Vi ställde samma sju frågor till några av de största klubbarna i storstäderna samt ett par slumpvist utvalda klubbar runt om i landet. På alla håll är det färre bokade banor och färre besökare i hallarna. Verksamheten är dock igång på de flesta håll, om än i skiftande omfattning. 

Fair Play TK i Malmö har 2 850 medlemmar. Janne Immonen är klubbchef. 

Hur har corona påverkat er klubb?
–  Vi har runt 9 000 besökare i veckan i anläggningen och just nu är det en 50 procentig närvaro. Det är klart färre elever som kommer till träningen och färre banbokningar. Försäljningen i shopen har sjunkit rejält. Vi har fler sjukskrivningar i personalen än vanligt och det förstår man, för man ska inte komma till jobbet om man känner sig krasslig. Det är ett tryck på organisationen att hitta vikarier till träningarna och det är ett stort jobb med tanke på att vi har 460 grupper i gång varje vecka. 

Vilka åtgärder har ni vidtagit?
– Vi har speciellt informerat tränarna för det är de som möter flest människor. Vi har gått ut med ytterligare mejl till medlemmarna under dagen och även på hemsidan (se länk) om våra vidare åtgärder. Men det handlar om en vädjan till alla medlemmar att så långt det går duscha och byta om hemma, vi har stängt bastu och även Fair Play Game Zone som är vårt moderna klubbrum. Tränarna håller distans till eleverna och undviker fysisk kontakt och vi har ställt in alla möten som är mer än 8-10 personer stora. Tennis är egentligen en bra sport i sammanhanget då spelarna är långt ifrån varandra, men man måste ju röra bollen och därför har vi engångshandskar att hämta i receptionen för de som vill. Vi hade planerat för en tränarutbildning med 55 deltagare i slutet av mars, men den har vi flyttat.

Vad innebär det ekonomiskt för er fram tills nu?
– Prognosen från nu och en månad framåt är ett inkomstbortfall på ungefär 200 000 kronor. Vi förlorar pengar varje dag. Vi har tävlingar planerade under påsken och då är det cirka 100 000 kronor bara där. Det är väsentliga belopp.

Hur ser ni på den närmaste framtiden?
– Det är en osäker situation överhuvudtaget. Vi följer det senaste från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och följer med i nyhetsrapporteringen. Vi är inga experter på detta utan för oss gäller det att dag för dag följa det här. Det är oroväckande när man känner att vi närmar oss ett beslut att stänga skolorna. Då är frågan om det ens är teoretiskt möjligt för oss att hålla öppet.

Vad kan det innebära i förlängningen?
– Det handlar om ekonomiskt bortfall, för vi ska inte glömma bort sponsorsidan som är stor. Det handlar om personalen för stänger man hallarna och möjligheten att bedriva föreningsverksamhet så kommer det slå hårt. Jag är orolig på många plan. 

Har ni något fall av corona i klubben?
– Vi hade precis ett ledningsgruppsmöte och ingen där har fått någon signal om att det finns smitta bland våra medlemmar. 

Vilka reaktioner har ni mött av medlemmar/aktiva?
– Det är hela skalan. Det är många frågor även om de flesta är välinformerade. Det är många som tycker att det är positivt att vi har öppet, men självklart finns det de som är oroliga och det märker vi ju inte minst på alla som väljer att stanna hemma.

GLTK har 2 000 medlemmar. Ulf Börjeson är klubbchef.

Hur har corona påverkat er klubb?
– Ingenting fram tills i måndags. Nu stor påverkan. Mycket färre besökare.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?
– Hänvisar till http://gltk.se/med-anledning-av-corona-virus/

Vad innebär det ekonomiskt för er fram tills nu?
– Svårt att överblicka efter bara tre dagar, men skulle gissa på 10 000 kronor om dagen om det fortsätter så här på kort sikt.

Hur ser ni på den närmaste framtiden?
– Oviss!

Vad kan det innebära i förlängningen?
– Ingen aning, det är många tankar som cirkulerar i huvudet.

