Arbetet med Färdriktning 2030 går nu in i ett nytt skede. Klubbturnén, som startade i Piteå den 24 augusti och som gick i mål i Malmö en månad senare (i torsdags), är över. Inslaget ovan är ett svep från mötet hos Fair Play TK.

Generalsekreterare Christer Sjöö är nöjd med resan, alla samtal och det faktum att det inkommit drygt 200 förslag och idéer från de cirka hundra klubbar som deltagit.
– Det har varit en otrolig energi på alla möten under resan. Det finns en stor framåtanda bland klubbarna. Med den här turnén har vi också fått igång en dialog mellan klubbarna, inte bara kopplat till Färdriktning 2030. Nätverkande mellan klubbarna är otroligt viktigt.

Diskussionerna som utmynnat i punkter som ska ligga till grund för arbetet de närmaste åren har bland annat handlat mycket om anläggningsfrågor och tillgänglighet.
– Den ska vi lyfta upp på dagordningen. De är akut banbrist på många håll i landet. Det är i grunden ett positivt problem, men vi behöver jobba mycket med tillgänglighetsfrågan framöver, konstaterar Christer Sjöö och fortsätter:
– Vi står också inför en stor utmaning när det gäller tränar- och ledarsidan och det kommer ligga högt på agendan. Vi måste också hitta vägar för vår elitutveckling. Här handlar det om hur vi tar ett gemensamt ansvar på alla nivåer.

”Tennishall eller tennisanläggning” har varit ett annat diskussionsämne på mötesplatserna den senaste månaden där de tennisklubbar som byggt padelbanor kan se positiva synergieffekter. Många vill se mer tydliga krav- och riktlinjer från Svenska Tennisförbundet när det gäller bland annat ledarutbildning och utveckling av klubbverksamheterna.
Könsfördelningen är en annan fråga som ständigt ligger högt på agendan.
–  Vi ser allt fler kvinnor på banorna vilket är positivt. I mötesrummen under turnén liksom i styrelserummen är det alltjämt männen som dominerar och det blir en viktig fråga framöver.

Turnén är över men arbetet med Färdriktning 2030 fortsätter. Underlaget ska behandlas samtidigt som fler fokusgrupper ska komma till tals.
– Vi kommer att ha ett första utkast klart i december som kommer gå ut på remiss till klubbarna över julhelgerna. I slutändan ska vi komma till beslut på Förbundsmötet i april, säger Christer Sjöö.

Läs mer om arbetet med Färdriktning 2030 på tennis.se/fardriktning-2030 där du också kan se ett av Christer Sjöös föredrag från turnén.