning, som också är en del utav trygg tennis, kommer att lanseras mot klubb under våren 2022. Utbildningen kommer att genomföras i samarbete med RF/SISU-distrikten.

Trygg tennis – ett självklart begrepp, kan tyckas. Ändå behövs en ständig översyn från idrotten, på alla nivåer, sedan Barnkonventionen har blivit svensk lag.

Under året 2021 framgick det att en del klubbar har en resa att göra, medan andra har kommit väldigt långt i att leva upp till att vara en trygg tennisklubb. Här kan flera klubbar berömmas för sina handlingsplaner och transparens kring uppkomna ärenden.

Från förbundets sida ökade stödet till klubbarna från och med 2021. Vi har vävt in Trygg Tennis i tränarutbildningen samtidigt som Mikaela Lecomte Seger, RF SISU Stockholm har fått i uppdrag att utveckla en grundläggande föreningsutbildning som lanseras 2022 med stöd av SISU. De dagliga ärenden hanteras via regionerna med stöd av förbundets sakkunning inom barn- och ungdomsfrågor, Ola Mårtensson. De mer komplicerade ärendena blev en fråga för både tennisförbundets och Riksidrottsförbundets sakkunniga.

2021 skedde också en större översyn av alla som på något sätt är involverade i förbundets barn- och ungdomsverksamhet. Bland annat begärdes ett utdrag ur belastningsregistret in av dessa personer.

EN LEVANDE TÄVLINGSIDROTT

Tävlingsverksamheten var fortsatt hårt drabbad av covid-19 även detta år, vilket har medfört många inställda eller uppskjutna tävlingar.

Året innehöll 429 sanktionerade tävlingar varav 147 fick ställas in. Utöver dessa planerades 196 SO Tour-tävlingar varav 89 ställdes in. Sammanlagt 625 tävlingar varav en dryg tredjedel (236) som inte kunde genomföras. Det spelades cirka 39 000 tävlingsmatcher i sanktionerade tävlingar och Svenska Tennisligan i år, att jämföras med drygt 70 000 ett normalår.

Antalet licensierade spelare uppgick 2021 till totalt 12 496 fördelade enligt nedan:

Licenstyp Pojkar/herrar Flickor/damer
Motion 1719 833
Upp till 12 år 2284 1202
Juniorer 1375 876
Seniorer (19-34 år) 601 244
Veteraner (35 år och äldre)
2443 627
Internationell 188 104

Den kvinnliga andelen av licenstagarna uppgick till 31,1 %.

Av det stora internationella tävlingsprogrammet på hemmaplan fick majoriteten av turneringarna under det första halvåret ställas in med anledning av gällande covid-restriktioner.

Av totalt 22 internationella tävlingar kunde nio tävlingar genomföras, varav två 18-årstävlingar som senarelades till hösten. Utöver tävlingarna som Svenska Tennisförbundet arrangerade i samarbete med klubbarna kunde också ATP-tävlingarna i Båstad och Stockholm samt WTA 125K-tävlingen i Båstad genomföras, trots ett pandemiläge med omfattande restriktioner. Winter Cups-kvalet för flickor 16 i Karlskrona ställdes in.

Tävlingar i Sverige Antal Varav inställda
Tennis Europe 14 år 5 3
ITF WTT 18 år 7 4
ITF WTT Damer 15 000 USD 3 2
ITF WTT Damer 25 000 USD 1 0
ITF WTT Herrar 15 000 USD 2 2
ITF WTT Herrar 25 000 USD 2 0
ITF WTT Wheelchair 2 2
Totalt 22 13
ITF WTT Men’s & Women’s

Den första internationella tävlingen som slutfördes under året var damtävlingen i Jönköping (25 000 USD) där både Fanny Östlund och Caijsa Hennemann tog sig till kvartsfinal i singel.  Jacqueline Cabaj Awad nådde hela vägen till finalen i dubbelklassen tillsammans med fransyskan Carole Monnet.

Höstens program inleddes med två herrtävlingar (25 000 USD) i Jönköping och Falun där de mest framträdande svenska positionerna kom i dubbel genom en semifinalplats i respektive tävling.

I Helsingborgs damtävling (15 000 USD) blev det en finalplats för Caijsa Hennemann samt en semifinalplats för Fanny Östlund.

ITF WTT Juniors

Den första av två 18-årstävlingar i Kramfors spelades under augusti månad. Tre av fyra semifinalister i de båda singelklasserna representerade Sverige. Tilde Jagare tog hem flicksingeltiteln medan Saba Nanobashvili gick till final i pojksingel. Även dubbelklasserna dominerades av arrangörslandet där ytterligare två titlar bärgades.

Sebastian Eriksson skapade en lång rad av segermatcher i de tävlingarna som flyttades från våren till hösten. Eriksson vann både SALK Open och Kramfors som genomfördes i oktober. Även på flicksidan dominerade hemmaspelarna i Kramfors: June Björk vann finalen mot Tilde Strömquist.

Tennis Europe

Under årets två avslutande 14-årstävlingar blev det en svensk singeltitel genom Tiana Tian Deng. Här blev det även flera framskjutna positioner i dubbelklasserna.

Med anledning av pandemiläget genomfördes det nationella tävlingsprogrammet i mindre omfattning än vanligt.

Kajsa Rinaldo Persson, Ystads TK, svensk mästare 2021.

Sommar- och Vintertouren

Sommar- och Vintertouren utgör ett viktigt tävlingsutbud för elitspelarna som vill tävla på hemmaplan. Ett 50-tal tävlingar i hela landet med prispengar utgör en stomme i elitprogrammet.

Sommartouren genomfördes med lottningsstorlekar anpassade efter gällande restriktioner. Tre SM-deltävlingar genomfördes i Ystad, Falkenberg och Näsbypark. Svenska mästare utomhus blev Filip Bergevi, Fair Play TK och Kajsa Rinaldo Persson, Ystads TK.

Vintertouren genomfördes som enskilda tävlingar och ingen totalsegrare korades.

SM-tävlingar

Inomhus stod Falu TK återigen som arrangör för JSM18/USM21. Tävlingen flyttades med anledning av restriktionerna från våren till hösten. Svenska mästare i 18-årsklasserna blev Michael Minasyan, Danderyds och Tilde Jagare, Fair Play TK.

Även junior-SM 14 och 16, som var planerat att genomföras på våren, flyttades till höstlovet. GLTK stod på nytt för arrangemanget där totalt 517 spelare deltog. SM-tävlingarna utomhus genomfördes enligt det nya JSM Race-formatet med slutspel i Båstad.

Veteran-SM inomhus flyttades från Danderyd till Järfälla. Järfälla TS stod för första gången som arrangör för tävlingen som spelades under höstlovet. Veteran-SM utomhus spelades som tidigare år i Båstad.

Rullstolstennis-SM, utomhus, spelades i Örebro medan inomhus-SM spelades i Karlstad.

Här spelades året SM-tävlingar:

Inomhus:

 • 14,16: Göteborg, GLTK
 • 18,21: Falun, Falu TK
 • Veteran: Järfälla, Järfälla TS
 • Dubbel: Växjö, Växjö TS
 • Rullstolstennis: Örebro, Örebro TK

Utomhus:

 • 14, 16, 18 (JSM Race-slutspel): Båstad, Svenska Tennisförbundet
 • Veteran: Båstad, Båstad TS
 • Rullstolstennis: Karlstad, Karlstads TK

Efter fjolårets inställda turnering kunde äntligen 50-årsjubileumet av Elite Hotels Next Generation genomföras runt om i landet. Det stora firandet i samband Sverigefinalen blev en succé med ringlade köer vid biljettsläppet till söndagens stora invigning som i år var tillbaka på Båstad Tennisstadions centrecourt.

Under Sverigefinalen uppmärksammades 50-åringen med en rad jubileumsaktiviteter. En av de stora höjdpunkterna var att den klassiska tävlingsveckan nu var på plats där den hör hemma – samtidigt som de internationella tennisveckorna genomförs i Båstad. Singelfinalerna och prisceremonin hölls på Tennisstadion, där även WTA 125K-tävlingen Nordea Open gick av stapeln. Övriga matcher spelades på Båstad Sportcenter.

Slutsegrarna i singel fördelade sig enligt följande mellan regionerna: Syd (3), Stockholm (2) och Mitt (1). I dubblarna tog Syd hem fyra av klasserna medan Stockholm och Göteborg vann var sin. Samtliga tre singelvinnare på flicksidan vann även i dubbel, medan Linus Andersson (Syd) lyckades med samma bedrift i pojkarnas 13-årsklass.

Pirres Pokal

Pirres Pokal är lagtävlingen för pojkar 14 år där temat är ”Drömmen om Davis Cup”. Regionspelet spelades i Norrköping och finalen avgjordes i Kungl. Tennishallen i samband med Stockholm Open. I finalen segrade region Syd efter finalvinst mot Stockholm med 4-2.

Sofias Cup

Motsvarigheten till pojkarnas Pirres Pokal är Sofias Cup. Regionspelet genomfördes i Norrköping och finalen i Kungl. Tennishallen. Även här segrade Syd efter en stenhård match mot Göteborg med oavgjort läge efter sex spelade matcher. Syd vann det avgörande matchtiebreaket med 10-8.

Syd vann både Pirres Pokal och Sofias Cup.

Elitserien och division 1

Elitserien och division 1 genomfördes för 31:e året enligt nuvarande upplägg.

Damserien avslutades med finalspel i Enskede med Fair Play TK som finalmotståndare. Enskede LTK vann och tog därmed sin andra raka titel. Finalresultatet blev 5-1.

Även på herrsidan blev det samma finallag för andra året i rad. Denna gång kunde hemmalaget Fair Play TK ta revansch mot Solna TK genom seger med 5-1 i matcher.

