ROLLEN SOM TRÄNARE

Att vara tränare är spännande och viktigt uppdrag. Tränare har en avgörande roll för att spelare ska känna sig trygga och få möjlighet att växa och utvecklas. Att se varje spelare utifrån vem han eller hon är och utifrån var och ens förutsättningar och behov, är nyckelfaktorer för att lyckas nå både spelaren och människan och på så sätt bidra till ett livslångt intresse för tennis. I denna modul får du reflektera kring tränarens roll i svensk tennis, och goda tips från mer erfarna tränare. Utöver det får du veta hur organisationsstrukturen i svensk idrott ser ut och hur du fortsätter din resa för att bli tränare i svensk tennis. 

Avsnitt i modulen “Rollen som tränare”:

Tränaren – en del av svensk idrott
Trygg tennis
Ledarskapet