Har ni något fall av corona i klubben?
– Inte vad jag vet.

Vilka reaktioner har ni mött av medlemmar/aktiva?
– Blandade, vissa är oroliga och vissa kommer och spelar som vanligt. Folk bävar över om vi skulle behöva stänga. Idag är det ett ökat antal ungdomar som förmodligen bedriver gymnasiestudierna här istället för att vara på skolan.


KLTK har 2 000 medlemmar. Mats Låftman är Generalsekreterare.

Hur har corona påverkat er klubb?
– Det har påverkat oss i alla delar, både ekonomiskt, praktiskt och personellt.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?
– Vi har informerat alla medlemmar att vi följer myndigheternas rekommendationer. Sedan har vi anslag och 40 handspritflaskor i huset. Tyvärr tar medlemmarna med sig flaskorna hem och nu kan vi inte köpa fler.

Vad innebär det ekonomiskt för er fram tills nu?
– Stora intäktsbortfall i restaurang, butik och gym.

Hur ser ni på den närmaste framtiden?
– Vet ej. Beror på vad myndigheterna beslutar.

Vad kan det innebära i förlängningen?
– Höjda medlemsavgifter.

Har ni något fall av corona i klubben?
– Inte vad vi känner till.

Vilka reaktioner har ni mött av medlemmar/aktiva?
– Alla. Från hysteri till de som spelar på som vanligt.


Lidingö TK har 2 400 medlemmar. Peter Hjort är klubbchef. 

Hur har corona påverkat er klubb?
– Färre strötidstider bokade, men också flera som varit med på våra drop-in-klasser.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?
– Vi valde att stänga i två veckor, då vi hade personal som hade coronasmitta inom familjen. Men då personerna inte visat någon symptom så valde igår styrelsen att revidera sitt beslut och vi öppnar och återgår till normal verksamhet på måndag. Vi informerar genom mailutskick och genom våra sociala medier.

Vad innebär det ekonomiskt för er fram tills nu?
– Det vet vi ännu inte…

Hur ser ni på den närmaste framtiden?
– Vi återgår till normal verksamhet och följer myndigheternas direktiv.

Vad kan det innebära i förlängningen?
– Vi har redan tagit beslut om att skjuta på både invigning och klubbmästerskapet tills ett senare tillfälle.

Har ni något fall av corona i klubben?
– Vi vet medlemmar som insjuknat i det, men skall inte varit på klubben.

Vilka reaktioner har ni mött av medlemmar/aktiva?
– De flesta är positiva.


Motala TK har 303 medlemmar. Nicklas Ström är klubbchef.

Hur har corona påverkat er klubb?
– Oldboys (40 veteraner) har pausat sitt seriespel på onsdagar i två veckor. KM 28-29 mars hänger löst.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?
– Informerat om att vi följer de riktlinjer som finns samt uppmanat till att stanna hemma vid symtom och noggranhet med handhygien.

Vad innebär det ekonomiskt för er fram tills nu?
– Inget just nu.

Hur ser ni på den närmaste framtiden?
– Vi håller hallen öppen för bokning samt att tränings verksamheten fortgår som vanligt tillsvidare. Vi är dock beredda att vidta åtgärder vid behov.

Vad kan det innebära i förlängningen?
– Att vi måste ställa in träningen och i värsta fall stänga hallen för alla tennisspelare.

Har ni något fall av corona i klubben?
– Nej.

Vilka reaktioner har ni mött av medlemmar/aktiva?
– Många är positiva till att vi ändrar så lite som möjligt i den dagliga verksamheten. Det har ännu så länge varit bra närvaro på träningarna.


Oskarshamns TK har 310 medlemmar. Malin Eriksson Wenell är verksamhetschef.