Svenska Tennisligan

Svenska Tennisserierna ändrade inför utomhusserierna namn till Svenska Tennisligan efter att ett samlat grepp tagits tillsammans med regionerna. Från och med maj 2021 erbjuds ett heltäckande utbud av klasser även på regional nivå.

Vårens seriespel inomhus fick tyvärr avbrytas på grund av covid-19-läget vilket innebar att samtliga slutspel uteblev. Utomhusserierna kunde däremot genomföras genom ett delvis förändrat spelprogram som innebar en sen start och ett antal serieomgångar under augusti månad.

Fair Play TK vann såväl dam- som herrserien medan SALK kunde bärga tre titlar på damveteransidan och Falköpings TK två på herrveteransidan.

Höstens inomhusserier genomfördes till stora delar trots ett ansträngt smittoläge. SALK vann P15-klassen medan KLTK segrade i F15-klassen i ett samlat slutspel arrangerat av Ullevi TK.

Serieutskottet samordnar förtjänstfullt serierna under ordförande Bert Chysslers ledning.

UTBILDNINGSÅRET

Varje år utbildar Svenska Tennisförbundet tillsammans med regioner och klubbar såväl tränare som funktionärer och spelare. Under 2021 fortsatte arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet. Målsättningen är att samtliga delar ska vara på plats i slutet av 2023, men redan 2022 lanseras två nyheter: Bastränarutbildning och Multi SkillZ Tennis.

Arbetet med att utöka och utveckla utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet leds av Michaela Karlsson som under året har haft stöd av Hrvoje Zmajic och Martin Tyllman samt en referensgrupp bestående av Mirza Beciragic, Sebastian Dorling, Hannes Hederstedt, Hans Jansson, Mikaela Lecomte Seger, Marcus Lindberg, René Lindberg och Anna Nyman.

Innehållet i det befintliga programmet revideras, samtidigt som flera nyheter också tar plats. Bland dem kan nämnas digitala tematräffar (Mötesplats svensk tennis), nya karriärvägar och fler fysiska mötesplatser. Introduktionen av olika karriärvägar syftar till att inspirera till en yrkeskarriär inom tennisen: som funktionär, tränare eller klubbchef. Därtill kommer delar av kursutbudet att digitaliseras och samlas på en ny digital utbildningsplattform.

Målsättningen är att samtliga delar i det nya utbildningsprogrammet ska vara på plats i slutet av 2023. Tills vidare fortsätter genomförandet av nuvarande utbildningsprogram och att skapa utrymme för olika mötesplatser.

Under året färdigställdes två nya utbildningar som lanseras under 2022: Bastränarutbildningen och Multi SkillZ Tennis. Läs mer om de nya utbildningarna nedan.

Bastränarutbildningen

Tidigare Plattformen och TGU 1

Bastränarutbildningen ger grundläggande verktyg för att arbeta med yngre barn och nybörjare med ett tvärvetenskapligt innehåll som spänner över ett brett fält från värdegrundsfrågor till grundläggande teknik i tennis. Utbildningsmaterialet är framtaget av Svenska Tennisförbundet i samverkan med SISU Idrottsböcker. Det är många som bidragit och alla insatser har varit lika viktiga.

Vi vill rikta ett speciellt stort tack till:

 • Hrvoje Zmajic för gott samarbete och rådgivning.
 • Martin Tyllman, Mikaela Lecomte Seger och Marie Hedberg som bidragit som författare till innehållet.
 • Idrottsungdomar och vuxna som deltagit vid film- och fotograferingstillfällen. Ett särskilt tack till Mälarhöjdens IK Tennissektion, Djursholms Tennisklubb och Växjö TS som bidrog med stöd och lokaler.
 • Alla experter som bidragit med kunskap och medverkat i filmade intervjuer.
 • Johan Björkdahl, Fredrik Andersson och Torbjörn Dencker för filmproduktion.
Multi SkillZ Tennis

Ersätter Multi SkillZ

Utbildningens innehåll är anpassat för barn och fokuserar på både allmänna och tennisspecifika färdigheter. Utbildningen ger tränare ett strukturerat, modernt och energifyllt träningskoncept för att skapa roliga och lärorika träningar.

Multi SkillZ Tennis är ett koncept skapat av Coach2Competence. Vi vill rikta ett stort tack till grundarna och delägarna Kenneth Bastiaens och Line Declercq för gott samarbete, vi ser fram emot att utbilda tränare i Multi SkillZ Tennis i många år framöver.

Nya kursledare utbildades

Under året utbildades också nya kursledare till Bastränarutbildningen och Multi Skillz Tennis. Följande personer är nu godkända kursledare i landets regioner:

Norr

 • Erik Nyman, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Claes Coric, Bastränarutbildning
 • Oskar Wallin Berg, Bastränarutbildning
 • Duo Xu, Multi SkillZ Tennis

Mitt

 • Mattias Pennonen, Bastränarutbildning
 • Frej Hallgren, Bastränarutbildning
 • Peter Rejmer, Bastränarutbildning
 • Magnus Johansson, Multi SkillZ Tennis

Stockholm

 • Martin Tyllman, Bastränarutbildning
 • Mikaela Lecomte Seger, Bastränarutbildning
 • Pontus Bergevi, Bastränarutbildning
 • Johan Thorselius, Bastränarutbildning
 • Linda Jansson, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Matilda Ackered, Multi SkillZ Tennis
 • Tove Larsson, Multi SkillZ Tennis

Öst

 • Josefine Meunier-Lemoine, Bastränarutbildning, Multi SkillZ Tennis
 • Frida Engblom, Bastränarutbildning
 • Eva-Lena Daun, Multi SkillZ Tennis
 • Mirza Beciragic, Bastränarutbildning

Väst

 • Jonas Ackerot, Bastränarutbildning
 • Per-Erik Granath, Bastränarutbildning

Göteborg

 • Klas Ivarsson, Bastränarutbildning
 • Cia Åkerman Ström, Bastränarutbildning
 • Alexander Fager, Multi SkillZ Tennis
 • Jonas Bang, Bastränarutbildning
 • Tino Kirst, Bastränarutbildning

Syd

 • David Gustavsson, Bastränarutbildning
 • Magnus Hansson, Bastränarutbildning
 • Samuel Ekberg, Bastränarutbildning
 • Ante Tepic, Bastränarutbildning
 • Henrik Sandell, Bastränarutbildning
 • Ola Ellbring, Bastränarutbildning
 • Fabian Jansson, Multi SkillZ Tennis
 • Veronica Vidarsson, Bastränarutbildning

TGU 2

Årets TGU 2, det näst högsta steget i tränarutbildningen, fortsatte enligt fjolårets anpassade format med utökad digital undervisning. 24 tränare från hela Sverige medverkade i årets upplaga av utbildningen, som bestod av regelbundna digitala träffar och två praktiska kursdagar. Kursen avslutas under 2022.

Kursledare är Peter Rejmer och Johan Thorselius, som till sin hjälp har Michaela Karlsson, SvTF, och andra expertkompetenser på flera områden

Som ett komplement till vårt utbildningsprogram och som en del av vår klubbservice lanserades Mötesplats Svensk Tennis under året. Konceptet innebär regelbundna digitala tematräffar med bland annat föreläsningar, goda exempel och diskussioner deltagarna emellan. Syftet är att bidra med inspiration och verktyg för deltagarna i deras engagemang för svensk tennis.

Under året hölls sju mötesplatser som alla går att se i efterhand på Tennis.se.

Idrottsgymnasieverksamhet bedrivs i dagsläget på 11 orter och 12 skolenheter – riksidrottsgymnasium (RIG) på Akademi Båstad gymnasium samt nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt nedan förteckning.

Tränare på RIG under 2021 var Henrik Holm, Johanna Larsson, Niklas Rosengren, Jonas Svensson och Frank Wintermantel.

Nationellt godkända idrottsutbildningar:

 • Malmö idrottsgymnasium
 • Karlskrona kommunala gymnasier
 • Filbornaskolan Helsingborg
 • de la Gardiegymnasiet, Lidköping
 • Procivitas gymnasium Växjö
 • Katrinelundsgymnasiet Göteborg
 • Aspero idrottsgymnasium, Göteborg
 • Stockholms idrottsgymnasium
 • Tibble gymnasium Täby
 • Celsiusskolan Uppsala
 • Umeå elitidrottsgymnasium

Under 2021 har följande kurser och samlingar arrangerats centralt och via regionförbund:

 • Förbundstävlingsledarutbildning 20-21/2 (7 deltagare)
 • Förbundstävlingsledarutbildning 17-18/4 (7 deltagare)
 • Förbundsdomarkurs 4-8/7 (13 deltagare)
 • Förbundstävlingsledarutbildning 9-10/10 (12 deltagare)
 • Förbundsdomarkurs 14/11 (3 deltagare)
 • 10 grundläggande tävlingsledarutbildningar (71 deltagare)
 • 10 matchledarutbildningar (96 deltagare)

På nationell nivå finns 3 elittävlingsledare, 17 elitdomare, 341 förbundstävlingsledare och 81 förbundsdomare. 294 tävlingsledare har legitimation på första nivån.

Arbetet med att centralt tillsätta funktionärer har varit inriktat mot elitserien, Svenska Tennisligans slutspel, svenska Sommartouren och internationella tävlingar på svensk mark.

Funktionärer

Efter den årliga återcertifieringen har Sverige nu 15 internationella tävlingsfunktionärer. ITF, Grand Slam, ATP Tour och WTA Tour utbildar och certifierar gemensamt alla högre nivåer – Bronze, Silver och Gold Badge – medan ITF svarar för utbildning och licensiering på den första internationella nivån – White badge. Sverige har också nio funktionärer registrerade hos ITF som ’National Officials’. I december varje år samlas organisationerna för att gå igenom de nu 1388 funktionärernas verksamhet under året (matcher/tävlingar, utvärderingar, syntester, regelkontroller, etc).

