GENOMFÖRA EN TRÄNING

Ett träningspass innehåller momenten samling, uppvärmning, huvuddel och avslutning där alla delar är lika viktiga för att uppnå en hög grad av lärande. 

Säkerheten är en central del under hela träningspasset. Nedan följer lite allmänna tips: 

 • Spelarna har en tydlig start och slutpunkt för hur de ska röra sig. 
 • Spelarna har ett lämpligt avstånd till varandra så att de inte riskerar att slå i varandra med racketen. 
 • Allt material som används och ligger framme är relevant och har en tydlig plats på banan. 

Titta på filmen nedan där Veronica berättar vilka delar som ingår i en träning och hur ett bra träningspass kan se ut. 

Här ser du en schematisk bild på hur en träning kan se ut. 

Reflektera över
 • Vilka reflektioner får du från filmen med Veronica och som kan hjälpa dig i ditt framtida tränarskap?
Samling

Samlingen är ett viktigt moment i träningen men bör inte ta för lång tid – spelarna vill komma igång och träna så snabbt som möjligt. Samlingens syfte är framför allt att uppmärksamma hela gruppen, skapa delaktighet, ta närvaro och se till att alla känner sig välkomna. Tränaren går igenom dagens träning och förbereder spelarna för träningspasset. Om det är nya spelare i gruppen är det bra att inleda med en namnlek så att spelare och tränare på ett roligt sätt får chans att lära känna varandra.

Uppvärmning

Uppvärmningen är ett perfekt tillfälle att få i gång mycket aktivitet och rörelse direkt i träningen. Tränare bör alltid ett tydligt syfte med uppvärmningen, hålla alla aktiva och få in moment där spelarna rör sig på många olika sätt. I sammanfattningen nedan finner du ett förslag kring enkla uppvärmningsövningar såväl individuellt som i par med en kompis.

Individuella övningar Parövningar
 • Kastar och fångar boll med studs i marken
 • Kastar och fångar boll utan studs i marken
 • Kastar och fångar boll motsatt hand med studs
 • Kastar och fångar boll med studs i kon
 • Kastar från höger till vänster
 • Kastar upp bollen och fångar i luften
 • Balanserar boll på racket under rörelse
 • Poppar popcorn på racket under rörelse
 • Studsa boll i marken med racket under rörelse
 • Kasta boll med studs i marken till kompis
 • Kasta boll utan studs till kompis
 • Kastar varsin boll samtidigt med studs, fånga
 • Kastar varsin boll samtidigt i rörelse med studs, fånga
 • High five med olika positioner på händerna
 • Golvtennis, en rullar, en stoppar och spelar tillbaka
 • Golvtennis med stopp båda med rack
 • Golvtennis med stopp båda med rack genom mål
 • Poppa popcorn över linje, i rockring, över hinde

Huvuddel

Under huvuddelen får spelaren möjlighet att öva på taktiska och tekniska färdigheter. Det viktigaste är att övningarna är utmanande men samtidigt hanterbara. Då kommer både du och spelaren uppleva roliga och utvecklande träningar. Innan du genomför huvuddelen är det bra om du kan svara på följande frågor:

 • Vilken spelsituation ska du utgå ifrån?
 • Samarbetsövning eller poängövning?
 • Hur ska du organisera övningarna så att alla spelare upplever en hög aktivitetsgrad?

Vilken spelsituation ska du utgå ifrån?
Som du lärde dig i modul 2 Hur vi lär ut tennis finns det olika spelsituationer (serve, retur, baslinjespel, nätspel och spel mot nätspelaren) och under huvuddelen ska övningar utgå från någon av dessa spelsituationer. Det kan till exempel vara övningar där båda pelarna befinner sig vid baslinjen eller övningar där en spelare är framme vid nät och den andra vid baslinjen.

Samarbetsövning eller poängövning?
Tränare behöver besluta om en övning ska bygga på en samarbetsövning eller poängövning. I en samarbetsövning ska spelarna samarbeta för att uppnå ett mål, till exempel bolla tio slag i rad utan att missa. Det är viktigt att tränare anpassar svårighetsgraden efter spelarnas nivå så att övningen inte blir vare sig för lätt eller för svår. Spelarna ska känna att de utmanas men alltid uppleva att övningen är möjligt att klara.

En poängövning bygger på att spelarna möter varandra i olika utmaningar. Den kan vara både i form av vanligt matchspel eller en modifierad poängövning. I en modifierad poängövning så anpassar tränaren reglerna, till exempel att spelarna enbart får spela till varandra i forehandrutorna när det försöker vinna poäng.

