En svensk tar över ordförandeskapet i The Society for Tennis Medicine and Science (STMS). Tennisforskaren Fredrik Johansson hoppas att hans nya uppdrag kan sätta svensk tennis och i synnerhet tennismedicin än mer på världskartan. 

Fredrik Johansson försvarade sin doktorshandling (PhD) vid universitetet i Ghent 2017 och arbetar idag som forskare vid Sophiahemmets högskola. Fredrik är ansvarig för det Center of Excellence i Tennismedicin som finns etablerat på högskolan sedan 2019 och är även ansvarig för den internationella forskargruppen; Tennis Research and Performance Group.  
Han har i flera år även varit engagerad i The Society for Tennis Medicine and Science (STMS) och varit talare på de världskongresser som arrangerats. Han har också hållit föredrag ett flertal gånger för Svenska Tennisförbundet, på Mötesplats svensk tennis.
– Jag tror att min kombination mellan vetenskap och klinisk erfarenhet inom medicin och träning var en stor del i detta tillsammans med lång och trogen tjänst, säger han med ett leende.
– Det var extra kul för jag blir den första icke-läkaren som blir vald, vilket tyder på en förändring inom organisationen. Viktigt att lyfta fram är att Per Renström som var med och grundade STMS fortfarande är en viktig del i allt som sker i svensk tennismedicin precis som många av våra svenska kollegor i området, så det är ingen enmansshow jag företräder, säger Fredrik Johansson.

Vad betyder det för dig personligen, för Sophiahemmet och för svensk tennis tror du?
– Personligen så är det såklart roligt att frågan ställs då det är ett förtroendeuppdrag på högsta internationella nivå inom tennismedicin. För Sophiahemmets del är det min förhoppning att det kan förstärka den satsning som gjorts sedan världskongressen i tennismedicin (STMS) 2019. Gällande svensk tennis så är det långsiktigt alltid bra att vi är representerade på så många olika fronter som möjligt, detta skapar även möjligheter att flytta fram positionerna just inom tennismedicinen.


The Society for Tennis Medicine and Science består av en  internationell styrelse som arbetar på ideell basis. Möten sker löpande digitalt och i samband med kongresser så anordnas fysiska möten.
– Det finns lite olika punkter på agendan men en central fråga är hur vi kan stötta andra medicinare och coacher med kunskap inom träning, skador och andra tillhörande ämnen. Det övergripande målet är att sprida aktuell tennismedicinsk forskning till samtliga intressenter i syfte att optimera hälsa och prestation på ett internationellt plan. Det tydligaste sättet detta sker på är genom de konferenser som anordnas kontinuerligt samt via STMS eget nyhetsbrev.

tennis.se har rapporterat om SMASH-studien som blev färdig för ett par år sedan. Under 52 veckor fick 301 spelare i åldrarna 13-19 år dokumentera sin tennisvardag med träningar, fys och matcher. De här studierna, på axel och rygg, som gjorts i samarbete med tennisklubbarna i Sverige, är de största i sitt slag i världen.
Fredrik Johansson berättar att arbetet haft betydelse för forskningen inom tennismedicin.
– Trots att tennismedicinen är ett relativt litet område för Sophiahemmet så har vi stärkt vår position efter ett bra vetenskapligt år med sex publicerade artiklar inom tennismedicin 2022 samt ett antal presentationer vid internationella kongresser. Vi initierade ett första ”summit-meeting” under hösten där en mer långsiktig strategi diskuterades med bla samarbeten med WTA och ATP. Under 2023 så är ett forskningsfokus att undersöka de mer biomekaniska kraven samt rörelsekraven på banan med Katapult som vi startat samarbete med. Ska bli enormt spännande att se om vi kan tillföra ytterligare kunskap i området, säger Fredrik och avslutar:
– Vi har ju även startat upp ett instagram-konto ”tennisresearchgroup” där vi kontinuerligt försöker lägga ut matnyttig information. Jag kan rekommendera alla att följa oss där. Sist men inte minst så är det stort fokus på nästa världskongress som anordnas på Mallorca i oktober 2023.