Louise Azémar Engzell, bosatt i Frankrike, är certifierad som Gold Badge Chair Umpire och Chief Umpire. Mohamed Lahyani, som bor i Spanien, är Gold Badge Chair Umpire. Louise ingår i ITF/Grand Slam-teamet av funktionärer, medan Mohamed arbetar för ATP Tour.

Under 2021 har Sverige haft fyra Gold Badge Referees (tävlingsledare): Stefan Fransson, Chief Supervisor i ITF/Grand Slam Team, Lars Graff, ATP Tour, nu bosatt i USA, Thomas Karlberg, ATP Tour, och Anders Wennberg, engagerad av ITF som European Regional Officiating Officer, förutom arbete för bland annat Svenska Tennisförbundet. Johan Carlsson och Bengt Helmersson kompletterar listan som Silver Badge Referees. Johan är också Silver Badge Chief Umpire, samt verksam med funktionärsutveckling inom förbundet.

Miranda Nilhag (Bronze Badge Chair Umpire) har under året tillsammans med Carl Nostell och Mathias Ångström Duarte (båda White Badge Chair Umpires) ingått i det av ITF administrerade European Officiating Xchange Programme. Programmet innebär uppdrag utomlands samtidigt som Sverige ställer platser till förfogande för utbyte vid internationella tävlingar i Sverige. Dessutom har vi bilateralt utbyte av linjedomare med ett antal europeiska länder samt att svenska linjedomare själva ordnar ytterligare arbetstillfällen utomlands. Det internationella utbytet är väldigt viktigt i utvecklingen av nya funktionärer, som då får möjligheten att arbeta utanför sin invanda miljö och på andra tävlingstyper än vad vi kan erbjuda. Under 2021 har utbytesprogrammen varit extremt reducerade.

Utöver dessa har Sverige ett antal White Badge-funktionärer som framgår av listan nedan.

Internationellt certifierade funktionärer under 2021

Badgenivåer: Gold, Silver, Bronze (endast domare), White
Funktioner: Chair Umpire (Huvuddomare), Chief Umpire (Domarledare), Referee (Tävlingsledare), RO: Review Official (vid Elektronisk linjedömning/HawkEye)

Louise Azemar Engzell, Frankrike: Gold/Chair Umpire, Gold/Chief Umpire
Mirza Beciragic, Enskededalen: White/Chair Umpire,
Johan Carlsson, Norrköping: White/Chair Umpire, Silver/Chief Umpire, Silver/Referee
Josefin Dahlbäck, Göteborg: White/Chair Umpire
Stefan Fransson, Landskrona: Gold/Referee, Review Official
Lars Graff, USA: Gold/Referee, Review Official
Bengt Helmersson, Ängelholm: Silver/Referee
Thomas Karlberg, Karlstad: Gold/Referee
Jacob Kittel Mårtensson, Malmö, White/Chair Umpire
Mohamed Lahyani, Spanien: Gold/Chair Umpire, Review Official
Miranda Nilhag, Göteborg: Bronze/Chair Umpire, Review Official
Carl Nostell, Jonstorp: White/Chair Umpire
Bernd Priemer, Rönninge: White/Referee
Fredrik Swahn, Karlskrona, White/Chair Umpire
Anders Wennberg, Helsingborg: Gold/Chief Umpire, Gold/Referee, Review Official
Mathias Ångström Duarte, Umeå: White/Chair Umpire, White/Referee

EKONOMI

Följande avsnitt innehåller förvaltningsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och budget. Du kan också ladda ner dessa delar via länkarna nedan.

Styrelsen för Svenska Tennisförbundet, SvTF, får härmed avge årsredovisning för Svenska Tennisförbundet avseende räkenskapsåret 2021.

Allmänt om verksamheten

Svenska Tennisförbundet har som uppdrag att verka för tennissportens utveckling i Sverige samt att handlägga för tennissporten gemensamma angelägenheter. Vi arbetar med utveckling och tillväxt för att skapa goda förutsättningar för tennissporten i Sverige samt att främja och samordna svensk tennis i internationella sammanhang.

Svenska Tennisförbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning upptagits som medlemmar i Förbundet. Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Interna­tio­nella Tennisförbundet (ITF) och Europeiska Tennis­förbundet (Tennis Europe). Förbundets beslutande organ är för­bundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundets regionala organ är sju spe­cial­distriktsförbund (SDF). Förbundet ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ har en jämställd sammansättning av kvinnor och män.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all verksamhet. Svenska Tennisförbundets verksamhet är även den av naturliga skäl exponerad för såväl generella omvärldsrisker som risker i form av politiska beslut, övergripande förändringar av regelverk med mera. Rådande situation med Corona har medfört en ökad osäkerhetsfaktor under året och kommer att fortsätta vara det även under kommande år.

Främjande av förbundets ändamål

Visionen, ”Tennis – en ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet” är tillsammans uppdraget i stadgarna vägledande för förbundets verksamhet. Tillsammans med regionerna och klubbarna verkar förbundet för utveckling av tennisen som idrott med huvudsyfte att göra tennislivet bättre för de redan initierade spelarna i kombination med att nya målgrupper exponeras och attraheras till tennisen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Under 2021 har Covid-19 fortsatt att drabba världen, vilket återigen inneburit ett omtumlande år där Tennisförbundet fått navigera sin verksamhet under ständigt förändrade villkor. Under året har Riksidrottsförbundet bidragit med extra insatta stöd i form av kompensationsstöd och återstartsstöd. Utvecklingen har noggrant följts av generalsekreterare och styrelse under året.

Svenska Tennisförbundets ekonomiska utveckling samt viktiga nyckeltal (tkr)
2021 2020 2019 2018 2017
Intäkter 40 302 34 864 33 321 34 395 30 983
RF-bidrag 20 214 18 026 14 521 14 639 14 346
Årets resultat 3 708 3 077 630 51 174
Eget kapital 1) 12 172 8 464 5 387 4 757 4 706
Antal medlemmar 123 991 116 483 111 203 111 165 110 230
Antal föreningar 391 394 404 410 408
Antal licensierade spelare 12 496 12 585 11 459 11 501 10 837

1) eget kapital redovisas här som fritt eget kapital exklusive ändamålsbestämda medel och fonder.

Årets redovisade överskott härrör på Intäktssidan från ökade, ej budgeterade sponsorintäkter samt ökat antal medlemmar. På kostnadssidan har delar av de internationella tävlingar som skulle genomföras i Sverige fått ställas in, även delar av budgeterade juniorlandslagsprogrammet har heller inte kunnat genomföras. Detta har inneburit lägre kostnader än budgeterat.

Förslag till disposition

Till årsmötets förfogande står följande medel (kr):

Balanserat överskott 8 463 256
Årets resultat 3 708 257
Summa 12 171 513

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 12 171 513 kr.

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr), där inget annat anges.

Resultaträkning (tkr) Not 2021 2020
Verksamhetens intäkter
Bidrag 3 20 811 18 449
Medlemsavgifter 4 857 4 106
Nettoomsättning 4 14 634 12 309
Summa verksamhetens intäkter 40 302 34 864
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -21 040 -18 852
Personalkostnader 6 -15 384 -12 712
Lämnade bidrag 7 -167 -210
Summa verksamhetens kostnader -36 591 -31 774
Verksamhetens resultat 3 711 3 090
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader -3 -13
Summa resultat från finansiella investeringar -3 -13
Årets resultat 3 708 3 077
Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31
Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar 8 0 21
Långfristiga värdepappersinnehav 9 19 430 16 120
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 430 16 141
Omsättningstillgångar
Varulager 0 7
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 207 635
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 586 1 351
Summa kortfristiga fordringar 6 793 1 986
Kassa och bank 15 327 11 664
Summa omsättningstillgångar 22 120 13 657
Summa tillgångar 41 550 29 798
Eget kapital och skulder
Eget kapital 12
Ändamålsbestämda medel
Fond för verkligt värde 17 601 14 480
Tillgängliga medel 2 079 1 890
Summa ändamålsbestämda medel 19 680 16 370
Balanserat kapital 8 464 5 387
Årets resultat 3 708 3 077
Summa balanserat kapital 12 172 8 464
Summa eget kapital 31 852 24 834
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 388 738
Övriga kortfristiga skulder 946
938
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 10 0 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 7 364 2 538
Summa kortfristiga skulder 9 698 4 964
Summa eget kapital och skulder 41 550 29 798
Balanserat kapital
Balanserat kapital (tkr) Verkligt värde Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 14 480 1 890 5 387 3 077 24 834
Disposition av föregående års resultat 0 3 077 -3 077 0
Årets resultat 0 0 3 708 3 708
Förändring verkligt värde fond 3 121 0 0 0 3 121
Nyttjade medel under året 0 -183 0 0 -183
Direkt avkastning 0 372 0 0 372
Belopp vid årets utgång 17 601 2 079 8 464 3 708 31 852
Förändring av ändamålsbestämda medel (tkr) Mackes Minnesfond Pirred Dubbelfond Marcus Wallenbergs Fond Danewid stipendium för ungdom Tennisveteraner Totalt
IB Fond verkligt värde 6 051 4 642 3 611 176 0 14480
Värdeutveckling Fond 1 261 1 052 762 46 0 3 121
UB Fond verkligt värde 7 312 5 694 4 363 222 9 17601
IB Tillgängliga medel 492 726 350 72 250 1 890
Årets Direktkastning 150 126 91 5 0 372
Årets nyttjande medel -35 -48 -100 0 0 -183
UB Tillgängliga medel 607 804 341 77 250 2 079
IB, ändamålsbestämda medel 6 544 5 368 3 960 248 250 16370
UB,ändamålsbestämda medel 7 277 5 646 4 273 222 250 17668

Mackes Minnesfond: Stipendier till utveckling för ledare inom svensk tennis.
Pirres Dubbelfond: Stipendier till utveckling av dubbelspel på landslagsnivå.
Marcus Wallenbergs fond: Stipendier till unga och lovande tennisungdomar.
Per Danewids Stipendium: Till unga och lovande tennisungdomar upp till 20 år. Högsta sökbara belopp: 5 000 kr
Veterantennis: Svenska Tennisförbundet har erhållit 500 Tkr i gåva från Sveriges Tennisveteraner.
Medlen är genom gåva villkorade och att anses som ändamålsbestämda medel.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-redovisning och koncernredovisning (K3) Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas

Bidrag
En transaktion i vilken förbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om till­gången eller tjänsten erhålls därför att förbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villko­ren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet. Medlemsavgifter re­dovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som av­ses.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
Förbundet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 12, vilket innebär att värdering sker till verkligt värde enligt 4 kap. 14a-14e §§ årsredovisningslagen. Förbundet klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Förändringar i verkligt värde för värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i fond för verkligt värde inom ramen för Eget Kapital.  

Finansiella instrument redovisas i balansräkningen när förbundet blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Detta gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.

Förbundet prövar varje balansdag om tillgångar som klassificeras som kundfordringar och finansiella tillgångar behöver skrivas ned. Utdelningsintäkter från finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter när förbundets rätt att erhålla betalning har fastställts.

Varulager
Handelsvaror värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som identifierats som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier enligt kapitel 12. De ingår i anläggningstillgångar om förbundet inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar och redovisas med det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Övriga finansiella skulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnader eller ränteintäkter över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Skulder som förfaller inom 12 månader efter bokslutsdagen nuvärdesberäknas inte på grund av att diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall förbundet fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat motta­garen men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.

Leasing
Förbundets samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av årsredovisningen krävs att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs för redovisningsändamål. Dessa kan påverka såväl resultaträkning och balansräkning som tilläggsinformation som lämnas i de finansiella rapporterna. Dessutom görs bedömningar vid tillämpningen av aktuella redovisningsprinciper. Uppskattningar och bedömningar spelar en viktig roll bland annat vid:

Förekomsten av eventualförpliktelser
Svenska Tennisförbundet är avtalspart i ett flertal avtal av varierande karaktär. Avtalens komplexitet kan vara av varierande karaktär och förbundet är då, av naturliga skäl, exponerade för större risker som negativt kan påverka verksamheten. Förbundets ledning utför löpande uppskattningar och bedömningar avseende ingångna avtal för att bedöma sin riskexponering.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-redovisning och koncernredovisning (K3) Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas

Bidrag
En transaktion i vilken förbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om till­gången eller tjänsten erhålls därför att förbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villko­ren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i förbundet. Medlemsavgifter re­dovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som av­ses.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
Förbundet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 12, vilket innebär att värdering sker till verkligt värde enligt 4 kap. 14a-14e §§ årsredovisningslagen. Förbundet klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Förändringar i verkligt värde för värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i fond för verkligt värde inom ramen för Eget Kapital.  

Finansiella instrument redovisas i balansräkningen när förbundet blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Detta gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.

Förbundet prövar varje balansdag om tillgångar som klassificeras som kundfordringar och finansiella tillgångar behöver skrivas ned. Utdelningsintäkter från finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter när förbundets rätt att erhålla betalning har fastställts.

Varulager
Handelsvaror värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som identifierats som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier enligt kapitel 12. De ingår i anläggningstillgångar om förbundet inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar och redovisas med det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Övriga finansiella skulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnader eller ränteintäkter över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Skulder som förfaller inom 12 månader efter bokslutsdagen nuvärdesberäknas inte på grund av att diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall förbundet fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat motta­garen men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.

Leasing
Förbundets samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av årsredovisningen krävs att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs för redovisningsändamål. Dessa kan påverka såväl resultaträkning och balansräkning som tilläggsinformation som lämnas i de finansiella rapporterna. Dessutom görs bedömningar vid tillämpningen av aktuella redovisningsprinciper. Uppskattningar och bedömningar spelar en viktig roll bland annat vid:

Förekomsten av eventualförpliktelser
Svenska Tennisförbundet är avtalspart i ett flertal avtal av varierande karaktär. Avtalens komplexitet kan vara av varierande karaktär och förbundet är då, av naturliga skäl, exponerade för större risker som negativt kan påverka verksamheten. Förbundets ledning utför löpande uppskattningar och bedömningar avseende ingångna avtal för att bedöma sin riskexponering.

Not. 3 Bidrag                               2021                               2020
Verksamhetsstöd -RF 14 620 14 620
Återstartstöd -RF 1 782 0
Kompensationsstöd-RF 1 757 2 761
Projektstöd -RF 1 305 645
RF-medel periodiserade från År 2020 750 0
Sveriges Olympiska kommitté 535 423
Parasportförbundet 62 0
Summa 20 811 18 449
Not. 4 Nettoomsättning 2021 2020
Tävlingsintäkter, licenser, seriespel 7 623 5 833
Davis Cup 3 000 3 429
Sponsorintäkter 2 806 1 993
Övrigt, utbildning, kansli 1 205 1 054
Summa 14 634 12 309
Not. 5 Övriga externa kostnader 2021 2020
Landslag 3 723 2 230
Tävling 5 283 4 841
Klubbutveckling & Utbildning 3 315 3 820
Regionstöd- SvTF 2 000 2 000
RF-Återstartsstöd 1 782 0
Kommunikation & Marknad 2 345 1 265
Förbund & Administration 2 040 1 892
Davis Cup och Billie Jean King Cup, lag och arrangemang 552 2 804
Summa 21 040 18 852
Not. 6 Personalkostnader 2021 2020
Löner och ersättningar har uppgått till:
Löner fast anställda 7 627 6 847
Löner / arvoden extraanställda 2 472 1 724
Summa 10 099 8 571
Sociala avgifter enligt lag och avtal:
Pensionskostnader anställda 1 292 979
Traktamenten, bilersättning etc 151 225
Arbetsgivaravgifter och övrigt 3 482 2 937
Summa 5 285 4 141
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter enligt lag och avtal 15 384 12 712
Personal 2021 2020
Medelantal anställda 14 13
Varav män 69% 75%
Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 2021 2020
Styrelseledamöter, antal på balansdagen 7 7
Varav män 43% 43%
Generalsekreterare, antal på balansdagen 1 1
Varav män 100% 100%
Not. 7 Lämnade bidrag 2021 2020
Tennismuseum i Båstad 100 100
Stockholms Rullstolstennisklubb 0 60
RIG Båstad 40 50
Övriga bidrag 27 0
Summa 167 210
Not. 8 Långfristiga fordringar       2021-12-31       2020-12-31
Ingående bokfört värde 21 21
Årets amortering -21 0
Utgående bokfört värde 0 21
Not. 9 Långfristiga värdepappersinnehav       2021-12-31       2020-12-31
Ingående redovisat värde 16 120 14 769
Förändring av verkligt värde 3 310 1 351
Utgående redovisat värde 19 430 16 120
Not. 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag       2021-12-31       2020-12-31
RF Bidrag Verksamhetsstöd Barn & Ungdom 0 150
RF Bidrag Verksamhetsstöd Paraidrott 0 125
RF Bidrag Verksamhetsstöd vuxenidrott 0 175
RF Bidrag Verksamhetsstöd jämställdhet 0 280
RF Bidrag Internationellt utvecklingsarbete 0 20
Summa 0 750
Not. 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       2021-12-31       2020-12-31
Semesterlöner 844 531
Sociala avgifter 279 263
Förutbetalda tävlingslicenser & upplupna tävlingskostnader 906 1 119
Övriga poster, Upplupna kostnader 5 335 625
Summa 7 364 2 538
Not. 12 Eget Kapial – Ändamålsbestämda medel       2021-12-31       2020-12-31
Ingående värde 16 370 15 019
Värdeutveckling 3 493 1 351
Nyttjade medel -183 0
Utgående värde 19 680 16 370
Not. 13 Händelser efter balansdagen
Efter räkenskapsårets utgång så har Ryssland startat krig mot Ukraina vilket är en enormt stor tragisk händelse efter balansdagen så väl för Ukraina som världsläget i stort. Denna händelse kommer på kort sikt att påverka förbundets fondvärde negativt. Värdet på förbundets fonder har till dags datum minskat med 2 165 Tkr (-11%). Även utvecklingen av den pågående pandemin följs noggrant av Generalsekreterare och styrelse och i den mån det krävs så är styrelsen redo att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten i syfte att minska påverkan på förbundet. Förbundet bedöms ha en finansiell ställning som kan stå emot en fortsatt betydande nedgång i verksamheten.

Till förbundsmötet i Svenska Tennisförbundet, org.nr 802003-4792

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Tennisförbundet för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 28 februari 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 28 februari 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Tennisförbundet för år 2021.

