Ta chansen att redan nu utbilda ungdomsledare för nästa år! Uppmaningen kommer från Ola Mårtensson, som är ansvarig för SvTF:s projektstöd.

Redan nu går det att söka startbidrag för kampanjen.
– Om föreningarna följer programförslaget (se länkar), så utgår per automatik ett stöd på mellan 5 000 och 20 000 kronor såvida inte bidragspotten har tagit slut naturligtvis. Titta gärna närmare också på Linköpingsklubbarnas ledarprojekt, säger Ola Mårtensson.

Länkar: