PLANERA EN TRÄNING

För att tränaren ska lyckas skapa roliga och lärorika träningar är planering helt avgörande. Planeringen ska till exempel innehålla mål och syfte med träningen och hur målet ska uppnås. En välplanerad träning möjliggör en högre grad av lärande hos spelarna. Med detta sagt är tränaren den viktigaste faktorn för att uppnå lärande. Kom ihåg att det finns olika motiv för lärande. Någon vill lära sig för att vinna nästa turnering, någon vill lära sig för att kunna motionera med sina kompisar och så vidare. 

I sammanfattningen nedan ser du exempel på hur en planering för två enskilda träningar kan se ut för spelare som är på spelnivå Golvet och Matchspel.

Spelnivå Golvet Spelnivå Matchspel
Samling
 • Samlar spelarna i en ring
 • Hälsar alla välkomna
 • Tar närvaro
 • Går kort igenom dagens träningspass
 • Samlar spelarna i en ring
 • Hälsar alla välkomna
 • Tar närvaro
 • Går kort igenom dagens träningspass
Uppvärmning Individuella övningar

 • Kastar och fångar boll
 • Kastar från höger till vänster
 • Kastar och fångar med studs i marken
 • Kastar upp bollen och fångar i luften
 • Kastar och fångar boll med kona o.s.v.
Samarbetsövningar

 • Kasta boll med studs i marken till kompis
 • Kasta boll utan studs till kompis
 • Golvtennis där en rullar, en stoppar och sedan spelar tillbaka
 • Golvtennis där båda spelar med stopp
 • Poppa popcorn över linje, i rockring, över hinder o.s.v.
Huvuddel Parövningar

 • Spel med stopp
 • Spel med stopp framför linje, skor bakom linjen
 • Spel till varandra genom mål
 • Spel mot olika färgmarkeringar

Stationsträning

 • Spel längs golvet vit boll genom mål
 • Två spelar med tränare över lågt hinder
 • Två spelare gör hinderbana
Parövningar

 • Spelare kastar boll kort/djupt, läsa boll och fritt spel
 • Fånga boll med studs, släpp med en studs och spel
 • Poppa boll med studs, en studs och spel
 • Spel till varandra, stå still en sekund efter träff

Stationsträning

 • Poängspel
 • Två spelar med tränare
 • Två spelare gör hinderbana
Avslutning Lek

 • Tunnelkull

Samling

 • Samlar spelarna vid samlingsplats
 • Frågar hur spelarna upplevde träningen
 • Ger uppgift till nästa träningstillfälle
 • Tackar för träningen, säger hejdå
Matchspel

 • Matchspel, både singel och dubbel

Samling

 • Samlar spelarna vid samlingsplats
 • Frågar hur spelarna upplevde träningen
 • Ger uppgift till nästa träningstillfälle
 • Tackar för träningen, säger hejdå

Träningen ska bidra till att spelarna utvecklas, må bra och ha roligt. För att lyckas med detta är det viktigt att tränaren uppfyller spelarens behov. Nu följer några exempel på vad det skulle kunna vara:

 • Spelarna ska uppleva att de blir sedda
 • Spelarna ska känna att de har rört på sig och fått svettas
 • Spelarna ska uppleva att de utvecklas, lär sig något nytt och blir bättre
 • Spelarna ska få testa att spela match
Reflektera över
 • Hur ser planeringen ut i din klubb? Vem ansvarar för planeringen och vilka mål finns uppsatta?
 • Träningen ska bidra till att spelarna utvecklas, mår bra och har roligt. En planering ökar dina chanser för att nå det målet. Kan du ge exempel på vad du kan göra för att:
  – Spelarna ska uppleva att de blir sedda
  – Spelarna ska känna att de har rört på sig och fått svettas
  – Spelarna ska få uppleva att de utvecklas, lär sig något nytt och blir bättre
  – Spelarna ska få testa att spela match

Avsnitt i modulen “Genomföra en träning”:

Planera en träning
Genomföra en träning