Hur har corona påverkat er klubb?
– Hittills inte så jättemycket. Den mesta verksamheten flyter på, vi ser minskade ströbokningar och betydligt färre veteraner i hallen. Vi har inte själva ställt in något mer än årsmötet hittills. Dock har företag som har stående bokningar stängt sina verksamheter däribland deras interna onlinebokning för tennis vilket gör att flera bokade banor tyvärr står tomma.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?
– Vi har handsprit tillgängliga till alla besökare. Vi ber alla att tvätta händerna när de kommer till hallen, om möjligt byta om hemma och att inte låna saker av varandra. Och självklart stanna hemma vid minsta lilla tecken på sjukdom. Vi har skjutit upp årsmötet. Vi ser över möjligheten att kanslipersonal ska kunna jobba hemifrån om det behövs. Vi har också varit noga med att sprida att vi håller öppet och att det är viktigt att röra på sig om man är frisk. Informationen sprider vi på hemsida, i sociala medier och i hallen. Vi hänvisar hela tiden till rekommendationer från Riksidrottsförbundet, Folkhälsomyndigheten och Tennisförbundet. 

Vad innebär det ekonomiskt för er fram tills nu?
– Minskade ströbokningar har vi märkt av samt att sponsorer inte betalar ut de pengar som vi kommit överens om, på grund av deras svåra situation. Smittan i vårt område är hittills väldigt begränsad och det har inte hunnit påverka så mycket, men vi räknar med att få det svårt om det fortsätter och LOK-stöden kommer definitivt att påverkas. Vi är oroliga för att det ska bli svårt med löneutbetalningar och sånt om flödet in minskar. 

Hur ser ni på den närmaste framtiden?
– Vi räknar med att det kan bli värre, men fortsätter just nu som vanligt. Vi ska arrangera JSM-race och  inbjudningstävling i Valborg och helgen efter och är oroliga att de ska bli inställda eller en extrem minskning i deltagande, då tävlingar är en av vår största inkomstkälla.

Vad kan det innebära i förlängningen?
– Kommer det andra direktiv om att stänga verksamheten eller inte arrangera tävlingar finns det stor risk att det blir kris. Tävlingar är som sagt väldigt viktiga för vår ekonomi. Vi hoppas dock att utespelet kan få fortgå och då kan vi förhoppningsvis få in mer pengar när det blir bättre väder. Vi kommer nog att behöva se över om vi måste säga upp personal om våra inkomstkällor stryps.

Har ni något fall av corona i klubben?
– Nej, vi har inte hört om några fall än. Men vi vet om att besökare, medlemmar och personal har varit på resa i riskområden nyss. Dock fortfarande symptomfria.

Vilka reaktioner har ni mött av medlemmar/aktiva?
– Hittills bara positiva reaktioner på att det fortfarande är öppet. Alla är glada att det fortgår som vanligt och att det var bra att årsmötet flyttats då det ofta är väldigt många äldre besökare då.


Vänersborgs Tennisklubb har 300 medlemmar. Olivia Svensson är huvudtränare. 

Hur har corona påverkat er klubb?
– Corona har påverkat vår klubb på så vis att vi fått ställa in både vår turnering (Påskslaget) och närmast framtida aktiviteter.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?
– Vi har lagt ut information på våra sociala medier och satt upp anslag om God Handhygien vid lämpliga platser i hallen.

Vad innebär det ekonomiskt för er fram tills nu?
– Vi har haft ett rekryteringsprojekt planerat som nu har ställts in. Där har vi en kostnad på över 10 000 kronor.

Hur ser ni på den närmaste framtiden?
– Just nu är det väldigt ovisst därför blir det svårt att uttala sig om framtiden.

Vad kan det innebära i förlängningen?
– Att om grundskolorna också stänger vill vi försöka fortsätta hålla igång vår verksamhet för att barn och vuxna som är friska ska kunna fortsatt aktivera sig.

Har ni något fall av corona i klubben?
– Inget vad vi känner till.

Vilka reaktioner har ni mött av medlemmar/aktiva?
– Vi har mötts av frågor om vad som gäller i klubben och om träningarna ska fortsättas köra.

Läs mer: