Efter den stora världskonferensen i tennismedicin i Stockholm i höstas, startar nu Tennis Research and Performance Group. Forskningsgruppen har som ambition att etablera sig på den tennismedicinska kartan för en lång framtid. 

Tennisforskaren Fredrik Johansson på Sophiahemmets Högskola i Stockholm är den drivande kraften bakom projektet.
– I nuläget ser vi väldigt positivt på framtiden och ser stora möjligheter men samtidigt ska man vara ödmjuk, att driva en sådan här grupp är inget självspelande piano utan kräver ett stort engagemang och stora resurser men vi ska arbeta hårt och göra vårt bästa för att lyckas med vår målsättning.

Fredrik Johansson vill bibehålla svensk tennismedicin på världskartan och den nytillsatta forskargruppen är en viktig del i det arbetet.

Fredrik Johansson. Foto: Sophiahemmet

Tennis Research and Performance Group har sin bas på Sophiahemmets Högskola i Stockholm men är en internationell grupp med ett antal personer som representerar specialiteter som till exempel träningsfysiologi, prestation och skador.
– Gruppen bedriver fortlöpande olika forskningsprojekt nationellt och internationellt och är kontinuerligt representerad vid olika konferenser runt om i världen. Tennis är en världsidrott, en stor idrott i Sverige med unika traditioner och ser man till tennismedicinen så har den tack vare Professor Per Renströms enorma engagemang sedan 35 år alltid satt Sverige på världskartan i dessa sammanhang. Det är mot den bakgrunden vi gör det här, säger han. 

Det finns även andra viktiga personer inom Sverige som haft stor betydelse för tennismedicinen. Fredrik Johansson nämner namn som doktor Tönu Sartook (tidigare Davis Cup-läkare) och doktor i idrottsmedicin, fysioterapeut Anna Frohm med flera.
– Vår målsättning är att etablera långsiktiga forskningsprogram och genomföra studier inom tennis med inriktning mot prestationshöjande faktorer samt skadeförebyggande åtgärder. 

Den nya gruppen, som redan har inlett sitt arbete, har som syfte att utgöra ett stöd till tennis- och fyscoacher och medicinsk personal som arbetar runt spelarna. Dessa ska med hjälp av fördjupad kunskap kunna genomföra träning i spelarnas vardag som syftar till att förbättra såväl prestation som hälsa.
– Det är en utmaning, ingen i gruppen är arvoderad och de som är med i gruppen har en väldigt bokad agenda i deras vardag. Trots detta så ser jag goda möjligheter till att fortsatt bedriva forskningsprojekt tillsammans som leder fram till ny kunskap, som till exempel SMASH-studien. Utifrån forskningsprojekten vill vi dela med oss av ny kunskap till tennisvärlden. Vi har regelbunden kontakt via våra olika projekt och ses även på konferenser runt om i världen. I rådande världsläge sker all kontakt dock via digitala möten.

Utöver nämnde Per Renström utgörs gruppen av en rad personer med olika bakgrund inom tennisen, såväl inom Sverige som i Europa och Australien. Bland de svenska deltagarna finns bland andra förre världsspelaren och numera coachen Magnus Norman och Svenska Tennisförbundets generalsekreterare Christer Sjöö.
I gruppen finns en mängd olika specialistkompetenser inom olika områden som till exempel träningsfysiologi, idrottsskador och coachning. Det finns också en spridning i åldrar för att säkerställa erfarenhet och att gruppen kan finnas kvar under längre tid.
– Svensk tennis har länge varit en föregångare vad gäller tennismedicin och det är positivt att vi kan föra den traditionen vidare. För Svenska Tennisförbundet är utbildning och forskning ett prioriterat område nu och framöver. Vi ska dra nytta av det här och föra det vidare till våra tränare och ledare, säger Christer Sjöö.

Sophiahemmets Högskola var värd för världskonferensen i oktober. Tennisakademien Good to Great var huvudpartner för tränarprogrammet och Svenska Tennisförbundet, ATP, WTA och ITF var också med som viktiga samarbetspartners.
Kongressen lockade 200 deltagare från 18 länder.
– Utmaningen med en sådan konferens är att ta med sig matnyttig information hem till klubbverksamheten eller sin kliniska vardag, men utifrån den feedback vi fått av deltagarna i de utvärderingsformulär som skickades ut så fick konferensen väldigt högt betyg. Därför känns det som vi nu startar som ett naturligt andra steg. Vi har etablerat gruppen och hittills har det varit väldigt positiv respons både nationellt och internationellt. Vi kommer under hösten släppa gratis onlinekurser för coacher och medicinsk personal i syfte att sprida och dela med oss av den kunskap vi har inom våra olika områden.

Under 2019 genomfördes en studie som snart ska publiceras vetenskapligt. Forskarna har tittat på syreupptagning och arbetsekonomi på tennisbanan.
Läs mer i artikeln här! 

Lyssna och se när Fredrik Johansson var gäst i Svenska Tennispodden här!