Det är en fördel om spelarna är på ungefär lika färdighetsnivå vid poängövningar. Om så inte är fallet kan tränaren på ett enkelt sätt rotera mellan vilka spelare som möts. Yngre barn och nybörjare kan ha utmaningar med att räkna. Ett tips är därför att använda visuella hjälpmedel, som att lägga en boll i en rockring vid vunnen poäng.

Hur ska du organisera träningen så att alla spelare upplever en hög aktivitetsgrad?
Spelarna vill vara aktiva på träningen. Det är tränarens ansvar att se till att alla spelare är så aktiva som möjligt och har en hög aktivitetsgrad, vilket är möjligt bland annat genom att köra olika stationer med sidoaktiviteter. I sammanfattningen nedan ser du flera olika övningsförslag som du kan genomföra på tre olika stationer: spel med tränare, poängövning och sidoaktivitet.

Spel med tränare
En eller flera spelare spelar med tränaren
Poängövning
Två spelare spelar med varandra
Sidoaktivitet
En eller flera spelare på varje sidoaktivitet
Beat the hit – hinna till markering innan tränaren träffar bollen Singelmatch på anpassad banstorlek Hinderbana
Beat the bounce – vara bakom bollen vid bollstuds på egen sida Cross-match på anpassad banstorlek Autografbollsmatch med tvåhandkast på anpassad spelyta
Läsa bollplacering i djupled – markering i mitten av banan i djupled, spelare läser boll i djupled och säger lång eller kort efter tränares träff (kan använda färger istället för lång eller kort) Singelspel där poängen ökar i värde desto fler gånger bollen spelas in i banan Olika övningar i repsteg
Läsa bollplacering i sidled – samma som ovan fast lägg markering i mitten av banan i sidled Överarmskast rakt och fritt spel Tennismatch med underarmskast (utan rack) på anpassad spelyta
Slå rekord – anpassa utmaning efter nivå där spelaren ska slå olika rekord Överarmskast mot något av två mål, därefter fritt spel Hålla ballong i luften och flytta koner från punkt A till punkt B

Avslutning

Avslutningen är den delen av träningspasset som ska få spelarna att längta tillbaka till nästa träning. Det är fördelaktigt att avsluta med en lek eller ett matchspel. Spelaren minns ofta det första och det sista som sker på träningen, vilket gör det viktigt att avsluta med härlig energi och en positiv känsla.

Det är också viktigt att samla gruppen och säga hej då till alla innan nästa grupp kommer. Genom att samla spelarna på samma ställe som vid samlingen i början av träningen, skapas en tydlig struktur. För att få spelarna att längta ännu mer till nästa träning kan spelarna få en uppgift att öva på hemma tills nästa träning. . I sammanfattningarna nedan får du förslag på matchspel och lekar.

Matchspel
Serve & retur – Starta med överarmskast eller serve, returtagaren returnerar och servaren fångar. Tävling först till 10 poäng med byte av servare efter varje poäng.
Baslinjespel, stanna kvar i poängen – Starta med överarmskast eller serve och samarbeta för att klara så många slag i rad som möjligt där paren tävlar mot varandra.
Serve & retur, stanna kvar i poängen – Starta med överarmskast eller serve från mitten av banan mot röd (forehand) eller blå (backhand) markering. För att få poäng spelar returtagaren mot samma färg (cross) där bollen måste landa bakom utlagd linje, därefter ska servaren fånga bollen. Tävling först till 10 poäng med byte av servare efter varje poäng.
Baslinjespel, skapa övertag – Starta duellen i cross med överarmskast eller serve. Spelare A får spela rakt vid läge och kan få dubbelpoäng om hen lyckas med att få ut spelare B med en fot utanför singellinje och därefter spelar ett rakt slag och vinner poängen.
Matchspel – Spela fritt spel med anpassat servesätt. Variera singel- och dubbelspel utefter syfte.

Lekar
3 i rad – Lägg ut en spelyta 3*3 rutor, en färg/lag exempelvis kona, en i laget springer och lägger ut kona och växlar med kompis, laget som lyckas få tre färger i rad vinner.
Älgjakt – Spelare springer runt nätet och tränare rullar bollar, spelare ska undvika att bli träffade, vid träff hjälper spelare tränare att rulla bollar.
Linjelek – Tränare säger namn på linje på banan, spelare ska springa till uppropad linje. Kan tävla där vinnaren till varje linje får poäng.
Tunnelkull – En som jagar de andra, blir man nuddad står man still brett mellan fötterna, kan bli räddad genom att kompis springer mellan benen.

Reflektera över
 • Vad är viktigt att tänka på under samlingen och varför?
 • Vad är viktigt att tänka på under uppvärmningen och varför?
 • Vad är viktigt att tänka på under huvuddelen och varför?
 • Vad är viktigt att tänka på under avslutningen och varför?

Avsnitt i modulen “Genomföra en träning”:

Planera en träning
Genomföra en träning