TRÄNAREN – EN DEL AV SVENSK IDROTT

Det finns en mängd olika roller som alla har en viktig funktion för att svensk tennis ska utvecklas och må bra. Varje roll har också sina egna unika utmaningar. Svenska Tennisförbundet har en gedigen utbildningsplattform där du får möjlighet att utbilda dig till exempelvis tränare, domare, förtroendevald i klubben eller tävlingsledare. Nedan ser du en bild hur utbildningsprogrammet för tränare ser ut. Detta material är en bra förberedelse för det första utbildningssteget för tränare: bastränarutbildningen.

Tränare i svensk tennis är en del av en stor gemenskap som vilar på en stark vision och värdegrund. Vår vision och värdegrund guidar oss i olika beslut och handlingar.  

Visionen lyder: Tennisen ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet. Med ledande menas att svensk tennis ska vara en tongivande kraft inom idrotten som hela tiden strävar efter att utvecklas och ligga i framkant. Svensk tennis strävar också efter framgång i allt vi gör, på och utanför banan, nationellt och internationellt. Studier visar att tennis bidrar till en friskare befolkning som lever längre. Svensk tennis ska vila på hälsosamma värderingar och möjliggöra utveckling på alla nivåer genom hela livet, oavsett ambitionsnivå.  

Värdegrunden består av fyra nyckelord: roligt, öppet, utmanande och hållbart. Med detta menas att glädje och gemenskap är centralt i vår idrott och grundläggande för en livslång relation med tennis. Vi arbetar för jämställdhet och strävar efter att ge människor möjlighet att lära och växa i en utvecklande miljö. Hållbarhet är viktigt för oss och innebär att våra verksamheter ska främja folkhälsa, inkludering, demokrati, personlig utveckling, rent spel och god arbetsmiljö. Hållbar utveckling på tennisbanan är också centralt där långsiktiga och hållbara satsningar är nyckelfaktorer för att bli ledande och framgångsrika.  

Visionen och värdegrunden är en del i svensk tennis strategiska arbete – Game Change 2030. Syftet med arbetet är att konkretisera målsättningarna för kommande år och vilken riktning svensk tennis ska ta. För att läsa mer om Game Change 2030 klicka här.

Se även filmen nedan för att få en kortfattad beskrivning av vad svensk tennis står för och vad vi tillsammans vill uppnå.

Det är viktigt att du förstår att tränare är en del av något större: svensk idrott. Varje specialidrottsförbund (SF), så som Svenska Tennisförbundet, ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Svenska Tennisförbundet har som uppgift att utveckla respektive idrott nationellt och är indelade i sju regioner – din förening ingår i en av dessa sju. Regionernas uppgift är att fungera som förbundets förlängda arm ut mot klubbarna i respektive region. Svenska Tennisförbundet ingår i Riksidrottsförbundet som fungerar på liknande sätt som förbundet gör mot regioner och klubbarna. Riksidrottsförbundets roll är att vägleda och guida respektive specialidrottsförbund.

SISU Idrottsutbildarna – svensk idrotts utbildningsorganisation – utvecklar, utbildar och bildar idrottens medlemmar. SISU stödjer idrotten lokalt och regionalt och skapar en mängd spännande mötesplatser och utbildningar.

Bidrag i form av LOK-stöd

Varje år delas det ut stora summor pengar till barn- och ungdomsidrotten runt om i landet. Ett av dessa bidrag är det så kallade LOK-stödet som är baserat på hur stor aktivitet föreningen har. Detta redovisas via närvarokort där struktur för detta kan se olika ut i olika föreningar men där grunderna är densamma – att registrera och rapportera in närvaro från träningsgrupper i föreningen.

En förening erhåller såväl ett kommunalt som ett statligt stöd där regler för det kommunala kan skilja sig lite mellan kommunerna. Bidrag ges både för ledare och för deltagare. För många föreningar är detta stöd en viktig del för att kunna fortsätta bedriva en kvalitativ verksamhet. För mer utförlig information gällande LOK-stödet gå in på RF:s hemsida.

Din förening

En förening är en sammanslutning av människor som gått samman kring specifika intressen och organiserat sig som en ideell förening med tydliga ramar. I föreningen sitter ett antal förtroendevalda som ingår i det man kallar föreningens styrelse. Medlemmarna i föreningen har möjlighet att påverka i vilken riktning föreningen ska ledas genom att göra sin röst hörd på föreningens årsmöte, som är en gång per år.

En förening bör ha en verksamhetsidé som ska beskriva vad föreningen erbjuder och för vem. En förening ska också ha en värdegrund som ska ligga som grund för vad föreningen och dess medlemmar står för. Det är viktigt att du är informerad om din förenings värdegrund så du vet vad du har att förhålla dig till när du verkar inom föreningen.

Reflektera över
  • Vad får dig att vilja testa tränarrollen?
  • Vilka delar ser du som viktiga för din personliga utveckling som tränare?
  • Hur lyder din förenings verksamhetsidé och värdegrund och vad innebär det konkret för dig som blivande tränare i föreningen?

Avsnitt i modulen “Rollen som tränare”:

Tränaren – en del av svensk idrott
Trygg tennis
Ledarskapet