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm 24 mars 2021
Grant Thornton Sweden AB
Elisabeth Raun
Auktoriserad revisor

Intäkter Budget Utfall
2022 2021
Bidrag – statligt stöd RF 25 390 000 20 216 816
Bidrag – övrigt (SOK, para) 525 000 597 116
Tävling 7 880 000 7 721 102
Medlemsavgifter 5 800 000 4 856 611
Marknad/sponsorer 5 000 000 2 809 122
Utbildning 748 000 192 797
Davis Cup 4 200 000 3 000 000
Övriga intäkter 457 000 908 710
Summa intäkter 50 000 000 40 302 274
Kostnader Budget Utfall
Mkr 2022 2021
Landslag – junior -3 840 000 -1 535 154
Landslag – senior -1 645 000 -2 786 963
Tävling – internationella -3 240 000 -2 255 153
Tävling – nationella -1 370 000 -743 514
Tävlingssystem, seriespel -3 150 000 -3 122 820
Föreningsstöd -9 530 000 -4 438 181
Stöd till regionerna -2 500 000 -2 000 000
Game Change 2030 -2 000 000 -84 103
Utbildning -1 857 000 -1 438 676
Kommunikation & marknad -3 220 000 -2 345 478
Kansli & admin -2 325 000 -2 341 139
Davis Cup & BJKC -2 830 000 -552 112
Lönekostnader SvTF -12 493 000 -12 947 950
Summa kostnader -50 000 000 -36 591 243
Resultat f. finansiella poster 0 3 711 031
Finansiella poster 0 -2 774
Resultat 0 3 708 257

TÄVLINGSRESULTAT
DAVIS CUP

Finals
25 november-5 december i Madrid, Spanien
Gruppspel
Sverige-Kanada 3-0

Elias Ymer – Steven Diez 6-4, 6-2
Mikael Ymer – Vasek Pospisil 6-4, 6-4
Andre Göransson/Robert Lindstedt – Vasek Pospisil/Brayden Schnur 7-6, 6-4

Sverige-Kazakhstan 1-2
Elias Ymer – Mikhail Kukushkin 6-3, 7-6
Mikael Ymer – Alexander Bublik 6-3, 4-6, 0-6
Andre Göransson/Robert Lindstedt – Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov 3-6, 3-6

Kvartsfinal
Sverige-Ryssland 0-2
Elias Ymer – Andrey Rublev 2-6, 7-5, 6-7
Mikael Ymer – Daniil Medvedev 4-6, 4-6

NORDEA OPEN ATP

12-18 juli i Båstad
Finaler
HS: Casper Ruud (NOR) – Federico Coria (ARG) 6-3, 6-3
HD: Sander Arends/David Pel (NED)  – Andre Begemann (GER)/Albano Olivetti (FRA) 6-4, 6-2

STOCKHOLM OPEN ATP

7-13 november i Stockholm
Finaler
HS: Tommy Paul (USA) – Denis Shapovalov (CAN) 6-4, 2-6, 6-4
HD: Santiago Gonzalez (MEX)/Andres Molteni (ARG) – Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK)/Jean-Julien Rojer Sares (NED) 6-2, 6-2

NORDEA OPEN WTA

5-11 juli i Båstad
Finaler
DS: Nuria Parrizas Diaz (ESP) – Olga Govortsova (BLR) 6-2, 6-2
DD: Mirjam Björklund (SWE)/Leonie Kung (SUI) – Tereza Mihalikova (SVK)/Kamilla Rakhimova (RUS) 5-7, 6-3, 10-5

ITF WORLD TENNIS  TOUR MEN’S/WOMEN’S

M25 JÖNKÖPING
20-26 september i Jönköping $ 25 000
Finaler
HS: Otto Virtanen (FIN) – Viktor Durasovic (NOR) 6-4, 6-0
HD: Yuta Shimizu (JPN)/Khumoyun Sultanov (UZB) – Michal Dembek (POL)/Marvin Moeller (GER) 6-4, 4-6, 10-6

M25 FALUN
27 september-3 oktober i Falun $ 25 000
Finaler
HS: Shintaro Imai (JPN) – Valentin Royer (FRA) 2-6, 7-6, 6-2
HD: Yuta Shimizu (JPN)/Khumoyun Sultanov (UZB) – Blake Ellis (AUS)/Renta Tokuda (JPN) 6-3, 3-6, 11-9

W25 JÖNKÖPING
14–20 juni i Jönköping, $ 25 000
Finaler
DS: Darya Astakhova () – Lucia  Bronzetti (ITA) 3-6, 6-3, 7-5
DD: Cristiana Ferrando (ITA)/Oana Georgeta Simion (ROU) – Jacqueline Cabaj Awad (SWE)/Carole Monnet (FRA) 7-5, 6-4

W15 HELSINGBORG
8 – 14 november i Helsingborg, $ 15 000
Finaler
DS: Olga Helmi (DEN) – Caijsa Wilda Hennemann (SWE) 6-4, 1-6, 6-4
DD: Anna Klasen/Philippa Preugschat (GER) – Tatiana Barkova ()/Natalia Szabanin (HUN) 1-6, 6-3, 11-9

SVENSKA MÄSTERSKAPEN

Sommartouren, SM-serien
Slutställning
HS: 1) Filip Bergevi, Fair Play TK 2) John Hallquist Lithen, GLTK 3) Simon Freund, Lidingö TK
DS: 1) Kajsa Rinaldo Persson, Ystads TK 2) Lisa Zaar, Enskede LTK 3) Marina Bergrahm, GLTK 

DUBBEL-SM

16-17 oktober i Växjö
Finaler
HD: August Gustafson/Christian Samuelsson, GLTK – Jonathan Backman/Axel Bergdahl, Lidköpings TK 7-6, 6-1
DD: Jacqueline Cabaj Awad, Elfsborgs Tennis/Louise Wikander, Helsingborgs TK – Vanja Cado, Karlskrona TK/Alice Klinteby, Allmänna TK Lund 6-0, 6-0

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS

Finaler
6-8 augusti i Örebro
HS: Stefan Olsson, Falu TK – Hampus Linder Olofsson, Växjö TS 6-1, 6-0
HD: Petter Edström, Solna TK/Stefan Olsson, Falu TK – Henrik Härstedt, Ystads TK/Hampus Linder Olofsson, Växjö TS 6-3, 7-5

SVENSKA MÄSTERSKAPEN INOMHUS

Finaler
3-5 december i Karlstad
OS: Hampus Linder Olofsson, Växjö TS – Eric Löf, Tabergsdalens TK 6-2, 6-4
OD: Hampus Linder Olofsson, Växjö TS/Eric Löf, Tabergsdalens TK – Petter Edström, Solna TK/Isak Samuelsson, Westerviks TK 6-0, 6-1

EUROPEISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN UTOMHUS, EUROPEAN SUMMER CUPS

Lag-EM Pojkar 18
Kvalspel 28-30 juli i Piestany, Slovakien
Sveriges lag: Måns Dahlberg, Isac Strömberg, Michael Minasyan
Slutställning: 1) Kroatien 2) Ryssland 3) Spanien 4) Sverige 5) Estland 6) Rumänien 7) Slovakien

Lag-EM Pojkar 16
Kvalspel 28-30 juli i Liberec, Tjeckien
Sveriges lag: Albert Saar, Kevin Edengren, Sebastian Eriksson
Slutställning: 1) Tjeckien 2) Belgien  3) Slovakien 4) Ukraina 5) Sverige 6) Bosnien-Hercegovina

Lag-EM Pojkar 14
Kvalspel 26-29 juni i Bremen, Tyskland
Sveriges lag: William Rejchtman Vinciguerra, Ludvig Hede, Patrik Munkhammar
Slutställning: 1) Tyskland 2) Sverige 3) Ungern 4) Kroatien 5) Turkiet 6) Israel  7) Danmark 8) Estland

Finalspel 2-4 juli i Valencia, Spanien
Slutställning: 1) Italien 2) Tjeckien 3) Schweiz 4) Spanien 5) Ryssland 6) Sverige  7) Tyskland 8) Finland

Lag-EM Flickor 18
Kvalspel 28-30 juli i Most, Tjeckien
Sveriges lag: Klara Milicevic, Louise Wikander, Julia Lövqvist
Slutställning: 1) Tjeckien 2) Kroatien 3) Bulgarien 4) Sverige

Lag-EM Flickor 16
Kvalspel 28-30 juli i Bistrita, Rumänien
Sveriges lag: Emma Lindh, June Björk, Bella Bergkvist Larsson
Slutställning: 1) Rumänien 2) Ungern 3) Frankrike 4) Belgien 5) Serbien 6) Sverige 7) Lettland 8) Slovenien

Lag-EM Flickor 14
Sverige lämnade återbud med hänvisning till UD:s reseavrådan.

INDIVIDUELLA EUROPEISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN, EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS

19-25 juli
Pojkar 18 i Klosters, Schweiz
PS: Isac Strömberg förlorade i kvartsfinal mot Vilius Gaubas (LTU) med 0-6, 6-2, 3-6
Måns Dahlberg förlorade i tredje omgången mot Ainius Sabaliauskas (LTU) med 7-6, 2-6, 4-6
PD: Isac Strömberg/Måns Dahlberg förlorade i sin första match mot Jerome Kym/Jan Sebesta (SUI) med 7-6, 2-6, 3-10

Pojkar 16 inställt pga covid-19

Pojkar 14 i Most, Tjeckien
PS: Ludvig Hede förlorade i kvartsfinal mot Jan Kumstat (CZE) med 1-6, 3-6
William Rejchtman Vinciguerra förlorade i tredje omgången mot Justin Engel (GER) med 2-6, 3-6
PD: Ludvig Hede/William Rejchtman Vinciguerra förlorade i tredje omgången mot Mathis Heng/Gregory Vrel Nagel (FRA) med 1-6, 5-7

Flickor 18 i Klosters, Schweiz
FS: Klara Milicevic förlorade i fjärde omgången mot Polina Iatcenko (RUS) med 3-6, 0-6
Julia Lövqvist förlorade i sin första match mot Chelsea Fontenel (SUI) med 4-6, 1-6
FD: Klara Milicevic/Julia Lövqvist förlorade i tredje omgången mot Polina Iatchenko/Alina Shcherbinina (RUS) med 3-6, 3-6

Flickor 16 inställt pga covid-19

Flickor 14 i Most, Tjeckien
FS: Linea Bajraliu förlorade i tredje omgången mot Mika Buchnik  (ISR) med 4-6, 5-7
Nellie Taraba Wallberg förlorade i sin första match mot Jehanne Erard (SUI) med 4-6, 6-7
FD: Linea Bajraliu/Nellie Taraba Wallberg förlorade i andra omgången mot Alina Korneeva/Ksenia  Smirnova (RUS) med 5-7, 3-6

ITF WORLD TENNIS TOUR JUNIORS

J5 KRAMFORS
18-22 augusti i Kramfors
Finaler
PS: Connor Henry Van Schalkwyk (NAM) – Saba George Nanobashvili (SWE) 6-4, 6-3
PD: Max Dahlin/Rafael Ymer (SWE) – Olle Noltorp/Tom Noltorp (SWE) 6-3, 6-4
FS: Tilde Jägare (SWE) – Magdalena Navratilova (CZE) 6-3, 3-6, 6-4
FD: Vaida Matuseviciute/Isabella Svahn (SWE) – June Björk/Tilde Strömquist (SWE) 6-0, 0-6, 10-8 

J4 BROMMA
6-10 oktober i Stockholm (SALK)
Finaler
PS: Sebastian Eriksson (SWE) – Henrik Bladelius (SWE) 7-5, 6-4
PD: Matthieu Chambonniere (FRA)/Kacper Szymkowiak (POL) – Oskar Jansson/Gabriel Jornert (SWE) 7-6, 6-3
FS: Daria Yesypchuk (UKR) – Tessa Johanna Brockmann (GER) 6-2, 6-2
FD: Tilde Jägare/Anastasia Pettersson (SWE) – Vaida Matuseviciute/Isabella Svahn (SWE) 3-6, 7-6, 10-4

J4 KRAMFORS
11-16 oktober i Kramfors
Finaler
PS: Sebastian Eriksson (SWE) – Jeiden Saidizand (SWE) 6-4, 6-2
PD: Lukas Ramer Olofsson/Linus Videhult (SWE) – Oskar Jansson/Saba George Nanobashvili (SWE) 6-2, 3-6, 12-10
FS: June Björk (SWE) – Tilde Strömquist (SWE) 4-6, 7-5, 6-2
FD: Tilde Strömquist/Nellie Taraba Wallberg (SWE) – Ida Johansson/Agnes Mitteregger (SWE) 6-4, 6-2 

TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR

Norrköping Elite Hotels Junior Open
27 november-3 december i Norrköping
Finaler
PS14: Niels McDonald (GER) – Yannik Theodor Alexandrescou (ROU) 4-6, 6-2, 6-2
PD14: Wille Sjödell/Sture Thott (SWE) – Dexter Arnarp/William Carnefeldt Lindh (SWE) 7-5, 6-0
FS14: Ksenia Efremova (RUS) – Lea Nilsson (SWE) 6-0, 6-1
FD14: Lea Nilsson/Sonja Wedenski (SWE) – Iva Marinkovic/Fredrika Nicander (SWE) 6-1, 6-4

Gothenburg Open
4-10 december i Göteborg, GLTK
Finaler
PS14: Diego Dedura-Palomero (GER) – Victor Rydén (SWE) 6-2, 6-3
PD14: Linus Andersson/Victor Rydén (SWE) – Jesper Ekoff/Maximus Muller (SWE) 7-5, 6-4
FS14: Tiana Tian Deng (SWE) – Anastasia Huijsegoms (BEL) 7-5, 6-2
FD14: Abi Redman/Eva Senior (GBR) – Tiana Tian Deng/Sonja Wedenski (SWE) 6-4, 6-4

ELITE HOTELS NEXT GENERATION

3-8 juli i Båstad
Finaler
PS15: Emil Kindhult (Stockholm) – Albert Widell (Syd) 4-3, 3-4, 4-3, 5-3
PS13: Linus Andersson (Syd) – Victor Rydén (Öst) 4-3, 4-2, 4-1
PS11: William Repakis (Mitt) – Melker Andersson (Syd) 4-0, 4-2, 4-1
FS15: Linea Bajraliu (Syd) – Tilda Hessleryd (Syd) 4-2, 0-4, 4-3, 3-4, 4-1
FS13: Lea Nilsson (Stockholm) – Rebecca Malmström (Stockholm) 4-2, 4-2, 4-2
FS11: Filippa Eckersten (Syd) – Agnes Lagerqvist (Syd) 4-3, 4-2, 4-1
PD15: Maxwell Lindstedt/Daniel Margoulis (Göteborg) – Melvin Kumar/Filip Söderqvist (Mitt) 2-4, 4-2, 4-3
PD13: Linus Andersson/Mick Ilnicki (Syd) – Emil Becovic (Syd)/Filip Hesser (Stockholm) 3-4, 4-1, 4-2
PD11: Melker Andersson/Gustaw Chudzikiewicz (Syd) – William Repakis/Emanuel Wikman (Mitt) 4-2, 4-1
FD15: Linea Bajraliu/Tilda Hessleryd (Syd) – Tilda Larsson (Syd)/Vaida Matuseviciute (Stockholm) 2-4, 4-3, 4-2
FD13: Lea Nilsson/Jessica Sundvall (Stockholm) – Tyra Brito (Syd)/Rebecca Malmström (Stockholm) 4-1, 4-3
FD11: Filippa Eckersten/Agnes Lagerqvist (Syd) – Grace Bernstein/Elin Brännvall (Stockholm) 2-4, 4-2, 4-1 

SOFIAS CUP

12-13 november i Stockholm, KLTK
Final
Syd –Göteborg 4-3
S1: Linea Bajraliu – Nellie Taraba Wallberg 6-2, 3-6, 10-6
S2: Julia Orswall – Anna Krljic 6-3, 4-6, 8-10
S3: Sofia Gottlieb – Alexane Lebelle Häller 6-0, 7-6
S4: Valeria Marinova – Iva Marinkovic 4-6, 3-6
D1: Sofia Gottlieb/Ester Månsson  – Alexia Kotue/Victoria Oros 6-1, 6-0
D2: Linea Bajraliu/Manuela Makic – Alexane Lebelle Häller/Nellie Taraba Wallberg 5-7, 1-6
D3: Linea Bajraliu/Sofia Gottlieb – Alexane Lebelle Häller/Nellie Taraba Wallberg 10-8

PIRRES POKAL

12-13 november i Stockholm, KLTK
Final
Syd –Stockholm 4-2
S1: Linus Andersson – William Carnefeldt Lindh 4-6, 3-6
S2: Edin Hibic – Alvar Lange 5-7, 7-5, 10-8
S3: Sture Thott – Oscar Karmteg 4-6, 6-3, 10-5
S4: Wille Sjödell – Viktor Lisinkski 6-2, 5-7, 8-10
D1: Mick Ilnicki/Valter Larsson – Fabian Engkvist/Maximilian Schlawitz 6-3, 6-4
D2: Wille Sjödell/Sture Thott – Alvar Lange/Viktor Lisinski 6-3, 6-2

INOFFICIELLA UNGDOMS SM, U21

30 oktober-5 november i Falun
HS21: Samuel Veikkolainen Jansson, Mälarhöjdens IK – Alexej Vergara, SPTK 6-0, 6-3
DS21: Segrare Nathalie Johansson, Haninge TK 

SVENSKA JUNIORMÄSTERSKAPEN INOMHUS

30 oktober-5 november i Falun (18 år)
PS18: Michael Minasyan, Danderyds TK – Anton Björkman, Svedala TK 6-0, 6-0
PD18: Michael Minasyan/Nicolai Zachrisson, Danderyds TK – Max Fellinger/Felix von Schantz, Smedslättens LTK 6-3, 6-1
FS18: Tilde Jagare, Fair Play TK – Filippa Larsson, Fair Play TK 4-6, 6-4, 6-1
FD18: Felicia Bäck, Varbergs TK/Filippa Larsson, Fair Play TK – Gabriella  Danielsson/Anna Gymnander, Kramfors Tennis 5-7, 6-2, 10-3 

30 oktober-7 november i Göteborg, GLTK (14, 16 år)
PS16: Albert Saar, Lidingö TK – Max Dahlin, Ullevi TK 3-6, 6-3, 6-4
PS14: Ludvig Hede, Särö LTK – William Rejchtman Vinciguerra, Malmö TK 6-2, 6-3
PD16: Noa Forste Dinell/Rafael Ymer, SALK – Axel Eriksson, Elfsborg Tennis/Nadeem Kanani, Vänersborgs TK 3-6, 6-1, 10-7
PD14: Ludvig Hede, Särö LTK/William Rejchtman Vinciguerra, Malmö TK – Linus Andersson, Helsingborgs TK/Sture Thott, Fair Play TK 6-2, 6-3
FS16: Tilda Larsson, Fair Play TK – Vaida Matuseviciute, KLTK 7-6, 4-6, 7-6
FS14: Antonina Czajka, Linköpings TK – Nellie Taraba Wallberg, GLTK 1-6, 6-3, 6-2
FD16: Emma Lindh, Fair Play TK/Lisen Rinman, KLTK – Bella Bergkvist Larsson, Helsingborgs TK/Tilda Larsson, Fair Play TK 6-2, 6-3
FD14: Antonina Czajka, Linköpings TK IK/Nellie Taraba Wallberg, GLTK – Lea Nilsson, SALK/Louise Ternström, Näsbyparks TK 6-3, 6-3

