Sommarmånaderna innebär högsäsong för tävlingstennis. Med anpassningar till den rådande pandemin erbjuds goda möjligheter till tävlingsspel även denna sommar.

Svenska Tennisförbundet har utarbetat ett ramverk av anvisningar som ska följas av alla tävlingsarrangörer. Anvisningarna är skrivna utifrån myndigheternas råd och riktlinjer samt med stöd av Svenska Tennisförbundets medicinska råd. I anvisningarna finns också avsnitt som vänder sig till tävlingsdeltagare.

Avsikten är att anvisningarna ska underlätta för arrangörer att genomföra tävlingar under former som begränsar trängsel och risk för smittspridning. En grundläggande förutsättning är att man absolut inte medverkar i eller besöker tävlingar om man uppvisar sjukdomssymptom, eller om man har varit i nära kontakt med sjuka eller smittade människor.

Svenska Tennisförbundets rekommendation är fortsatt att i första hand tävla i sitt närområde.
Tre undantag görs från denna rekommendation:

1) Svenska Sommartouren är att betrakta som yrkesmässig idrott på elitnivå. Tävlingsnivån är per definition nationell och kan bara bedrivas på nationell basis. Sommartouren undantas därför Svenska Tennisförbundets reserekommendation. Begränsningar och anpassningar enligt nedan.

2) Veteran-SM är ett enstaka tävlingstillfälle och för målgruppen erbjuds relativt få lokala/regionala tävlingar. Tävlingen genomförs med begränsningar och anpassningar enligt nedan.

3) Rullstols-SM är ett enstaka tävlingstillfälle med förhållandevis få deltagare. Även denna målgrupp erbjuds relativt få lokala/regionala tävlingar.

Svenska Tennisförbundets styrelse fattade 8 juni följande beslut om sommarens SM-tävlingar:

Junior-SM race och slutspel
Svenska Tennisförbundets bedömning är att tävlingsformatet race + slutspel är olämpligt under en pågående pandemi. Bedömningen har gjorts efter nogsamt övervägande i dialog med arrangörsföreningar och medicinsk expertis, samt efter diskussioner med flera andra specialidrottsförbund om vilka tävlingsformer som i dagsläget är lämpliga och genomförbara.

En stor del av deltävlingarna i JSM race-kalendern är redan inställda.

Diskussioner om att genomföra JSM under alternativa former har förts. Bedömningen är att ett JSM utan deltagarbegränsning inte låter sig genomföras. Ett JSM med begränsade startfält baserat på rating är inte heller önskvärt, av samma skäl som gör raceformatet olämpligt under en pågående pandemi.

Inget junior-SM utomhus genomförs således 2020. Återstående tävlingar i JSM race-kalendern kan genomföras som enskilda tävlingar.

Svenska Sommartouren – SM för damer och herrar
Svenska Sommartouren genomförs med begränsade startfält. Slutspelet utgår och ersätts av en SM-serie bestående av ett mindre antal tävlingar.

Veteran-SM
Veteran-SM genomförs under strikta former som utarbetas i samverkan med arrangörsföreningen. Ett antal tävlingsklasser utgår.

Rullstols-SM
Rullstols-SM genomförs som planerat.

Se länkar för mer information:

Anvisningar för tävlingsverksamhet med anledning av covid-19 (pdf)

Till informationssidan om coronaviruset