LEDARSKAPET

I rollen som tränare får du en fantastisk möjlighet att möta en mängd olika barn, ungdomar och vuxna. Du får chansen att vägleda dem i deras strävan mot att nå sina målsättningar och se dem växa som både spelare och människa. Tränarrollen är variationsrik – ingen dag är den andra lik – och det är en tjusning med yrket. En tränare behöver ständigt vidareutbilda sig inom flera olika områden för att vara framgångsrik. 

I filmen nedan får du höra några personer berätta om vad de älskar med att vara tränare.

För att tränare ska lyckas få spelare att verkligen älska sin tennis, lära sig nya färdigheter och längta till nästa träningstillfälle behöver de bland annat tänka på:

Att skapa delaktighet
En tränare som skapar delaktighet kommer märka att det främjar spelarnas utveckling och hälsa, att de blir mer medvetna och engagerade i sin tennis, utrycker sina önskningar och behov på ett enklare sätt och tar ett större ansvar för sina egna handlingar. Kommer du ihåg att delaktighet är den sjunde spelregeln i Barnens Spelregler? Det betyder att det är varje spelares rättighet att vara delaktig i planeringen av träningen och det som sker på den.

Att möta varje enskild spelares förutsättningar och behov och ge alla samma möjligheter att utvecklas
Vissa av spelarna kanske har en dröm att kunna konkurrera på högsta nationella och internationella nivå och andra kanske bara vill spela tennis en gång i veckan. Det är varje enskild spelares egen resa och det är spelaren som sitter i förarsätet, inte tränaren.

Att se hela människan, under hela livet och i sin hela miljö
Personen som kommer till träningen är mer än en tennisspelare. En tränare som ser människan bakom spelaren, som tänker långsiktigt och bortom träningshallen har bättre förutsättningar att stötta spelaren att nå sina mål. Ett tips är därför att lära känna människan – inte bara tennisspelaren.

Att skapa en god och trygg lärandemiljö
Det är viktigt att alla spelare i gruppen känner sig trygga och trivs med varandra. Spelarna är där för att utvecklas men också för att skapa nya vänner för livet. Att tänka hållbart och långsiktigt i yrket som tränare. Samtliga punkter ovan gäller såklart även för att tränaren ska älska sitt yrke och verkligen längta till nästa arbetsdag.

Reflektera över
  • Vad är en bra tränare för dig? 
  • Du har kanske haft en tränare, lärare, pedagog eller liknande som inte varit bra för dig. Vad gjorde den personen som inte kändes bra? 
  • Vad är dina reflektioner om det som sägs i filmerna du tittat på? Vad kan du ta med dig till ditt framtida tränarskap? 

Avsnitt i modulen “Rollen som tränare”:

Tränaren – en del av svensk tennis
Trygg tennis
Ledarskapet