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS, SLUTSPEL JSM RACE

27-31 augusti i Båstad (18, 16, 14 år)
PS18: Isac Strömberg, Åkersberga TK – Gustav Hasslegren, Näsbyparks TK 6-3, 6-7, 6-4
PS16: Max Dahlin, Ullevi TK – Rafael Ymer, SALK 6-2, 6-4
PS14: Ludvig Hede, Särö LTK – William Rejchtman Vinciguerra, Malmö TK 7-5, 5-0 uppg.
PD18: William Alsterback, KLTK/Lucas Ramér-Olofsson, Lidköpings TK – August Gustafson, GLTK /Gabriel Jornert, Ullevi TK 6-4, 6-2
PD16: Emil Kindhult, Smedslättens LTK/Daniel Margoulis, Särö LTK – Linus Olausson, Nässjö TK/Filip Söderqvist, Norrtälje TK 6-3, 6-3
PD14: Wille Sjödell, Jönköpings TK/Sture Thott, Fair Play TK – William Carnefeldt Lindh, TSK Malmen/Jesper Ekoff, USIF 6-4, 6-3
FS18: Louise Wikander, Helsingborgs TK – Tilde Jagare, Fair Play TK 6-3, 6-7, 6-4
FS16: Lisen Rinman, Smedslättens LTK – June Björk, Trollbäckens TK 5-7, 6-2, 6-4
FS14: Nellie Taraba Wallberg, GLTK – Linea Bajraliu, Helsingborgs TK 6-3, 6-1
FD18: Tilde Jagare, Fair Play TK/Emma Persson, Båstad TS – Alice Klinteby, Allmänna TK Lund/Louise Wikander, Helsingborgs TK 7-5, 6-1
FD16: Bella Bergkvist Larsson, Åmåls Nya TK/Tilda Larsson, Fair Play TK – June Björk, Trollbäckens TK/Emma Lindh, Skanör-Falsterbo TK 6-4, 4-6, 10-8
FD14: Linea Bajraliu, Helsingborgs TK/Josefine Härdelin, Lidingö TK – Fredrika Nicander, KLTK/Julia Orswall, Ystads TK 6-2, 6-3

ITF SUPER-SENIORS WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS

Lag-VM äldre veteraner
10-23 oktober på Mallorca, Spanien
 

H80: Silver
Sveriges lag: Göran Nordenhök, Rolf Westman, Börje Skånberg, Witold Bajera
D75: Brons
Sveriges lag: Anita Carlsson, Margareta Meldahl, Ann-Christine Medhammar, Margareta Ljunggren 

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LAG

5-7 november i Stockholm, SALK
Herrar 40
Sveriges lag: Melker Ekberg, Michael Henriksson, Martin Lager, jonas Nilsson
Sverige-Norge 3-0
Sverige-Finland 2-1
Slutställning: 1) Sverige 2) Finland 3) Danmark 4) Norge

Herrar 50
Sveriges lag: Henrik Hobik, Jan Hedman, Lennart Eilestam, Anders Rosén
Sverige-Finland 2-1
Sverige-Danmark 2-1
Slutställning: 1) Sverige 2) Danmark 3) Finland 4) Norge

Herrar 60
Sveriges lag: Peter Jetzel, Björn Stenqvist, Johan Sturén, Christer Mattsson
Sverige-Danmark 2-1
Sverige-Finland 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Finland 3) Danmark 4) Norge

Herrar 70
Sveriges lag: Sven Andrén, Peter Kirs, Mikael Hellström
Sverige-Norge 3-0
Sverige-Danmark 1-2
Slutställning: 1) Danmark 2) Sverige 3) Finland 4) Norge

Damer 40
Sveriges lag: Lina Westberg, Marie Dahlman, Maria Bronett
Sverige-Norge 3-0
Sverige-Finland 2-1
Slutställning: 1) Sverige 2) Finland 3) Danmark 4) Norge

Damer 50
Sveriges lag: Magdalena Sekkenes, Maria Seger, Lotta Ekberg, Jenny Tielman
Sverige-Danmark 3-0
Sverige-Norge 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Norge 3) Finland 4) Danmark

Damer 60
Sveriges lag: Anna-Carin Månsson, Vladimira Andersson, Charlotte Holm Keller, Ann-Sofie Sternås
Sverige-Finland 3-0
Sverige-Norge 2-1
Slutställning: 1) Sverige 2) Norge 3) Danmark 4) Finland

Damer 70
Sveriges lag: Anita Carlsson, Margareta Ljunggren, Margareta Meldahl, Ann-Christine Medhammar
Sverige-Danmark 2-1
Sverige-Finland 1-2
Slutställning: 1) Finland 2) Sverige 3) Danmark 4) Norge

SVENSKA MÄSTERSKAPEN INOMHUS

Finaler
29 oktober-7 november i Stockholm, Järfälla
HS30: Segrare Alexander Apell, Lidingö TK
HS35: Daniel Aronowitsch, Lidingö TK – Jon Hasselqvist, Enskede LTK 6-4, 6-2
HS40: Jonas Nilsson, Åkersberga TK – Tomas Svedman, Nynäshamns TK 7-6, 7-6
HS45: Daniel Hammar, KLTK – Martin Lager, Enebybergs IF 6-3, 7-6
HS50: Anders Lindgren, Enebybergs IF – Ulrik Gustafsson, KLTK 6-2, 6-0
HS55: Fredrik Waern, KLTK – Johan Christenson, Karlstads TK 6-1, 6-1
HS60: Peter Jetzel, Strömstads TK – Christer Mattsson, KLTK 6-3, 6-1
HS65: Ulf Carlsson, Ullevi TK – Per Johansson, Järfälla TS 6-7, 6-4, 6-3
HS70: Mikael Hellström, GLTK – Anders Andersson, Varbergs TK 6-0, 6-1
HS75: Björn Björkå, Djursholms TK – Lennart Tobiasson, Hammarö TK 6-1, 6-3
HS80: Göran Nordenhök, Djursholms TK – Torald Svensson, Enebybergs IF 6-1, 6-2
HD40: Andreas Lindgren, Varbergs TK/Jonas Nilsson, Åkersberga TK – Jonas Linder/Johan Svensson, Enskede LTK 6-2, 6-4
HD45: Martin Lager, Enebybergs IF/Pasi Pannula, TK Hobby – Joakim Ekberg/Mattias Wittgren, Åkersberga TK 5-7, 6-2, 10-8
HD50: Lennart Ejlestam, Åkersberga TK/Jan Hedman, Djursholms TK – Patrik Alemo, Skanör-Falsterbo TK/Anders Rosén, Elfsborgs Tennis 6-5 uppg.
HD55: Johan Christenson/Jan Henrikson, Karlstads TK– Henrik Klofsten, Saltsjö-Duvnäs TK/Per-Olof Persson, Gustavsbergs TK 6-0, 6-0
HD60: Peter Jetzel, Strömstads TK/Johan Sturén, KLTK – Dan Attlerud, Järfälla TS/Jan Rydegran, Saltsjö-Duvnäs TK 6-3, 6-1
HD65: Anders Hultin, KLTK/Per Johansson, Järfälla TS – Thomas Sedvall, Falköpings TK/Lars Strand, Lugi TF 6-2, 6-2
HD70: Mikael Hellström, GLTK/Anders Andersson, Varbergs TK – Lennart Löf, GLTK/Robert Stig, Gustavsbergs TK 6-0, 6-2
HD75: Segrare Gösta Linden, Vallentuna TK/Benkt Såndberg, SALK
HD80: Witold Bajera/Rolf Westman, Västerhaninge RIK – Jan Landsberg, Rönninge TK/Göran Nordenhök, Djursholms TK 6-2, 6-4
DS30: Segrare Tove Larsson, Gustavsbergs TK
DS40: Lina Westberg, KLTK – Maria Bronett, Saltsjöbadens LTK 6-2, 6-1
DS45: Emma Flink, Gustavsbergs TK – Kristina Ebenius, KLTK 3-6, 7-6, 3-1 uppg.
DS50: Christina Marmolin, Lidingö TK – Astrid Olbers, SALK 6-1, 6-3
DS55: Sara Schinzel, Lidingö TK – Gunilla Prusakiewicz Wictorin, Saltsjö-Duvnäs TK 6-3, 6-0
DS60: Vladimira Andersson, Gnesta TK – Charlotte Holm Keller, Lidingö TK 7-5, 6-3
DS65: Edith Rocha de Nordin, SALK – Hanna Dahlin, GLTK 6-2, 6-1
DS70: Viviann Lindgren, Lidingö TK – Alison Uvner, Järfälla TS 7-5, 6-3
DS75: Segrare Anita Carlsson, SALK
DD35: Segare Maria Bronett, Saltsjöbadens LTK/Lina Westberg, KLTK
DD45: Emma Flink, Gustavsbergs TK/Helena Hägglund, Lidingö TK – Carina Helge/Marie Norman, Sigtuna TK 1-6, 6-1, 13-11
DD50: Sofi Håkanson, Näsbyparks TK/Astrid Olbers, SALK – Madeleine Orlando Lundh/Mona Zätestam, Näsbyparks TK 6-3, 6-2
DD55: Sofie Björling, SALK/Sara Schinzel, Lidingö TK – Lotta Ekberg/Magdalena Sekkenes, SALK 4-6, 4-1 uppg.
DD60: Maria Låftman/Edith Rocha de Nordin, SALK – Marie Fritzell/Anette Hofvander, Järfälla TS 4-6, 6-4, 10-7
DD70: Segrare Anita Carlsson, SALK/Margareta Meldahl, KLTK
MD45: Segrare Kristina Ebenius, KLTK/Anders Rosen, Elfsborgs TK
MD50: Maria Löfqvist, SALK/Johan Sturén, KLTK – Malin Anjou, Järfälla TS/Lennart Ejlestam, Åkersberga TK 6-2, 7-5
MD55: Sofie Björling, SALK/Tomas Koppelman Hellgren, Danderyds TK – Louise Björkhager, Sundbybergs TK/Pål Körlinge, Sollentuna TK 6-4, 6-4
MD60: Lisbeth Andersson, SALK/Henrik Källén, KLTK – Marie Fritzell/Björn Stenqvist, Järfälla TS 6-7, 6-3, 13-11
MD65: Segrare Edith Rocha de Nordin, SALK/Anders Björklund, Näsbyparks TK
MD70: Segrare Margareta Meldahl, KLTK/Per Schött, SALK
 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS

Finaler
29 juli-7 augusti i Båstad
HS35: Pontus Norberg, Växjö TS – Daniel Aronowitsch, Lidingö TK 6-2, 6-2
HS40: Joakim Svedlund, Avesta TK – Andreas Lindgren, Varbergs TK 6-2, 6-4
HS45: Claes Persson, Smålandstenars TK- Martin Lager, Enebybergs IF 7-6, 2-0 uppg.
HS50: Martin Persson, KLTK – Anders Lindgren, Enebybergs IF 6-3, 6-3
HS55: Peter Rejler, Stockholms TK – Stefan Vanemo, Nässjö TK 6-2, 6-3
HS60: Christer Mattsson, KLTK – Martin Sundberg, Saltsjö-Duvnäs TK 1-6, 6-4, 6-4
HS65: Kent Johansson, Stockholms TK – Peter Karlsson, Falköpings TK 6-4 uppg.
HS70: Torsten Hansson, Osby TK – Peter Kirs, Hallstahammars TK 6-0, 6-2
HS75: Evert Jönsson, Lugi TF – Henrik Andrén, Söndrums TK 6-1, 2-6, 10-4
HS80: Göran Nordenhök, Djursholms TK – Christer Holm, Båstad TS 5-7, 7-6, 10-5
HD35: Johan Beigart, Lidingö TK/Pontus Norberg, Växjö TS – John Flodin, KLTK/Fredrik Söderlindh, Lidingö TK 6-0, 7-5
HD40: Melker Ekberg/Michael Henriksson, Varbergs TK – Magnus Augustinson, Åkersberga TK/Andreas Lindgren, Varbergs TK 6-2, 6-1
HD45: Rikard Roos, Fair Play TK/Robert Samuelsson, Påvelunds TBK – Martin Lager/Fredrik Perman, Enebybergs IF 7-5, 6-4
HD50: Lennart Ejlestam, Åkersberga TK/Jan Hedman, Djursholms TK – Patrik Alemo, Skanör-Falsterbo TK/Anders Rosén, Elfsborg Tennis 6-4, 7-5
HD55: Anders Fransson, Växjö TS/Johan Strandeus, Ullevi TK – Johan Sturén, KLTK/Stefan Vanemo, Nässjö TK 6-4, 7-5
HD60: Ronnie Båtman, Örebro TK/Kenneth Falk, Saltsjö-Duvnäs TK – Per-Anders Lindeborg, Karlskrona TK/Christer Lundberg, Stockholms TK 6-3, 6-3
HD65: Ulf Enander, Stockholms TK/Anders Hultin, KLTK – Peter Karlsson/Thomas Sedvall, Falköpings TK WO
HD70: Anders Björklund, Näsbyparks TK/Peter Kirs, Hallstahammars TK – Coco Belfrage, Helsingborgs TK/Mikael Hellström, GLTK 6-1, 6-3
HD75: Gunnar Bengtsson/Hans Vennersten, Varbergs TK – Jan-Erik Friberg, Helsingborgs TK/Evert Jönsson, Lugi TF 5-1 uppg.
HD80: Christer Holm, Båstad TS/Cay Sollin, Lomma Bjärreds TK – Börje Skånberg, Näsbyparks TK/Rolf Westman, Västerhaninge RIK 6-2, 6-2
DS40: Lina Westberg, KLTK – Marie Dahlman, Lidköpings TK 6-2, 6-0
DS45: Kristina Ebenius, KLTK – Emma Flink, Gustavsbergs TK 6-3, 6-2
DS50: Maria Seger, Näsbyparks TK – Astrid Olbers, SALK 6-0, 6-4
DS55: Magdalena Sekkenes, SALK – Sara Schinzel, Lidingö TK 6-0, 6-1
DS60: Anna-Carin Månsson, Lidingö TK – Charlotte Holm Keller, Lidingö TK 4-6, 6-3, 6-2
DS65: Segrare Edith Rocha De Nordin, SALK
DS70: Segrare Liliana Cronwall, Båstad TS
DS75: Segrare Ann-Christine Medhammar, Lidingö TK
DD40: Segrare Anna Grant, Upsala TK/Lina Westberg, KLTK
DD45: Astrid Olbers, SALK/Malin Wemnér, Ystads TK – Kristina Ebenius/Anna Nordlander, KLTK 6-2, 6-1
DD50: Maria Seger, Näsbyparks TK/Jenny Tielman Van Nunen, Linköpings TK – Maria Löfqvist, SALK/Christina Marmolin, Lidingö TK 6-1, 6-2
DD55: Lotta Ekberg/Magdalena Sekkenes, SALK – Stina Mosvold, Västerås TK/Sofi Rehme, Linköpings TK 6-4, 6-1
DD60 segrare: Charlotte Holm Keller/Anna-Carin Månsson, Lidingö TK – Gunilla Berg Sangberg, SALK/Marianne Fornstedt Robertson, Lidingö TK 6-2, uppg.
DD70: Segrare Anita Carlsson, SALK/Margareta Ljunggren, Lidingö TK
MD40: Lina Westberg, KLTK/Melker Ekberg, Varbergs TK – Jennie Mattar, Näsbyparks TK/Michael Henriksson, Varbergs TK 4-1, 4-0
MD45: Kristina Ebenius, KLTK/Anders Rosén, Elfsborg Tennis – Larissa Karlsson, Borlänge TK/Conny Arvidsson, Habo TF 2016 4-2, 4-1
MD50: Jenny Tielman Van Nunen, Linköpings TK/Stefan Vanemo, Nässjö TK – Maria Seger, Näsbyparks TK/Patrik Andreasson, KLTK 4-2, 4-5, 10-7
MD55: Sofie Björling, SALK/Anders Fransson, Växjö TS – Karin Angenberg, Danderyds TK/Kenth Gustafsson, Helsingborgs TK 4-2, 4-0
MD60: Marie Fritzell/Björn Stenqvist, Järfälla TS – Charlotte Blomquist, Sundbybergs TK/Mats Frykhammar, Lidingö TK 5-4, 5-3
MD65: Marianne Fornstedt Robertson, Lidingö TK/Mikael Hellström, GLTK – Edith Rocha De Nordin, SALK/Stephen Åkerhage, Varbergs TK 4-2, 4-1
MD75: Segrare Anita Carlsson, SALK/Lars-Evert Eskilsson, Tabergsdalens TK

SVENSKA TENNISSERIERNA 2020*

Slutspel inomhus
Pojkar 15: SALK
Flickor 15: KLTK
*Spelades 2021 pga covid-19

SVENSKA TENNISLIGAN

Slutspel inomhus
Pojkar 15: Smedslättens LTK
Flickor 15: KLTK
Veteraner, klasserna 35–70 år: Inget slutspel pga covid 19

Slutspel utomhus
H: Fair Play TK
D: Fair Play TK
H35: Varbergs TK
H45: Lidingö TK
H55: KLTK
H65: Falköpings TK
H70: GLTK
H75: Falköpings TK
D35: SALK
D45: SALK
D55: SALK

SLUTTABELLER ELITSERIEN OCH DIVISION 1
Elitserien, herrar M V O F P
Fair Play TK 7 7 0 0 14
Solna TK 7 6 0 1 12
GLTK 7 4 0 3 8
SALK 7 4 0 3 8
Upsala TK 7 3 0 4 6
Lidingö TK 7 3 0 4 6
KLTK 7 1 0 6 2
Tabergsdalens TK 7 0 0 7 0


Final

Fair Play TK–Solna TK 5–1
Fair Play TK svenska mästare 2021

Elitserien, damer M V O F P
Enskede TK 7 6 1 0 13
Fair Play LTK 7 6 1 0 13
Upsala TK 7 4 1 2 9
SALK 7 3 2 2 8
Lidköpings TK 7 2 2 3 6
Helsingborgs TK 7 2 1 4 5
GLTK 7 1 0 6 2
Växjö TS 7 0 0 7 0


Final
Enskede LTK – Fair Play TK 5-1
Enskede LTK svenska mästare 2021

Division 1 norra, herrar M V O F P
Mälarhöjdens IK 7 6 1 0 13
Örebro TK 7 6 1 0 13
Lidköpings TK 7 4 1 2 9
Näsbyparks TK 7 3 1 3 7
Elfsborg Tennis 7 1 3 3 5
Åkersberga TK 7 1 3 3 5
TK Hobby 7 0 3 4 3
Danderyds TK 7 0 1 6 1
Division 1 södra, herrar M V O F P
Påvelunds TBK 7 7 0 0 14
Växjö TS 7 6 0 1 12
Ullevi TK 7 4 1 2 9
Allmänna TK Lund 7 2 2 2 6
Kungsbacka TK 7 1 4 2 6
Varbergs TK 7 1 2 4 4
Kalmar TK 7 1 1 5 3
Fair Play TK lag 2 7 0 2 5 2
Division 1 norra, damer M V O F P
KLTK 7 7 0 0 14
USIF 7 5 0 2 10
Lidingö TK 7 4 1 2 9
Näsbyparks TK 7 3 2 2 8
Kramfors Tennis 7 2 2 3 6
Jönköpings TK 7 2 1 4 5
Mälarhöjdens IK 7 1 1 5 3
Örebro TK 7 0 1 6 1
Division 1 södra, damer M V O F P
Påvelunds TBK 7 4 3 0 11
Fair Play TK lag 2 7 4 2 1 10
Allmänna TK Lund 7 2 15 0 9
Elfsborg Tennis 7 4 1 2 9
Ullevi TK 7 3 2 2 8
Malmö TK 7 2 0 5 4
Tabergsdalens TK 7 1 2 4 4
Karlskrona TK 7 0 1 6 1